Personkort bilde
Doctoral Research Fellow

Didriksen, Stine Meier

Department of Social Sciences
Norwegian flag icon Sami flag icon

  • Didriksen, Stine Meier; Moldenæs, Turid. Lederes referanserammer for skjønn som kulturelle konstruksjoner. En analyse av to norske lederes selvbiografier.. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 199 - 220.

  • Moldenæs, Turid; Didriksen, Stine Meier. Regional omdømmebygging som autokommunikasjon. En analyse av to digitale fortellinger.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1654-3.s 151 - 172.

  • Moldenæs, Turid; Didriksen, Stine Meier. Nordlendingen - blott til lyst og underholdning?. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 315 - 325.

  • Grepperud, Gunnar; Pettersen, Hilde Marie; Didriksen, Stine. Fra utdanning til praksis . Hvordan har HMS-utdanningen kommet Forsvaret til nytte?. 2012.

  • Didriksen, Stine; Moldenæs, Turid. Arena, bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge v/SpareBank1 Nord-Norge. 2010.

  • Grepperud, Gunnar; Pettersen, Hilde Marie; Didriksen, Stine. Fra utdanning til praksis . Hvordan har HMS-utdanningen kommet Forsvaret til nytte?. 2012.

  • Didriksen, Stine; Moldenæs, Turid. Arena, bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge v/SpareBank1 Nord-Norge. 2010.

  • [Loading...]

    Member of research group