Økonomi og administrasjon (Tromsø) - bachelor


SS-UiT-Tromso-Irmelin-000223.jpg Næringslivet etterlyser folk med økonomi og lederutdanning! UiT Norges arktiske universitet tilbyr et bachelorstudium i økonomi og administrasjon tilpasset næringslivets behov.
Facts
Duration:3 År
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i økonomi og administrasjon.
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:15. april
Application code:186 369
Usikker - hjelp meg
Shortcuts

Programme description

Programme description

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved UiT Norges arktiske universitet følger nasjonale retningslinjer for økonomisk/administrative fag og er tilpasset det internasjonale gradssystemet med 3-årige bachelorstudier. Studiet gir en grunnleggende utdanning i bedriftsøkonomi, markeds- og administrasjonsfag.

De første to årene av programmet er felles og obligatorisk for alle studentene. I løpet av disse to årene gis det grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi, markedsføring, ledelse, samfunnsøkonomi og metodefag.  Det tredje året kan studentene velge blant tre emnegrupper: En generell økonomisk- administrativ emnegruppe, emnegruppe regnskapsfører og emnegruppe utland.
Programme structure
Learning outcomes

Learning outcomes

Studiet skal gi kandidatene en bred plattform for å arbeide som spesialister eller rådgivere i privat næringsliv, offentlig sektor og andre organisasjoner.

Kunnskapsmål
Kandidatene skal ved studiets slutt ha bred og oppdatert kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier og metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i virksomhetsstyring, regnskapsanalyse, investerings- og finansieringsbeslutninger, strategisk analyse, ledelse og organisasjonsutvikling samt statistisk og matematisk analyse av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske problemstillinger.

Ferdighetsmål
Studiet skal gi kandidatene grunnleggende ferdigheter innen de økonomisk-administrative fagområdene.

Kandidatene skal være i stand til å vurdere nye investeringer, vite hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og kunne utarbeide og analysere regnskap. De skal videre ha kunnskap om hvordan strategier utvikles, hvordan virksomheter organiseres og ledes og hvordan produkter og tjenester markedsføres.

Kandidatenes metodegrunnlag i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder skal gjøre dem i stand til å innhente og analysere informasjon om et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger og ut fra dette kunne skrive rapporter og prosjektoppgaver.

Generell kompetanse
Kandidatene skal være i stand til å vurdere samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger og til å handle innenfor juridiske og etiske rammer.

 

Admission requirements

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Antall studieplasser: 120

Poenggrenser ved opptak høsten 2014 (Hovedopptaket):
Ordinær kvote: 43,7
Førstegangsvitnemålskvote: 40,0

 

Teaching and assessment

Teaching and assessment

Forelesninger og seminarer.

Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.
Language of instruction

Language of instruction

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen
Exchange possibilities

Exchange possibilities

Det er tilrettelagt for utenlandsopphold ved at studentene kan velge profilering utland. Et utenlandsopphold vil gi erfaringer som gjør kandidaten mer attraktiv i yrkessammenheng.
Job prospectives

Job prospectives

Bachelograden gir ei bred yrkesretta utdanning for oppgaver innen administrasjon og ledelse i offentlig og privat sektor. Studiet er også en nyttig bakgrunn for arbeid innenfor andre områder, for eksempel internasjonal markedsføring og handel.
Access to further studies

Access to further studies

Studenter med fullført bachelorgrad kan søke opptak til mastergraden i «Økonomi og administrasjon» (siviløkonom) eller mastergradsprogrammet i «Ledelse, innovasjon og marked» ved UiT Norges arktiske universitet.
Study plan


Contact
Related professions
Aksjemegler
Ambassadør
Diplomat
Finansanalytiker
Forsikringsrådgiver
Gründer
Karriereveileder
Konsulent
Konsulent i offentlig sektor
Kontor- og administrasjonsmedarbeider
Leder
Lektor
Markedsanalytiker
Markedsføringskonsulent
Markedssjef
Megler
Personalsjef
Regnskapsfører
Reiselivsmedarbeider
Rådgiver i offentlig sektor
Saksbehandler
Sekretær
Siviløkonom
Økonom
Økonomikonsulent
Økonomisjef

Se filmen

Film: Nikolai Schirmer, August Schirmer, Simon Øverås og Christian Gamst Helgesen. Musikk: Cazadores - Islands.