Bilde av Busch, Hella Veierud
Bilde av Busch, Hella Veierud
Department of Education hella.v.busch@uit.no +4777660402 Tromsø ILP Lærerutdanning

Hella Veierud Busch • Hella Veierud Busch :
  Edvarda Mack: En underlig, pervers og merkelig avlegger av sin far?
  Hamsun-selskapets skriftserie 2015
 • Hella Busch :
  Edvardas ulykkelige jakt på lykke
  2010
 • Hella Veierud Busch, Mari Veierud Busch :
  Hvorfor er fagspråk viktig?
  2022
 • Hella Veierud Busch :
  Oppfølging av nyutdanna nytilsatte lærere. En livbøye i frådende sjø?
  2022
 • Hella Veierud Busch, Maiken Olsen :
  En modell for tettere praksisoppfølging av lektorstudenter i videregående skole.
  2022
 • Sarah Hoaas, Hella Veierud Busch, Henning Howlid Wærp :
  Litterær kompetanse i Læreplanen for kunnskapsløftet 2020. En undersøkelse av mulighetene for litteraturundervisninga i det fornyede norskfaget.
  2021
 • Maiken Davidsson Bjerkli, Hella Veierud Busch :
  Litterær kompetanse i et virtuelt klasserom. En undersøkelse av en digital litterær samtale (DLS).
  2021
 • Trine Opdahl Pedersen, Hella Veierud Busch, Linda Hamrin Nesby :
  «Det er det same kva det heiter» En analyse av Olaug Nilssens Tung tids tale (2017)
  2020
 • Astrid Leiros Sandberg, Hella Veierud Busch, Henning Howlid Wærp :
  Instapoesiens potensiale i klasserommet
  2020
 • Marte Idrupsen, Karoline Dalheim Kornbakk, Åse Mette Johansen, Hella Veierud Busch :
  Arbeidsrettet norskopplæring – et helhetlig læringsrom
  2020 FULLTEKST
 • Torvid Hegstad, Hella Veierud Busch, Åse Mette Johansen :
  Respons som katalysator for utvikling av akademisk tekstkyndighet
  2020 FULLTEKST
 • Kari Román Øien, Hella Veierud Busch :
  "Og hans sjel var både sort og hvit". Hvordan bruke Hamsun i dybdelæring for å øke elevenes litterære kompetanse?
  2019
 • Ida Bakkejord Vinne, Ingri Løkholm Ramberg, Hella Veierud Busch :
  «Forslag til ei løysing» En analyse av Marianne Clementine Håheims Svart belte i et didaktisk perspektiv.
  2019
 • Birgitte Amalie Solem Pedersen, Hella Veierud Busch :
  Didaktisk anvendelse av Helga Flatlands Bli hvis du kan. Reis hvis du må.
  2019
 • Lennart Jølle, Anne-Beathe Mortensen-Buan, Mads Breckan Claudi, Kristin Kibsgaard Sjøhelle, Hella Veierud Busch :
  www.ntnu.no/nndf (Nettverk for norskdidaktisk forskning)
  2019
 • Hella Veierud Busch :
  Hamsun og Pan
  2019
 • Frida Kathrin Kristiansen, Hella Veierud Busch :
  Lærebøkenes makt over multimodale teksters prakt. En studie av tre lærebøkers fokus på multimodale tekster
  2018
 • Hella Veierud Busch :
  Vurderingsforskrifter og vurdering i norskfaget for vgs. i pilot for oppfølging av nyutdanna nytilsatte lektorer i Troms.
  2018
 • Tonje Marie Ellingsen, Hella Veierud Busch, Kristine Bentzen :
  Minoritetsspråklige elevers møte med litteraturlesing. En kvalitativ studie av litteraturens potensiale i norskundervisningen
  2017
 • Hella Veierud Busch :
  Knut Hamsun - den moderne litteraturens far?
  2017
 • Hella Veierud Busch, Vibeke Øie :
  Hvordan knytte lesning og skriving sammen?
  2016
 • Hella Veierud Busch :
  Skriving og skrivestrategier
  2016
 • Hella Veierud Busch :
  Skriving - baklengs planlegging og tverrfaglig utviklingsarbeid
  2016
 • Hella Veierud Busch :
  Skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag
  2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  ILP Lærerutdanning