Forsider rapporter o.l.


4 forsidemaler i word for rapporter, publikasjoner o.l, samt inDesign-fil (ziparkiv) med ulike layout for rapporter, publikasjoner og andre forsider.

Bruk filene under overskriften "Word" når du begynner på en ny rapport, eller lignende. Disse inneholder fonter, sidetall og mer som sparer deg for mye tid.

Bruk filene under overskriften "Word, kun forside" når du vil legge en forside til et eksisterende Word dokument. Se en video om hvordan å lagre forsidene til datamaskinen din og legge dem til dokumenter.

For øvrig layout følges retningslinjer for grid, typografi og fargebruk.

 

Filer til nedlasting

Høyreklikk på en mal, og velg å lagre fila på din egen maskin for å bruke den.

InDesign:
Rapportmaler (zip-arkiv)

Word:

Bokmål Blå
Bokmål Gul
Bokmål Lyst Mønster
Bokmål Bilde

Nynorsk Blå
Nynorsk Gul
Nynorsk Lyst Mønster
Nynorsk Bilde

Engelsk Blå
Engelsk Gul
Engelsk Lyst Mønster
Engelsk Bilde

Word, kun forside:

Bokmål Blå
Bokmål Gul
Bokmål Lyst Mønster
Bokmål Bilde

Nynorsk Blå
Nynorsk Gul
Nynorsk Lyst Mønster
Nynorsk Bilde

Engelsk Blå
Engelsk Gul
Engelsk Lyst Mønster
Engelsk Bilde

Samisk Blå
Samisk Gul
Samisk Lyst Mønster
Samisk Bilde

Profilhåndbok

Om ny logo og revidering av grafisk profil:

Det jobbes med å revidere og forenkle den grafiske profilen for UiT. Blant annet innebærer det at navnet vårt (UiT Norges arktiske universitet) innlemmes i logoen sammen med Hugin og Munin, slik at behovet for nåværende navnetrekk og samarbeidslogo forsvinner.

Dette arbeidet skal utføres første kvartal i 2019, og utvikling av maler og implementering vil skje etter det. Det betyr at enda så lenge vil 'vanlig' nåværende profil gjelde.

Unntaket er flater der den gamle logoen (Hugin og Munin) står helt alene uten noen andre UiT-profilelementer (navnetrekk, mønstre, farger og tekst). Dette kan for eksempel være et stempel, biler eller i samarbeid med andre organisasjoner. I disse spesialtilfellene kan ny logo brukes etter 1. januar 2019, ta da kontakt med Lars Nordmo på KSA.

Profilelementer:
Logo
Samarbeidslogo
Navnetrekk
Plassering av logo og navnetrekk
Layoutprinsipper og grid
Farger
Mønster
Papir og formater
Bilder og bildebruk
Typografi og fonter

Eksempler og maler:
Brevmaler
PowerPoint
Vitenskapelige posters
Rollups
Visittkort
3-delt folder
Diplomer / Kursbevis (innlogging)
Rapporter, publikasjoner o.l.
Oppgaveskriving, Master, PhD
Profil- og gaveartikler

Bilder:

NB!!! Du må være innlogget på nettsidene våre  for å kunne se/lese om disse tjenestene:

Fotoweb, UiT sitt nye bildearkiv (Under oppbygging)
Colourbox - Illustrasjonsbilder fra byrå
Bildearkiv - Ola Røe

Andre:

Omtale av UiTs geografi (studiesteder)

Campuskart - Kart med beskrivelse og bygg (pdf)

 

Til toppsiden for grafisk profil