Personkort bilde
Professor

Curt Rice

On leave from UiT Department of Language and Culture
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Tennant, Jonathan P.; Crane, Harry; Crick, Tom; Davila, Jacinto; Enkhbayar, Asura; Havemann, Johanna; Kramer, Bianca; Martin, Ryan; Masuzzo, Paola; Nobes, Andy; Rice, Curt; Rivera-López, Bárbara; Ross-Hellauer, Tony; Sattler, Susanne; Thacker, Paul D.; Vanholsbeeck, Marc. Ten hot topics around scholarly publishing. Publications 2019; Volum 7:34 (2). ISSN 2304-6775.s doi: 10.3390/publications7020034.

 • Rice, Curt; Blaho, Sylvia. Overgeneralization and falsifiability in phonological theory. Presses de Paris Ouest 2014 ISBN 978-2-84016-203-2.s 101 - 118.

 • Baal, Berit Anne Bals; Odden, David; Rice, Curt. An analysis of North Saami gradation. Phonology 2012; Volum 29 (2). ISSN 0952-6757.s 165 - 212.s doi: 10.1017/S0952675712000115.

 • Rice, Curt. Ternary rhythm. Wiley-Blackwell 2011 ISBN 140518423X.s 1228 - 1244.s doi: 10.1002/9781444335262.wbctp0052.

 • Rice, Curt. Scientific (E)quality. Interdisciplinary Science Reviews 2011; Volum 36 (2). ISSN 0308-0188.s 114 - 124.s doi: 10.1179/030801811X13013181961356.

 • Dahl, Tove Irene; Rice, Curt; Steffensen, Marie; Amundsen, Ludmila. Is it language relearning or language reacquisition? Hints from a young boy's code-switching during his journey back to his native language. International Journal of Bilingualism 2010; Volum 14 (4). ISSN 1367-0069.s 490 - 510.s doi: 10.1177/1367006910371024.

 • Rice, Curt; Blaho, Sylvia. Modeling ungrammaticality. Equinox Publishing 2009 ISBN 9781845532154.s 1 - 16.

 • Rice, Curt. The role of Gen and Con in modeling ternary rhythm. Walter de Gruyter 2007 ISBN 978-3-11-019359-6.s 233 - 255.

 • Rice, Curt. Gaps and Repairs at the Phonology-Morphology Interface. (Prosjekt: http://www.hum.uit.no/a/rice) Journal of Linguistics 2007; Volum 43. ISSN 0022-2267.s 197 - 221.s doi: 10.1017/S0022226706004488.

 • Rice, Curt. Nothing is a phonological fact: Gaps and repairs at the phonology-morphology interface. 2006 ISBN 1-4196-5252-4.s 27 - 38.

 • Rice, Curt. Review of Downing, Hall and Raffelsiefen: Paradigms in Phonological Theory. Language 2006; Volum 82 (4). ISSN 0097-8507.s 905 - 908.

 • Rice, Curt. Optimizing gender. Lingua 2006; Volum 116. ISSN 0024-3841.s 1394 - 1417.

 • Rice, Curt. Norwegian stress and quantity: The implications of loanwords. Lingua 2006; Volum 116 (7). ISSN 0024-3841.s 1171 - 1194.

 • Rice, Curt. Optimizing Russian Gender: A Preliminary Analysis. 2005 ISBN 0-930042-95-6.s 265 - 275.

 • Rice, Curt; Vangsnes, Øystein A. Introduction. Nordic Journal of Linguistics 2005; Volum 28 (2). ISSN 0332-5865.s 149 - 152.

 • Rice, Curt. Optimal gaps in optimal paradigms. Catalan Journal of Linguistics 2005 (4). ISSN 1695-6885.s 153 - 168.

 • Rice, Curt. Dialectal variation in Norwegian imperatives. (Fulltekst: http://www.ub.uit.no/munin/nordlyd/include/getdoc.php?id=104&article=11&mode=pdf (Sammendrag: http://www.ub.uit.no/munin/nordlyd/viewarticle.php?id=11&layout=abstract&nr=2) Nordlyd 2003; Volum 31 (2). ISSN 0332-7531.s 372 - 384.

 • Dahl, Tove Irene; Rice, Curt. Språk i faresoner: ulike sider av språkgjentilegnelse (Language in danger zones: aspects of language reacquisition). Nordlyd 2000; Volum 28. ISSN 0332-7531.s 111 - 129.

 • Rice, Curt; Blaho, Sylvia. Modeling ungrammaticality in optimality theory. Equinox Publishing 2009 ISBN 9781845532154.s 1 - 16.

 • Rice, Curt; Kristoffersen, Steinar; Skretting, Kathrine; Larsen, Hege. Glede i Molde, men ennå ingen oppmykning i Oslo. (Fulltekst: https://app.retriever-info.com/go-article/00806220210118326069104/797067/monitor/search?type=jwt 2021.

 • Mohn, Klaus; Whittaker, Sunniva; Rice, Curt; Stølen, Svein; Krumsvik, Arne H.; Skagen, Else Berit; Thøgersen, Øystein; Hagen, Margareth; Baardsen, Sjur; Tornquist, Peter; Vars, Laila Susanne; Henjesand, Inge Jan; Kristoffersen, Steinar; Aasen, Petter; Mæland, Bård; Borg, Anne; Yttri, Gunnar; Sødal, Sigbjørn; Hystad, Joar. 18 rektorer om hjemmekontor etter pandemien. (Fulltekst: https://khrono.no/18-rektorer-om-hjemmekontor-etter-pandemien/566703 2021.

 • Olsen, Dag Rune; Stølen, Svein; Kjeldstad, Berit Johanne; Langøy, Gerd Marit; Skår, Frode; Woie, Lise Sofie; Rice, Curt; Engen, Tore Petter; Karde, Hanne; Vars, Laila Susanne; Thorkildsen, Camilla Sønstabø; Holm, Lars Atle; Skarpenes, Nina; Roppen, Johann; Aasen, Petter; Førde, Andreas; Vartdal, Ragnhild; Svendsen, Njord V.. No får dei første 16.000 studentane kome tilbake. (Fulltekst: https://khrono.no/no-far-dei-forste-16000-studentane-kome-tilbake/481909 2020.

 • Roppen, Johann; Lind, Guro Elisabeth; Stølen, Svein; Støle, Elisabeth Maråk; Asheim, Henrik; Skarpenes, Nina; Urdal, Henrik; Falkum, Ingrid Lossius; Baardsen, Sjur; Husebekk, Anne; Haanes, Vidar Leif; Fahlvik, Anne-Kjersti; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Rokne, Berit; Sødal, Sigbjørn; Rice, Curt; Borg, Anne; Thøgersen, Øystein; Horrigmo, Aase Marthe; Ronglan, Lars Tore; Sollien, Kari; Kristoffersen, Steinar; Skretting, Kathrine; Mæland, Bård; Vinje, Kristin; Trohjell, Andreas; Whittaker, Sunniva; Lie, Tove. «2021 er året da vi vet å verd­sette det 2020 ikke ga oss» : toppene i kunnskapsnorge hilser det nye året med ønske om hedonistiske kjempefester, liv og energi på campus og en porsjon optimisme - etter hvert. (Fulltekst: https://khrono.no/2021-er-aret-da-vi-vet-a-verdsette-det-2020-ikke-ga-oss/540669 2020.

 • Borg, Anne; Roppen, Johann; Skretting, Kathrine; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Rokne, Berit; Hansen, Hanne Elenora Solheim; Rice, Curt; Vars, Laila Susanne; Whittaker, Sunniva; Mohn, Klaus; Husebekk, Anne; Sødal, Sigbjørn; Aasen, Petter. Norge trenger flere grunnskolelærere som er faglig sterke. Khrono.no 2020. ISSN 1894-8995.

 • Johnston, Jamie; Tallerås, Kim; Dahl, Tor Arne; Evjen, Sunniva; Rice, Curt. Et bibliotek for alle. Khrono.no 2020. ISSN 1894-8995.s doi: https://khrono.no/et-bibliotek-for-alle/497393.

 • Warnert, Esther A.H.; Nayak, Krishna; Menon, Ravi; Rice, Curt; Port, John; Morris, Elizabeth A.; Sodickson, Daniel K.; Sundgren, Pia; Miller, Karla L.; Anazodo, Udunna C.. Resonate: Reflections and recommendations on implicit biases within the ISMRM. Journal of Magnetic Resonance Imaging 2019; Volum 49 (6). ISSN 1053-1807.s 1509 - 1511.s doi: 10.1002/jmri.26593.

 • Egeland, Lars; Rice, Curt. Ikke stopp viktig kildetilgang!. Dagsavisen 2019. ISSN 1503-2892.s 37 - 37.

 • Egeland, Lars; Rice, Curt. ikke bekymre deg, Slettholm. Dagsavisen 2019. ISSN 1503-2892.s 32 - 32.

 • Egeland, Lars; Rice, Curt. Stagnasjon for open access. Khrono.no 2017. ISSN 1894-8995.s doi: https://khrono.no/debatt/stagnasjon-open-access.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. HiOA: Innspurt for universitetssøknad. (http://khrono.no/campus-struktur/2016/01/nijobber-med-universitetssoknad) 2016.

 • Rice, Curt; Ottersen, Ole Petter. Se helheten, statsråd Isaksen!. (http://khrono.no/debatt/samarbeid-med-arbeidslivet-se-helheten-statsrad) Khrono.no 2016. ISSN 1894-8995.

 • Rice, Curt. Say it loud: Pride!. (http://www.khrono.no/debatt/pride) Khrono.no 2016.

 • Rice, Curt; Tønnesen, Eva; Lie, Tove. Rice skuffet over at det ikke ble kvinnelig forskningsdirektør. (http://khrono.no/2016/06/rottingen-ny-direktor-i-forskningsradet) 2016.

 • Rice, Curt. John-Arne Røttingen blir ny direktør i Forskningsrådet. (http://www.aftenposten.no/kultur/John-Arne-Rottingen-blir-ny-direktor-i-Forskningsradet-424538b.html) 2016.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. Rektor ønsker seg mer høytid over studentenes avslutninger. (http://www.khrono.no/campus/2016/06/onsker-seg-mer-hoytidelige-avslutninger) 2016.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. Aksjetabbe på høgskolen. (http://khrono.no/2016/06/aksjetabbe-pa-hogskolen) 2016.

 • Rice, Curt; Eggesvik, Olav. Slik skal St. Hanshaugen ta imot flyktningene. (http://www.aftenposten.no/osloby/Slik-skal-St-Hanshaugen-ta-imot-flyktningene-199121b.html) 2016.

 • Rice, Curt; Harnes, Magnus Peter. Vedtatt: All europeisk forskning skal være åpent tilgjengelig innen 2020. (http://www.dagensperspektiv.no/2016/vedtatt-all-europeisk-forskning-skal-vaere-apent-tilgjengelig-innen-2020) 2016.

 • Rice, Curt. Lessons from a strike. (http://khrono.no/debatt/2012-curt-om-streik) Khrono.no 2016.

 • Rice, Curt. Konkurrer med oss på like betingelser!. (http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Svar-til-universitetsrektorene-Konkurrer-med-oss-pa-like-betingelser--Curt-Rice-197933b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.

 • Rice, Curt. Nei, kjære minister, kvalitet er ikke som porno. (http://khrono.no/debatt/nei-kjaere-minister-kvalitet-er-ikke-som-porno) Khrono.no 2016.

 • Rice, Curt. English curriculum textbooks stuck in the past. (http://theforeigner.no/pages/news/english-curriculum-textbooks-stuck-in-the-past/) 2016.

 • Rice, Curt; Fimland, Øystein. Rice vs. studentene på Twitter. (http://www.khrono.no/samfunn/2016/05/studentokonomi) 2016.

 • Rice, Curt; Smedsrud, Morten; Olssøn, Christopher. Slakter stipendprosess. (http://www.klassekampen.no/article/20160502/ARTICLE/160509998) 2016.

 • Loge, Julia; Rice, Curt. Bare hvite på scenen. (http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2016/04/bare-hvite-pa-scenen.html) 2016.

 • Rice, Curt; Lie, Tove; Larsen, Hege. Flere vurderer guttekvotering. (http://khrono.no/2016/04/kjonnspoeng) 2016.

 • Rice, Curt. Ytring (3. Kjønnsubalansen på Høyere Utdanning - Hva kan gjøres?). (https://radio.nrk.no/serie/ytring/NMAG06001716/24-04-2016) 2016.

 • Rice, Curt; Knudsen, Olivia. Studentene vil ha flere lesesalplasser. (http://www.aftenposten.no/osloby/Studentene-vil-ha-flere-lesesalplasser-53323b.html) 2016.

 • Rice, Curt; Knudsen, Olivia. Savner tydeligere studentpreg på Oslo. (http://www.aftenposten.no/osloby/Savner-tydeligere-studentpreg-pa-Oslo-53730b.html) 2016.

 • Røsja, Bjarne; Rice, Curt. Økende press for å gjennomføre Open Access i Norden. (https://www.nordforsk.org/no/news/okende-press-for-a-gjennomfore-open-access-i-norden) 2016.

 • Rice, Curt; Borchgrevink, Aage; Dreyer, Herman. Tyngden du trenger. (https://morgenbladet.no/aktuelt/2016/04/tyngden-du-trenger) 2016.

 • Rice, Curt; Tønnesen, Eva. Rektorer rystes av holdning til forskning. (http://khrono.no/2016/04/reagerer_misbruk_av_forskning) 2016.

 • Rice, Curt; Gjengedal, KJerstin. Forskerforum legg om til engelsk. (http://www.forskerforum.no/forskerforum-legg-om-til-engelsk/) 2016.

 • Rice, Curt; Lie, Tove. Gyldig nedlegging av fakultetsstyrer på HiOA. (http://www.khrono.no/campus/2016/03/fakultetsrad-vs-fakultetsstyre) 2016.

 • Rice, Curt; Torsøe, Mathilde. – Glad for at valkamp i Norge ikkje er som i USA. (https://www.nrk.no/troms/_--valkampen-i-usa-byr-pa-mest-show-1.12847807) 2016.

 • Rice, Curt; Flatø, Emil; Indregard, Sigve. Studentene rømmer fra mediefag. (https://morgenbladet.no/aktuelt/2016/03/studentene-rommer-fra-mediefag) 2016.

 • Rice, Curt; Davidsen, Torstein. Høyskolen åpner for Lillestrøm. (https://web.retriever-info.com/go/?p=443020&a=44741&sa=2021137&x=e51ba28069f47a2b3e018109fafc608e&d=055031201603108bb424cde6ac78432fdf5a5b68a2ea58&s=55031) 2016.

 • Larsen, Hege; Rice, Curt. Rice sender inn en foreløpig søknad om å bli universitet. (http://khrono.no/campus/2016/03/sender-inn-foorelopig-universitetssoknad) 2016.

 • Oftedal Schwencke, Morten; Rice, Curt. Høyskolen milevis foran universitetet. (http://universitas.no/nyheter/61278/hoyskolen-milevis-foran-universitetet) 2016.

 • Gibney, Elizabeth; Rice, Curt. Women under-represented in world’s science academies. (http://www.nature.com/news/women-under-represented-in-world-s-science-academies-1.19465) 2016.

 • Rice, Curt; Sandum, Ellen. Er det på tide med manns­kvotering i helsefag?. (http://kifinfo.no/nb/2016/05/er-det-pa-tide-med-mannskvotering-i-helsefag?tid=92789) 2016.

 • Rice, Curt; Rønne, Knut Petter. Ulike syn på Rattsø i forskningssektoren. (http://www.dagensperspektiv.no/2016/ulike-syn-pa-rattso-i-forskningssektoren) 2016.

 • Rice, Curt; Aasen, Marianne; Mørland, Terje; Oksholen, Tore. Akademisk skille står for fall. (http://www.universitetsavisa.no/politikk/2016/02/19/Akademisk-skille-st%C3%A5r-for-fall-55452.ece) 2016.

 • Søreng, Brita; Rice, Curt. Vil ha kjønnsnøytrale studienavn. (http://universitas.no/nyheter/61229/vil-ha-kjonnsnoytrale-studienavn) 2016.

 • Rønne, Knut Petter; Rice, Curt. HiOA-rektor enig med P-kommisjonen: – Prioriterer ikke kvalitet godt nok. (http://www.dagensperspektiv.no/2016/hioa-rektor-om-p-kommisjonen-prioriterer-ikke-kvalitet-godt-nok) 2016.

 • Rice, Curt; Sjøberg, Jeanette. Rektor Curt Rice må holde igjen fleipen. (http://www.aftenposten.no/okonomi/Rektor-Curt-Rice-ma-holde-igjen-fleipen-8718b.html) 2016.

 • Rice, Curt; Lie, Tove; Hansen, Tore; Johnsgaard, Anne Christel. Info-toppene slutter på HiOA. (http://www.khrono.no/campus-samfunn/2016/02/infotopper-slutter) 2016.

