Navnetrekk

UiTs navn skrives på følgende måter:

  • UiT Norges arktiske universitet (kortform: UiT)
  • UiT Noregs arktiske universitet (kortform: UiT)
  • UiT The Arctic University of Norway (kortform: UiT)
  • UiT Norgga árktalaš universitehta (kortform: UiT)

Retningslinjer for bruk av fullt, offisielt navn (Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet) er under utarbeidelse.


Universitetets navnetrekk symboliserer nordretningen og diagonalen underbygger modernitet og skjæringsspunkt. Diagonalen er et gjennomgående og tydelig identitetselement i profilen.

Navnetrekket skal alltid stå tilknyttet øvre venstre hjørne av flaten, i et fast system med logo. Nærmere retningslinjer for bruk og oppsett finner du under menypunktet «Plassering av logo og navnetrekk». Navnetrekket finnes i en utfallende versjon (hjørnet) og i en innfallende versjon (linje). Den innfallende versjonen benyttes i hovedsak der det ikke er mulig å benytte den utfallende versjonen, for eksempel på brev og interne trykksaker som er produsert på hustrykkeriet. Navnetrekkets grafikk (linje og hjørne) kan brukes i alle profilfargene (bortsett fra lys grå) i tillegg til sort og hvitt. Navnetrekkets tekst skal kun benyttes i sort eller hvitt.

Navnetrekkes proporsjoner skal aldri endres, det er heller ikke tillatt kun å benytte teksten eller grafikken. Navnetrekkes størrelse og plassering skal ellers brukes slik det er definert i hver enkelt mal.

Navnetrekket finnes i fire språkversjoner; bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. Det er laget nedlastbare mapper for alle språkversjonenen i skjerm og trykkformat. I mappene finner du alle tillatte versjoner klare til bruk.

 

Filer til nedlasting

Bokmål trykk
Bokmål skjerm

Nynorsk trykk
Nynorsk skjerm

Samisk trykk
Samisk skjerm

Engelsk trykk
Engelsk skjerm

Navnetrekk - Ai format

Profilhåndbok

Om ny logo og revidering av grafisk profil:

Det jobbes med å revidere og forenkle den grafiske profilen for UiT. Blant annet innebærer det at navnet vårt (UiT Norges arktiske universitet) innlemmes i logoen sammen med Hugin og Munin, slik at behovet for nåværende navnetrekk og samarbeidslogo forsvinner.

Dette arbeidet skal utføres første kvartal i 2019, og utvikling av maler og implementering vil skje etter det. Det betyr at enda så lenge vil 'vanlig' nåværende profil gjelde.

Unntaket er flater der den gamle logoen (Hugin og Munin) står helt alene uten noen andre UiT-profilelementer (navnetrekk, mønstre, farger og tekst). Dette kan for eksempel være et stempel, biler eller i samarbeid med andre organisasjoner. I disse spesialtilfellene kan ny logo brukes etter 1. januar 2019, ta da kontakt med Lars Nordmo på KSA.

Profilelementer:
Logo
Samarbeidslogo
Navnetrekk
Plassering av logo og navnetrekk
Layoutprinsipper og grid
Farger
Mønster
Papir og formater
Bilder og bildebruk
Typografi og fonter

Eksempler og maler:
Brevmaler
PowerPoint
Vitenskapelige posters
Rollups
Visittkort
3-delt folder
Diplomer / Kursbevis (innlogging)
Rapporter, publikasjoner o.l.
Oppgaveskriving, Master, PhD
Profil- og gaveartikler

Bilder:

NB!!! Du må være innlogget på nettsidene våre  for å kunne se/lese om disse tjenestene:

Fotoweb, UiT sitt nye bildearkiv (Under oppbygging)
Colourbox - Illustrasjonsbilder fra byrå
Bildearkiv - Ola Røe

Andre:

Omtale av UiTs geografi (studiesteder)

Campuskart - Kart med beskrivelse og bygg (pdf)

 

Til toppsiden for grafisk profil