bilde.JPG
bilde.JPG
Department of Child Welfare and Social Work veronica.haug@uit.no 78450280 92056426 ALTA ALTA D118

Haug, Veronica • Haug, Veronica; Horverak, Sveinung. Barns deltakelse og ressurstilgang på ulike nivåer sett i lys av sosial kapital. Tidsskriftet Norges Barnevern 2009; Volum 86 (2). ISSN 0800-1014.s 76 - 88.
 • Haug, Veronica. Barn i risiko og risikable foreldre. En analyse av risikoforståelser i barnevernets institusjonelle praksis. 2018 ISBN 9788283640946.
 • Haug, Veronica. Risikable foreldreskap- en kvalitativ undersøkelse av institusjonelle identitetskonstruksjoner i barnevernfeltet. Forskningsdagene 2017-09-20 - 2017-10-01 2017.
 • Haug, Veronica. Risikoforståelser i barnevernfeltet. Forsakonferansen Sosialt arbeid nå og i fremtiden 2017-11-16 - 2017-11-17 2017.
 • Haug, Veronica. Ideas of Risk in Social Work Practice. 5th International Conference on Sociology and Social Work New Directions in Critical Sociology and Social Work: Identity, Narratives and Praxis. (omtale) 2015-08-26 - 2015-08-27 2015.
 • Haug, Veronica. Governing Ideas of Risk in Child Protection Services. "Revisioning Social Work with Individuals, Collectives and Communities" 2015-04-21 - 2015-04-24 2015.
 • Haug, Veronica. Risk Assessment in Child Protection Services. Social Work Social Development 2012: Action and Impact 2012-07-08 - 2012-07-12 2012.
 • Haug, Veronica; Banerji, Tanja Rita Nyman. Praksisplasser i sosialarbeiderutdanninga. Altaposten 2011.
 • Haug, Veronica. Risikobegrepet i sosialt arbeid. 2011 Joint Nordic Conference on Welfare and professionalism in Turbulent Times, August 11th - 13th 2011, . 2011-08-11 - 2011-08-13 2011.
 • Haug, Veronica. Høgskolen i Finnmark som kunnskapsspreder- samarbeidserfaringer med Sisa. Sisakonferansen 2010- "Utsikt fra mitt nye vindu" 2010-11-15 - 2010-11-16 2010.
 • Haug, Veronica. Mestring- et blikk på mestring hos tidligere barnevernsbarn. Bufdir- Masterseminar i barnevern 2010-06-17 - 2010-06-17 2010.
 • Haug, Veronica. Barn og unges deltakelse i samfunnet. Forsa arbeidsseminar (omtale) 2009-09-24 - 2009-10-01 2009.
 • Horverak, Sveinung; Haug, Veronica. Sosial kapital blant barn og unge. Nordiske Sosialhøgskolekomiteens (NSHK) 23.konferanse (omtale) 2009-08-06 - 2009-08-08 2009.
 • Haug, Veronica. A Social Capital Perspective on Coping, Mobility and Participation. The Modern Child and the Flexible Labour Market: Exploring Early Childhood Education and Care. 2009-04-29 - 2009-04-30 2009.
 • Haug, Veronica. Mestring av livet hos tidligere barnevernsbarn - sett i lys av sosial kapital. 2007.
 • Look at all works in CRIStin →