 • Harnes, Magnus Peter; Rice, Curt. HiOA: – Vanskelig å skjønne hva kunnskapsministeren tenker. (http://www.dagensperspektiv.no/2016/hioa-vanskelig-a-skjonne-hva-kunnskapsministeren-tenker) 2016.

 • Rice, Curt; Harnes, Magnus Peter. Google-sjefen i strupen på utdanningssektoren. (http://www.dagensperspektiv.no/2016/google-sjefen-i-strupen-pa-utdanningssektoren) 2016.

 • Alsvik, Christoffer; Hole, Mariann; Rice, Curt; Sundquist, Jonas. HiOA: Student-nei til valgvake. (http://khrono.no/2016/02/studentparlamentet-reagerer-pa-valgvake) 2016.

 • Rice, Curt; Lie, Tove. Valgvake på HiOA. (http://khrono.no/campus-samfunn/2016/02/presidentvalgvake-pa-hioa) 2016.

 • Larsen, Hege; Rice, Curt. Uenighet om kriterier for å få godkjent universitetsstatus. (http://khrono.no/campus/2016/02/ber-om-det-blir-brukt-skjonn) 2016.

 • Vidnes, Aksel Kjær; Rice, Curt. Kritiserer høyskole for å ville bli universitet. (http://www.forskerforum.no/kritiserer-h-yskole-for-ville-bli-universitet/) 2016.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. HiOA-rektor Rice bekymret over høy Agder-publisering. (http://khrono.no/campus-samfunn/2016/01/skaper-usikkerhet-om-publiseringstall) 2016.

 • Rice, Curt; Schipani, Vanessa. Gender bias: a ladder made for men. (http://www.euroscientist.com/a-ladder-made-for-men/) 2016.

 • Rice, Curt. Utsetter en formell universitetssøknad. (http://khrono.no/debatt/utsetter-formell-universitetssoknad) Khrono.no 2016.

 • Rice, Curt; Vidnes, Aksel Kjær. HiOA venter med å søke universitetsstatus. (http://www.forskerforum.no/hioa-venter-med-s-ke-universitetsstatus/) 2016.

 • Rice, Curt; Newth, Magnus. Rice vinner kommunikasjonspris. (http://universitas.no/nyheter/61110/rice-vinner-kommunikasjonspris) 2016.

 • Rice, Curt; Lægland Ellingsen, Martin. Pris for klar tale til tromsøværing – igjen. (http://www.itromso.no/nyheter/2016/01/18/Pris-for-klar-tale-til-troms%C3%B8v%C3%A6ring-%E2%80%93-igjen-12041937.ece) 2016.

 • Rice, Curt; Myklebust, Jan Petter. Improving teaching quality moves to top of agenda. (http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20160114130907822) 2016.

 • Rice, Curt. Høyskole ansetter topp-konsulent. (http://www.dagensperspektiv.no/2016/hoyskole-ansetter-topp-konsulent) 2016.

 • Rice, Curt; Lie, Tove. Sandahl ny direktør på HiOA. (http://khrono.no/2016/01/sandahl-ny-direktor-pa-hioa) 2016.

 • Rice, Curt; Toft, Martin. UHR krev evaluering av forskingsdatabasen Cristin. (http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2016/01/uhr-krev-evaluering-av-cristin.html) 2016.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. Rice trosser råd fra NOKUT. (http://khrono.no/samfunn-struktur/2016/01/trenger-ikke-sende-universitetssoknad-til-hosten) 2016.

 • Rice, Curt. Referee Report For: The culture of scientific research [v1; ref status: approved 1, http://f1000r.es/53j ]. F1000 Research 2015; Volum 4 (66). ISSN 2046-1402.s doi: 10.5256/f1000research.6607.r7955.

 • Rice, Curt. Nytt styre i språkrådet. (http://www.dn.no/etterBors/2015/12/18/2130/Kultur/nytt-styre-i-sprkrdet) 2015.

 • Rice, Curt. The lessons of a million tweets. (http://www.khrono.no/debatt/lessons-million-tweets) Khrono.no 2015.

 • Rice, Curt; Aldridge, Øystein; Henriksen, Arve. Vil ha unge teknologer inn i nye Deichman. (http://www.aftenposten.no/kultur/Vil-ha-unge-teknologer-inn-i-nye-Deichman-18020b.html) 2015.

 • Rice, Curt; Lie, Tove. 50 vil bli direktører på HiOA. (http://khrono.no/campus/2015/12/50-vil-bli-direktorer-pa-hioa) 2015.

