Papir og formater


Universitetet benytter i hovedsak følgende formater for rapporter og brosjyrer: A4 og A5 stående. Om kommunikasjonsformen tilsier at et annet format er mer hensiktsmessig, ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen.

Papir I brosjyrer anbefales et matt bestrøket papir. Til omslag anbefales 240 g til innmat 130 g. Til nyhetsbrev og flyere benyttes 170 g. Større rapporter med mange sider tilsier en litt tynnere kvalitet til innmaten – 90 g offsetpapir er natulig her.

Unntak fra papir og gramvekt kan gjøres i enkelte tilfeller i samråd med Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Miljøvennlig profil

UiT ønsker å ha en miljøvennlig profil og det bør derfor kun velges papir som tilfredsstiller Svanemerking eller tilsvarende sertifisering.

 

Profilhåndbok

Om ny logo og revidering av grafisk profil:

Det jobbes med å revidere og forenkle den grafiske profilen for UiT. Blant annet innebærer det at navnet vårt (UiT Norges arktiske universitet) innlemmes i logoen sammen med Hugin og Munin, slik at behovet for nåværende navnetrekk og samarbeidslogo forsvinner.

Dette arbeidet skal utføres første kvartal i 2019, og utvikling av maler og implementering vil skje etter det. Det betyr at enda så lenge vil 'vanlig' nåværende profil gjelde.

Unntaket er flater der den gamle logoen (Hugin og Munin) står helt alene uten noen andre UiT-profilelementer (navnetrekk, mønstre, farger og tekst). Dette kan for eksempel være et stempel, biler eller i samarbeid med andre organisasjoner. I disse spesialtilfellene kan ny logo brukes etter 1. januar 2019, ta da kontakt med Lars Nordmo på KSA.

Profilelementer:
Logo
Samarbeidslogo
Navnetrekk
Plassering av logo og navnetrekk
Layoutprinsipper og grid
Farger
Mønster
Papir og formater
Bilder og bildebruk
Typografi og fonter

Eksempler og maler:
Brevmaler
PowerPoint
Vitenskapelige posters
Rollups
Visittkort
3-delt folder
Diplomer / Kursbevis (innlogging)
Rapporter, publikasjoner o.l.
Oppgaveskriving, Master, PhD
Profil- og gaveartikler

Bilder:

NB!!! Du må være innlogget på nettsidene våre  for å kunne se/lese om disse tjenestene:

Fotoweb, UiT sitt nye bildearkiv (Under oppbygging)
Colourbox - Illustrasjonsbilder fra byrå
Bildearkiv - Ola Røe

Andre:

Omtale av UiTs geografi (studiesteder)

Campuskart - Kart med beskrivelse og bygg (pdf)

 

Til toppsiden for grafisk profil