Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Utveksling: Veiledning på fakultetene

Alle fakultet tilbyr fagspesifikk veiledning for studenter og ansatte om utveksling. Søknad om utveksling leveres direkte til internasjonal koordinator på fakultetet.

 

Internasjonale koordinatorer på fakultetene:

  • informerer studenter om utvekslingsmuligheter

  • bistår i søknadsprosessen og tar imot søknader om nominasjon til utveksling

  • hjelper til med forhåndsgodkjenning av kurs

  • videreformidler søknader om nominasjon til Seksjon for internasjonalisering av studier.
     Der blir søknaden vurdert i forhold til plass på avtale og studenten blir nominert  til utveksling til partnerinstitusjonen.

 


Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 
Morten Dahl Sagerup +47 776 44287
Internasjonal koordinator HSL
SVHUM D1006

Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Tine Hågensen +47 776 44 009
Internasjonal kooordinator
tine.m.hagensen@uit.no

Det helsevitenskapelige fakultet
Kristine Vollnes Johansen +47 776 23 187
Internasjonal koordinator HELSE-FAK kristine.v.johansen@uit.no
MH L8.203 Delstudier i utlandet HELSE-FAK
Elin Holm + 47 776 45 487
Internasjonal koordinator -  medisin
elin.holm@uit.no
Internasjonale koordinatorer - IHO
 Marte Kanck + 47 77 62 51 44
Internasjonal koordinator -psykologi marte.kanck@uit.no

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Kirsten Zachariassen +47 776 46 014
Internasjonal koordinator kirsten.zachariassen@uit.no
BFE A 014

Det juridiske fakultet
Majda Sojtaric +47 776 46503
Internasjonal koordinator majda.sojtaric@uit.no

Teorifagbygget hus 4 - TEO-H4 4.432


Det kunstfaglige fakultet
Michael Strobelt +47 776 60543
Internasjonal koordinator michael.strobelt@uit.no
Musikkonservatoriet


Page administrator: Ute Vogel
Last changed: 14.10.2014


Del på Facebook

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no