Personkort bilde
Senior Lecturer

Huemer, Jeanette

associate professor, bachelor nursing, department of healthcare services, Hammerfest Nursing Bsc in Hammerfest
Norwegian flag icon Sami flag icon

education, health service, ICT, action reasearch

education

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Sykepleierne blir værende i fylket.. 2017.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Hvor jobber sykepleierne som utdannes i Finnmark?. Konferanse: Helse i Finnmark 2017-11-27 - 2017-11-27 2017.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. IKT støttet bachelorutdanning i sykepleie.. NSDMs Jubileumsseminar 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Teknologi i Samhandlingsreformen. EHelsekonferanse med poster 2017-02-16 - 2017-02-17 2017.
 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette. Dialogue Conference in the Classroom - a Bridge to Better Learning. 5th European Conference on Interprofessional Practice and Education 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine; Nilsen, Gudrun. Bachelor studies for nurses organized in rural contexts- a tool for improving the Healthcare services in circumpolar region?. 5th European Conference on Interprofessional Practice & Education 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.
 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine; Nilsen, Gudrun. Desentralisert utdanning fungerer.. 2014.
 • Eriksen, Liss; Huemer, Jeanette. Dialogkonferanse i klasserommet - bro til bedre læring. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 (1). ISSN 0029-2052.s 4 - 16.
 • Nilsen, Gudrun; Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss. Bachelor studies for nurses organised in rural contexts - a tool for improving health care services in circumpolar region?. International Journal of Circumpolar Health 2012; Volum 71. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v71i0.17902.
 • Eriksen, Liss; Huemer, Jeanette. Fra ringpermer til mobil-produktutvikling for sykepleieprosedyrer i samarbeid mellom utdanning og næringsliv. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-35020-8.s 223 - 240.
 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette Elise. The contribution of decentralized nursing education to social responsibility in rural arctic Norway. International Journal of Circumpolar Health 2019; Volum 78:1 (1691706). ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2019.1691706.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Teknologi i Samhandlingsreformen. Utfordringer ved implementering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i kommunehelsetjenesten.. Nordisk sygeplejeforskning 2017; Volum 7 (1). ISSN 1892-2678.s 48 - 62.s doi: 10.18261/issn.1892-2686-2017-01-05.

 • Eriksen, Liss; Huemer, Jeanette. Dialogkonferanse i klasserommet - bro til bedre læring. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 (1). ISSN 0029-2052.s 4 - 16.

 • Nilsen, Gudrun; Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss. Bachelor studies for nurses organised in rural contexts - a tool for improving health care services in circumpolar region?. International Journal of Circumpolar Health 2012; Volum 71. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v71i0.17902.

 • Eriksen, Liss; Huemer, Jeanette. Fra ringpermer til mobil-produktutvikling for sykepleieprosedyrer i samarbeid mellom utdanning og næringsliv. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-35020-8.s 223 - 240.

 • Jensen, Catrine Buck; Huemer, Jeanette Elise; Furu, Rigmor; Iversen, Anita. Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis.. Tidsskriftet sykepleien 2019. ISSN 0806-7511.

 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette Elise. Intervju NRK Sogn- og fjordane om desentralisert sykepleie. 2019.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Sykepleiere utdannet i Finnmark. Programseminar 2018-09-04 - 2018-09-05 2018.

 • Huemer, Jeanette Elise. Samhandling og undervisning i videokonferanse.. Videokonferanse 2018-09-13 - 2018-09-13 2018.

 • Huemer, Jeanette Elise; Eriksen, Liss Trine. Teknologi i samhandlingsreformen.. NSFs 5. utdannings og forskningskonferanse 2018-10-17 - 2018-10-19 2018.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Bachelor studies for nurses organised in rural contexts - a tool for improving the health care services in circumpolar region?. Internasjonal sykepleierkonferanse 2018-09-17 - 2018-09-20 2018.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Samler Vest-Finnmark til helsekonferanse. Samler helse-Finnmark. 2017.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Sykepleierne blir værende i fylket.. 2017.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Hvor jobber sykepleierne som utdannes i Finnmark?. Konferanse: Helse i Finnmark 2017-11-27 - 2017-11-27 2017.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. IKT støttet bachelorutdanning i sykepleie.. NSDMs Jubileumsseminar 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Teknologi i Samhandlingsreformen. EHelsekonferanse med poster 2017-02-16 - 2017-02-17 2017.

 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette. Kan desentralisert IKT støttet bachelorutdanning i sykepleie bidra til å fremme kunnskapsutvikling og kompetanse i små fagmiljø i distriktene?. Programseminar 2016-05-24 - 2016-05-24 2016.

 • Grongstad, Marta; Henriksen, Kirsti; Edvardsen, Trine Lise; Huemer, Jeanette Elise; Øien, Lisa; Pedersen, Karin Ravn; Kristiansen, Elin; Johansen, Lisbeth Gaustad; Olsen, Kari Birkelund. Rapport fra arbeidsgruppa fusjon bachelorutdanning i sykepleie. Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik. 2016.

 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette. Dialogue Conference in the Classroom - a Bridge to Better Learning. 5th European Conference on Interprofessional Practice and Education 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine; Nilsen, Gudrun. Bachelor studies for nurses organized in rural contexts- a tool for improving the Healthcare services in circumpolar region?. 5th European Conference on Interprofessional Practice & Education 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine; Nilsen, Gudrun. Desentralisert sykepleierutdanning: Tilhørighet er viktig.. 2014.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine; Nilsen, Gudrun. Desentralisert utdanning fungerer.. 2014.

