• Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Bjørnafjorden kommune. 2020.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica; Jakobsen, Reidar. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Bergen kommune - Oppfølgning etter to år. 2020.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved familiesentrene i Bodø kommune - Oppfølgning etter to år. 2020.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens hus i Grimstad - Oppfølgning etter to år. 2020.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barne- og familietjenesten i Levanger kommune - Oppfølgning etter to år. 2020.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familieenheten i Vestvågøy kommune - Oppfølgning etter to år. 2020.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens hus i Ringsaker kommune - Oppfølgning etter to år. 2020.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte som arbeider i tjenester for barn og unge i Tromsø kommune - Oppfølgning etter to år. 2020.

 • Martinussen, Monica; Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Breivik, Kyrre; Jakobsen, Karine. Hvilke psykisk helsefremmende tiltak virker for barn og unge?. (fulltekst) Psykologisk.no 2020.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Reidar; Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Bergen kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica; Jakobsen, Reidar. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Bjørnafjorden kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barne- og familiesenteret i Brønnøy kommune - Oppfølgning etter to år. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens hus i Enebakk kommune - Oppfølgning etter to år. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens hus i Grimstad kommune - Oppfølgning etter ett år. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Utekontakten i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i ergoterapi- og fysioterapitjenesten blant barn og unge i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barn- og familiehjelpen i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Enhet for enslige mindreårige asylsøkere i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved helsestasjonstjenesten, svangerskapsomsorgen og skolehelsetjenesten i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved barneverntjenesten i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Pedagogisk psykologisk senter (PPS) i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familieenheten i Vestvågøy kommune - Oppfølgning etter ett år. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Bergen kommune - Oppfølgning etter ett år. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barne- og familietjenesten i Levanger kommune - Oppfølgning etter ett år. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte som arbeider i tjenester for barn og familier i Tromsø kommune - Oppfølgning etter ett år. 2019.

 • Martinussen, Monica; Jakobsen, Karine. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved familiesentrene i Bodø kommune - Oppfølgning etter ett år. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Grimstad kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Grimstad kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med PMTO (Parent Management Training – Oregonmodellen) foreldreveiledning i Grimstad kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med fysioterapi for barn og unge i Grimstad kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med Grimstad familiesenter. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Grimstad kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) i Grimstad kommune. 2019.

 • Martinussen, Monica; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Utekontakten i Bergen kommune. 2019.

 • Martinussen, Monica; Jakobsen, Reidar; Jakobsen, Karine. Foreldre/foresattes erfaringer med Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen kommune. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Enhet for enslige mindreårige asylsøkere i Bergen kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Vadsø kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Vadsø kommune. 2019.

 • Martinussen, Monica; Jakobsen, Reidar; Jakobsen, Karine. Foreldre/foresattes erfaringer med Barn- og familiehjelpen i Bergen kommune. 2019.

 • Martinussen, Monica; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Bergen kommune. 2019.

 • Martinussen, Monica; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Bergen kommune. 2019.

 • Martinussen, Monica; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar. Foreldre/foresattes erfaringer med skolehelsetjenesten i Bergen kommune. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Reidar; Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med pedagogisk psykologisk senter (PPS) i Bergen kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Bodø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Porsanger kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Porsanger kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Vestvågøy kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med spesialpedagogisk tjeneste ved Familieenheten i Vestvågøy kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen ved Familieenheten i Vestvågøy kommune. 2018.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Bergen kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Tromsø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Tromsø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Sætrum, Ane; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i ergoterapi- og fysioterapitjenesten for barn og unge i Bergen kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten ved Familiens hus i Enebakk kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Tromsø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Barne- og familietjenesten i Levanger kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten ved Barne- og familietjenesten i Levanger kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) i Barne- og familietjenesten i Levanger kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Barne- og familietjenesten i Levanger kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med åpen barnehage i Tromsø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Tromsø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med rehabiliteringstjenesten i Tromsø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med barnefysioterapitjenesten i Bodø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med åpne barnehager i Bodø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Bodø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Ringsaker. 2017.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldres erfaringer med helsestasjonstjenesten i Svelvik kommune. 2017.

 • Jakobsen, Karine. Tankens kraft og makt. 2017.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Helsestasjonstjenesten i Vestre Toten. 2017.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Vestre Toten. 2017.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldres erfaringer med helsestasjonstjenesten i Vestre Toten kommune. 2017.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med ulike tiltak i helsesøstertjenesten i Vestre Toten kommune. 2017.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Ringsaker kommune. 2017.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med åpen barnehage i Rana kommune. 2016.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) i Fauske kommune. 2016.

 • Jakobsen, Karine. Grenser. Forskningsdagene Senjas Næringspark og UiT - Norges arktiske universitet. Forskningsdagene 2016-09-24 - 2016-10-02 2016.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten på Grünerløkka Familiehus. 2016.

