Profil- og gaveartikler

UiT har rammeavtale om kjøp av profileringsartikler med Staples. Avtalen dekker en mengde produkter innenfor ulike kategorier som kopper, penner, reflekser, nøkkelbånd, paraplyer, handleposer, diverse tekstil mm.

Om avtalen

Rammeavtalen med Staples dekker en mengde produkter innenfor ulike kategorier.
Full oversikt over produkter finner du på www.staplesprofilshop.no

 

Bestillingsrutiner

Alle bestillinger/anmodninger opprettes av Fagrekvirent eller Bestiller. Kontakt en av disse ved din enhet dersom du har behov for å gjøre et innkjøp.

 

Alle bestillinger av profilprodukter skal være i henhold til UiTs til enhver tids gjeldende profilhåndbok. Vær oppmerksom på at det er en egen profil for 50-årsjubileumet.

 

Er du Fagrekvirent eller Bestiller og har behov for en brukerpålogging - ta kontakt på innkjop@support.uit.no

 

Særskilte forhold med avtalen

Leveringstider varierer med kvantum og type produkter som bestilles. Sjekk leveringstid på din ordebekreftelse.

 

Priser

Vær oppmerksom på at prisene som kommer opp i nettbutikken ikke er prisene som gjelder for UiT, dersom du ikke er pålogget som Fagrekvirent eller Bestiller. UiTs priser vil man kun se som innlogget.

 

Mer info om rammeavtalen finnes i Avtalekatalogen (uit.no/avtalekatalog).

Profilhåndbok

Om ny logo og revidering av grafisk profil:

Det jobbes med å revidere og forenkle den grafiske profilen for UiT. Blant annet innebærer det at navnet vårt (UiT Norges arktiske universitet) innlemmes i logoen sammen med Hugin og Munin, slik at behovet for nåværende navnetrekk og samarbeidslogo forsvinner.

Dette arbeidet skal utføres første kvartal i 2019, og utvikling av maler og implementering vil skje etter det. Det betyr at enda så lenge vil 'vanlig' nåværende profil gjelde.

Unntaket er flater der den gamle logoen (Hugin og Munin) står helt alene uten noen andre UiT-profilelementer (navnetrekk, mønstre, farger og tekst). Dette kan for eksempel være et stempel, biler eller i samarbeid med andre organisasjoner. I disse spesialtilfellene kan ny logo brukes etter 1. januar 2019, ta da kontakt med Lars Nordmo på KSA.

Profilelementer:
Logo
Samarbeidslogo
Navnetrekk
Plassering av logo og navnetrekk
Layoutprinsipper og grid
Farger
Mønster
Papir og formater
Bilder og bildebruk
Typografi og fonter

Eksempler og maler:
Brevmaler
PowerPoint
Vitenskapelige posters
Rollups
Visittkort
3-delt folder
Diplomer / Kursbevis (innlogging)
Rapporter, publikasjoner o.l.
Oppgaveskriving, Master, PhD
Profil- og gaveartikler

Bilder:

NB!!! Du må være innlogget på nettsidene våre  for å kunne se/lese om disse tjenestene:

Fotoweb, UiT sitt nye bildearkiv (Under oppbygging)
Colourbox - Illustrasjonsbilder fra byrå
Bildearkiv - Ola Røe

Andre:

Omtale av UiTs geografi (studiesteder)

Campuskart - Kart med beskrivelse og bygg (pdf)

 

Til toppsiden for grafisk profil