Bilde av Olsen, Sonni
Photo: Tommy Hansen

Sonni Olsen


Associate professor


 • Sonni Olsen :
  Tre fortellinger om skjønn og ledelse
  Fagbokforlaget 2017
 • Sonni Olsen, Marit Bjerkeng :
  Å drikke tsjaj s limonom: hvordan kontakt i en grenseregion kan påvirke nabospråk
  Orkana Forlag 2014
 • Sonni Olsen :
  How Neighbours Communicate: The Role of Language in Border Relations
  Barents Studies 2014
 • Sonni Olsen :
  Learning English with Winnie and Harry : The Use of literature in the English classroom
  Språk og språkundervisning 2004
 • Sonni Olsen, Norman F. Davies :
  Errors and Compensatory Strategies: a Study of Grammar and Vocabulary in Texts Written by Norwegian Learners of English
  System 1999
 • Sonni Olsen, Anne Berit Leganger :
  What Happens in the English Classroom? A survey among English teachers in Finnmark in the spring of 1997
  Språk og språkundervisning 1998
 • Sonni Olsen, Wenche Jakobsen :
  Var lærerstreiken til det beste?
  Nordlys 06. September 2014
 • Eivind Bråstad Jensen, Sonni Olsen :
  Universitetspionerene
  2014
 • Sonni Olsen :
  ProTed: forventninger og forhold til utvikling av framtidas lærerutdanning
  2013
 • Sonni Olsen :
  Ungdomstrinn i utvikling som arena for praksisbasert FoU? Innlegg fra UH-sektoren
  2013
 • Sonni Olsen :
  How neighbours communicate: The role of language in border relations
  2010
 • Sonni Olsen, Marit Bjerkeng :
  Russenorsk revival? The role of language in border relations
  2010
 • Marit Bjerkeng, Sonni Olsen :
  Russenorsk revival? The role of language in border relations
  2010 OMTALE
 • Sonni Olsen :
  Åpner språk dører? Om språkbruk og språkutvikling i det norsk-russiske grenseland
  2009
 • Sonni Olsen :
  Språk i et grenseområde. Russisk, norsk og engelsk i norsk-russisk samarbeid
  2009
 • Sonni Olsen :
  Using Books in the Classroom : report from a reading project
  2004
 • Sonni Olsen :
  Konkurranse eller samhandling? Utfordringer for Universitets- og Høgskolesektoren
  2004
 • Sonni Olsen :
  Høgskolene - mangfold eller avgrensing? Sektorens rolle som FoU-aktører - nasjonalt, regionalt og internasjonalt?
  2004
 • Sonni Olsen, May Molund :
  Nye arbeidsformer i skolen. Prosessorientert vurdering. Eksempel relatert til eget FOU-arbeid
  2001
 • Sonni Olsen :
  Engelske barnebøker i klasserommet. Rapport fra et prosjekt i 4. klasse
  2001
 • Sonni Olsen :
  Winnie the Witch and international solidarity: The role of children's books as tools for learning
  2001
 • Sonni Olsen :
  Happy Families are Cool! Using children’s books in the EFL classroom with 12-year-old learners
  2001
 • Sonni Olsen :
  Happy Families are Cool! Using children’s books in the EFL classroom with 12-year-old learners
  2001
 • Lise Berg, Anitha Eriksson, Helle Frischknecht, Ellen Holum, Monica Isaksen, Tor Mikkelsen et al.:
  "Tverrfaglig prosjektarbeid i ungdomsskolen". Et samarbeidsprosjekt mellom Alta ungdomsskole og Høgskolen I Finnmark
  2000
 • May Molund, Ellen Holum, Sonni Olsen :
  "Ungdomstida før og nå"
  2000
 • Sonni Olsen :
  Hvordan skriver elever engelsk? To studier av ordforråd og kompensato riske strategier i tekster skrevet av 16-åringer i Finnmark
  1999
 • Sonni Olsen :
  Lærer-i-rolle som undervisningsmetode i arbeid med tekst
  1999
 • Sonni Olsen, May Molund :
  Nye arbeidsformer i skolen. Prosessorientert vurdering: Et eksempel relatert til eget FOU-arbeid
  1999
 • Sonni Olsen :
  Characteristics of the Interlanguage of Norwegian EFL Learners
  1999
 • Sonni Olsen, Anne Berit Leganger :
  How less proficient learners write in English. Two studies of vocabulary and compensatory strategies in texts written by Norwegian learners
  Språk og språkundervisning 1999
 • Sonni Olsen :
  Shakespeare i bilde og drama. Et tverrfaglig undervisningsforløp for årsstudiet i engelsk ved Høgskolen i Finnmark
  1997

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →