No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
School of Business and Economics in Alta ove.r.schjolberg@uit.no Alta

Schjølberg, Ove Roy • Ove Roy Schjølberg :
  Erfaringsbasert undervisning i økonomisk-administrativ utdanning
  Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2013
 • Ove Schjølberg, Tonny Stenheim :
  IFRS 2 - aksjebasert avlønning og bruk av verdsettingsmodeller
  Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2011 FULLTEKST
 • Ove Schjølberg :
  Forskningsbasert undervisning i bedriftsøkonomi
  Beta 2010 OMTALE
 • Ove Schjølberg :
  Finansteori anvendt i praksis: noen grunnleggende problemer illustrert av kapitalverdimodellen
  Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2009 OMTALE
 • Tonny Stenheim, Ove Schjølberg :
  Dekomponering av varige driftsmidler - en mulig løsning på klassiske regnskapsproblemer
  Praktisk økonomi & finans 2009

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →