Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Studentenes læringsmiljø

                                 

Illustrasjonsfoto: Studentenes læringsmiljø

 

                                                                                                                            

Læringsmiljøutvalget ved UiT har våren 2011 gjennomført

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 blant studentene ved UiT.

 

 

Studentenes læringsmiljø

 

Læringsmiljø er et omfattende begrep. Det favner en rekke faktorer som danner grunnlaget for studentenes læring.

 

Det fysiske læringsmiljøet er de fysiske omgivelsene i undervisningssituasjonen som kan påvirke den enkelte students evne og mulighet til læring. Eksempler er inneklima, tilgjengelighet til lokaler, renhold, vedlikehold og sikkerhet.

 

Det psykososiale læringsmiljøet omfatter psykologiske og sosiale faktorer som påvirker trivsel, helse og yteevne på studiestedet. Dette inkluderer blant annet mellommenneskelige forhold. Sosialt miljø, kultur og velferd bidrar til å fremme det psykososiale læringsmiljøet. Dersom studentene for eksempel opplever at det er vanskelig å få til samarbeid i studentgruppen eller ikke får hjelp fra veileder, kan det være et tegn på sviktende psykososialt læringsmiljø.

 

Organisatorisk læringsmiljø omhandler forhold ved universitetets organisering av studiene, som for eksempel tilrettelegging, fordeling og ledelse av arbeid. Tilrettelegginga av undervisninga, informasjonsflyt og tilbakemeldinger til studentene er en viktig del av læringsmiljøarbeidet.

Læringsmiljøhåndbok for studenter

UiT skal legge til rette for et godt og kreativt læringsmiljø som gjør universitetet attraktivt som studiested. Læringsmiljøhåndboka beskriver konkrete tiltak for å nå målene med dette arbeidet.

Hvor kan jeg si i fra om forhold som angår læringsmiljøet?

Se informasjon her.

Hvem arbeider med studentenes læringsmiljø?

Læringsmiljø er et lederansvar, og ledere på alle nivå har ansvar for å ivareta hensyn til studentens læringsmiljø. Ansvarsfordelingen er nærmere beskrevet i Læringsmiljøhåndbok for studenter.

Læringsmiljøutvalget ved UiT deltar i planleggingen av tiltak vedrørende studentens læringsmiljø, og følger utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet, velferd og studiesituasjon.Page administrator: Julia Holte Sempler
Last changed: 14.09.2012


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no