Bilde av Hermansen, Nina
Bilde av Hermansen, Nina
Department of Child Welfare and Social Work nina.hermansen@uit.no +4778450331 99241655 Mobil 99241655 Alta ALTA C115

Hermansen, Nina • Nina Hermansen, Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Learning the Sami language outside of the Sami core area in Norway
  Acta Borealia 2020 ARKIV / DOI
 • Britt Kramvig, Solveig Joks, Nina Hermansen, Liv Østmo, Øystein Steinlien, Astrid Margreta Larsson Kalvemo :
  Indigenous Sámi: Notes on Representation in Research
  John Wiley & Sons 2016 DOI
 • Nina Hermansen :
  Samiske slektskapstradisjoner, fleksibilitet og fødselsfortellinger
  Orkana Forlag 2013
 • Nina Hermansen , Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Valg, ansvar, risiko og etnisk identitet i en finnmarksk modernitet
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2012
 • Bente Puntervold Bø, Nina Hermansen , Oddbjørn Stenberg :
  Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord
  Orkana Forlag 2013
 • Toril Hanson, Nina Hermansen :
  Øyemor : fødselsfortellinger fra Sápmi Calbmeeadni : riegádahttinmuitalusat Sámis = Eyemother : birth stories from Sápmi
  2010
 • Nina Hermansen, Ann-Mari Andersen :
  Forskningsprosjekt: Samisk språk og identitet blant unge voksne i Alta.
  2022
 • Nina Hermansen :
  Bra nok? Eller burde kunne samisk bedre?
  2022
 • Nina Hermansen :
  Mainstreaming Decoloniality in European research in the Arctic. By CO-CREATIVE CONSORTIUM v/ Nina Døring et.al.
  2022
 • Nina Hermansen :
  Revitalization and vitalization of Indigenous knowledge and languagees. "I do not Speak Sami Language that well, I shuld be able to speak it better".
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim, Nina Hermansen :
  Balansen mellom utdanning og arbeid – hva er best for flyktninger for å komme i varig arbeid?
  2020 DATA / PROSJEKT
 • Karen Colban Hoel, Nina Hermansen :
  Praksispodden
  2020 DATA
 • Nina Hermansen :
  Hvordan oppnå bred kunnskap om samiske barns rettigheter til eget språk og kultur, samt kunnskap om samenes status som urfolk.
  2020
 • Nina Hermansen, Siv Øvernes :
  Bokbad: med Siv Øvernes,ny publikasjon 2019: Street Khoisan.On belonging, recognition and survival. Soth Africa: Unis Press.
  2020
 • Nina Hermansen , Anja Somby :
  Øyemor : fødselsfortellinger fra Sápmi Calbmeeadni : riegádahttinmuitalusat Sámis
  2011
 • Nina Hermansen :
  Fødselsfortellinger - er det spesielle fødselsfortellinger i det samiske samfunnet og i vårt område?
  2011
 • Nina Hermansen :
  Social work and Indigenous people A presentation of Social Work Studies at Finnmark University College
  2010
 • Nina Hermansen :
  Øyemor- fødselsfortellinger fra Sapmi
  2010
 • Nina Hermansen :
  Eyemother - birthstories from Sapmi
  2009
 • Nina Hermansen :
  Dilemmaer i sosialt arbeid synliggjøres i møte med etniske minoritetsfamilier
  Fontene forskning 2009
 • Ketil Eide, Nina Hermansen, Nina Hermansen, Marianne Rugkåsa, Halvard Braseth, Naushad Ali Qureshi et al.:
  Barnevern i et minoritetsperspektiv. 15 studiepoeng. Studieåret 2008/09. En samarbeidsstudie mellom Høgskolene i Finnmark, Lillehammer, Oslo og Telemark
  2007
 • Monica Bjerklund, Evelyn Eriksen, Merethe Giertsen, Nina Hermansen, Wenche M. Kjæmpenes :
  Homoplan i Alta
  Altaposten 06. July 2007

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →