Geir Greinersen
Photo: Torje Jenssen
Geir Greinersen
Department of Language and Culture geir.grenersen@uit.no +4777646555 Tromsø SVHUM E 1011

Geir Grenersen


Professor Media- and Documentation Science


 • Grenersen, Geir. Libraries and the Sami Population in Norway: Assimilation and Resistance. De Gruyter Saur 2020 ISBN 978-3-11-063662-8.s 325 - 344.
 • Grenersen, Geir. Libraries and the Establishment of a Sámi Political Sphere. (fulltekst) Proceedings from the Document Academy (PDOCAM) 2018; Volum 5 (2).s doi: 10.35492/docam/5/2/7.
 • Vårheim, Andreas; Skare, Roswitha; Lenstra, Noah; Latham, Kiersten F.; Grenersen, Geir. A Research Program for Studying LAMs and Community in the Digital Age. (fulltekst) Proceedings from the Document Academy (PDOCAM) 2018; Volum 5 (2).s doi: 10.35492/docam/5/2/12.
 • Grenersen, Geir. The Art of Radio Documentary. (fulltekst) Proceedings from the Document Academy (PDOCAM) 2017; Volum 4 (1).s doi: 10.35492/docam/4/1/7.
 • Grenersen, Geir. Documentation, Information and the Animal Connection. Proceedings from the Document Academy (PDOCAM) 2016; Volum 3 (2).s doi: 10.35492/docam/3/2/15.
 • Grenersen, Geir; Kemi, Kjell; Nilsen, Steinar. Landscapes as documents: The relationship between traditional Sámi terminology and the concepts of document and documentation. Journal of Documentation 2016; Volum 72 (6). ISSN 0022-0418.s 1181 - 1196.s doi: 10.1108/JD-01-2016-0010.
 • Grenersen, Geir. The Role of the Libraries in the Norwegianization Policy 1880-1905. The Proceedings from the Annual Meeting of the Document Academy 2015; Volum 2 (1). ISSN 2376-8908.s doi: 10.35492/docam/2/1/11.
 • Grenersen, Geir. Finnefondet: et fornorskningsinstrument eller et ekstra lønnstillegg? – En gjennomgang av fondets midler til lærerne 1901-1902. Historisk Tidsskrift (Norge) 2015; Volum 94 (4). ISSN 0018-263X.s 609 - 633.
 • Grenersen, Geir. Interpretations of Patterns and Actors in the Lapp Fund Documents. The University of Akron Press 2014 ISBN 978-1-937378.s doi: 10.35492/docam/1/1/3.
 • Grenersen, Geir. Samiske kultursentre som dokumentinstitusjoner. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 157 - 169.
 • Grenersen, Geir. What is a document institution? A case study from the South Sami community. Journal of Documentation 2012; Volum 68 (1). ISSN 0022-0418.s 127 - 133.s doi: 10.1108/00220411211200356.
 • Grenersen, Geir; Srivivasan, R.; Edwards, B.; Williams, R.. Documentation and communication in Aboriginal/indigenous communities. Proceedings of the ASIST Annual Meeting 2009; Volum 46 (1). ISSN 1550-8390.s 1 - 3.s doi: 10.1002/meet.2009.145046016.
 • Grenersen, Geir. Oppvekst i markebygdene på 1980-tallet. Davvi Girji 2009 ISBN 0000000000000.
 • Grenersen, Geir. The Ethnographic Tradition in Social Science: Between the Boundaries of the Classic Scientific Ideal and Personal Experience. Nordlit 2009 (24). ISSN 0809-1668.s 173 - 185.
 • Grenersen, Geir. Ved forskningens grenser. 2002.
 • Grenersen, Geir. The Finnmark Library – "Finmarksbibliotheket". A scholarly library at the second northernmost town in the world. What a remarkable idea!. DOCAM' 21 2021-08-17 - 2021-08-18 2021.
 • Grenersen, Geir. Bibliotek, arkiv, museer og utviklingen av en samisk offentlighet – assimilasjon og motstand.. ALMPUBs sluttkonferanse 2020-01-20 - 2020-01-20 2020.
 • Grenersen, Geir. Libraries and a Sámi and Kven public sphere – a historical perspective. DOCAM'19 2019-06-12 - 2019-06-14 2019.
 • Grenersen, Geir. Biblioteket ved Tromsø Seminarium og de samiske pionerene Isak Saba og Anders Larsen.. Bob : Bok og bibliotek 2019 (2). ISSN 0006-5811.s 46 - 51.
 • Grenersen, Geir. En samisk og kvensk bibliotekhistorie?. (fulltekst) Bob : Bok og bibliotek 2018 (5/6). ISSN 0006-5811.
 • Grenersen, Geir. Samene/kvenene og bibliotekene: hvilket (hvem sitt) perspektiv?. ALMPUB (Archives, Library and the Public Sphere)-seminar 2018-11-28 - 2018-11-29 2018.
 • Grenersen, Geir. Språksentrenes betydning for samisk revitalisering. Troms fylkeskommunes samekonferanse 2018 2018-11-08 - 2018-11-09 2018.
 • Grenersen, Geir. How Norwegian Libraries contributed to the establishment of a Sámi political sphere around 1900.. DOCAM'18 2018-10-04 - 2018-10-06 2018.
 • Myrvoll, Elin Rose; Hesjedal, Anders; Holmgaard, Sanne Bech; Grenersen, Geir; Krogh, Mia; Dunfjeld-Aagård, Lisa; Jåma, Anna Liisa. Digitalisering av samisk kulturarv - utfordringer og muligheter. (fulltekst) 2018 (90) ISBN 978-82-8101-234-9. ISSN 1503-4895.
 • Grenersen, Geir. The first Sámi intellectuals and their use of the libraries.. DOCAM'17 2017-09-29 - 2017-10-01 2017.
 • Grenersen, Geir. Fornorskningen i regi av skolen. Snubbadagen 2017-08-04 - 2017-08-04 2017.
 • Grenersen, Geir. Bokpresentasjon i festivalbiblioteket ved Markomeannu Festival. Bok: Márkogilid boalgan vai sámi oahpisteaddjit? – Markebygdas skamobjekt eller samiske snuoperatører?. Bokmesse med presentasjoner 2017-07-28 - 2017-07-28 2017.
 • Grenersen, Geir. Presentasjon av forskning. Doktorand- och forskarutbyte mellan Umeå och Tromsø 2016-11-30 - 2016-12-01 2016.
 • Grenersen, Geir. Hva var Finnefondet?. Arkivdagene 2016-11-12 - 2016-11-12 2016.
 • Grenersen, Geir. Fundamental forms of documentation. DOCAM'16 2016-09-30 - 2016-10-01 2016.
 • Grenersen, Geir. 1. An outline of the Norwegianization policy 1850-1920 2. Revitalization of the Sámi culture. transnational and national migration: experiences from Czech Republic and Norway 2016-04-19 - 2016-04-22 2016.
 • Grenersen, Geir. Hvilke krav stiller utdanningene til fagbibliotekene?. Det 75. norske bibliotekmøtet 2016-03-08 - 2016-03-11 2016.
 • Grenersen, Geir. The Role of the Libraries in the Norwegianization Policy in Northern Norway 1880-1930.. DOCAM'15- Documents Unbounded 2015-07-20 - 2015-07-22 2015.
 • Grenersen, Geir. Fornorskningen og arkivene – noen betraktninger. ENCODE Workshop 1 2015-05-26 - 2015-05-26 2015.
 • Grenersen, Geir. Bibliotekenes rolle i fornorskningsperioden 1850-1930. Forskningsseminar i historie 2015-05-28 - 2015-05-28 2015.
 • Grenersen, Geir. The Documents Tell their Story, or Do They? Interpretation, Patterns and Actors in the Lapp Fund Documents in the National Archives of Norway. DOCAM'14 2014-08-07 - 2014-08-09 2014.
 • Grenersen, Geir. Finnefondet: et fornorskningsinstrument eller et ekstra lønnstillegg. Et gjennomgang av finnefondets midler til lærerne 1901 – 1904. Forskerseminar i historie 2014-02-25 - 2014-02-25 2014.
 • Grenersen, Geir; Kemi, Kjell; Nilsen, Steinar. Sámi documentation in a legal context. DOCAM'13 2013-06-19 - 2013-06-22 2013.
 • Grenersen, Geir. Landscapes as documents: traditional knowledge treated as evidence. DOCAM '12 2012-08-15 - 2012.
