IngebjørgHage-personkort-640x640-.jpg
Photo: Sigrun Høgetveit Berg
IngebjørgHage-personkort-640x640-.jpg
Department of Language and Culture ingebjorg.hage@uit.no 48070636 Tromsø

Hage, Ingebjørg • Hage, Ingebjørg. Hage på gamle prestegården på Tennes. Årbok for Malangen og Balsfjord 2021 2021. ISSN 1500-3361.
 • Hage, Ingebjørg. Parsonages in the North in the 1600s and 1700s.. Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 (144) ISBN 978-3-11-068621-0. ISSN 1861-5996.s 225 - 262.
 • Hage, Ingebjørg. Finnmarks gjennreisningsbyer - byplanlegger og felletskapets bygninger. 2015 (169) ISBN 978-82-90052-82-4. ISSN 0071-7436.s 149 - 166.
 • Hage, Ingebjørg. Krigsgravplassene i Nordland - Karen Reistads arbeider på Tjøtta, i Botn og Narvik. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-240-7.s 320 - 347.
 • Hage, Ingebjørg. Å kle fjellet og forskjønne byen - to parker i nord rundt år 1900. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-240-7.s 256 - 283.
 • Hage, Ingebjørg. Stuehagen - den gamle folkelige hagen. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-240-7.s 154 - 183.
 • Hage, Ingebjørg. Christian Gartner og hagekunsten. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-240-7.s 66 - 95.
 • Hage, Ingebjørg. Hagekunstneriske motiver på vandring. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-240-7.s 32 - 65.
 • Hage, Ingebjørg. The Probate Records as Source of the Clergy´s material Conditions after the Reformation. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-241-4.s 147 - 163.
 • Hage, Ingebjørg. Hagebokpionerer i Norge, Danmark og Tyskland. Architectura (København) : arkitekturhistorisk årsskrift 2011; Volum 1. ISSN 0106-3030.s 2 - 26.
 • Hage, Ingebjørg. Historical vernacular gardens beyond Norway's arctic circle :. Acta Borealia 2011; Volum 28 (2). ISSN 0800-3831.s 203 - 227.s doi: 10.1080/08003831.2011.626939.
 • Hage, Ingebjørg. Renessansehagen - utforming og hagekunstneriske motiver. Nordlit 2011; Volum 27. ISSN 0809-1668.s 1 - 32.s doi: 10.7557/13.1803.
 • Hage, Ingebjørg. Helseinstitusjoner i Nord-Norge - arkitektur og struktur. Bebyggelseshistorisk tidskrift 2010 (59). ISSN 0349-2834.s 9 - 27.
 • Hage, Ingebjørg; Aamold, Svein; Haugdal, Elin Kristine; Trædal, Vidar; Olaussen, hege. Kunstvitenskap i nord. Kunst og kultur 2009 (4). ISSN 0023-5415.s 190 - 191.
 • Hage, Ingebjørg. "Hvorledis En liden ... Have ... best kan funderis". Kunst og kultur 2009; Volum 92 (4). ISSN 0023-5415.s 192 - 203.
 • Hage, Ingebjørg. Byplaner og bygninger i gjenreisingsbyene. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0629-2.s 378 - 413.
 • Hage, Ingebjørg. Industristedet Glomfjord - byplan og bolig på 1900-tallet. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0629-2.s 272 - 307.
 • Hage, Ingebjørg. Kvenenes bosetting og byggemåter. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0629-2.s 236 - 271.
 • Hage, Ingebjørg. Kystens bosetting og bebyggelse. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0629-2.s 130 - 161.
 • Hage, Ingebjørg. Innledning. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0629-2.s 4 - 13.
 • Hage, Ingebjørg. Reconstruction Housing in North Norway: Gender and the Reception of the Modern Era. Acta Borealia 2007; Volum 24 (1). ISSN 0800-3831.s 26 - 43.
 • Hage, Ingebjørg. Gjenreisningsarkitekturen og Husbanken - to sider av samme sak. 2006 ISBN 82-90122-19-5.s 85 - 88.
 • Hage, Ingebjørg. Gjenreisingsbyene i Nord-Norge - modernisering og ensretting?. 2006 (7) ISBN 82-92201-09-2. ISSN 1503-1241.s 61 - 74.
 • Hage, Ingebjørg. Grosch og trekirkene - addisjon som formgivingsprinsipp. Architectura (København) : arkitekturhistorisk årsskrift 2005 (27). ISSN 0106-3030.s 60 - 78.
