Dummy personkort bilde
Senior Lecturer

Rist, Mona V Pettersen

Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Norwegian flag icon Sami flag icon

  • Rist, Mona V Pettersen. Læringsmiljø og teknologi i en fleksibel lærerutdanning - betydningen av digitale og fysiske møter.. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030456.s 195 - 212.

  • Rist, Mona V Pettersen. Minoritetselevers tilhørighet i skolen.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202598136.s 59 - 86.

  • Mikkelsen, Rigmor; Rist, Mona V Pettersen. Lærerstudenters digitale praksismøte. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.

  • Rist, Mona V Pettersen. Utenfor eller innenfor? Elevers opplevelse av tilhørighet og deltakelse på en alternativ opplæringsarena.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02644-2.s 133 - 152.

  • [Loading...]