 • Rice, Curt; Armstrong, Victoria; Wig, Karl. Likestillingsombud om Telenor-kvinnene: – Håper dette får konsekvenser. (http://e24.no/jobb/telenor/likestillingsombud-om-telenor-kvinnene-haaper-dette-faar-konsekvenser/23575694) 2015.

 • Rice, Curt; Normannsen, Sølvi Waterloo. Mannstungt på fusjonstoppen. (http://www.universitetsavisa.no/politikk/2015/12/04/Mannstungt-p%C3%A5-fusjonstoppen-53741.ece) 2015.

 • Rice, Curt; Sandberg, Tor. Dugnad for flyktninger. (http://www.dagsavisen.no/2.743/dugnad-for-flyktninger-1.478780) 2015.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. Vil samarbeide bedre med dekanene sine. (http://www.khrono.no/campus/2015/11/har-gjort-noen-feil-som-rektor) 2015.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. HiOA: Rice gir etter for protester fra dekaner. (http://www.khrono.no/campus/2015/11/helomvending-om-prodekanene) 2015.

 • Aukland, Kristin; Rice, Curt. Protest mot kjønnsubalanse ga resultater. (http://kifinfo.no/nb/2016/05/protest-mot-kjonnsubalanse-ga-resultater?tid=92397) 2015.

 • Rice, Curt; Rønne, Knut Petter. Hanekamp om kvinner i akademia. (http://www.dagensperspektiv.no/2015/hanekamp-om-kvinner-i-akademia) 2015.

 • Rice, Curt. Styrerabalder i UHR. (http://www.forskerforum.no/styrerabalder-i-uhr/) 2015.

 • Rice, Curt; Oksholen, Tore. "Kjipt at HiÅ og HiG skiltes som universitet mens vi utsettes for tung kontroll". (http://www.universitetsavisa.no/forskning/2015/11/18/Kjipt-at-Hi%C3%85-og-HiG-skiltes-som-universitet-mens-vi-utsettes-for-tung-kontroll-53301.ece) 2015.

 • Rønne, Knut Petter; Rice, Curt. Kvinner diskrimineres på toppen i norsk akademia. (http://www.dagensperspektiv.no/2015/kvinner-diskrimineres-pa-toppen-i-norsk-akademia) 2015.

 • Rice, Curt; Vidnes, Aksel Kjær. Skjerpede krav for universitetsstatus. (http://www.forskerforum.no/skjerpede-krav-for-universitetsstatus/) 2015.

 • Rice, Curt; Lie, Tove; Irgens, Morten; Waaler, Nina. HiOA: University på 97 dager. (http://khrono.no/2015/11/100-dager-med-nytt-rektorat) 2015.

 • Rice, Curt. Lover å bli i Skedsmo. (http://www.rb.no/feature/hogskolen/hoyere-utdanning/lover-a-bli-i-skedsmo/f/5-43-168793) 2015.

 • Rice, Curt; Tønnesen, Eva; Larsen, Hege. Curt Rice fatter nytt håp for planer om å bli universitet. (http://khrono.no/samfunn-struktur/2015/11/optimist-status-som-universitet) 2015.

 • Rice, Curt; Brustad, Line. - Derfor bør ikke internasjonale studenter komme til Norge. (http://www.dagbladet.no/2015/10/30/nyheter/innenriks/utdanning/politikk/skole/41740842/) 2015.

 • Rice, Curt; Mortensen, Torgeir. Advarer studenter mot å komme til Norge. (http://universitas.no/nyheter/60991/advarer-studenter-mot-a-komme-til-norge) 2015.

 • Rice, Curt. Why International Students Should Not Come to Norway. (http://www.huffingtonpost.co.uk/curt-rice/international-students_b_8392942.html) The Huffington Post 2015.

 • Rice, Curt. Status på veien til universitet. (http://khrono.no/debatt/status-pa-veien-til-universitet) Khrono.no 2015.

 • Rice, Curt; Lie, Tove; Tønnesen, Eva; Larsen, Hege. HiOA: Får to nye kvinner i ledelsen. (http://khrono.no/2015/10/jamtvedt-og-bay-er-ansatt-som-nye-ledere) 2015.

 • Rice, Curt; Berg, Joakim. Visjoner for Norges neste universitet. (https://www.minervanett.no/visjoner-for-norges-neste-universitet/) 2015.

