Personkort bilde
Associate Professor

Gro Grimnes

Ph.D. student Department of Clinical Medicine
Norwegian flag icon Sami flag icon

Clinical epidemiology and risk factors for venous thromboembolism, with emphasize on inflammation and infectious diseases.

Specialist in Infectious Diseases 2014

Specialist in Internal Medicine 2013

MD, University of Tromsø 2002

 • Morelli, Vania Maris; Sejrup, Joakim Knutsen; Småbrekke, Birgit; Balteskard Rinde, Ludvig; Grimnes, Gro; Isaksen, Trond; Hansen, John-Bjarne; Hindberg, Kristian; Brækkan, Sigrid Kufaas. The Role of Stroke as a Trigger for Incident Venous Thromboembolism: Results from a Population-based Case-Crossover Study. TH Open 2019. ISSN 2512-9465.s doi: 10.1055/s-0039-1681020.

 • Sejrup, Joakim Knutsen; Børvik, Trond; Grimnes, Gro; Isaksen, Trond; Hindberg, Kristian; Hansen, John-Bjarne; Morelli, Vania Maris; Brækkan, Sigrid Kufaas. Myocardial infarction as a transient risk factor for incident venous thromboembolism: Results from a population-based case-crossover study. Thrombosis and Haemostasis 2019; Volum 119 (8). ISSN 0340-6245.s 1358 - 1364.s doi: 10.1055/s-0039-1692176.

 • Hesstvedt, Liv; Gaustad, Peter; Müller, Fredrik; Andersen, Cecilie Torp; Brunborg, Cathrine; Mylvaganam, Haima; Leiva, Rafael Alexander Mo; Berdal, Jan Erik; Ranheim, Trond Egil; Johnsen, Bjørn Odd; Falch, Birgit Margrethe; Grimnes, Gro; Skogen, Vegard; Haarr, Elisebet; Lyngøy, Anita Sandmo; Larssen, Kjersti Wik; Hannula, Raisa; Hansen, Bjørn Åsheim; Nordøy, Ingvild. The impact of age on risk assessment, therapeutic practice and outcome in candidemia. Infectious Diseases 2019; Volum 51 (6). ISSN 2374-4235.s 425 - 434.s doi: 10.1080/23744235.2019.1595709.

 • Grimnes, Gro; Isaksen, Trond; Tichelaar, Ynse Ieuwe Gerardus Vladimir; Brox, Jan; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. C-reactive protein and risk of venous thromboembolism: Results from a population-based case-crossover study. Haematologica 2018; Volum 103 (7). ISSN 0390-6078.s 1245 - 1250.s doi: 10.3324/haematol.2017.186957.

 • Grimnes, Gro; Isaksen, Trond; Tichelaar, Ynse Ieuwe Gerardus Vladimir; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Acute infection as a trigger for incident venous thromboembolism: Results from a population- based case- crossover study. Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis 2017. ISSN 2475-0379.s doi: 10.1002/rth2.12065.

 • Horvei, Lars Daae; Grimnes, Gro; Hindberg, Kristian; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Wilsgaard, Tom; Brox, Jan; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. C-reactive protein, obesity, and the risk of arterial and venous thrombosis. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2016; Volum 14 (8). ISSN 1538-7933.s 1561 - 1571.s doi: 10.1111/jth.13369.

 • Grimnes, Gro; Beckman, Hans; Lappegård, Knut Tore; Mollnes, Tom Eirik; Skogen, Vegard. Recurrent meningococcal sepsis in a presumptive immunocompetent host shown to be complement C5 deficient-a case report. APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology 2011; Volum 119 (7). ISSN 0903-4641.s 479 - 484.s doi: 10.1111/j.1600-0463.2011.02740.x.

 • Wagner, Theresa; Ajayi, Clement; Johannessen, Mona; Hegstad, Kristin; Grimnes, Gro; Hemmingsen, Ingrid. Brukermøte 2020. Brukerutvalg HN prosjekter 2020-03-02 - 2020-03-02 2020.

 • Wagner, Theresa; Ajayi, Clement; Hegstad, Kristin; Johannessen, Mona; Grimnes, Gro; Hemmingsen, Ingrid. Brukermøte 2019. Brukerutvalg HN prosjekter 2019-02-15 - 2019.

 • Grimnes, Gro; Meknas, Dana. Infeksjoner under sykehusopphold øker risikoen for blodpropp. (Fulltekst: https://site.uit.no/trec/2018/01/31/infeksjoner-under-sykehusopphold-oker-risiko-for-blodpropp/ 2018.

 • Grimnes, Gro. Infeksjon øker risikoen for blodpropp. 2018.

 • Grimnes, Gro; Meknas, Dana. Hospitalization with acute infection increases the risk of venous thromboembolism. (Fulltekst: https://site.uit.no/trec/2018/02/05/hospitalization-with-acute-infection-increases-the-risk-of-venous-thromboembolism/ 2018.

 • Grimnes, Gro. Infeksjon øker risikoen for blodpropp viser ny studie. (Fulltekst: https://www.nrk.no/troms/infeksjon-oker-risikoen-for-blodpropp-viser-ny-studie-1.13897865 2018.

 • Grimnes, Gro; Meknas, Dana. Lavgradig betennelse og langtidsrisiko for venøs blodpropp – er det sammenheng?. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2017/02/06/lavgradig-betennelse-og-langtidsrisiko-for-venos-blodpropp-er-det-en-sammenheng/ 2017.

 • Grimnes, Gro. How immune responses and coagulation might influence each other. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2017/05/04/how-immune-responses-and-coagulation-might-influence-each-other/ 2017.

 • Grimnes, Gro; Meknas, Dana. How immune responses and coagulation might influence each other. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2017/05/04/how-immune-responses-and-coagulation-might-influence-each-other/ 2017.

 • Grimnes, Gro; Meknas, Dana. Blodproppforebygging ved gips og artroskopi – nytter det?. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2017/02/16/blodproppforebygging-ved-gips-og-artroskopi-nytter-det/ 2017.

 • Grimnes, Gro. Har vitamin D betydning for blodpropprisiko hos eldre?. (Fulltekst: HarvitaminDbetydningforblodpropprisikohoseldre? 2016.

 • Grimnes, Gro. Mistanke om lungeemboli- hvem trenger CT-undersøkelse?. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2016/09/21/mistanke-om-lungeemboli-hvem-trenger-ct-undersokelse/ 2016.

 • Grimnes, Gro; Horvei, Lars Daae; Tichelaar, Vladimir; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Neutrophil to lymphocyte ratio and future risk of venous thromboembolism and mortality: The tromsø study. Haematologica 2016; Volum 101 (10). ISSN 0390-6078.s e401 - e404.s doi: 10.3324/haematol.2016.145151.

 • Jørgensen, Helle; Brækkan, Sigrid Kufaas; Dziewiecka, Olga; Horvei, Lars Daae; Grimnes, Gro; Høiland, Ina Isabella; Ramberg, Cathrine; Isaksen, Trond; Børvik, Trond; Liang, Robin Amanda; Bjøri, Esben; Hald, Erin Mathiesen; Latysheva, Nadezhda; Brodin, Ellen Elisabeth. Forskningstorget Tromsø 24-25. september. Forskningstorget 2015-09-24 - 2015-09-25 2015.

 • Grimnes, Gro. Hvor mye kreftutredning skal man gjøre hos pasienter med blodpropp av ukjent årsak?. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2015/12/09/hvor-mye-kreftutredning-skal-man-gjore-hos-pasienter-med-blodpropp-av-ukjent-arsak/ 2015.

 • Grimnes, Gro. 44 years of experience attending the ISTH congresses. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2015/07/03/44-years-of-experience-attending-the-isth-congresses/ 2015.

 • Wagner, Theresa; Ajayi, Clement; Johannessen, Mona; Hegstad, Kristin; Grimnes, Gro; Hemmingsen, Ingrid. Brukermøte 2020. Brukerutvalg HN prosjekter 2020-03-02 - 2020-03-02 2020.

