Personkort bilde

Einar-Arne Drivenes

Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Drivenes, Einar-Arne. Mining and metallurgical industry. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 488 - 494.

 • Drivenes, Einar-Arne. Svalbardforskning og Svalbardpolitikk 1870-1925. Forskere som politiske aktører. Nordlit 2012 (29). ISSN 0809-1668.s 47 - 59.s doi: 10.7557/13.2300.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norsk polarvitenskap på 1900-tallet. Fra nasjonsbygging til internasjonalt forskningssamarbeid?. Ottar 2011 (5). ISSN 0030-6703.s 4 - 12.

 • Drivenes, Einar-Arne. Langt nord i Tåkeheimen. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.

 • Drivenes, Einar-Arne. Adolf Hoel and the Norwegian "living space". Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2010 (12). ISSN 1503-1241.s 28 - 32.

 • Drivenes, Einar-Arne; Nansen, Fridtjof. Nansen og Vardø - porten til Polhavet. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 400 - 415.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarmannen. 2007 ISBN 82-91167-09-5.s 75 - 83.

 • Drivenes, Einar-Arne. Gymnasiast i de gyldne sekstiåra. Det Norske Samlaget 2007 ISBN 9788252171389.s 248 - 264.

 • Goksøyr, Matti; Eriksen, Anne; Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. The memories. Gyldendal Akademisk 2006.s 451 - 479.

 • Drivenes, Einar-Arne. Kap V: The conquerors. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 8205361851.s 281 - 316.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. The history of Norway in the Polar Regions. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 8205361851.s 6 - 10.

 • Goksøyr, Matti; Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Kappløp i gamle spor. Gyldendal Akademisk 2004 (I).s 295 - 343.

 • Drivenes, Einar-Arne. Fra "Spitsbergen" til "Svalbard" - kulturell erobring i Arktis. 2004. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2004. ISSN 1503-1241.

 • Drivenes, Einar-Arne. Ishavsimperialisme. 2004 ISBN 8205326568.s 175 - 258.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. En polarnasjon?. 2004 ISBN 82-05-32654-1.s 6 - 11.

 • Drivenes, Einar-Arne. Høvedsmannen - et kulturhistorisk portrett. 2003 ISBN 82-7518-104-6.s 123 - 135.

 • Drivenes, Einar-Arne; Larsen, Rolf Inge. Norsk-finske relasjoner. 2010 (13) ISBN 978-82-92201-15-2. ISSN 1503-1241.s 5 - 6.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Into the Ice. The history of Norway and the Polar Regions. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 8205361851.s 409 - 450.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Norsk polarhistorie, bd. 2, Vitenskapene. 2004 ISBN 82-05-32656-8.s 258 - 327.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Norsk polarhistorie. III. Rikdommene. 2004 ISBN 82-05-32657-6.s 389 - 444.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Norsk polarhistorie I. Ekspedisjonene. 2004 ISBN 82-05-32654-1.s 173 - 223.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Norsk polarhistorie. Bd 2. Vitenskapene. 2004 ISBN 8205326568.s 175 - 258.

 • Drivenes, Einar-Arne. Kirka og fornorskningspolitikken. 2004 ISBN 8291378371.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Norsk polarhistorie, bd. 1, Ekspedisjonene. 2004 ISBN 82-05-32654-1.s 6 - 11.

 • Drivenes, Einar-Arne. " .. sa langt livet rakk, for Norges ære." Polarforskning og nasjonsbygging. P2-Akademiet. 2003 ISBN 82-7596-151-3.

 • Drivenes, Einar-Arne. Hvor vil UiT? (Publisert både i nettavisa Khrono og i avisa Nordlys). Khrono.no 2017. ISSN 1894-8995.

 • Drivenes, Einar-Arne. Minneord om Helge Vold. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. UiT - Quo vadis?. Avisa Tromsø 2016.

 • Drivenes, Einar-Arne. Is i magen. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Enig og tro til Saltfjellet faller. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Einar-Arne Drivenes 70 år. Universitetspioner, regionbygger og polarhistoriker. 2016.

 • Drivenes, Einar-Arne. Forskere som fornorskere. Forskningsdagene 2016 2016-10-01 - 2016.

 • Drivenes, Einar-Arne. Misjonærer for nordnorsk historie. 2015.