 • Rice, Curt; Grønnli, Kristin. Naturvitere fremstår halvparten så produktive som humanoira-professorer. (http://www.tu.no/artikler/naturvitere-fremstar-halvparten-sa-produktive-som-humanoira-professorer/275902) 2015.

 • Rice, Curt; Tønnesen, Eva. Rektorene fornøyd med det nye byrådets kunnskapssatsing. (http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2015/10/rektorene-fornoyd-med-det-nye-byradets-kunnskapssa.html) 2015.

 • Rice, Curt; Tønnesen, Eva; Larsen, Hege. Isaksen: Fortsatt frys for å opprette nye universiteter. (http://khrono.no/campus/2015/10/kjepper-i-hjulet-universitetsplaner) 2015.

 • Rice, Curt; Time, Jon Kåre. Rekordløft til forskning, men …. (https://morgenbladet.no/aktuelt/2015/10/rekordloft-til-forskning-men) 2015.

 • Rice, Curt; Aukland, Kristin. Kif-komiteen møter kunnskapsministeren. (http://kifinfo.no/nb/2016/05/kif-komiteen-moter-kunnskapsministeren?tid=92192) 2015.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. Allianse med de tre store i Oslo-regionen. (http://khrono.no/2015/10/ny-trippelallianse) 2015.

 • Rice, Curt; Tønnesen, Eva; Larsen, Hege. Landets uh-rektorer venter seg gode finansløft fra Isaksen. (http://khrono.no/samfunn/2015/10/statsbudsjettet-forventninger) 2015.

 • Rice, Curt; Fredø, Tobias Linnerud. - Vi er allerede et universitet etter internasjonal målestokk. (http://www.radionova.no/artikkel/-vi-er-allerede-et-universitet-etter-internasjonal-mlestokk) 2015.

 • Espeland, Tordis Marie; Isaksen, Runo; Rice, Curt. – Internasjonalisering er nødvendig. (http://siu.no/For-media/Nyheter-fra-SIU/Internasjonalisering-er-noedvendig) 2015.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. Mener HiOA er et universitet. (http://khrono.no/samfunn-struktur/2015/09/mener-hioa-allerede-er-universitet) 2015.

 • Rice, Curt. Søsken bør ha like muligheter. (http://universitas.no/debatt/60811/sosken-bor-ha-like-muligheter) universitas.no 2015.

 • Rice, Curt; Rønne, Knut Petter. Med tydelige mål i siktet. (https://dl.dropboxusercontent.com/u/2879695/intervjuUkeavisen%20ledelse.pdf) 2015.

 • Rice, Curt. Congrats, you have an all male panel!. (http://khrono.no/debatt/congrats-you-have-all-male-panel) Khrono.no 2015.

 • Rice, Curt; Jelstad, Jørgen. Oslo etablerer utdanningsbarnehager. (https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2015/september/oslo-etablerer-utdanningsbarnehager/) 2015.

 • Rice, Curt; Karstensen, Astrid. Amerikanske tilstander. (http://universitas.no/magasin/60770/amerikanske-tilstander) 2015.

 • Rice, Curt; vedvik, kari oliv. Rice: Alle som jobber med utdanning er med på å redde verden. (https://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/rice-alle-som-jobber-med-utdanning-er-med-pa-a-redde-verden/) 2015.

 • Rice, Curt; Yoo, Julia. Gender Summit 6 – Asia Pacific 2015 Opens at The Plaza in Seoul: Create a Balanced STEM Ecosystem. (http://www.koreaittimes.com/story/53316/gender-summit-6-%E2%80%93-asia-pacific-2015-opens-plaza-seoul-create-balanced-stem-ecosystem) 2015.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. Foreslår å doble styrehonorar. (http://khrono.no/2015/08/styrehonorar-til-alle) 2015.

 • Rice, Curt; Amundsen, Bård. Women and men still study completely different university subjects. (http://sciencenordic.com/women-and-men-still-study-completely-different-universtity-subjects) 2015.

 • Rice, Curt; Birkelund, Helge Rønning. Forskning? Nei takk!. (http://www.lofotposten.no/naringsliv/innenriks/nyheter/forskning-nei-takk/s/5-47-26587) 2015.

 • Rice, Curt; Lie, Tove; Larsen, Hege; Tønnesen, Eva. Både læring og latter for UH-toppene under Arendalsuka. (http://khrono.no/samfunn/2015/08/arendal-i-bilder) 2015.

