Typografi og fonter


Open Sans
Fontvalget i grafisk profil skiller mellom profilerende og ikke-profilerende bruk. Fonten Open Sans er UiTs hovedfont og prioriteres i profilerende materiell, det være seg nettsider, brosjyrer og plakater, roll-ups, vitenskapelige posters, visittkort og så videre. Fonten skal i hovedsak benyttes av ansatte som utarbeider slikt materiell. Open Sans er også tilgjengelig i en kondensert versjon. Denne versjonen skal kun benyttes hvor det er påkrevet på grunn av plasshensyn.

Open Sans er lisensfri, og ligger installert på alle ansattes maskiner som er tilknyttet AD-nettverket (vanlige  stasjonære PC’er). Andre maskiner (bærbare, hjemmemaskiner osv) kan laste ned fonten ned fra denne siden og installere på egen maskin.

Minion Pro
Profilerende materiell med mye tekst kan også bruke profilfonten Minion Pro. Det er en såkalt serif-font som er god og lesbar for større mengder tekst. Fonten ligger installert på noen maskiner, men er lisensbelagt. Hvis du ikke har den installert må du ta kontakt med Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt  for installasjon.

Erstatningsfonter
Open Sans og Minion Pro er ikke systemfonter (som ligger fast på alle maskiner). Det betyr at dokumenter/filer med disse fontene kan se annerledes ut ved overføring og deling med andre brukere eller til andre plattformer som ikke har disse installert. Systemfontene Arial og Times New Roman ligner på UiTs hovedfonter, og erstatter henholdsvis Open Sans og Minion Pro i ikke-profilerende materiale. Disse fontene vil brukes i e-post, brevmaler, presentasjoner og andre maler som tilgjengliggjøres for de alminnelige brukerne (ansatte og studenter).

 

Filer til nedlasting

Open Sans (zip)
Open Sans Condensed (zip)

Profilhåndbok

Om ny logo og revidering av grafisk profil:

Det jobbes med å revidere og forenkle den grafiske profilen for UiT. Blant annet innebærer det at navnet vårt (UiT Norges arktiske universitet) innlemmes i logoen sammen med Hugin og Munin, slik at behovet for nåværende navnetrekk og samarbeidslogo forsvinner.

Dette arbeidet skal utføres første kvartal i 2019, og utvikling av maler og implementering vil skje etter det. Det betyr at enda så lenge vil 'vanlig' nåværende profil gjelde.

Unntaket er flater der den gamle logoen (Hugin og Munin) står helt alene uten noen andre UiT-profilelementer (navnetrekk, mønstre, farger og tekst). Dette kan for eksempel være et stempel, biler eller i samarbeid med andre organisasjoner. I disse spesialtilfellene kan ny logo brukes etter 1. januar 2019, ta da kontakt med Lars Nordmo på KSA.

Profilelementer:
Logo
Samarbeidslogo
Navnetrekk
Plassering av logo og navnetrekk
Layoutprinsipper og grid
Farger
Mønster
Papir og formater
Bilder og bildebruk
Typografi og fonter

Eksempler og maler:
Brevmaler
PowerPoint
Vitenskapelige posters
Rollups
Visittkort
3-delt folder
Diplomer / Kursbevis (innlogging)
Rapporter, publikasjoner o.l.
Oppgaveskriving, Master, PhD
Profil- og gaveartikler

Bilder:

NB!!! Du må være innlogget på nettsidene våre  for å kunne se/lese om disse tjenestene:

Fotoweb, UiT sitt nye bildearkiv (Under oppbygging)
Colourbox - Illustrasjonsbilder fra byrå
Bildearkiv - Ola Røe

Andre:

Omtale av UiTs geografi (studiesteder)

Campuskart - Kart med beskrivelse og bygg (pdf)

 

Til toppsiden for grafisk profil