 • Nilsen, Gudrun; Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Desentralisert utdanning gir sykepleiere i distriktet.. 2014.

 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette; Nilsen, Gudrun. Desentralisert utdanning gir sykepleiere i distriktet.. 2014.

 • Nilsen, Gudrun; Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss. Decentralized nurse education in Finnmark. Sykepleie under nordlyset. Jubileumskonferanse, sykepleieutdanningen i Finnmark 50 år 2010-09-30 - 2010-10-01 2010.

 • Huemer, Jeanette. Aksjonslæring i sykepleierutdanningen: En bro mellom skole og arbeidsliv? Kan aksjonslæring i utdanningen bidra til å utdanne endringsorienterte sykepleiere?. (Fulltekst: http://www.ub.uit.no/munin/handle/10037/1986 2009.

 • Eriksen, Liss; Huemer, Jeanette. "Sykepleieprosedyrer for små, mobile skjermer". 2007.

 • Bratland, Randi C.; Huemer, Jeanette. Kommunen som klasserom : erfaringer med feltarbeid som metode i sykepleierutdanningens samfunnsvitenskapelige fagområde. Høgskole og samfunn i samhandling 2005 (Omtale: http://www.hss05.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=14382) 2005-06-01 - 2005-06-03 2005.

 • Jensen, Catrine Buck; Huemer, Jeanette Elise; Furu, Rigmor; Iversen, Anita. Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis.. Tidsskriftet sykepleien 2019. ISSN 0806-7511.

 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette Elise. Intervju NRK Sogn- og fjordane om desentralisert sykepleie. 2019.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Sykepleiere utdannet i Finnmark. Programseminar 2018-09-04 - 2018-09-05 2018.

 • Huemer, Jeanette Elise. Samhandling og undervisning i videokonferanse.. Videokonferanse 2018-09-13 - 2018-09-13 2018.

 • Huemer, Jeanette Elise; Eriksen, Liss Trine. Teknologi i samhandlingsreformen.. NSFs 5. utdannings og forskningskonferanse 2018-10-17 - 2018-10-19 2018.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Bachelor studies for nurses organised in rural contexts - a tool for improving the health care services in circumpolar region?. Internasjonal sykepleierkonferanse 2018-09-17 - 2018-09-20 2018.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Samler Vest-Finnmark til helsekonferanse. Samler helse-Finnmark. 2017.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Sykepleierne blir værende i fylket.. 2017.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Hvor jobber sykepleierne som utdannes i Finnmark?. Konferanse: Helse i Finnmark 2017-11-27 - 2017-11-27 2017.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. IKT støttet bachelorutdanning i sykepleie.. NSDMs Jubileumsseminar 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Teknologi i Samhandlingsreformen. EHelsekonferanse med poster 2017-02-16 - 2017-02-17 2017.

 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette. Kan desentralisert IKT støttet bachelorutdanning i sykepleie bidra til å fremme kunnskapsutvikling og kompetanse i små fagmiljø i distriktene?. Programseminar 2016-05-24 - 2016-05-24 2016.

 • Grongstad, Marta; Henriksen, Kirsti; Edvardsen, Trine Lise; Huemer, Jeanette Elise; Øien, Lisa; Pedersen, Karin Ravn; Kristiansen, Elin; Johansen, Lisbeth Gaustad; Olsen, Kari Birkelund. Rapport fra arbeidsgruppa fusjon bachelorutdanning i sykepleie. Hammerfest, Tromsø, Harstad og Narvik. 2016.

 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette. Dialogue Conference in the Classroom - a Bridge to Better Learning. 5th European Conference on Interprofessional Practice and Education 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine; Nilsen, Gudrun. Bachelor studies for nurses organized in rural contexts- a tool for improving the Healthcare services in circumpolar region?. 5th European Conference on Interprofessional Practice & Education 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine; Nilsen, Gudrun. Desentralisert sykepleierutdanning: Tilhørighet er viktig.. 2014.

 • Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine; Nilsen, Gudrun. Desentralisert utdanning fungerer.. 2014.

 • Nilsen, Gudrun; Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss Trine. Desentralisert utdanning gir sykepleiere i distriktet.. 2014.

 • Eriksen, Liss Trine; Huemer, Jeanette; Nilsen, Gudrun. Desentralisert utdanning gir sykepleiere i distriktet.. 2014.

 • Nilsen, Gudrun; Huemer, Jeanette; Eriksen, Liss. Decentralized nurse education in Finnmark. Sykepleie under nordlyset. Jubileumskonferanse, sykepleieutdanningen i Finnmark 50 år 2010-09-30 - 2010-10-01 2010.

 • Huemer, Jeanette. Aksjonslæring i sykepleierutdanningen: En bro mellom skole og arbeidsliv? Kan aksjonslæring i utdanningen bidra til å utdanne endringsorienterte sykepleiere?. (Fulltekst: http://www.ub.uit.no/munin/handle/10037/1986 2009.

 • Eriksen, Liss; Huemer, Jeanette. "Sykepleieprosedyrer for små, mobile skjermer". 2007.

 • Bratland, Randi C.; Huemer, Jeanette. Kommunen som klasserom : erfaringer med feltarbeid som metode i sykepleierutdanningens samfunnsvitenskapelige fagområde. Høgskole og samfunn i samhandling 2005 (Omtale: http://www.hss05.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=14382) 2005-06-01 - 2005-06-03 2005.

 • [Loading...]