Personkort bilde

Gunnar Ottesen

School of Business and Economics
Flag icon Flag icon

 • Ottesen, Gunnar. Hvordan ivareta styrets forvaltnings- og tilsynsansvar etter aksjeloven?. (fulltekst) Praktisk økonomi & finans 2013; Volum 29 [i.e 30] (4). ISSN 1501-0074.s 67 - 79.

 • Ottesen, Gunnar. Ny plan for bachelor i økonomi og administrasjon uten vitenskapelig forankring. UNIPED (Tromsø) 2012; Volum 35 (2). ISSN 1500-4538.s 5 - 17.

 • Ottesen, Gunnar. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - riktig intensjon, men feil virkemiddel. UNIPED (Tromsø) 2011; Volum 34 (4). ISSN 1500-4538.s 34 - 47.

 • Ottesen, Gunnar. Transport og logistikk. 2014 ISBN 9788256272754.

 • Ottesen, Gunnar. Transport og logistikk - arbeidsbok. 2014 ISBN 9788256273584.

 • Ottesen, Gunnar. Avfallsbehandling. 2011 ISBN 978-82-562-7186-3.

 • Ottesen, Gunnar. Bransjeteknikk: studieveiledning, lærestoff og oppgaver: transport og logistikk VG2, yrkessjåfør, logistikkoperatør, løyve for person- og godstransport. 2011 ISBN 978-82-562-7199-3.

 • Ottesen, Gunnar. Yrkes- og arbeidslovgivning. 2010 ISBN 978-82-562-7185-6.

 • Ottesen, Gunnar. Ledelse og økonomisk styring. 2008 ISBN 978-82-562-6900-6.

 • Ottesen, Gunnar. Ledelse og økonomisk styring. Studieveiledning og oppgaver. 2008 ISBN 978-82-562-6901-3.

 • Ottesen, Gunnar. Lager- og terminaldrift. 2007 ISBN 978-82-562-6763-7.

 • Ottesen, Gunnar. Godstransport. 2007 ISBN 978-82-562-6761-3.

 • Ottesen, Gunnar. Persontransport og passasjerterminaler. 2007 ISBN 978-82-562-6762-0.

 • Ottesen, Gunnar. Samferdsel. 2007 ISBN 978-82-562-6760-6.

 • Ottesen, Gunnar. Yrkes- og arbeidslovgivning for offentlig sektor. 2006 ISBN 978-82-562-6655-5.

 • Ottesen, Gunnar. Persontransport. Studieveiledning, kommentarer og oppgaver. 2005 ISBN 82-562-6400-4.

 • Ottesen, Gunnar. Samferdsel. Studieveiledning, kommentarer og oppgaver. 2005 ISBN 82-562-6399-7.

 • Ottesen, Gunnar. Godstransport. Studieveiledning, kommentarer og oppgaver. 2005 ISBN 82-562-6401-2.

 • Ottesen, Gunnar. Yrkes- og arbeidslovgivning. 2000 ISBN 8256249803.

 • Ottesen, Gunnar. Lager- og terminaldrift for varehandelsbedrifter. 1999 ISBN 8256247142.

 • Ottesen, Gunnar. Avfallsbehandling. 1999 ISBN 8256248874.

 • Ottesen, Gunnar; Høiseth, Per; Holan, Mette. Økonomistyring: fellesfag for teknisk fagskole. 1999 ISBN 8256244763.

 • Ottesen, Gunnar; Høiseth, Per; Lund, Yngve. Organisasjon og ledelse. 1999 ISBN 8256244798.

 • Ottesen, Gunnar. Emballering. 1998 ISBN 8256246359.

 • Ottesen, Gunnar. Persontransport - passasjerterminaler. 1997 ISBN 8256241578.

 • Ottesen, Gunnar. Lager- og terminaldrift. 1997 ISBN 8256241594.

 • Ottesen, Gunnar; Svendsen, Ådne. Persontransport. 1996 ISBN 8256236345.

 • Ottesen, Gunnar. Godstransport: Videregående kurs i transportfag. 1996 ISBN 8256236426.

 • Ottesen, Gunnar. Godstransport på vegen. 1995 ISBN 8256237643.

 • Ottesen, Gunnar. Yrkessjåfør. Stykkgodstransport. 1994 ISBN 82-562-3252-8.

 • Ottesen, Gunnar. Digitalt læremiddel VG2 transport og logistikk. 2012.

 • Ottesen, Gunnar. Can learning be standardized and mass produced? A critical analysis of the National Qualifications Framework. NOFOMA 2011-06-09 - 2011-06-10 2011.

 • Ottesen, Gunnar; Ballo, Øystein. Kompetanseutviklingsprogram i offentlig sektor - dokumentasjon av en modell. Kompetanseutviklingsprogram for virksomhetsledere i kommuner ved omorganisering til to-nivå-modell. 2005.

 • Ottesen, Gunnar. Morgendagens bibliotek : "det digitale bibliotek kan ikke kjøpes - det må utvikles". 2001.

 • Ottesen, Gunnar. Eksempel på kvalitetsdokumentasjon for rtuebilselskap. 1995.

 • Ottesen, Gunnar. Veileder i samordning av offentlig persontransport på veg i og utenfor rute. 1992 ISBN 8274520114.

 • Ottesen, Gunnar. Internkontroll. Veileder for Norske Transportbedrifters Landsforenings medlemsbedrifter. 1992.

 • Ottesen, Gunnar. Digitalt læremiddel VG2 transport og logistikk. 2012.

 • Ottesen, Gunnar. Can learning be standardized and mass produced? A critical analysis of the National Qualifications Framework. NOFOMA 2011-06-09 - 2011-06-10 2011.

 • Ottesen, Gunnar; Ballo, Øystein. Kompetanseutviklingsprogram i offentlig sektor - dokumentasjon av en modell. Kompetanseutviklingsprogram for virksomhetsledere i kommuner ved omorganisering til to-nivå-modell. 2005.

 • Ottesen, Gunnar. Morgendagens bibliotek : "det digitale bibliotek kan ikke kjøpes - det må utvikles". 2001.

 • Ottesen, Gunnar. Eksempel på kvalitetsdokumentasjon for rtuebilselskap. 1995.

 • Ottesen, Gunnar. Veileder i samordning av offentlig persontransport på veg i og utenfor rute. 1992 ISBN 8274520114.

 • Ottesen, Gunnar. Internkontroll. Veileder for Norske Transportbedrifters Landsforenings medlemsbedrifter. 1992.

 • [Loading...]

  Attachments:
  • CV (doc)