 • Hage, Ingebjørg. Reconstruction of North Norway after the Second World War new opportunities for female architects?. Acta Borealia 2005; Volum 22 (2). ISSN 0800-3831.s 99 - 127.
 • Hage, Ingebjørg. Industriens katedraler- Fabrikkarkitekturen i Glomfjord. 2004 ISBN 82-91921-09-1.s 29 - 42.
 • Hage, Ingebjørg. Gjenreisingsarkitektur og autentisitet - en utfordring i vernesammenheng. 2004.s 65 - 73.
 • Hage, Ingebjørg; Haugdal, Elin Kristine; Hegstad, Sveinulf. Hager mot nord. Nytte og nytelse gjennom tre århundrer. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-240-7.s 11 - 31.
 • Hansen, Lars Ivar; Bergesen, Rognald Heiseldal; Hage, Ingebjørg. The Protracted Reformation in Northern Norway. Introductory Studies. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-241-4.s 73 - 92.
 • Hage, Ingebjørg; Haugdal, Elin Kristine; Ruud, Bodil; Hegstad, Sveinulf. Arkitektur i Nord-Norge. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0629-2.s 163 - 202.
 • Zachariassen, Ketil; Andresen, Astri; Hage, Ingebjørg. Samer i det moderne Norge. Episode 11 av Samenes historie. (fulltekst) 2022.
 • Hage, Ingebjørg. Kirsten Sand - pioner innen arkitektur og musikk. Faglig møte 2021-09-07 - 2021.
 • Hage, Ingebjørg. Kulturminner i Tenneslandskapet. Hva skal skje på Tennes framover 2021-08-26 - 2021.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Øvre Forsland kraftverk. 2021.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Fossmotunet. 2021.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Tranøy kirke og gamle prestegård. 2021.
 • Hage, Ingebjørg. Hager og kvinner i Nord-Troms for hundre år siden. Menneske og miljø i Nord-Troms 2021 2021.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, fritids og velværelokaliteten Båndene i Lofoten. 2020.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Melbu hovedgård. 2020.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Veganlegget Lofast II. 2020.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Gullesfjord Vegstasjon. 2020.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Pyramiden på Svalbard. 2020.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Krigsgravplassene ved Fredskapellet i Narvik. 2020.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Fredskapellet i Narvik. 2020.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Alsvåg hovedgård. 2020.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Bjørkåsen gruver. 2020.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Lundenes i Harstad.. 2020.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Breidablikk i Hamarøy.. 2020.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Paulsengården i Dyrøy.. 2020.
 • Hage, Ingebjørg. Kvenenes byggemåter i Troms. Seminar om kvensk bygningsvern 2020-01-22 - 2020.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Bodin videregående skole. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Mellomåsen sykehus. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Gallogiedde. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Krambuvika. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Rotvik naustgamme. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Steinsland. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Tovik kirke. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, UNIS Svalbard. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Vilgesvarre. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Bukkekjerka rasteplass. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, kongehytta Trangen. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Bardu bygdetun. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Eggen nybyggerstue. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Setermoen leir. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Nusfjord badeplattform. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Gravrok. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Ureddplassen. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Holmen leir. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Øverbygd kirke. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Skjold leir. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Kaperdalen sameboplass. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Den kvenske bygningsarven i nord. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Fortidsminneforeningens 175års-jubileum og bygningsarven i nord.. 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Den samiske og kvenske bygningsarven i nord. Fortidsminneforeningens 175års-jubileum 2019-10-30 - 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Østlige trekk i byggeskikken i Nord-Norge. TREinord 2019-06-28 - 2019-06-30 2019.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Vardø fugletitterskjul. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Vadsø fugletitterskjul. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Tungeneset utsiktspunkt. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Solbjørnneset rassikring. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Skjarvelandet rassikring. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Skjærværet. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Skihytta i Tromsø. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Robothytta. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Pasvik grensestasjon. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Manshausen. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Lofoten kulturhus. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Kvitnesgården. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Kleivodden utsiktspunkt. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Ifjordfjellet vegmiljø. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Hadsel prestegård. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Grytøy handelssted. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Forvik fergekai. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Fordypningsrommet Fleinvær. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Dverberg kirke. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Charlottenlund friluftsområde. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Børselvfjellet vegmiljø. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Bodø kulturhus. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Bergsbotn utsiktspunkt. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Aspenes. 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Kirsten Sand - arkitekt og pioner i nord. Femti år med kvinne og kjønnsforskning - hva nå? 2018-11-29 - 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Balsfjord gamle prestegård i fortid og nåtid. Møte i historielaget 2018-11-07 - 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Hagene i nord. kulturminneåret på Statsarkivet 2018-09-18 - 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Kvenenes byggemåter i Norge. Gjenreisingsarkitektur i Nord-Troms og Finnmark. Samling for studenter fra NTNU - bygningsvern og teknologi 2018-03-15 - 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Museumshagen på Bjorelvnes - hva kan læres av småhagene. Hagedag på Bjorelvnes 2018-09-08 - 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Stuehagen langs kysten i nord. Foldvik-markedet 2018-08-18 - 2018.