 • Grenersen, Geir. The role of documents in the norwegianization policy around year 1900. DOCAM´11 2011-10-01 - 2011-10-02 2011.
 • Grenersen, Geir. Stortingsrepresentant Saba mot skoledirektør Thomassen - striden i "Skolebladet" vinteren 1906-1907. Utdanning 2011. ISSN 1502-9778.
 • Grenersen, Geir. Samerettsgruppen møter dokumentasjonsvitenskapen: dokumentteori, dokumentinstitusjoner og tradisjonell kunnskap. Samerettsgruppa 2011-08-31 - 2011.
 • Grenersen, Geir. Dokumentasjonsvitenskap, bibliotekene og fornorskningen. Bibliotekaren (Oslo) 2011 (3). ISSN 0804-4147.s 24 - 26.
 • Grenersen, Geir. Om fornorskningspolitikken rundt år 1900. Seminar 2011-04-12 - 2011-04-14 2011.
 • Grenersen, Geir. "Herrene burde ikke la sit had mot mig komme frem saa altfor aabenbart". Stortingsrepresentant Sabas' kamp mot fornorskningspolitikken". seminar om kulturpedagogikk 2011-04-18 - 2011-04-18 2011.
 • Grenersen, Geir. Samiske språk- og kultursentra. Bibliotekaren (Oslo) 2010 (8). ISSN 0804-4147.s 18 - 20.
 • Grenersen, Geir. Sámi culture and language centers: Documentation of a threatened heritage or documentation for survival?. American Society for Information Science and Technology 2009 Annual Meeting 2009-11-06 - 2009-11-11 2009.
 • Grenersen, Geir; Srivivasan, R.; Edwards, B.; Williams, R.. Documentation and communication in Aboriginal/indigenous communities. ASIS&T Annual Meeting 2009-11-09 - 2009-11-11 2009.
 • Grenersen, Geir. Praktisk erfaring, teori og bibliotekpedagogisk diskurs. Bibliotekaren (Oslo) 2009 (8). ISSN 0804-4147.s 18 - 19.
 • Grenersen, Geir. Sámi language- and cultural centres as documentation centres. Mini DOCAM 08 2008-09-22 - 2008-09-26 2008.
 • Grenersen, Geir. Norwegian Educational Policy towards the Sámi, 1880 - 1989. Gjesteforelesning ved American Indian Studies Center, University of Washington 2007-10-18 - 2007.
 • Grenersen, geir. Samisk identitet blant unge i dagens verden. Arrangement ved den samiske nasjonaldag 2005-02-07 - 2005-02-07 2005.
 • Grenersen, Geir. Den utdanningspolitiske istid. Norsk skolepolitikk overfor samene 1897-1962. Identitet og oppvekstvilkår for samiske barn 2004-02-07 - 2004-02-08 2004.
 • Grenersen, geir. Kulturell gjenreisning i et markesamisk kjerneområde. I spenningsfeltet mellom politikk, forskning og folkelig selvforståelse. Spartacus 2002 ISBN 82-430-0224-3.
 • Grenersen, Geir. Den nye sameutstillingen ved Troms; museum. Antropolognytt 2001. ISSN 0332-9429.
 • Grenersen, Geir. Genre, Concepts and Personal Experience in Field-Work studies. The 8. National Conference in Sociology 1998-06-15 - 1998-06-18 1998.
 • Grenersen, geir. Barnevern i samiske samfunn. Foredrag 1997-01-20 - 1997-01-21 1997.
 • Grenersen, geir. Identitet og sosialisering. Flerspråklighetspedagogikk 1996-11-20 - 1996-11-20 1996.
 • Grenersen, geir. Fieldwork, text and experience. Postmodernity and Social Work 1996-05-16 - 1996-05-20 1996.
 • Grenersen, geir. Kulturens betydning for sosialt arbeid. Seminar om kulturelle perspektiver i helsearbeid 1996-11-06 - 1996-11-06 1996.
 • Grenersen, Geir; Grenersen, geir. Pedagogikk i flerkulturell kontekst. Flerkulturell pedagogikk 1996-10-21 - 1996-10-22 1996.
 • Grenersen, geir. Sosialt arbeid i en samisk kontekst. 1995.
 • Look at all works in CRIStin →  SVHUM E 1011

  Click for bigger map