 • Drivenes, Einar-Arne. Kjenn din menighet: Om sogneprest i Talvik Anders Halvorsen. HIFO avd. Tromsø: Reiseseminar 2015 2015-05-29 - 2015-05-31 2015.

 • Drivenes, Einar-Arne. Historiker i lære. Seminar 2015-03-03 - 2015.

 • Drivenes, Einar-Arne. Adolf Hoel; polarhelt og landsforæder. Arktisk forening, Tromsø. 2015-12-02 - 2015.

 • Drivenes, Einar-Arne. Balansekunst i polarpolitikken. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Katastrofe og jubel. Avisa Vårt land 2014.

 • Drivenes, Einar-Arne. Jubel i tårer. ( Innlegget publisert i avisene: Altaposten, Nordlys og Nordland.. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. John Giæver - polaraktivist og ekspedisjonsleder. Arktisk foreneing, Tromsø 2014-12-09 - 2014.

 • Drivenes, Einar-Arne. Jubel i tårer/Katastrofe og jubel. 2014.

 • Drivenes, Einar-Arne. Grønland-Det norske livsrom i Arktis. Det 28.Nordiska Historikermøtet 14-17 augusti 2014 2014-08-14 - 2014-08-17 2014.

 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Veiviser i det mangfoldige nord. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-244-5.s 9 - 15.

 • Drivenes, Einar-Arne. Science and politics: some aspects of Norwegian polar research in the twentieth century. Polar Record 2013; Volum 49 (250). ISSN 0032-2474.s 316 - 319.s doi: 10.1017/S0032247412000472.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norge sett fra Nordpolen. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Læstadianismen - etnisitetens forssvarsskanse ? Et histriografisk gjensyn. Gränsöverskridande kyrkohistoria. De språkliga minoriteterna på Nordkalotten 2013-12-04 - 2013-12-07 2013.

 • Bones, Stian; Drivenes, Einar-Arne. Om navnsettingas og kartleggingas politikk i polarområdene. 2013.

 • Bones, Stian; Drivenes, Einar-Arne. Om navnsettingas og kartleggingas politikk i polarområdene. 2013.

 • Drivenes, Einar-Arne. Science and politics. Some aspects of Norwegian polar research in the 1900s. Globalization and modernizing processes in the North 2012-11-14 - 2012-11-15 2012.

 • Drivenes, Einar-Arne. Forskere i hardt vær?. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Harbalne polarkarer. Polar bokkafe 2012-08-30 - 2012-08-30 2012.

 • Drivenes, Einar-Arne. Vitenskap og politikk i Svalbard- og Grønlandssaka. Fagdager for videregående skoler 2012-01-20 - 2012-01-20 2012.

 • Drivenes, Einar-Arne. Trenger vi en sammenfattende framstilling av norsk polarpolitikks historie? Perspektiver på norsk politikk i Arktis og Antarktis. Norske historiedager Bodø 2012 2012-05-04 - 2012-05-06 2012.

 • Bones, Stian; Drivenes, Einar-Arne. Polarkanalen. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Innlegg boklansering Arktiske Diskurser. Boklansering 2011-01-06 - 2011-01-06 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne; Bull, Tove. Universitetet i Tromsø ved en skillevei?. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Rekorder og vitenskap. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Amundsen og ishavsmiljøet i Tromsø. Amundsenseminaret Tromsø 2011 2011-12-13 - 2011-12-13 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Innledning på Amundsenseminar Tromsø 2011. Amundsenseminar Tromsø 2011 2011-12-13 - 2011-12-13 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Innlegg seminar om teaterstykket Nansen versus Amundsen. Seminar Hifo Tromsø 2011-12-10 - 2011-12-10 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Porten til Ishavet. Utstillingsåpning Porten til Ishavet 2011-12-08 - 2011-12-08 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Inventing Polar Nations - politics and polar science in the Arctic. Den 4. nasjonale konferansen i vitenskapshistorie 2011-11-20 - 2011-11-20 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. " ... så langt livet rakk, for Norges ære." Polarforskning og nasjonsbygging. Svabard Museum i Adventstiden 2011-12-01 - 2011-12-01 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. " ... så langt livet rakk, for Norges ære." Polarforskning og nasjonsbygging. Fagdag for lærere i videregående skole 2011-11-11 - 2011-11-11 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Fridtjov Nansens bok "Nord i Tåkeheimen". Et vendepunkt i polarlitteraturen?. Nansen -Amundsen-seminar Vadsø 2011 2011-10-28 - 2011-10-28 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Nord i Tåkeheimen, et vendepunkt i polarlitteraturen. Utstillingsåpning 2011-02-25 - 2011-02-25 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Innledning på NHNs Svaldbardkonferanse 2011. NHNs Svaldbardkonferanse 2011 2011-09-06 - 2011-09-06 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Svalbardforskere som politiske aktører. NHNs Svalbardkonferanse 2011 2011-09-06 - 2011-09-09 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Fra nasjonsbygging til internasjonalt forskningssamarbeid. Utviklingstrekk i norsk polarforskning. Nordiske historikermøte 2011-08-11 - 2011-08-14 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Nord i Tåkeheimen. Polarfrokost 2011-02-18 - 2011-02-18 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Vitenskap i politikkens tjeneste? Svalbardsaka 1870-1925. Konferanse Tartu 2011-05-25 - 2011-05-28 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Lyngenlæstadianisme- teologi, lederskap, religion og politikk. Kirkehistorisk seminar 2011-03-16 - 2011-03-16 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne; Bones, Stian. Polarkanalen. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne; Bull, Tove. Språkleg underskott Kronikk Aftenposten 16/4 2011. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norske polareksepidsjoenr. Vitenskap eller rekorder?. Pensjonistuniversitetet i Harstad 2011-10-23 - 2011-10-23 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Amundsen ekspedisjoner. Vitenskap og rekorder. Lørdagsuniversitetet 2011-03-19 - 2011-03-19 2011.

 • Bones, Stian; Drivenes, Einar-Arne. Polarkanalen. Fremover 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Introduksjon Nansenseminaret 2011. Nansenseminaret 2011 2010-10-10 - 2011-10-10 2010.

 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Kvendebatten og boka "Den finske arven". Finnmarken 2010. ISSN 0805-4681.

 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Kvendebatten og boka "Den finske arven". Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Wærp, Henning Howlid; Drivenes, Einar-Arne; Friedman, Robert Marc. "Narrating the High North". Nordlys 2010 (199). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Larsen, Rolf Inge; Drivenes, Einar-Arne. Norsk-finske relasjoner. Innledning. 2010 (13) ISBN 978-82-92201-15-2. ISSN 1503-1241.s 5 - 6.

 • Drivenes, Einar-Arne. The Norwegian living space. Norway and Russia in the Arctic 2009-08-25 - 2009-08-28 2009.

 • Drivenes, Einar-Arne. Ulike typer biografier. De norske historikerdager 2009-06-19 - 2009-06-21 2009.

 • Drivenes, Einar-Arne. Hva er spesielt med lyngenlæstadianerne?. Storfjorddagene 2008-11-17 - 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Hastverk er lastverk. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Innocents in the Arctic: The 1951 Spitsbergen Expedition. Colin Bull: Fairbanks, University of Alaska Press, 2005. Book Review. Acta Borealia 2008. ISSN 0800-3831.