 • Jakobsen, Karine. Mødre kan sjekkes for barseldepresjon. 2016.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Bjørnafjorden kommune. 2020.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica; Jakobsen, Reidar. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Bergen kommune - Oppfølgning etter to år. 2020.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved familiesentrene i Bodø kommune - Oppfølgning etter to år. 2020.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens hus i Grimstad - Oppfølgning etter to år. 2020.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barne- og familietjenesten i Levanger kommune - Oppfølgning etter to år. 2020.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familieenheten i Vestvågøy kommune - Oppfølgning etter to år. 2020.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens hus i Ringsaker kommune - Oppfølgning etter to år. 2020.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte som arbeider i tjenester for barn og unge i Tromsø kommune - Oppfølgning etter to år. 2020.

 • Martinussen, Monica; Eng, Helene; Reedtz, Charlotte; Breivik, Kyrre; Jakobsen, Karine. Hvilke psykisk helsefremmende tiltak virker for barn og unge?. (fulltekst) Psykologisk.no 2020.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Reidar; Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Bergen kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica; Jakobsen, Reidar. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Bjørnafjorden kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barne- og familiesenteret i Brønnøy kommune - Oppfølgning etter to år. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens hus i Enebakk kommune - Oppfølgning etter to år. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens hus i Grimstad kommune - Oppfølgning etter ett år. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Utekontakten i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i ergoterapi- og fysioterapitjenesten blant barn og unge i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barn- og familiehjelpen i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Enhet for enslige mindreårige asylsøkere i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved helsestasjonstjenesten, svangerskapsomsorgen og skolehelsetjenesten i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved barneverntjenesten i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Pedagogisk psykologisk senter (PPS) i Bergen kommune - Oppfølging etter ett år. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familieenheten i Vestvågøy kommune - Oppfølgning etter ett år. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Bergen kommune - Oppfølgning etter ett år. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barne- og familietjenesten i Levanger kommune - Oppfølgning etter ett år. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte som arbeider i tjenester for barn og familier i Tromsø kommune - Oppfølgning etter ett år. 2019.

 • Martinussen, Monica; Jakobsen, Karine. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved familiesentrene i Bodø kommune - Oppfølgning etter ett år. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Grimstad kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Grimstad kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med PMTO (Parent Management Training – Oregonmodellen) foreldreveiledning i Grimstad kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med fysioterapi for barn og unge i Grimstad kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med Grimstad familiesenter. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Grimstad kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) i Grimstad kommune. 2019.

 • Martinussen, Monica; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Utekontakten i Bergen kommune. 2019.

 • Martinussen, Monica; Jakobsen, Reidar; Jakobsen, Karine. Foreldre/foresattes erfaringer med Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen kommune. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Enhet for enslige mindreårige asylsøkere i Bergen kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Vadsø kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Vadsø kommune. 2019.

 • Martinussen, Monica; Jakobsen, Reidar; Jakobsen, Karine. Foreldre/foresattes erfaringer med Barn- og familiehjelpen i Bergen kommune. 2019.

 • Martinussen, Monica; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Bergen kommune. 2019.

 • Martinussen, Monica; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Bergen kommune. 2019.

 • Martinussen, Monica; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar. Foreldre/foresattes erfaringer med skolehelsetjenesten i Bergen kommune. 2019.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Reidar; Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med pedagogisk psykologisk senter (PPS) i Bergen kommune. 2019.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Bodø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Porsanger kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Porsanger kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Vestvågøy kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med spesialpedagogisk tjeneste ved Familieenheten i Vestvågøy kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen ved Familieenheten i Vestvågøy kommune. 2018.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i Bergen kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Tromsø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Tromsø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Sætrum, Ane; Jakobsen, Reidar; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte i ergoterapi- og fysioterapitjenesten for barn og unge i Bergen kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten ved Familiens hus i Enebakk kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Tromsø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Barne- og familietjenesten i Levanger kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten ved Barne- og familietjenesten i Levanger kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) i Barne- og familietjenesten i Levanger kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Barne- og familietjenesten i Levanger kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med åpen barnehage i Tromsø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Tromsø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med rehabiliteringstjenesten i Tromsø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med barnefysioterapitjenesten i Bodø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med åpne barnehager i Bodø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Bodø kommune. 2018.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med barneverntjenesten i Ringsaker. 2017.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldres erfaringer med helsestasjonstjenesten i Svelvik kommune. 2017.

 • Jakobsen, Karine. Tankens kraft og makt. 2017.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Helsestasjonstjenesten i Vestre Toten. 2017.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med svangerskapsomsorgen i Vestre Toten. 2017.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldres erfaringer med helsestasjonstjenesten i Vestre Toten kommune. 2017.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med ulike tiltak i helsesøstertjenesten i Vestre Toten kommune. 2017.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten i Ringsaker kommune. 2017.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med åpen barnehage i Rana kommune. 2016.

 • Sætrum, Ane; Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Brukeres erfaringer med pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) i Fauske kommune. 2016.

 • Jakobsen, Karine. Grenser. Forskningsdagene Senjas Næringspark og UiT - Norges arktiske universitet. Forskningsdagene 2016-09-24 - 2016-10-02 2016.

 • Jakobsen, Karine; Martinussen, Monica. Foreldre/foresattes erfaringer med helsestasjonstjenesten på Grünerløkka Familiehus. 2016.

 • Jakobsen, Karine. Mødre kan sjekkes for barseldepresjon. 2016.

 • [Loading...]

  Member of research group