Bilde av Huemer, Jeanette Elise
Bilde av Huemer, Jeanette Elise
Nursing Bsc in Hammerfest jeanette.e.huemer@uit.no +4778450623

Jeanette Elise Huemer


associate professor, bachelor nursing, department of healthcare services, Hammerfest

Job description

education


 • Liss Trine Eriksen, Jeanette Elise Huemer :
  The contribution of decentralized nursing education to social responsibility in rural arctic Norway
  International Journal of Circumpolar Health 17. November 2019 ARKIV / DOI
 • Jeanette Huemer, Liss Trine Eriksen :
  Teknologi i Samhandlingsreformen. Utfordringer ved implementering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i kommunehelsetjenesten.
  Nordisk sygeplejeforskning 2017 ARKIV / DOI
 • Liss Eriksen, Jeanette Huemer :
  Dialogkonferanse i klasserommet - bro til bedre læring
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 ARKIV
 • Liss Eriksen, Jeanette Huemer :
  Fra ringpermer til mobil-produktutvikling for sykepleieprosedyrer i samarbeid mellom utdanning og næringsliv
  Cappelen Damm Akademisk 2012
 • Gudrun Nilsen, Jeanette Huemer, Liss Eriksen :
  Bachelor studies for nurses organised in rural contexts - a tool for improving health care services in circumpolar region?
  International Journal of Circumpolar Health 2012 ARKIV / DOI
 • Catrine Buck Jensen, Jeanette Elise Huemer, Rigmor Furu, Anita Iversen :
  Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis.
  Tidsskriftet sykepleien 2019 ARKIV
 • Liss Trine Eriksen, Jeanette Elise Huemer :
  Intervju NRK Sogn- og fjordane om desentralisert sykepleie
  13. August 2019
 • Jeanette Huemer, Liss Trine Eriksen :
  Sykepleiere utdannet i Finnmark
  2018
 • Jeanette Huemer, Liss Trine Eriksen :
  Bachelor studies for nurses organised in rural contexts - a tool for improving the health care services in circumpolar region?
  2018
 • Jeanette Elise Huemer :
  Samhandling og undervisning i videokonferanse.
  2018
 • Jeanette Elise Huemer, Liss Trine Eriksen :
  Teknologi i samhandlingsreformen.
  2018
 • Jeanette Huemer, Liss Trine Eriksen :
  Teknologi i Samhandlingsreformen
  2017
 • Jeanette Huemer, Liss Trine Eriksen :
  IKT støttet bachelorutdanning i sykepleie.
  2017
 • Jeanette Huemer, Liss Trine Eriksen :
  Samler Vest-Finnmark til helsekonferanse. Samler helse-Finnmark
  23. November 2017
 • Jeanette Huemer, Liss Trine Eriksen :
  Sykepleierne blir værende i fylket.
  30. November 2017
 • Jeanette Huemer, Liss Trine Eriksen :
  Hvor jobber sykepleierne som utdannes i Finnmark?
  2017
 • Liss Trine Eriksen, Jeanette Huemer :
  Kan desentralisert IKT støttet bachelorutdanning i sykepleie bidra til å fremme kunnskapsutvikling og kompetanse i små fagmiljø i distriktene?
  2016
 • Marta Grongstad, Kirsti Henriksen, Trine Lise Edvardsen, Jeanette Elise Huemer, Lisa Øien, Karin Ravn Pedersen et al.:
  Rapport fra arbeidsgruppa fusjon bachelorutdanning i sykepleie. Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Liss Trine Eriksen, Jeanette Huemer :
  Dialogue Conference in the Classroom - a Bridge to Better Learning
  2015
 • Jeanette Huemer, Liss Trine Eriksen, Gudrun Nilsen :
  Bachelor studies for nurses organized in rural contexts- a tool for improving the Healthcare services in circumpolar region?
  2015
 • Liss Trine Eriksen, Jeanette Huemer, Gudrun Nilsen :
  Desentralisert utdanning gir sykepleiere i distriktet.
  10. November 2014
 • Jeanette Huemer, Liss Trine Eriksen, Gudrun Nilsen :
  Desentralisert sykepleierutdanning: Tilhørighet er viktig.
  14. November 2014
 • Gudrun Nilsen, Jeanette Huemer, Liss Trine Eriksen :
  Desentralisert utdanning gir sykepleiere i distriktet.
  18. November 2014
 • Jeanette Huemer, Liss Trine Eriksen, Gudrun Nilsen :
  Desentralisert utdanning fungerer.
  21. November 2014
 • Gudrun Nilsen, Jeanette Huemer, Liss Eriksen :
  Decentralized nurse education in Finnmark
  2010
 • Jeanette Huemer :
  Aksjonslæring i sykepleierutdanningen: En bro mellom skole og arbeidsliv? Kan aksjonslæring i utdanningen bidra til å utdanne endringsorienterte sykepleiere?
  2009 FULLTEKST
 • Liss Eriksen, Jeanette Huemer :
  "Sykepleieprosedyrer for små, mobile skjermer"
  2007
 • Randi C. Bratland, Jeanette Huemer :
  Kommunen som klasserom : erfaringer med feltarbeid som metode i sykepleierutdanningens samfunnsvitenskapelige fagområde
  2005 OMTALE

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  education, health service, ICT, action reasearch