Universitetets 50-årsjubileum – Maler

Her ligger maler til nedlasting. Det er 3-delt og A4-folder, plakat og rollups. Malene inneholder forslag til layout, men er kun veiledende. Layout kan tilpasses innholdet og budskapet i det som skal produseres.