Personkort bilde

Bratland, Randi Gunveig

Nursing Bsc in Hammerfest
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Bratland, Randi Caspersen. Samiske tilbud innenfor sykepleierutdanningen i Finnmark. Davvi Girji 2013 ISBN 978-82-7374-870-6.s 68 - 79.

 • Bratland, Randi C.. Kommunehelsetjenestens organisering og utvikling. Universitetsforlaget 2005 ISBN 8215007457.

 • Bratland, Randi Caspersen; Kristoffersen, Solveig Johanne. Simulering gjør sykepleierstudenter tryggere på å behandle meningitt. Sykepleien Forskning 2020. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleien.2020.79904.

 • Bratland, Randi Caspersen. Hvordan forbedre kommunikasjon/informasjon til brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Forskningsdagene 2015 Kommunikasjon, helse og innovasjon i rurale strøk 2014-09-20 - 2014-10-01 2014.

 • Bratland, Randi Caspersen. Event, risk and crisis research. Åre Risk Event 2012-03-13 - 2012-03-15 2012.

 • Bratland, Randi Caspersen. Hygienepraksis og hygieneoppfatninger i kommunale helseinstitusjoner. Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Finnmark, Undervisningssykehjemmet i Karasjok og fem kommuner i Finnmark. 2011 (2) ISBN 9788279381648. ISSN 0805-1062.

 • Bratland, Randi Caspersen. Infeksjonskontroll i sykehjem. Hvordan forebygges urinveisinfeksjon og når skal pasienten behandles?. Den mangfoldige kommunehelsetjenesten 2011-03-30 - 2011-03-30 2011.

 • Bratland, Randi C.. Practices and Understandings of Infection control in Community Health Nursing. A joint project of HIF and The Nursing home in Karasjok. Sykepleie under nordlyset. Jubileumskonferanse, sykepleieutdanningen i Finnmark 50 år 2010-09-30 - 2010-10-01 2010.

 • Bratland, Randi C.. Practices and Understandings of Infection control in Community Health Nursing. NEON-dagene 2010-11-24 - 2010-11-26 2010.

 • Bratland, Randi C.. Hva mener brukeren om omsorgstjenesten? En undersøkelse innen pleie og omsorg i Alta kommune 2008. 2009; Volum 2009 (5) ISBN 9788279381501. ISSN 0805-1062.

 • Bratland, Randi C.. Kunsten å overleve i en verden med resistente bakterier. utenTitteltekst 2009-09-21 - 2009-09-21 2009.

 • Bratland, Randi C.. Hygienepraksis og hygieneoppfatninger i kommunale helseinstitusjoner. Presentasjon av en hygieneundersøkelse som er foretatt i fem kommuner i Finnmark, våren 2008. 2009.

 • Bratland, Randi C.. Hva mener brukeren om omsorgstjenesten? Rapport fra en undersøkelse innen Pleie og omsorg i Alta kommune våren 2008. Forskningsdagene 2008 2008-09-24 - 2008-09-24 2008.

 • Bratland, Randi C.. Klinisk kompetanse i hygiene - et samarbeidsprosjekt. utenTitteltekst 2007-09-27 - 2007-09-27 2007.

 • Wendt, Kari; Bratland, Randi C.. Hygiene i arbeidshverdagen - en studie fra noen somatiske sengeposter. 2007.

 • Bratland, Randi C.. En grense for eksperimentering. Tidsskriftet sykepleien 2006; Volum 94 (13). ISSN 0806-7511.s 56 - .

 • Bratland, Randi C.. Smitteperspektiv hos Ibsen - etiske utfordringer for helsetjenesten. utenTitteltekst 2006-09-27 - 2006-09-27 2006.

 • Bratland, Randi C.; Huemer, Jeanette. Kommunen som klasserom : erfaringer med feltarbeid som metode i sykepleierutdanningens samfunnsvitenskapelige fagområde. Høgskole og samfunn i samhandling 2005 (Omtale: http://www.hss05.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=14382) 2005-06-01 - 2005-06-03 2005.

 • Bratland, Randi C.. Erfaringer med to-kulturelle sykepleierstudenter i et norsk og samisk språkmiljø. Rekruttering til og tilrettelegging for minoritetsspråklige til høyere utdanning. Konferanse på Høgskolen i Buskerud 2003-11-13 - 2003-11-14 2003.

 • Bratland, Randi C.. Spørsmål til helse- og sosialtjenesten i kommunen. Sykepleiekongressen 2002 2002-10-02 - 2002-10-05 2002.

