Bilder og bildebruk

Bildestil
Bildestilen skal reflektere Universitetets egenart og sikre et unikt og gjenkjennelig uttrykk. Samtidig skal bildene formidle de ulike enhetenes egenart og fagområde. Det skal legges vekt på troverdige og relevante bilder som tydeliggjør og tilgjengeliggjør budskapet.

Gridet og diagonalen i profilen gir gode muligheter for å skape gode kontraster ved å sette bilder opp mot hverandre...

Universitetet ønsker å formidle følgende begreper i sin visuelle kommunikasjon: arktis, modernitet og imøtekommenhet. Det er viktig å få en god balanse mellom disse begrepene. Imøtekommenhet kan formidles ved bruk av mennesker i bildene. Et moderne uttrykk kan skapes ved å bruke utradisjonelle utsnitt eller vinkler. Bilder med dynamikk og bevegelse vil gi inntrykk av aktivitet. 

Bildecollage eller illustrasjoner skal som hovedregel ikke benyttes, med unntak av vitenskapelige tegninger.

I kommunikasjon mot studiesøkene er det viktig at bildene og modellene er troverdige, har riktig alder og at det er en god balanse mellom studiesituasjoner og bilder fra regionen.

...men er ikke obligatorisk.

Grid og diagonalen i profilen
Uventede løsninger vil skape nysgjerrighet hos mottakeren og skape engasjement. Gridet og diagonalen i profilen gir gode muligheter for å skape gode kontraster og bildefortellinger ved å sette bilder opp mot hverandre.

Vær likevel oppmerksom på at det ikke er noe krav at alle bilder i profilen brukes med et skråstilt utsnitt, selv om mange av malene inneholder dette. I mange tilfeller er fotografiets utsnitt og fotografens valgte format viktige uttrykk i seg selv. Hvis du er i tvil må du høre med fotografen om det er greit å sette bildet inn I en slik diagonal ramme.

Bildearkiv
Det vil bli bygget opp et bildearkiv med gode og relevante bilder til bruk i profiliering av UiT.

Profilhåndbok

Om ny logo og revidering av grafisk profil:

Det jobbes med å revidere og forenkle den grafiske profilen for UiT. Blant annet innebærer det at navnet vårt (UiT Norges arktiske universitet) innlemmes i logoen sammen med Hugin og Munin, slik at behovet for nåværende navnetrekk og samarbeidslogo forsvinner.

Dette arbeidet skal utføres første kvartal i 2019, og utvikling av maler og implementering vil skje etter det. Det betyr at enda så lenge vil 'vanlig' nåværende profil gjelde.

Unntaket er flater der den gamle logoen (Hugin og Munin) står helt alene uten noen andre UiT-profilelementer (navnetrekk, mønstre, farger og tekst). Dette kan for eksempel være et stempel, biler eller i samarbeid med andre organisasjoner. I disse spesialtilfellene kan ny logo brukes etter 1. januar 2019, ta da kontakt med Lars Nordmo på KSA.

Profilelementer:
Logo
Samarbeidslogo
Navnetrekk
Plassering av logo og navnetrekk
Layoutprinsipper og grid
Farger
Mønster
Papir og formater
Bilder og bildebruk
Typografi og fonter

Eksempler og maler:
Brevmaler
PowerPoint
Vitenskapelige posters
Rollups
Visittkort
3-delt folder
Diplomer / Kursbevis (innlogging)
Rapporter, publikasjoner o.l.
Oppgaveskriving, Master, PhD
Profil- og gaveartikler

Bilder:

NB!!! Du må være innlogget på nettsidene våre  for å kunne se/lese om disse tjenestene:

Fotoweb, UiT sitt nye bildearkiv (Under oppbygging)
Colourbox - Illustrasjonsbilder fra byrå
Bildearkiv - Ola Røe

Andre:

Omtale av UiTs geografi (studiesteder)

Campuskart - Kart med beskrivelse og bygg (pdf)

 

Til toppsiden for grafisk profil