Mønster


Et konsistent og helhetlig formspråk styrker gjenkjenneleseseffekten og gjør det enkelt å se at Universitetet er avsender, selv før de har sett logoen vår. Det er derfor utviklet mønstre til bruk sammen med bilder, typografi og farger. Mønstrene og elementene bør brukes med omhu, slik at de ikke distraherer fra innholdet, men er med å underbygge og fremheve det. De er tilgjengelige som Illustrator-filer / .ai-format.

Bilde av modulmønsterMønster modul er et sett med modulelementer som kan settes sammen i flere ulike kombinasjoner. Disse mønstrene er krever noe kompetanse å bruke og er tiltenkt profesjonelle brukere.Mønster GridMønster Grid er brukt som grafisk mønster blant annet på rapportmaler og forsider.

 

Filer til nedlasting

Mønster Modul
Mønster Grid

Profilhåndbok

Om ny logo og revidering av grafisk profil:

Det jobbes med å revidere og forenkle den grafiske profilen for UiT. Blant annet innebærer det at navnet vårt (UiT Norges arktiske universitet) innlemmes i logoen sammen med Hugin og Munin, slik at behovet for nåværende navnetrekk og samarbeidslogo forsvinner.

Dette arbeidet skal utføres første kvartal i 2019, og utvikling av maler og implementering vil skje etter det. Det betyr at enda så lenge vil 'vanlig' nåværende profil gjelde.

Unntaket er flater der den gamle logoen (Hugin og Munin) står helt alene uten noen andre UiT-profilelementer (navnetrekk, mønstre, farger og tekst). Dette kan for eksempel være et stempel, biler eller i samarbeid med andre organisasjoner. I disse spesialtilfellene kan ny logo brukes etter 1. januar 2019, ta da kontakt med Lars Nordmo på KSA.

Profilelementer:
Logo
Samarbeidslogo
Navnetrekk
Plassering av logo og navnetrekk
Layoutprinsipper og grid
Farger
Mønster
Papir og formater
Bilder og bildebruk
Typografi og fonter

Eksempler og maler:
Brevmaler
PowerPoint
Vitenskapelige posters
Rollups
Visittkort
3-delt folder
Diplomer / Kursbevis (innlogging)
Rapporter, publikasjoner o.l.
Oppgaveskriving, Master, PhD
Profil- og gaveartikler

Bilder:

NB!!! Du må være innlogget på nettsidene våre  for å kunne se/lese om disse tjenestene:

Fotoweb, UiT sitt nye bildearkiv (Under oppbygging)
Colourbox - Illustrasjonsbilder fra byrå
Bildearkiv - Ola Røe

Andre:

Omtale av UiTs geografi (studiesteder)

Campuskart - Kart med beskrivelse og bygg (pdf)

 

Til toppsiden for grafisk profil