Personkort bilde
Associate Professor

Maja Wilhelmsen

Department of Clinical Medicine
Norwegian flag icon Sami flag icon

Primary care

Mental health, CBT, eHealth

Qualitative research

 • Bråten, Lars Christian Haugli; Rolfsen, Mads Peder; Espeland, Ansgar; Wigemyr, Monica; Assmus, Jörg; Froholdt, Anne; Haugen, Anne Julsrud; Marchand, Gunn Hege; Kristoffersen, Per M; Lutro, Olav; Randen, Sigrun; Wilhelmsen, Maja; Winsvold, Bendik K S; Kadar, Thomas; Holmgard, Thor Einar; Vigeland, Maria Dehli; Vetti, Nils; Nygaard, Øystein Petter; Lie, Benedicte Alexandra; Hellum, Christian; Anke, Audny; Grotle, Margreth; Schistad, Ellina Iordanova; Skouen, Jan Sture; Grøvle, Lars; Brox, Jens Ivar; Zwart, John-Anker; Storheim, Kjersti. Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study): double blind, randomised, placebo controlled, multicentre trial. BMJ. British Medical Journal 2019; Volum 367. ISSN 1756-1833.s doi: 10.1136/bmj.l5654.

 • Wilhelmsen, Maja; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Kolstrup, nils; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Chenhall, Richard; Risør, Mette Bech. Norwegian general practitioners'perspectives on implementation of a guided web-based cognitive behavioral therapy for depression: A qualitative study. Journal of Medical Internet Research 2014; Volum 16:e208 (9). ISSN 1438-8871.s doi: 10.2196/jmir.3556.

 • Wilhelmsen, Maja; Lillevoll, Kjersti; Risør, Mette Bech; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Johansen, May-Lill; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Kolstrup, nils. Motivation to persist with internet-based cognitive behavioural treatment using blended care: a qualitative study. BMC Psychiatry 2013; Volum 13 (1). ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/1471-244X-13-296.

 • Lillevoll, Kjersti; Wilhelmsen, Maja; Kolstrup, Nils; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Risør, Mette Bech. Patients’ experiences of helpfulness in guided internet-based treatment for depression: qualitative study of integrated therapeutic dimensions. Journal of Medical Internet Research 2013; Volum 15 (6:e126). ISSN 1438-8871.s doi: 10.2196/jmir.2531.

 • Wilhelmsen, Maja. Incomplete implementation of guided internet based cognitive depression treatment. Research seminar 2014-04-07 - 2014-04-07 2014.

 • Nilsen, Lisbeth; Wilhelmsen, Maja. Leger mangler selvtillit i depresjonsbehandling. 2014.

 • Wilhelmsen, Maja; Kolstrup, nils; Risør, Mette Bech; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Norwegian General Practitioners' Perspectives on the Implementation of a Guided Internet-based Cognitive Behavioral Therapy of Depression: A Qualitative Study. International Society for Research on Internet Interventions 2014-10-23 - 2014-10-25 2014.

 • Wilhelmsen, Maja. Motivasjon for internettbasert kognitiv atferdsterapi ved hjelp av konsultasjonsstøtte: en kvalitativ studie. (http://www.utposten-stiftelsen.no/Portals/14/2014Utposten/24_26_Kvalitativ%20studie_Utposten_1_2014w_oppslag_foerste.pdf) Utposten 2014 (1). ISSN 0800-5680.s 24 - 26.

 • Wilhelmsen, Maja. CBT og bruk av MoodGYM. Fagdag Tromsø Havn 2013-05-13 - 2013-05-13 2013.

 • Wilhelmsen, Maja. Vi må våge å tenke nytt innen depresjonsbehandling. (http://www.dagensmedisin.no/debatt/vi-ma-vage-a-tenke-nytt-innen-depresjonsbehandling/) Dagens medisin 2013 (13). ISSN 1501-4290.

 • Pettersen, Egil Jens; Wilhelmsen, Maja. program: Nordpå tema: Helse i hverdag. 2012.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Wilhelmsen, Maja; Lillevoll, Kjersti; Lintvedt, Ove K; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Kolstrup, nils. Internettbasert kognitiv terapi som ren selvhjelp eller som assistert selvhjelp i samarbeid med helsepersonell. Tidsskrift for kognitiv terapi 2011; Volum 12 (3). ISSN 1504-3142.s 14 - 21.

 • Wilhelmsen, Maja. Computerized cognitive behavioral therapy intermitting with short consultaions. Nordic congress of General Practice 2011-06-14 - 2011-06-17 2011.

 • Wilhelmsen, Maja; Lillevoll, Kjersti. Internet-basert kognitiv terapi i allmennpraksis. Forskernettverksamling 2010-06-08 - 2010-06-09 2010.

 • Wilhelmsen, Maja. Incomplete implementation of guided internet based cognitive depression treatment. Research seminar 2014-04-07 - 2014-04-07 2014.

 • Nilsen, Lisbeth; Wilhelmsen, Maja. Leger mangler selvtillit i depresjonsbehandling. 2014.

 • Wilhelmsen, Maja; Kolstrup, nils; Risør, Mette Bech; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Norwegian General Practitioners' Perspectives on the Implementation of a Guided Internet-based Cognitive Behavioral Therapy of Depression: A Qualitative Study. International Society for Research on Internet Interventions 2014-10-23 - 2014-10-25 2014.

 • Wilhelmsen, Maja. Motivasjon for internettbasert kognitiv atferdsterapi ved hjelp av konsultasjonsstøtte: en kvalitativ studie. (http://www.utposten-stiftelsen.no/Portals/14/2014Utposten/24_26_Kvalitativ%20studie_Utposten_1_2014w_oppslag_foerste.pdf) Utposten 2014 (1). ISSN 0800-5680.s 24 - 26.

 • Wilhelmsen, Maja. CBT og bruk av MoodGYM. Fagdag Tromsø Havn 2013-05-13 - 2013-05-13 2013.

 • Wilhelmsen, Maja. Vi må våge å tenke nytt innen depresjonsbehandling. (http://www.dagensmedisin.no/debatt/vi-ma-vage-a-tenke-nytt-innen-depresjonsbehandling/) Dagens medisin 2013 (13). ISSN 1501-4290.

 • Pettersen, Egil Jens; Wilhelmsen, Maja. program: Nordpå tema: Helse i hverdag. 2012.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Wilhelmsen, Maja; Lillevoll, Kjersti; Lintvedt, Ove K; Waterloo, Knut; Eisemann, Martin; Kolstrup, nils. Internettbasert kognitiv terapi som ren selvhjelp eller som assistert selvhjelp i samarbeid med helsepersonell. Tidsskrift for kognitiv terapi 2011; Volum 12 (3). ISSN 1504-3142.s 14 - 21.

 • Wilhelmsen, Maja. Computerized cognitive behavioral therapy intermitting with short consultaions. Nordic congress of General Practice 2011-06-14 - 2011-06-17 2011.

 • Wilhelmsen, Maja; Lillevoll, Kjersti. Internet-basert kognitiv terapi i allmennpraksis. Forskernettverksamling 2010-06-08 - 2010-06-09 2010.

 • [Loading...]