 • Drivenes, Einar-Arne. Adolf Hoel 1879-1964. (http://www.polarhistorie.no/personer/Hoel%2C%20Adolf) 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Adolf Hoel. Polarforskeren i politikkens tjeneste. (http://www.polarhistorie.no/artikler/2008/Adolf%20hoel) 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Inventing polar nations - politics and science in the Arctic. Cultural Production and Negotiation of Borders: The 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies 2008-09-11 - 2008-09-13 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Roald Amundsens polarekspedisjoner. Rekorder eller vitenskap?. Lunchforedrag Norsk Polarinstitutt 2008-11-07 - 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Roald Amundsens polarekspedisjoner. Rekorder eller vitenskap?. Barents Spektakel 2008-10-03 - 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Lyngenlæstadianisme. Ekskursjon. Norske Historiedager 2008-06-19 - 2008-06-22 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarvitenskapen i politikkens tjeneseste. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Deltakelse i NRK-program (Verdt å vite) om konflikten på Øst-Grønland. 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norsk imperialist inn fra kulden. 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarimperialisten. 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarimperialisten. 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Historia om antihelten. "Kven kan skrive eit liv". Seminar om biografisjangeren. 2007-03-21 - 2007-03-21 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norske polarekspedisjoner. Rekorder eller vitenskap?. Reasearchers night 2007-09-28 - 2007-09-28 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Aant Elzinga, Torgny Nordin, David Turner & Urban Wråkberg (Eds.): Antarctic challenges. Historical and current perspectives on Otto Nordenskiöld's Antarctic Expedition 1901-1903. Scandinavian Journal of History 2006 (3/4). ISSN 0346-8755.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Innslag Nordnytt (NRK)om norsk forskning i Antarktis. 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne; Hansen, Lars Ivar. Intervju om Cash, Dylan og Det andre Amerika i NRK Troms og Finnmark. 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Intervju i avisa Nordlys om boka Into the Ice. 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norsk polarrevansjisme i ly av tyske bajonetter? Norsk aktivitet på Øst-Grønland under 2. verdenskrig. Medlemsmøte 2006-10-21 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Presentasjon av Into the Ice for utenriksminister Jonas Gahr Støre. Møte med utenriksminister Jonas Gahr Støre, representanter fra UiT, forfattere og andre innbudte. 2006-12-01 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Presentasjon av boka: Into the Ice. The History of Norway and the Polar Regions. Norges Forskningsråds Nordområdekonferanse. 2006-10-13 - 2006-10-14 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne; Hansen, Lars Ivar. Cash, Dylan og Det andre Amerika. Åpent møte 2006-05-18 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne. Lyngenlæstadianismen. Åpent møte 2006-06-09 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norsk polarhistorie. Bokdag 2006-05-06 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne. Nordnorsk teaterhistorie - ei dramatisk historie. En kommentar til Jens Harald Eilertsens 2 bindsverk om Nordnorsk teaterhistorie. Åpent møte 2006-03-30 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne. Vitenskap og ishavsimperialisme. Foredrag 2005-01-24 - 2005-01-24 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Lindberg i polarhistorien. Dagbladet 2005. ISSN 0805-3766.

 • Drivenes, Einar-Arne. Kong Haakon og Grønlandssaken. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Nordlys sin nordområde-retorikk. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Forskning og fornorskning. Adolf Hoel og opprettelsen av Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser (NSIU). Foredrag 2005-12-09 - 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarforskning i politikkens tjeneste? Norsk ishavspolitikk og norske polarforskere 1905-1940. Norge 1905-2005. Unionsoppløsningen og norsk nordområde - politikk gjennom hundre år. 2005-02-11 - 2005-02-13 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Foredrag "Lørdagsuniversitetet": Vitenskap og ishavsimperialisme. Lørdagsuniversitetet 2005-01-15 - 2005-01-15 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk Polarhistorie. Ordkalotten 2005-09-04 - 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norge - en polarnasjon?. Hundreårsfestivalen Magisk mangfold 2005-08-15 - 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Vitenskap i politikkens tjeneste. Villmarksmessa i Brønnøysund 2005-03-12 - 2005-03-13 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Presentasjon av Norsk Polarhistorie. Polarkonferansen 2005 2005-02-08 - 2005-02-08 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju på Lørdagsrevyen om Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Nordlys ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju NRK-Troms ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju Nordlys om bd. 3 Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Tromsø ang. Norsk Polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Dagbladet om Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju NRK-Troms. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju Dagbladet ang. norsk polarpolitikk og kong Haakons rolle. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju Svalbardposten ang. bd. 2 Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Tromsøflaket (nettutgaven) ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Intervju i Dagbladet om Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Intervju i Nordlys ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Tromsø ang. Norsk Polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Tromsøflaket ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju NRK-Troms. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju angående Norsk polarhistorie i Kulturbeite, NRK P2. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju NRK-Troms ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju på Lørdagsrevyen, NRK 1 om Norsk polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju Svalbardposten ang. bd. 2 Norsk polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Hemmelig klimaforskning, intervju i Aftenposten i forbindelse med bind 2 av Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarforskning og ishavsimperialisme. Seminar Vitenskapsteoretisk forum , Oslo 2004-11-03 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarmannen. Seminar: Maskuliniteter i nord. 2004-10-21 - 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Lansering og presentasjon av Norsk polarhistorie, bd. 2. Pressekonferanse 2004-12-14 - 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Lansering og presentasjon av Norsk polarhistorie, bd. 3. Pressekonferanse 2004-11-04 - 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk polarhistorie, bind 1. Pressekonferanse 2004-09-21 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Læstadius, Recherche-ekspedisjonen og vitenskapen. HIFO's eksursjon til Tornedalen 2004-09-02 - 2004-09-05 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Lansering og presentasjon av bd. 2 av Norsk polarhistorie. Longyearbyen. Lansering og presentasjon av Norsk polarhistorie bd. 2. 2004-12-14 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Lansering og presentasjon av bd. 3 av Norsk polarhistorie. Lansering bd. 3 av Norsk polarhistorie 2004-11-04 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk polarhistorie. Bok i sentrum, Oslo 2004-10-23 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norsk polarhistorie. Orientering for Finnfjordbotn vid. skole 2004-03-31 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk polarhistorie. Bokhandlermøte. Bodø. 2004-09-28 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk polarhistorie. Bokhandlermøte. Tromsø. 2004-09-23 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk polarhistorie. Pressekonferanse Oslo. Pressekonferanse Oslo. 2004-09-21 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. "... saa langt livet rakk, for Norges ære." Polarforsking og nasjonsbygging. 2003.

 • Drivenes, Einar-Arne. "Adolf Hoel, polarforsker og ishavsimperialist" Foredrag i Forum for universitetshistorie, Universitetet i Oslo. Seminar, Forum for universitetshistorie 2002-04-29 - 2002.

 • Drivenes, Einar-Arne. Hvor vil UiT? (Publisert både i nettavisa Khrono og i avisa Nordlys). Khrono.no 2017. ISSN 1894-8995.

 • Drivenes, Einar-Arne. Minneord om Helge Vold. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. UiT - Quo vadis?. Avisa Tromsø 2016.

 • Drivenes, Einar-Arne. Is i magen. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Enig og tro til Saltfjellet faller. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Einar-Arne Drivenes 70 år. Universitetspioner, regionbygger og polarhistoriker. 2016.

 • Drivenes, Einar-Arne. Forskere som fornorskere. Forskningsdagene 2016 2016-10-01 - 2016.

 • Drivenes, Einar-Arne. Misjonærer for nordnorsk historie. 2015.

 • Drivenes, Einar-Arne. Kjenn din menighet: Om sogneprest i Talvik Anders Halvorsen. HIFO avd. Tromsø: Reiseseminar 2015 2015-05-29 - 2015-05-31 2015.

 • Drivenes, Einar-Arne. Historiker i lære. Seminar 2015-03-03 - 2015.

 • Drivenes, Einar-Arne. Adolf Hoel; polarhelt og landsforæder. Arktisk forening, Tromsø. 2015-12-02 - 2015.

 • Drivenes, Einar-Arne. Balansekunst i polarpolitikken. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Katastrofe og jubel. Avisa Vårt land 2014.

 • Drivenes, Einar-Arne. Jubel i tårer. ( Innlegget publisert i avisene: Altaposten, Nordlys og Nordland.. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. John Giæver - polaraktivist og ekspedisjonsleder. Arktisk foreneing, Tromsø 2014-12-09 - 2014.

 • Drivenes, Einar-Arne. Jubel i tårer/Katastrofe og jubel. 2014.

 • Drivenes, Einar-Arne. Grønland-Det norske livsrom i Arktis. Det 28.Nordiska Historikermøtet 14-17 augusti 2014 2014-08-14 - 2014-08-17 2014.

 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Veiviser i det mangfoldige nord. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-244-5.s 9 - 15.

 • Drivenes, Einar-Arne. Science and politics: some aspects of Norwegian polar research in the twentieth century. Polar Record 2013; Volum 49 (250). ISSN 0032-2474.s 316 - 319.s doi: 10.1017/S0032247412000472.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norge sett fra Nordpolen. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Læstadianismen - etnisitetens forssvarsskanse ? Et histriografisk gjensyn. Gränsöverskridande kyrkohistoria. De språkliga minoriteterna på Nordkalotten 2013-12-04 - 2013-12-07 2013.

 • Bones, Stian; Drivenes, Einar-Arne. Om navnsettingas og kartleggingas politikk i polarområdene. 2013.

 • Bones, Stian; Drivenes, Einar-Arne. Om navnsettingas og kartleggingas politikk i polarområdene. 2013.

 • Drivenes, Einar-Arne. Science and politics. Some aspects of Norwegian polar research in the 1900s. Globalization and modernizing processes in the North 2012-11-14 - 2012-11-15 2012.

 • Drivenes, Einar-Arne. Forskere i hardt vær?. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Harbalne polarkarer. Polar bokkafe 2012-08-30 - 2012-08-30 2012.

 • Drivenes, Einar-Arne. Vitenskap og politikk i Svalbard- og Grønlandssaka. Fagdager for videregående skoler 2012-01-20 - 2012-01-20 2012.

 • Drivenes, Einar-Arne. Trenger vi en sammenfattende framstilling av norsk polarpolitikks historie? Perspektiver på norsk politikk i Arktis og Antarktis. Norske historiedager Bodø 2012 2012-05-04 - 2012-05-06 2012.

 • Bones, Stian; Drivenes, Einar-Arne. Polarkanalen. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Innlegg boklansering Arktiske Diskurser. Boklansering 2011-01-06 - 2011-01-06 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne; Bull, Tove. Universitetet i Tromsø ved en skillevei?. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Rekorder og vitenskap. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Amundsen og ishavsmiljøet i Tromsø. Amundsenseminaret Tromsø 2011 2011-12-13 - 2011-12-13 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Innledning på Amundsenseminar Tromsø 2011. Amundsenseminar Tromsø 2011 2011-12-13 - 2011-12-13 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Innlegg seminar om teaterstykket Nansen versus Amundsen. Seminar Hifo Tromsø 2011-12-10 - 2011-12-10 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Porten til Ishavet. Utstillingsåpning Porten til Ishavet 2011-12-08 - 2011-12-08 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Inventing Polar Nations - politics and polar science in the Arctic. Den 4. nasjonale konferansen i vitenskapshistorie 2011-11-20 - 2011-11-20 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. " ... så langt livet rakk, for Norges ære." Polarforskning og nasjonsbygging. Svabard Museum i Adventstiden 2011-12-01 - 2011-12-01 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. " ... så langt livet rakk, for Norges ære." Polarforskning og nasjonsbygging. Fagdag for lærere i videregående skole 2011-11-11 - 2011-11-11 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Fridtjov Nansens bok "Nord i Tåkeheimen". Et vendepunkt i polarlitteraturen?. Nansen -Amundsen-seminar Vadsø 2011 2011-10-28 - 2011-10-28 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Nord i Tåkeheimen, et vendepunkt i polarlitteraturen. Utstillingsåpning 2011-02-25 - 2011-02-25 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Innledning på NHNs Svaldbardkonferanse 2011. NHNs Svaldbardkonferanse 2011 2011-09-06 - 2011-09-06 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Svalbardforskere som politiske aktører. NHNs Svalbardkonferanse 2011 2011-09-06 - 2011-09-09 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Fra nasjonsbygging til internasjonalt forskningssamarbeid. Utviklingstrekk i norsk polarforskning. Nordiske historikermøte 2011-08-11 - 2011-08-14 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Nord i Tåkeheimen. Polarfrokost 2011-02-18 - 2011-02-18 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Vitenskap i politikkens tjeneste? Svalbardsaka 1870-1925. Konferanse Tartu 2011-05-25 - 2011-05-28 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Lyngenlæstadianisme- teologi, lederskap, religion og politikk. Kirkehistorisk seminar 2011-03-16 - 2011-03-16 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne; Bones, Stian. Polarkanalen. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne; Bull, Tove. Språkleg underskott Kronikk Aftenposten 16/4 2011. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norske polareksepidsjoenr. Vitenskap eller rekorder?. Pensjonistuniversitetet i Harstad 2011-10-23 - 2011-10-23 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Amundsen ekspedisjoner. Vitenskap og rekorder. Lørdagsuniversitetet 2011-03-19 - 2011-03-19 2011.

 • Bones, Stian; Drivenes, Einar-Arne. Polarkanalen. Fremover 2011.

 • Drivenes, Einar-Arne. Introduksjon Nansenseminaret 2011. Nansenseminaret 2011 2010-10-10 - 2011-10-10 2010.

 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Kvendebatten og boka "Den finske arven". Finnmarken 2010. ISSN 0805-4681.

