Bilde av Kjæmpenes, Wenche M.
Bilde av Kjæmpenes, Wenche M.
Department of Child Welfare and Social Work wenche.kjempenes@uit.no +4778450476 47280195 +47280195 Alta ALTA D113

Wenche M. Kjæmpenes


Associate professor in political science

Job description

Associate professor in political science/administration and organization theory


 • Wenche M. Kjæmpenes :
  Shared jurisdiction between veterinarians and aqua medicine biologists in fish health—a Norwegian model for inter-professional and cross-sectoral collaboration
  Review of Agricultural, Food and Environmental Studies (RAFE) 2020 ARKIV / DOI
 • Wenche Kjæmpenes :
  Women's role in fish health research and fieldwork in the U.K
  ? 2005 OMTALE
 • Wenche Kjæmpenes :
  Vitskap og profesjonskunnskap
  1993
 • Wenche M. Kjæmpenes :
  The use of an actor-based model for comparative studies of professionalization processes in a new work field
  2013
 • Wenche M. Kjæmpenes :
  Fish diseases – Who Cares and Who Cures? A comparative Study of Professionalization and Division of Work in the Health of Farmed Fish in Norway and Scotland
  2013 FULLTEKST
 • Wenche Kjæmpenes :
  Kampen om fiskehelsen? Kunnskap, profesjoner og fiskehelseforvaltning i Norge og Skottland
  2012
 • Wenche Kjæmpenes :
  Fish diseases, who cares and who cures?A comparative study of professionalization and division of expert work in Norwegian and Scottish fish farming industry
  2011
 • Wenche M. Kjæmpenes :
  Professionalisation and division of work in the Norwegian and Scottish fish farming industry
  2010
 • Wenche M. Kjæmpenes :
  Professionalisation and division of work in the Norwegian and Scottish fish farming industry
  2010
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?
  2009
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?
  2009
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen
  2008
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  "Med blikket mot NAV-reformen". Innlegg på seminar for NAV Alta arbeid, NAV Alta trygd og sosialtjenesten i Alta
  2008
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  NAV-reformen - verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-,behandlings-og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV-kontor
  2008
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Verdier på spill: En undersøkelse om NAV reformen i en lokal kontekst i Finnmark
  2008
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen
  2008
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Nav -reformen - Verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-, behandlings- og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV- kontor
  2008
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Nav - et nytt lokalt handlingsrom for forvaltning av offentlig velferd?
  2008
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Med blikket rettet mot NAV
  2008
 • Wenche Kjæmpenes, Aud Kirsten Innjord :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen
  2008
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen
  2008
 • Aud Kirsten Innjord, Wenche Kjæmpenes :
  Med blikket rettet mot NAV-reformen
  2008
 • Monica Bjerklund, Evelyn Eriksen, Merethe Giertsen, Nina Hermansen, Wenche M. Kjæmpenes :
  Homoplan i Alta
  Altaposten 06. July 2007
 • Wenche Kjæmpenes :
  Kvinner i oppdrettsnæringa
  2005
 • Wenche Kjæmpenes :
  Gir kunnskapsmonopol klippekort til media?
  2004
 • Wenche Kjæmpenes :
  Women's role in aquaculture research and fieldwork : examples from Norway and Great Britain
  2004
 • Wenche Kjæmpenes :
  The Key Role of Expert Groups in Knowledge Development and Public Policy in the Field of Fish Health and Aquaculture in Norway and the UK
  2003
 • Wenche Kjæmpenes :
  Veterinarians and Fish Health work in Norway and the U.K
  2001

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Social policy, professions and professionalization, professional ethics, inter-professional and models for cross-sectoral collaboration.

  Organization theory, innovation, kowledge- and industrydevelopment

  The Norwegian Labour and Welfare Administration

  How public debate have potensial to affect judicial decisions - the Norwegian drug reform


  Member of research group