Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Om Karriereservice

Karriereservice ved UiT bistår studenter i overgangen fra studier til arbeid. Vi samarbeider nært med regionalt og nasjonalt arbeidsliv, og legger til rette for kontakt og samarbeid mellom studenter og bedrifter.

Vårt veiledningstilbud til UiT-studenter inkluderer kompetansekartlegging, motivasjonsavklaring, utforming av jobbsøkerstrategier, samt tilbakemelding på CV og søknad. Vi arrangerer jobbsøkerkurs, intervjukurs, intervjutrening og drop-in der du kan få tilbakemelding på CV, søknad og ta en karriereprat.

Hvert år arrangerer vi universitetets Arbeidslivsdag. Videre organiserer vi bedriftspresentasjoner og seminarer, og markedsfører jobbmuligheter fra offentlige og private samarbeidspartnere.

Karriereservice tilbyr UiT-studenter mulighet for relevant jobberfaring gjennom en internship-ordning. Vi foretar jevnlige undersøkelser av UiT-studentenes forventninger til arbeidslivet, og kartlegger arbeidslivstilknytningen til tidligere kandidater.

Karriereservice ved UiT er medlem av Forum for karriereservice i høyere utdanning (FKH). Forumet består av karrieresentre og karriereservice-enheter ved universiteter og høgskoler i Norge. Vi følger FKHs vedtekter og etiske retningslinjer.

Vi er har kontorer i Øvre lysthus og er fire ansatte. Organisatorisk er Karriereservice en del av Senter for karriere og arbeidsliv i universitetets sentraladministrasjon.Page administrator: Lars Buseth
Last changed: 05.03.2014


Del på Facebook

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no