Hovedverneområdene

Siden vedlikeholdes ikke, innholdet er flyttet til HR-portalen

Verneombud for perioden 01.08.12-31.07.14

 1 Administrasjonen (unntatt BEA) og Norgesuniversitetet
2 Universitetsmuseet (TMU)
3 Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak)
4 Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)
5 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak)
6 Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak)
7 Det juridiske fakultet (Jurfak)
8 Universitetsbiblioteket (UBT)
9 Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak)
10 Avdeling for bygg- og eiendom (BEA)
11 Finnmarksfakultetet (fra 1.8.2013)

Informasjon til kontaktpersoner finnes via universitetets søkeside.

Funksjonsbeskrivelsen for verneombud, hovedverneombud og sekretær for hovedverneombudene finner du her.


VERNEOMBUD OG HOVEDVERNEOMBUD 2012 - 2014

Sekretær for hovedverneombud (s-HVO)           Stedfortreder for s-HVO 
Wenche Helen Bakkelund  Kristian Nyvoll

Hovedverneområde 1, Administrasjonen (unntatt BEA) og Norgesuniversitetet

 

Hovedverneområde 1
Administrasjonen (unntatt BEA)og Norgesuniversitetet

Hovedverneombud
Ståle Berger Nyvold

Stedfortreder
Geir Tore Voktor 

 

Verneområde:

Verneombud:

Stedfortreder:

1,1

POA/ØA, Udir/ Rektorat

Ståle Berger Nyvold (POA)

Sissel Holmgren (ØA)

1,2

UTA, AFU, KSA,

Hege Widnes, (UTA)

Gølin Larsen (AFU)

1,3

ITA – Teorifagbygget HUS 2, Troms

Ingeborg Hellemo

Torstein Masterbakk

1,4

ITA – Øvrige lokaliteter, Troms

Geir Tore Voktor

Magne Wrengsted

1,5

Norgesuniversitetet

Sofie Axelsen Osland

 

 


Hovedverneområde 2, Universitetsmuseet (TMU)

 

Hovedverneområde 2
Universitetsmuseet (TMU)

Hovedverneombud:
Kristian Nyvoll

Stedfortreder
Ernst Høgtun 

 

Verneområde:

Verneombud:

Stedfortreder

2,1

Seksjon for naturvitenskap

Kristian Nyvoll

Anette Högström 

2,2

Seksjon for kulturvitenskap

Willy Sørensen

Mariann Mathiesen 

2,3

Administrasjon og Formidling

Ernst Høgtun

Elisabeth Nilsen

 


Hovedverneområde 3, Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak)

 

Hovedverneområde 3
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak)

Hovedverneombud:
Arnfinn Kvarsnes

Stedfortreder:
Maria Wulff Hauglann

 

Verneområde:

Verneombud:

Stedfortreder:

3,1

Institutt for geologi

Jan S. Laberg

Holger Stunitz

3,2

Institutt for kjemi, Realfagbygget

Jostein Johansen

Truls Ingebrigtsen 

3,3

Institutt for fysikk og teknologi / TGO

Bjørnar Hansen

Yngve Eilertsen 

3,4

Institutt for informatikk

Maria Wulff Hauglann

Ken-Are Jensen 

3,5

Institutt for kjemi, forskningsparken

Eva Katrin Bjørkeng

Hege Lynum Pedersen

3,6

Institutt for matematikk og statistikk

Ragnar Soleng

Georg Elvebakk 

3,7

Fakultetsadministrasjonen

Lisbeth Klausen

Marit Olli Helgesen

3,8

EISCAT

Arild Stenberg

Stian Grande 

3,9

Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet

Hilde Kristine Kjerstad (i permisjon)
VO i hennes fravær: Catalina Nicole Vintilescu Nermo

Hans Fredrik Klingenberg

3,10

UTSA - flyskolen Bardufoss

Frode Holøien

Siv-Merete Helland

 


Hovedverneområde 4, Det helsevitenskapelige fakultet

 

Hovedverneområde 4
Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)

Hovedverneombud:
Wenche Helen Bakkelund

Stedfortreder:
Gerd Furumo 

 

Verneområde:

Verneombud:

Stedfortreder:

4,1

Fakultetsdirektøren med stab,

Seksjon for forskningstjenester (inkl elektronikkverksted og mekanisk verksted),

Seksjon for utdanningstjenester,

Seksjon for formidlingstjenester,

Seksjon for personal- og økonomitjenester,

Adm. institutt for klinisk medisin,

Adm. institutt for medisinsk biologi,

REK-nord (Regional etisk komité)

Karin Eilertsen

 

Kristine Vollnes Johansen

4,2

RKBU Nord (tidl RBUP/BUS)

Anne-Kari Johnsen

Andrea Jennerwein

4,3

IKO og tannpleiere fra IHO

Irene Mercer

Inger A. Bensnes

4,4

IFA, FUGE og Proteomikk

Martina Havekova

Rune Hogseth

4,5

ISM, Biobank og to tidligere ansatte ved IKT

Gerd Furumo

Kristin Benjaminsen Borch

4,6

NAFKAM

Brit Dragset

Solveig Johansson

4,7

IKM-lab. plan 6 og 7

Harry Jensen

Ingrid Christiansen

4,8

IKM-lab. plan 8 og 9

Cecilie Løkke

Kirsten Nilsen

4,9

Avdeling for komparativ medisin (forsøksdyravdeling)

Nina Løvhaug

Katrine Harjo

4,10

Kardiovaskulær forskning, Translasjonell kreftforskning, Anatomisk avdeling, Elektronmikroskopisk avdeling, Gynokologisk onkologi

Knut Ove Tanem

Trine Lund

4,11

Vaskulær biologi, Medisinsk farmakologi og toksikologi

Wenche Helen Bakkelund

Elin Øyen Ørvoll

4,12

Immunologi, Tumorbiologi plan 8 + Lytix Farmasi

Eirin Berthelsen

Eli Berg

4,13

Molekylær kreftforskningsgruppe, Glassvaskeri, Bioingeniørutdanningen, BioImaging, Proteomikk plan 9, kurslab.

Hege Gausdal Foshaug

Kirsten R. Huseby

4,14

Vert-mikrobe interaksjoner plan 9

Trine Tessem

Maria A Ludvigsen

4,15

RNA og transkriptomikk plan 9 +  molekylær patologi

Premasany Kanapithippillai

Anita Ursvik

4,16

Institutt for helse og omsorgsfag, Troms

Karin Falck Jakobsen

Marianne Olsen

4,17

Institutt for psykologi/klinisk psykiatri

Liv Jorith Isaksen

Anne Hartviksen

4,18 

Institutt for helse og omsorgsfag, Finnmark

 Grete Mehus

 Sissel Bårdsen

 


 Hovedverneområde 5, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

 

Hovedverneområde 5
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak)

Hovedverneombud:
Coby Weber 

Stedfortreder:
Fride Tonning

 

Verneområde:

Verneombud:

Stedfortreder:

5,1

Administrasjonen

Gunn Tove Sørensen

Ronald Berntsen

5,2

Institutt for arktisk og marin biologi, NFH bygget

Fride Tonning

Einar Nilsen

5,3

Institutt for arktisk og marin biologi, BFEs arealer, Naturfagbygget

Anne Grethe Hestnes

Sissel Kaino

5,4

Institutt for arktisk og marin biologi, Biologisk klimalaboratorium

Kjell Nilsen

Leidulf Lund

5,5

Institutt for arktisk og marin biologi, Avdeling for arktisk biologi

Hans Arne Solvang

Erling Nordøy

5,6

Norges fiskerihøgskole, NFH bygget

Linn Greiner-Tollersrud

Guro Edvinsen

5,7

Norges fiskerihøgskole/MarBank/MarBio/MabCent (BFEs lokaler i Forskningsparken)

Reidun Klykken Lie

Kine Østnes Hanssen

5,8

Handelshøgskolen, Troms

Tore Jørgensen

Tone Berre

5,9

FF ”Johan Ruud”, FF ”Hyas” og leielokalene i Stakkevollveien (fartøylager)

Evald Nordli

Hermod Ditlefsen

5,10  

Handelshøgskolen,  Finnmark

 Ketil Hanssen

 Knut Korsnes

 


 Hovedverneområde 6, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

 

Hovedverneområde 6
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak)

Hovedverneombud:
Beathe Paulsen

Stedfortreder:
Herbjørg Kristiansen

 

Verneområde:

Verneombud:

Stedfortreder:

6,1

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk A, B, C og D fløy, Troms

Inga H. Jernsletten

 Per Jenssen

6,2

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk E, F, I, J og K fløy samt lokaler i Teorifagsbygget, Troms

Beathe Paulsen

 Magne Olufsen

6,3

Institutt for historie og religionsvitenskap, inkl RHD Målselv og Institutt for arkeologi og sosialantropologi

Roald Kristiansen

Bjørn Ola Tafjord

6,4

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, og Senter for samiske studier

Herbjørg Kristiansen

Jan Harald Alnes

6,5

Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, Senter for fredsstudier, Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Barentsinstituttet

Lena Bogstrand

Elisabeth Giæver-Many

6,6

Institutt for kultur og litteratur

Michael Schmidt

Line Nilsen Sandanger

6,7

Institutt for språkvitenskap,

Mona Markussen

Martin Krämer

6,8

Fakultetsadministrasjonen

Unni Norum

Lilly Martinsen

 6,9

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Finnmark 

 Ingvild Jensen

 

 


 Hovedverneområde 7, Det juridiske fakultet

 

Hovedverneområde 7
Det juridiske fakultet (Jurfak)

Hovedverneombud: 
Annikken Steinbakk 

Stedfortreder: 
Ingvild Stock-Jørgensen

 


Hovedverneområde 8, Universitetsbiblioteket (UB)

 

Hovedverneområde 8
Universitetsbiblioteket (UBT)

Hovedverneombud:
Grete Overvåg

Stedfortreder:
Brit Østlund Hansen 

 

 Verneområde:

 Verneombud:

 Stedfortreder:

8,1

Natur- og helsebiblioteket (Biologi- og geologibiblioteket, Fysikkbiblioteket, Ingeniør- og samtidskunstbiblioteket)

Grete Overvåg, NH

 

Sissel Helene Hansen, NH

8,2

Kultur og samfunnsbiblioteket (Musikkbiblioteket, Lærerutdanningsbiblioteket, Museumsbiblioteket)

Unn Alstad 

Brit Østlund Hansen, KS

8,3

UB-Administrasjonen, Avdeling for IT, formidling og utvikling, PJ-biblioteket

Trine Sand Bakken 

Kjersti K. Hermansen

 8,4

RESULT

 Yngvar Natland

 Tove Bellika

 


Hovedverneområde 9, Det kunstfaglige fakultet

 

Hovedverneområde 9
Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak)

Hovedverneombud:
Tor Anton Sørensen

Stedfortreder:
Fred Glesnes

 


Hovedverneområde 10, Avdeling for bygg og eiendom (BEA)

 

Hovedverneområde 10
Avdeling for bygg og eiendom (BEA)

Hovedverneombud:
Rune Kjellstad

Stedfortreder:
Geir Sture Øverås

 

Verneområde:

Verneombud:

Stedfortreder:

10,1

BEA prosjekt og ledelse/stab og driftsseksjon, Troms

Trond Bjørnstad

Gunnar Johnsen

10,2

BEA renhold, Troms

Geir Sture Øverås

Sissel V. Larsen

 10,3

BEA, Finnmark 

 Florian Zoglowek

 Randi Thomassen

 


Hovedverneområde 11 Finnmarksfakultetet (fra 1.8.2013)

Hovedverneområde 11
Finnmarksfakultetet

Hovedverneombud:
Sigurd Westgaard

Stedfortreder:

 

Verneområde :

Verneombud:

Stedfortreder:

11,1

Institutt for reiseliv og nordlige studier

 Peter Fisher

 

11,2

Institutt for idrettsfag Rune Waaler Ingrid Frenning

11,3

Institutt for sosialfag

 Eli Synnøve Skum Hansen

 

11,4

Fakultetsadministrasjonen Mona Johnson Hilde-Gunn Londal


Page administrator: Bjarte Toftaker
Last changed: 14.05.2014