 • Wagner, Theresa; Ajayi, Clement; Hegstad, Kristin; Johannessen, Mona; Grimnes, Gro; Hemmingsen, Ingrid. Brukermøte 2019. Brukerutvalg HN prosjekter 2019-02-15 - 2019.

 • Grimnes, Gro; Meknas, Dana. Infeksjoner under sykehusopphold øker risikoen for blodpropp. (Fulltekst: https://site.uit.no/trec/2018/01/31/infeksjoner-under-sykehusopphold-oker-risiko-for-blodpropp/ 2018.

 • Grimnes, Gro. Infeksjon øker risikoen for blodpropp. 2018.

 • Grimnes, Gro; Meknas, Dana. Hospitalization with acute infection increases the risk of venous thromboembolism. (Fulltekst: https://site.uit.no/trec/2018/02/05/hospitalization-with-acute-infection-increases-the-risk-of-venous-thromboembolism/ 2018.

 • Grimnes, Gro. Infeksjon øker risikoen for blodpropp viser ny studie. (Fulltekst: https://www.nrk.no/troms/infeksjon-oker-risikoen-for-blodpropp-viser-ny-studie-1.13897865 2018.

 • Grimnes, Gro; Meknas, Dana. Lavgradig betennelse og langtidsrisiko for venøs blodpropp – er det sammenheng?. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2017/02/06/lavgradig-betennelse-og-langtidsrisiko-for-venos-blodpropp-er-det-en-sammenheng/ 2017.

 • Grimnes, Gro. How immune responses and coagulation might influence each other. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2017/05/04/how-immune-responses-and-coagulation-might-influence-each-other/ 2017.

 • Grimnes, Gro; Meknas, Dana. How immune responses and coagulation might influence each other. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2017/05/04/how-immune-responses-and-coagulation-might-influence-each-other/ 2017.

 • Grimnes, Gro; Meknas, Dana. Blodproppforebygging ved gips og artroskopi – nytter det?. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2017/02/16/blodproppforebygging-ved-gips-og-artroskopi-nytter-det/ 2017.

 • Grimnes, Gro. Har vitamin D betydning for blodpropprisiko hos eldre?. (Fulltekst: HarvitaminDbetydningforblodpropprisikohoseldre? 2016.

 • Grimnes, Gro. Mistanke om lungeemboli- hvem trenger CT-undersøkelse?. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2016/09/21/mistanke-om-lungeemboli-hvem-trenger-ct-undersokelse/ 2016.

 • Grimnes, Gro; Horvei, Lars Daae; Tichelaar, Vladimir; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Neutrophil to lymphocyte ratio and future risk of venous thromboembolism and mortality: The tromsø study. Haematologica 2016; Volum 101 (10). ISSN 0390-6078.s e401 - e404.s doi: 10.3324/haematol.2016.145151.

 • Jørgensen, Helle; Brækkan, Sigrid Kufaas; Dziewiecka, Olga; Horvei, Lars Daae; Grimnes, Gro; Høiland, Ina Isabella; Ramberg, Cathrine; Isaksen, Trond; Børvik, Trond; Liang, Robin Amanda; Bjøri, Esben; Hald, Erin Mathiesen; Latysheva, Nadezhda; Brodin, Ellen Elisabeth. Forskningstorget Tromsø 24-25. september. Forskningstorget 2015-09-24 - 2015-09-25 2015.

 • Grimnes, Gro. Hvor mye kreftutredning skal man gjøre hos pasienter med blodpropp av ukjent årsak?. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2015/12/09/hvor-mye-kreftutredning-skal-man-gjore-hos-pasienter-med-blodpropp-av-ukjent-arsak/ 2015.

 • Grimnes, Gro. 44 years of experience attending the ISTH congresses. (Fulltekst: http://site.uit.no/trec/2015/07/03/44-years-of-experience-attending-the-isth-congresses/ 2015.

 • [Loading...]

  Member of research group