Personkort bilde
Lecturer

Solveig Johanne Kristoffersen

Nursing Bsc in Hammerfest
Norwegian flag icon Sami flag icon

  • Bratland, Randi Caspersen; Kristoffersen, Solveig Johanne. Simulering gjør sykepleierstudenter tryggere på å behandle meningitt. Sykepleien Forskning 2020. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleien.2020.79904.

  • Bratland, Randi Caspersen; Kristoffersen, Solveig Johanne. Simulering gjør sykepleierstudenter tryggere på å behandle meningitt. Sykepleien Forskning 2020. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleien.2020.79904.

  • [Loading...]