 • Hage, Ingebjørg. Arbeiderboliger i Hansjordnesbukta, Tromsø. 2017.
 • Hage, Ingebjørg. Børselvfjellet vegmiljø. 2017.
 • Hage, Ingebjørg. Aspenes i Balsfjord. 2017.
 • Hage, Ingebjørg. Bodø kulturhus. 2017.
 • Hage, Ingebjørg. Utstyr for te og gardiner med volanger - prestegårdene i Tromsø og på Karlsøya på 1700-tallet. Søndagsforedrag 2017-11-05 - 2017.
 • Hage, Ingebjørg. Hager mot nord - "en liten stuehage var det utenfor hvert hjem". Foredrag 2017-03-20 - 2017.
 • Hage, Ingebjørg. Hva kjennetegner stuehagene?. Foredrag 2017-05-13 - 2017.
 • Hage, Ingebjørg. Gamle stuehager i Nord-Norge. Foredrag 2017-05-10 - 2017.
 • Hage, Ingebjørg. Boka Hager mot nord. Foredrag 2017-04-04 - 2017.
 • Hage, Ingebjørg. Stuehagen i Troms. Foredrag 2017-05-03 - 2017.
 • Hage, Ingebjørg. "En liten stuehage var det utenfor hvert hjem". Foredrag 2017-05-02 - 2017.
 • Hage, Ingebjørg. Hager mot nord og stuehagen. Foredrag 2017-05-02 - 2017.
 • Hage, Ingebjørg. Så samles vi på hvalen. 2016.
 • Hage, Ingebjørg. Finnmarks gjenreisingsbyer - byplan og bygninger. Konferanse - Brann og byplanlegging 2016-01-13 - 2016.
 • Hage, Ingebjørg. Hager mot nord - stuehager i Troms. Hagelagsmøte 2016-05-19 - 2016.
 • Hage, Ingebjørg. Hager mot nord - Schybelers forsøksvirksomhet. Åpent foredrag 2016-05-30 - 2016.
 • Hage, Ingebjørg. Hager mot nord - stuehagen. Åpent foredrag 2016-05-03 - 2016.
 • Hage, Ingebjørg. Hager mot nord - stuehagen. Åpent foredrag 2016-04-29 - 2016.
 • Hage, Ingebjørg. Hager mot nord - stuehagen. Åpent foredrag 2016-04-28 - 2016.
 • Hage, Ingebjørg. Hager mot Nord - parker i Hammerfest og Mosjøen. Åpent foredrag 2016-05-27 - 2016.
 • Hage, Ingebjørg. Hager mot nord - stuehagen. Åpent foredrag 2016-04-27 - 2016.
 • Hage, Ingebjørg. Hager mot nord. Åpent foredrag 2016-04-25 - 2016.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekt Kirsten Sand og gjenreisinga av Nord-Troms. Menneske og miljø. Årbok for Nord-Troms 2015 2015.
 • Hage, Ingebjørg; Hegstad, Sveinulf. Bokbad - Hager mot nord. Bokbad 2015-11-18 - 2015.