 • Bratland, Randi C.; Bongo, Berit Andersdatter. Sykepleierutdanningen og den lokale utfording. Evaluering av desentralisert sykepleierutdanning i Indre Finnmark 1995-98. 1999 (11) ISBN 8279380434.

 • Bratland, Randi Caspersen; Kristoffersen, Solveig Johanne. Simulering gjør sykepleierstudenter tryggere på å behandle meningitt. Sykepleien Forskning 2020. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleien.2020.79904.

 • Bratland, Randi Caspersen. Hvordan forbedre kommunikasjon/informasjon til brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Forskningsdagene 2015 Kommunikasjon, helse og innovasjon i rurale strøk 2014-09-20 - 2014-10-01 2014.

 • Bratland, Randi Caspersen. Event, risk and crisis research. Åre Risk Event 2012-03-13 - 2012-03-15 2012.

 • Bratland, Randi Caspersen. Hygienepraksis og hygieneoppfatninger i kommunale helseinstitusjoner. Rapport fra samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Finnmark, Undervisningssykehjemmet i Karasjok og fem kommuner i Finnmark. 2011 (2) ISBN 9788279381648. ISSN 0805-1062.

 • Bratland, Randi Caspersen. Infeksjonskontroll i sykehjem. Hvordan forebygges urinveisinfeksjon og når skal pasienten behandles?. Den mangfoldige kommunehelsetjenesten 2011-03-30 - 2011-03-30 2011.

 • Bratland, Randi C.. Practices and Understandings of Infection control in Community Health Nursing. A joint project of HIF and The Nursing home in Karasjok. Sykepleie under nordlyset. Jubileumskonferanse, sykepleieutdanningen i Finnmark 50 år 2010-09-30 - 2010-10-01 2010.

 • Bratland, Randi C.. Practices and Understandings of Infection control in Community Health Nursing. NEON-dagene 2010-11-24 - 2010-11-26 2010.

 • Bratland, Randi C.. Hva mener brukeren om omsorgstjenesten? En undersøkelse innen pleie og omsorg i Alta kommune 2008. 2009; Volum 2009 (5) ISBN 9788279381501. ISSN 0805-1062.

 • Bratland, Randi C.. Kunsten å overleve i en verden med resistente bakterier. utenTitteltekst 2009-09-21 - 2009-09-21 2009.

 • Bratland, Randi C.. Hygienepraksis og hygieneoppfatninger i kommunale helseinstitusjoner. Presentasjon av en hygieneundersøkelse som er foretatt i fem kommuner i Finnmark, våren 2008. 2009.

 • Bratland, Randi C.. Hva mener brukeren om omsorgstjenesten? Rapport fra en undersøkelse innen Pleie og omsorg i Alta kommune våren 2008. Forskningsdagene 2008 2008-09-24 - 2008-09-24 2008.

 • Bratland, Randi C.. Klinisk kompetanse i hygiene - et samarbeidsprosjekt. utenTitteltekst 2007-09-27 - 2007-09-27 2007.

 • Wendt, Kari; Bratland, Randi C.. Hygiene i arbeidshverdagen - en studie fra noen somatiske sengeposter. 2007.

 • Bratland, Randi C.. En grense for eksperimentering. Tidsskriftet sykepleien 2006; Volum 94 (13). ISSN 0806-7511.s 56 - .

 • Bratland, Randi C.. Smitteperspektiv hos Ibsen - etiske utfordringer for helsetjenesten. utenTitteltekst 2006-09-27 - 2006-09-27 2006.

 • Bratland, Randi C.; Huemer, Jeanette. Kommunen som klasserom : erfaringer med feltarbeid som metode i sykepleierutdanningens samfunnsvitenskapelige fagområde. Høgskole og samfunn i samhandling 2005 (Omtale: http://www.hss05.no/include/default_template.asp?Table=Article&Key=14382) 2005-06-01 - 2005-06-03 2005.

 • Bratland, Randi C.. Erfaringer med to-kulturelle sykepleierstudenter i et norsk og samisk språkmiljø. Rekruttering til og tilrettelegging for minoritetsspråklige til høyere utdanning. Konferanse på Høgskolen i Buskerud 2003-11-13 - 2003-11-14 2003.

 • Bratland, Randi C.. Spørsmål til helse- og sosialtjenesten i kommunen. Sykepleiekongressen 2002 2002-10-02 - 2002-10-05 2002.

 • Bratland, Randi C.; Bongo, Berit Andersdatter. Sykepleierutdanningen og den lokale utfording. Evaluering av desentralisert sykepleierutdanning i Indre Finnmark 1995-98. 1999 (11) ISBN 8279380434.

 • [Loading...]