Layoutprinsipper og grid


Et grid er et underliggende nett av hjelpelinjer som tekst og grafikk plasseres i forhold til. Det er utarbeidet et grid for Universitetets ulike kommunikasjonsflater for å sikre konsekvent plassering av visuelle elementer. Gridet gjør at komposisjonen av siden blir et profilelement i seg selv. Slik skapes det god sammenheng mellom alle våre publikasjoner og skjermbaserte produkter.

Det viktigste elementet i det visuelle systemet er diagonalen. Diagonalen brukes til å skape dynamikk og særpreg til degsignet og kan bidra i historiefortellingen ved å sette ulike bilder og utsnitt opp mot hverandre. Tykkelsen på den diagonale linjen er den samme som tykkelsen på linjen i navnetrekket. Vinkelen på hoveddiagonalen følger vinkelen i navnetrekket, og den skal derfor ikke endres. Diagonalen skal ikke speilvendes.

I tillegg til hoveddiagonalen kan det tilføres kryssende diagonale liner for å skape et mønster.

 

Filer til nedlasting

Eksempler trykk

Profilhåndbok

Om ny logo og revidering av grafisk profil:

Det jobbes med å revidere og forenkle den grafiske profilen for UiT. Blant annet innebærer det at navnet vårt (UiT Norges arktiske universitet) innlemmes i logoen sammen med Hugin og Munin, slik at behovet for nåværende navnetrekk og samarbeidslogo forsvinner.

Dette arbeidet skal utføres første kvartal i 2019, og utvikling av maler og implementering vil skje etter det. Det betyr at enda så lenge vil 'vanlig' nåværende profil gjelde.

Unntaket er flater der den gamle logoen (Hugin og Munin) står helt alene uten noen andre UiT-profilelementer (navnetrekk, mønstre, farger og tekst). Dette kan for eksempel være et stempel, biler eller i samarbeid med andre organisasjoner. I disse spesialtilfellene kan ny logo brukes etter 1. januar 2019, ta da kontakt med Lars Nordmo på KSA.

Profilelementer:
Logo
Samarbeidslogo
Navnetrekk
Plassering av logo og navnetrekk
Layoutprinsipper og grid
Farger
Mønster
Papir og formater
Bilder og bildebruk
Typografi og fonter

Eksempler og maler:
Brevmaler
PowerPoint
Vitenskapelige posters
Rollups
Visittkort
3-delt folder
Diplomer / Kursbevis (innlogging)
Rapporter, publikasjoner o.l.
Oppgaveskriving, Master, PhD
Profil- og gaveartikler

Bilder:

NB!!! Du må være innlogget på nettsidene våre  for å kunne se/lese om disse tjenestene:

Fotoweb, UiT sitt nye bildearkiv (Under oppbygging)
Colourbox - Illustrasjonsbilder fra byrå
Bildearkiv - Ola Røe

Andre:

Omtale av UiTs geografi (studiesteder)

Campuskart - Kart med beskrivelse og bygg (pdf)

 

Til toppsiden for grafisk profil