 • Hage, Ingebjørg; Hegstad, Sveinulf. Hager mot nord - ny bok lanseres i dag. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Hager mot nord - fjellparken i Hammerfest. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Gjenreisingsarkitekturen i Nord-Troms. Åpent møte i Olderdalen, Kåfjord 2015-11-03 - 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Stuehagen - den gamle folkelige hagen. Boklanseringsseminar i Tromsø 2015-09-17 - 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Gjenreisingshuset - et løft både for befolkninga og myndighetene. Konferanse i Hammerfest 2015-09-18 - 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Gjenreisingshuset - en viktig del av kulturarven i nord. Åpent møte i Nordreisa 2015-02-17 - 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Storjord. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Ormen lange. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Norrøna barnehage. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Nordre Tollbodgate øvre del. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Nordre Tollbodgate midtre del. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Nordre Tollbodgate nedre del. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Nord-Troms museum. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Målselv bru. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Mortengården. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Kvamstykket barnehage. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Dramsveien 83 og 87. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Austadbygget. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Hamningberg. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Sonjatun. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Kåfjorddalen. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Brinken terrasse. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Svenskebyen. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Skattefogdgården. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Snippen. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Nordlandsmuseet. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Marmorslottet. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Maritplassen. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Løp gård. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Lagården terrasse. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Herredshuset. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Gjerdet. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Frimurerlosjen. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Fredensborgveien 102 og 103. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Fridthjov Anderssens vei 7. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Kronehuset. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Villa Breidablikk. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Sulitjelmaveien. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Svenske kyrkan. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Lokomotivstall 1. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Museum Nord - Ofoten Museum. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Nøstvik kirke. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / "Korshuset" på Mohus. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Senter for nordlige folk. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Djevledalsbekken bru. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Kollstraumen bru. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Stien langs sjøen - mot Trondenes. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Tennes - tilrettelegging helleristninger. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Dreyergården. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Selvika rasteplass. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Kåfjord kirke. 2015.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Torvdalshalsen rasteplass, Vestvågøy. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Skjerpenvatnet og Gardsvatnet fugletitterhus, Vestvågøy. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Landegode fyrstasjon, Bodø. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Myken fyrstasjon, Rødøy. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Åsvær fyrstasjon, Dønna. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Nyholmen fyrstasjon, Bodø. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Måløy-Skarholmen fyrstasjon, Steigen. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Fugløykalven fyrstasjon, Karlsøy. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Hekkingen fyrstasjon, Lenvik. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Vardø fyrstasjon, Vardø. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Bøkfjord fyrstasjon, Sør-Varanger. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Anda fyrstasjon, Øksnes. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Bremstein fyrstasjon, Vega. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Flatøy fyrstasjon, Steigen. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Andenes fyrstasjon, Andøy. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Makkaur fyrstasjon, Båtsfjord. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Domus, Hammerfest. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Havnnes handelssted, Nordreisa. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Skibotn feltstasjon, Storfjord. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Strandgata 22, Tromsø. 2013.
 • Hage, Ingebjørg. The Probate records as source of the Clergys material conditions after the Reformation. The protracted reformation in Northern-Norway 2013-02-01 - 2013.
 • Hage, Ingebjørg. Sjønstå gård i Fauske - arkitekturarv. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2012 (3).s 38 - .
 • Hage, Ingebjørg. Arktisk kultursenter i Hammerfest. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2012 (2).s 42 - .
 • Hage, Ingebjørg. Steigen prestegård Laskestad. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2012 (1).s 44 - .
 • Hage, Ingebjørg. Jansvannsveien i Hammerfest. Turvei og park fra 1800-tallet. Ottar 2012 (1). ISSN 0030-6703.s 22 - 28.
 • Hage, Ingebjørg. Helseinstitusjoner i Nord-Norge - "trekt opp av havet". 2012.s 169 - 180.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Likhus og gravplasser på Karlsøya. 2011.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Kirkestue, Karlsøya. 2011.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Håjen på Glein, Dønna. 2011.
 • Hage, Ingebjørg. Hus for folk og fe og for båt og bruk. Kyststevnet på Havnnes 2011 2011-06-18 - 2011.
 • Hage, Ingebjørg. Åttekantkirkene i Vesterålen - arkitektur og kunst. Onsdagsakademiet 2011-05-25 - 2011.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Mosjøen videregående skole, http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/. 2010.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Byparken i Mosjøen, http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/. 2010.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Tollboden, Hammerfest, http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/. 2010.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Arktisk kultursenter, Hammerfest, http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/. 2010.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Ole Olsens park, Hammerfest, http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/. 2010.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Dønnes gård, http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/. 2010.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Skogheim, http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/. 2010.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Gågata i Mo, http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/. 2010.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Petter Dass-museet, http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/. 2010.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Hamsunsenteret, http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/. 2010.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard / Hamsund gård, http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/. 2010.
 • Hage, Ingebjørg. Petter Dass-museet - en nykommer i kulturmiljøet på Alstahaug. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2010 (3).s 38 - .
 • Hage, Ingebjørg. Åsgård sykehus - et langstrakt anlegg i det grønne. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2010 (1).s 40 - .
 • Hage, Ingebjørg. Gjenreisingsarkitekturen i Nord-Norge. Nordnorsk Magasin 2009 (3). ISSN 0332-6004.s 4 - 7.
 • Hage, Ingebjørg. Gjenreisingsarkitekturen og statens satsing på egne bygninger. Statsbygg - åpen dag i kulturminneåret 2009 2009-01-30 - 2009.