 • Drivenes, Einar-Arne; Tjelmeland, Hallvard. Kvendebatten og boka "Den finske arven". Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Wærp, Henning Howlid; Drivenes, Einar-Arne; Friedman, Robert Marc. "Narrating the High North". Nordlys 2010 (199). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Larsen, Rolf Inge; Drivenes, Einar-Arne. Norsk-finske relasjoner. Innledning. 2010 (13) ISBN 978-82-92201-15-2. ISSN 1503-1241.s 5 - 6.

 • Drivenes, Einar-Arne. The Norwegian living space. Norway and Russia in the Arctic 2009-08-25 - 2009-08-28 2009.

 • Drivenes, Einar-Arne. Ulike typer biografier. De norske historikerdager 2009-06-19 - 2009-06-21 2009.

 • Drivenes, Einar-Arne. Hva er spesielt med lyngenlæstadianerne?. Storfjorddagene 2008-11-17 - 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Hastverk er lastverk. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Innocents in the Arctic: The 1951 Spitsbergen Expedition. Colin Bull: Fairbanks, University of Alaska Press, 2005. Book Review. Acta Borealia 2008. ISSN 0800-3831.

 • Drivenes, Einar-Arne. Adolf Hoel 1879-1964. (http://www.polarhistorie.no/personer/Hoel%2C%20Adolf) 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Adolf Hoel. Polarforskeren i politikkens tjeneste. (http://www.polarhistorie.no/artikler/2008/Adolf%20hoel) 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Inventing polar nations - politics and science in the Arctic. Cultural Production and Negotiation of Borders: The 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies 2008-09-11 - 2008-09-13 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Roald Amundsens polarekspedisjoner. Rekorder eller vitenskap?. Lunchforedrag Norsk Polarinstitutt 2008-11-07 - 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Roald Amundsens polarekspedisjoner. Rekorder eller vitenskap?. Barents Spektakel 2008-10-03 - 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Lyngenlæstadianisme. Ekskursjon. Norske Historiedager 2008-06-19 - 2008-06-22 2008.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarvitenskapen i politikkens tjeneseste. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Deltakelse i NRK-program (Verdt å vite) om konflikten på Øst-Grønland. 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norsk imperialist inn fra kulden. 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarimperialisten. 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarimperialisten. 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Historia om antihelten. "Kven kan skrive eit liv". Seminar om biografisjangeren. 2007-03-21 - 2007-03-21 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norske polarekspedisjoner. Rekorder eller vitenskap?. Reasearchers night 2007-09-28 - 2007-09-28 2007.

 • Drivenes, Einar-Arne. Aant Elzinga, Torgny Nordin, David Turner & Urban Wråkberg (Eds.): Antarctic challenges. Historical and current perspectives on Otto Nordenskiöld's Antarctic Expedition 1901-1903. Scandinavian Journal of History 2006 (3/4). ISSN 0346-8755.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Innslag Nordnytt (NRK)om norsk forskning i Antarktis. 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne; Hansen, Lars Ivar. Intervju om Cash, Dylan og Det andre Amerika i NRK Troms og Finnmark. 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Intervju i avisa Nordlys om boka Into the Ice. 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norsk polarrevansjisme i ly av tyske bajonetter? Norsk aktivitet på Øst-Grønland under 2. verdenskrig. Medlemsmøte 2006-10-21 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Presentasjon av Into the Ice for utenriksminister Jonas Gahr Støre. Møte med utenriksminister Jonas Gahr Støre, representanter fra UiT, forfattere og andre innbudte. 2006-12-01 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Presentasjon av boka: Into the Ice. The History of Norway and the Polar Regions. Norges Forskningsråds Nordområdekonferanse. 2006-10-13 - 2006-10-14 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne; Hansen, Lars Ivar. Cash, Dylan og Det andre Amerika. Åpent møte 2006-05-18 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne. Lyngenlæstadianismen. Åpent møte 2006-06-09 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norsk polarhistorie. Bokdag 2006-05-06 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne. Nordnorsk teaterhistorie - ei dramatisk historie. En kommentar til Jens Harald Eilertsens 2 bindsverk om Nordnorsk teaterhistorie. Åpent møte 2006-03-30 - 2006.

 • Drivenes, Einar-Arne. Vitenskap og ishavsimperialisme. Foredrag 2005-01-24 - 2005-01-24 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Lindberg i polarhistorien. Dagbladet 2005. ISSN 0805-3766.

 • Drivenes, Einar-Arne. Kong Haakon og Grønlandssaken. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Nordlys sin nordområde-retorikk. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Drivenes, Einar-Arne. Forskning og fornorskning. Adolf Hoel og opprettelsen av Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser (NSIU). Foredrag 2005-12-09 - 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarforskning i politikkens tjeneste? Norsk ishavspolitikk og norske polarforskere 1905-1940. Norge 1905-2005. Unionsoppløsningen og norsk nordområde - politikk gjennom hundre år. 2005-02-11 - 2005-02-13 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Foredrag "Lørdagsuniversitetet": Vitenskap og ishavsimperialisme. Lørdagsuniversitetet 2005-01-15 - 2005-01-15 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk Polarhistorie. Ordkalotten 2005-09-04 - 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norge - en polarnasjon?. Hundreårsfestivalen Magisk mangfold 2005-08-15 - 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Vitenskap i politikkens tjeneste. Villmarksmessa i Brønnøysund 2005-03-12 - 2005-03-13 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Presentasjon av Norsk Polarhistorie. Polarkonferansen 2005 2005-02-08 - 2005-02-08 2005.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju på Lørdagsrevyen om Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Nordlys ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju NRK-Troms ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju Nordlys om bd. 3 Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Tromsø ang. Norsk Polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Dagbladet om Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju NRK-Troms. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju Dagbladet ang. norsk polarpolitikk og kong Haakons rolle. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju Svalbardposten ang. bd. 2 Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Tromsøflaket (nettutgaven) ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Intervju i Dagbladet om Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne; Jølle, Harald Dag. Intervju i Nordlys ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Tromsø ang. Norsk Polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju i Tromsøflaket ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju NRK-Troms. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju angående Norsk polarhistorie i Kulturbeite, NRK P2. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju NRK-Troms ang. Norsk polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju på Lørdagsrevyen, NRK 1 om Norsk polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Intervju Svalbardposten ang. bd. 2 Norsk polarhistorie. 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Hemmelig klimaforskning, intervju i Aftenposten i forbindelse med bind 2 av Norsk polarhistorie. 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarforskning og ishavsimperialisme. Seminar Vitenskapsteoretisk forum , Oslo 2004-11-03 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Polarmannen. Seminar: Maskuliniteter i nord. 2004-10-21 - 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Lansering og presentasjon av Norsk polarhistorie, bd. 2. Pressekonferanse 2004-12-14 - 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Lansering og presentasjon av Norsk polarhistorie, bd. 3. Pressekonferanse 2004-11-04 - 2004.

 • Jølle, Harald Dag; Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk polarhistorie, bind 1. Pressekonferanse 2004-09-21 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Læstadius, Recherche-ekspedisjonen og vitenskapen. HIFO's eksursjon til Tornedalen 2004-09-02 - 2004-09-05 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Lansering og presentasjon av bd. 2 av Norsk polarhistorie. Longyearbyen. Lansering og presentasjon av Norsk polarhistorie bd. 2. 2004-12-14 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Lansering og presentasjon av bd. 3 av Norsk polarhistorie. Lansering bd. 3 av Norsk polarhistorie 2004-11-04 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk polarhistorie. Bok i sentrum, Oslo 2004-10-23 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Norsk polarhistorie. Orientering for Finnfjordbotn vid. skole 2004-03-31 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk polarhistorie. Bokhandlermøte. Bodø. 2004-09-28 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk polarhistorie. Bokhandlermøte. Tromsø. 2004-09-23 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. Presentasjon av Norsk polarhistorie. Pressekonferanse Oslo. Pressekonferanse Oslo. 2004-09-21 - 2004.

 • Drivenes, Einar-Arne. "... saa langt livet rakk, for Norges ære." Polarforsking og nasjonsbygging. 2003.

 • Drivenes, Einar-Arne. "Adolf Hoel, polarforsker og ishavsimperialist" Foredrag i Forum for universitetshistorie, Universitetet i Oslo. Seminar, Forum for universitetshistorie 2002-04-29 - 2002.

 • [Loading...]