Photo LB Eide.JPG
Photo LB Eide.JPG
Department of Child Welfare and Social Work liv.b.eide@uit.no 78450262 TROM Modulbygg

Eide, Liv Bodil  • Setola, Nicoletta; Naldi, Eletta; Cocina, Grazia Giulia; Eide, Liv Bodil; Iannuzzi, Laura; Daly, Deirdre. The impact of the physical environment on intrapartum maternity care: Identification of eight crucial building spaces. Health Environments Research & Design Journal 2019; Volum 12 (98). ISSN 1937-5867.s 67 - 32.s doi: 10.1177/1937586719826058.
  • Eide, Liv Bodil; Kane, Aina Aune. Digital aktivitetsplan som kommunikasjonsverktøy i arbeidsrettet bistand. Orkana Forlag 2021 ISBN 978-82-8104-483-8.s 313 - 329.s doi: https://doi.org/10.33673/OOA20211/12.
  • Eide, Liv Bodil. Erfaringer med innføring av digital aktivitetsplan ved to Nav-kontor: Hvilken betydning kan dette ha for kommunikasjonen mellom Nav-ansatte og tjenestemottakere?. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) (prosjekt) 2019-02-11 - 2019-02-12 2019.
  • Look at all works in CRIStin →    Member of research group    Modulbygg