Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 

Om utveksling generelt


HVEM kan reise?


Hvis du har avlagt minst 60 studiepoeng og er registrert på et studieprogram ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, har du mulighet til å få reise på utveksling. Det betyr at Universitetet gir deg tilbud om opphold ved utenlandske institusjoner UiT har utvekslingsavtaler med.

Hvis du tar enkeltemner, har avsluttet dine studier ved UiT eller ikke har fulgt normal studieprogresjon har du ikke anledning til å benytte deg av universitetets avtaler.


HVOR LENGE og NÅR kan du reise?


Et utvekslingsopphold varer vanligvis i 3 - 12 måneder. Både bachelor-, master-, og phd-studenter har anledning til å reise på utveksling.


HVA kan du studere?


Utvekslingsstudiene vil inngå som en del av graden du tar ved UiT. De godkjennes av programstyret på studieprogrammet ditt. Det vanlige er at studenter velger emner og eksamener under oppholdet i utlandet som erstatter emner de ellers ville tatt ved UiT. For enkelte fag er det også mulig å reise til utlandet for å arbeide med en større oppgave eller et prosjekt der eksamen skal avlegges ved UiT.

For å sikre at utvekslingsstudiene blir innpasset i graden din, søker du fakultetet ditt om forhåndsgodkjenning av kurs samtidig som du søker om utveksling. Page administrator: Ute Vogel
Last changed: 09.01.2015


Del på Facebook

 

Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no