 • Hage, Ingebjørg. Kvenenes bosetting og bebyggelse i Nord-Norge - med hovedvekt på Nord-Troms. Kvensk byggeskikk 2009-06-11 - 2009.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitektur i Nord-Norge. Kvenenes bosetting og bebyggelse. Åpent foredrag 2009-01-29 - 2009.
 • Hage, Ingebjørg. Hagearven i nord. Den grønne kulturarven 2009-08-25 - 2009.
 • Hage, Ingebjørg. Byparken i Mosjøen - en perle fra 1900-tallet. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2009 (3).s 38 - .
 • Hage, Ingebjørg. Prostneset - stedet og arkitekturen. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitektur i Nord-Norge. En annerledes arkitekturhistorie?. Åpent foredrag Arkitekturmuseet 2008-10-23 - 2008.
 • Hage, Ingebjørg. Gjenreisingsbyene i Nord-Norge - modernisering, ensretting eller hva?. Riksantikvarens utviklingsnett 2008-06-05 - 2008.
 • Hage, Ingebjørg; Bakke, Petter Andreas. Arkitektur i Nord-Norge: Jacobsbakken i Sulitjelma. Labyrint 2008 (2). ISSN 1890-565X.
 • Hage, Ingebjørg; Skogan, Gunnar Adrian. Balsfjord kirke 150 år. Balsfjord kirke og kirkearkitekturen på 1800-tallet, s 49-56. 2006.
 • Hage, Ingebjørg. 1946-2006: Fra gjenreising til nyreising? Kritisk søkelys på Husbanken som instrument for samfunnsstyring. Stedsutvikling i nord - nye roller og nye kompetansebehov? 2006-11-23 - 2006.
 • Hage, Ingebjørg. Byggemåter blandt kvenene i Nord-Troms og Finnmark. Museumsseminar 2006-11-23 - 2006.
 • Hage, Ingebjørg. Tromsø sentrum - den fysiske strukturen. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.
 • Hage, Ingebjørg. Byvandring Tromsø. Arkitektur og byplan gjennom 100 år. Hundreårsmarkeringen Magisk mangfold. 2005-08-18 - 2005.
 • Hage, Ingebjørg. Fasader og fadeser. Byplan og arkitektur i Tromsø. Rødvinseminar for Hifo-Tromsø 2005-09-14 - 2005.
 • Hage, Ingebjørg. Report from 2 ongoing research projects: Architecture in North-Norway and Guide to the architecture of North-Norvay and Spitzbergen. Arkitekturforskning og norsk arkitekturhistorie 2005-03-14 - 2005-03-15 2005.
 • Hage, Ingebjørg. Kvinnelige arkitekter i gjenreisinga - med fokus på Kirsten Sjøgren-Erichsens arbeider i Alta. Kvinneforskermaraton 2005-10-01 - 2005.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard - utfordringer i arbeidet. Årsmøte og faglig seminar for Nordnorges arkitektforening 2005-06-04 - 2005.
 • Hage, Ingebjørg. Den kvenske bygningskulturen. Konferansen Jakten på det Nordlandske 2005-10-28 - 2005.
 • Hage, Ingebjørg. Innledning (hefteredaktør). Ottar 2005; Volum 258 (5). ISSN 0030-6703.
 • Hage, Ingebjørg. Database - arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard - http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/index.php. 2005.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard - http://www.ub.uit.no/baser/arkinord/index.php. 2005.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard ble lansert i går. 2005.
 • Hage, Ingebjørg. Byplanutviklingen i Tromsø sentrum. 2005.
 • Hage, Ingebjørg. Tromsø X-files om endringene i Tromsø sentrum. 2005.
 • Hage, Ingebjørg. Forskningsprosjektet Arkitektur i Nord-Norge. 2004.
 • Hage, Ingebjørg. Kunst til folket - Riksutstillinger 50 år. Innlegg for diskusjon. Diskusjonsmøte om utstillingen Kunst til folket. 2004-03-04 - 2004.
 • Hage, Ingebjørg. Gjenreisingsbyene i Nord-Norge - modernisering og ensretting?. Det XXIX nordnorske historieseminaret 2004-10-01 - 2004-10-03 2004.
 • Hage, Ingebjørg. Italienske renessansehager. Møte Botanisk hage 2004-10-21 - 2004.
 • Hage, Ingebjørg. Arkitekturtoget - guidet togtur i Tromsø sentrum. Forskningsdagene 2004-09-18 - 2004.
 • Hage, Ingebjørg. Renessansehagen - et forsøk på å ordne elementene. Lørdagsuniversitetet 2004-03-27 - 2004.
 • Look at all works in CRIStin →