Bilde av Bekkstrand, Veronica Haug
Bilde av Bekkstrand, Veronica Haug
Department of Child Welfare and Social Work veronica.h.bekkstrand@uit.no +4778450280 92056426 You can find me here

Veronica Haug Bekkstrand


Head of department


 • Robert Myrvang, Veronica Haug Bekkstrand :
  Evidence and risk discourses: Shaping professional practice and families in child protection
  Nordic Journal of Social Research 2023 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Veronica Haug, Sveinung Horverak :
  Barns deltakelse og ressurstilgang på ulike nivåer sett i lys av sosial kapital
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2009
 • Veronica Haug :
  Barn i risiko og risikable foreldre. En analyse av risikoforståelser i barnevernets institusjonelle praksis
  OsloMet - storbyuniversitetet 2018
 • Veronica Haug :
  Risikable foreldreskap- en kvalitativ undersøkelse av institusjonelle identitetskonstruksjoner i barnevernfeltet
  2017
 • Veronica Haug :
  Risikoforståelser i barnevernfeltet
  2017
 • Veronica Haug :
  Ideas of Risk in Social Work Practice
  2015 OMTALE
 • Veronica Haug :
  Governing Ideas of Risk in Child Protection Services
  2015
 • Veronica Haug :
  Risk Assessment in Child Protection Services
  2012
 • Veronica Haug , Tanja Rita Nyman Banerji :
  Praksisplasser i sosialarbeiderutdanninga
  Altaposten 2011
 • Veronica Haug :
  Risikobegrepet i sosialt arbeid
  2011
 • Veronica Haug :
  Høgskolen i Finnmark som kunnskapsspreder- samarbeidserfaringer med Sisa
  2010
 • Veronica Haug :
  Mestring- et blikk på mestring hos tidligere barnevernsbarn
  2010
 • Sveinung Horverak, Veronica Haug :
  Sosial kapital blant barn og unge
  2009 OMTALE
 • Veronica Haug :
  Barn og unges deltakelse i samfunnet
  2009 OMTALE
 • Veronica Haug :
  A Social Capital Perspective on Coping, Mobility and Participation
  2009
 • Veronica Haug :
  Mestring av livet hos tidligere barnevernsbarn - sett i lys av sosial kapital
  2007

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Children and Youth at Risk

  Institutional logics in welfare state institutions

  Social Problems at individual and structural levels

  Cultural Contexts in Social Work

  Indigenous Perspectives in Social Work

  Global Social Work