Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsøs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten gir en beskrivelse av UiTs strategiske og systematiske arbeid med utdanningskvaliteten. Systembeskrivelsen er i hovedsak en beskrivelse av de felleselementer som inngår i arbeidet med kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og arbeids- og ansvarsfordeling for kvalitetssikring og forvaltning av utdanningene.

The system is also available in English:

Quality Assurance System for the Educational Activities at The University of Tromsø

 

KvalitetssystemForside.jpg
1. Formål og oppbygging
2. Aktører og ansvarsområder
3. Evaluering og tilbakemelding
4. Analyse av utdanningskvaliteten
5. Arbeids- og ansvarsfordeling mellom nivåene for kvalitetssikring og forvaltning av utdanningene :

Kapitlene i del 5 beskriver konkret ansvar og arbeidsprosesser med forvaltningsoppgaver knyttet til utdanningsvirksomheten. I dette inngår også planlegging og kvalitetssikring av faglig kvalitet i emner og studieprogram.

Del 5 består av følgende kapitler:

1. Generelt om behandling av studiesaker

2. Publisering av studiekatalog på nett

3. Kvalitetssikring av studieprogram og emner

4. Forvaltning av felles gradssamarbeid

5. Retningslinjer for forvaltning av etter- og videreutdanning, ekstern finansierte studietilbud og desentralisert utdanning

6. Forvaltning av graden philosophiae doctor (ph.d.)

7. Forvaltning av opptak til studier

8. Semesterregistrering og oppdatering av studentregister

9. Studie- og karriereveiledning

10. Godkjenning og innpassing av ekstern utdanning

11. Utvekslingsavtaler og studentutveksling

12. Forvaltning av eksamen og sensur

13. Forvaltning av vitnemål

14. Forvaltning av klagesaker

15. Disiplinære reaksjoner overfor studenter

16. Skikkethetsvuderinger av studenter

17. Behandling av studentopplysninger

18. Studentarkiv - UTGÅR. Innholdet i dette kapittelet er nå inkludert i kapitlene som omhandler de respektive forvaltningsområdene (om arkivering av dokumentasjon på opptaksgrunnlaget i kap. 7 og om arkivering av dokumentasjon på ekstern utdanning i kap. 10)

19. Individuell tilrettelegging til eksamen

20. Individuell tilrettelegging av studiesituasjonen 

 

Fakultetenes prosedyrebeskrivelser

I tillegg til kvalitetssystemets felles deler, utarbeider fakultetene egne prosedyrebeskrivelser innenfor en rekke områder knyttet til kvalitetssikring og forvaltning av utdanningsvirksomheten. Prosedyrebeskrivelsene skal ivareta lokale forhold knyttet til arbeids- og ansvarsfordeling internt ved fakultetene. Disse beskrivelsene publiseres ikke på denne nettsiden, men gjøres tilgjengelig på den aktuelle enhetene.

Fakultetenes nettsider om kvalitetssikring av utdanning

 Page administrator: Julia Holte Sempler
Last changed: 12.03.2014


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no