Associate Professor

Pedersen, Jussi Erik

Faculty of Law
Flag icon Flag icon

 • Pedersen, Jussi Erik; Magnussen, Roger Stelander. Norm- og subsumsjonslæren – behovet for et supplement til den tradisjonelle rettskilde- og metodelæren. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028354.s 702 - 720.

 • Pedersen, Jussi Erik. "Alle er like for loven" - likhetsnormen i Grunnloven § 98 første ledd. Jussens venner 2017; Volum 52 (3). ISSN 0022-6971.s 185 - 201.s doi: 10.18261/issn.1504-3126-2017-03-02.

 • Pedersen, Jussi Erik. Noen utviklingstrekk i pressens kildevern i Tore Scheis tid i Høyesterett. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026091.s 365 - 386.

 • Pedersen, Jussi Erik; Sørheim, Stian Ørbeck. Hvem kan representere kollektiver i tvistemål?. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 9788205431744.s 272 - 293.

 • Pedersen, Jussi Erik; Poulsen, Thomas Chr.. Kobbvåglakskjennelsen: I realiteten en prøving, men ikke en realitetsprøving. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2010; Volum 123 (4-5). ISSN 0040-7143.s 809 - 819.

 • Pedersen, Jussi Erik; Poulsen, Thomas Chr.. Høyesterettsavgjørelsers konkrete prejudikatsvirkning - illustrert ved nylige avgjørelser fra et sakskompleks i Høyesterett (Shell). Tidsskrift for Rettsvitenskap 2009; Volum 122 (1). ISSN 0040-7143.s 103 - 115.

 • Pedersen, Jussi Erik. Begrunnelse av rettsavgjørelser. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026213.

 • Somby, Ande; Pedersen, Jussi Erik. Tett på Sápmi. (sammendrag) 2019.

 • Pedersen, Jussi Erik. Rettskartleggingen i Finnmark - siste etappe i "de lange tidsaksers juss". Ottar 2016 (313). ISSN 0030-6703.s 20 - 26.

 • Pedersen, Jussi Erik. Pressen og jussen. Morgenbladet 2016. ISSN 0805-3847.

 • Pedersen, Jussi Erik. Verdibørsen - Ny doktorgrad om begrunnelser i rettssystemet. 2015.

 • Somby, Ande; Pedersen, Jussi Erik. Tett på Sápmi. (sammendrag) 2019.

 • Pedersen, Jussi Erik. Rettskartleggingen i Finnmark - siste etappe i "de lange tidsaksers juss". Ottar 2016 (313). ISSN 0030-6703.s 20 - 26.

 • Pedersen, Jussi Erik. Pressen og jussen. Morgenbladet 2016. ISSN 0805-3847.

 • Pedersen, Jussi Erik. Verdibørsen - Ny doktorgrad om begrunnelser i rettssystemet. 2015.

 • [Loading...]