 • Rice, Curt; Amundsen, Bård. Kvinner og menn studerer fortsatt helt ulike fag. (http://forskning.no/kjonn-og-samfunn/2015/08/kjonn-bestemmer-studier-studenter) 2015.

 • Rice, Curt. Rektors Tale. (http://www.aftenposten.no/amagasinet/Curt-Rice-Fedre-som-er-hjemme-med-sykt-barn-far-applaus-Det-far-ikke-modre-60951b.html) 2015.

 • Rice, Curt; Lie, Tove. Førstereis Rice er på plass. (http://khrono.no/2015/08/rice-dag-1) 2015.

 • Rice, Curt; Lange, Steve. 10 (or so) questions with...Curt Rice. (http://rochestermagazine.com/10/or/so/questions/withcurt/rice/story-1127.html) 2015.

 • Rice, Curt; Britzius, Anya. Making His Mark. (https://www.sofn.com/blog/2015/08/15/45/making_his_mark) 2015.

 • Rice, Curt; Kelly, Éanna. Gender equality in research: reason to be cautiously optimistic. (http://www.sciencebusiness.net/news/77142/Gender-equality-in-research-reason-to-be-cautiously-optimistic) 2015.

 • Rice, Curt; Syvertsen, Trine; Jor, Eira Lie; Lie, Tove. Her er HiOAs nye styreleder. (http://khrono.no/samfunn/2015/06/trine-syvertsen-blir-ny-styreleder-pa-hioa) 2015.

 • Rice, Curt; Bergstrøm, Ida Irene. ‒ For mye fokus på kjønnsforskjeller. (http://kjonnsforskning.no/nb/2015/06/mye-fokus-pa-kjonnsforskjeller?tid=91634) 2015.

 • Rice, Curt; Lie, Tove. Styre-sommel irriterar Rice. (http://khrono.no/campus/2015/06/manglande-styrefolk) 2015.

 • Rice, Curt. Your grant application is about to die: Research teams that recognise gender dimension offer a competitive advantage. (http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/06/16/your-grant-application-is-about-to-die/) London School of Economics 2015.

 • Rice, Curt; Marcus, Jon. Where Free College Isn't a Cure-All. (http://www.theatlantic.com/education/archive/2015/06/free-college-tuition-not-a-cure/395504/) 2015.

 • Rice, Curt; Miller, David. Most people think ‘man’ when they think ‘scientist’ – how can we kill the stereotype?. (https://theconversation.com/most-people-think-man-when-they-think-scientist-how-can-we-kill-the-stereotype-42393) 2015.

 • Rice, Curt; Lie, Tove. Rice om «pinseopprøret »: Dette er storm i et vannglass. (http://khrono.no/samfunn-struktur/2015/05/storm-i-et-vannglass) 2015.

 • Rice, Curt; Pinto, Teguayco. Holanda, Noruega y Suiza, entre los países con más ideas machistas sobre las científicas. (http://www.eldiario.es/sociedad/Holanda-Noruega-Suecia-machistas-cientificas_0_391261145.html) 2015.

 • Rice, Curt; Lie, Tove. Curt Rice er fornøyd - så langt. (http://khrono.no/campus/2015/05/fornoyd-rice-sa-langt) 2015.

 • Milne-Tyte, Ashley; Rice, Curt. Claiming credit. (http://www.thebroadexperience.com/listen/2015/5/3/episode-62-claiming-credit.html) (Sammendrag: Curt Rice from 11:15) 2015.

 • Rice, Curt; Elmes, John. Q&A with Curt Rice. (https://www.timeshighereducation.com/news/people/qa-with-curt-rice/2019893.article) 2015.

 • Rice, Curt; Gjengedal, Kjerstin; Aukland, Kristin. Vil ha meir kunnskap om mangfald i akademia. (http://kifinfo.no/nb/2016/05/vil-ha-meir-kunnskap-om-mangfald-i-akademia?tid=91165) 2015.

 • Alsvik, Christoffer; Rice, Curt; Elnan, Thea Storøy; Magnussen, Birte Nystad. Krever digital storm. (http://universitas.no/nyheter/60534/krever-digital-storm) 2015.

 • Rice, Curt; Myklebust, Jan Petter. First non-Norwegian to head nation’s largest university college. (http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150416035117818) 2015.

 • Rice, Curt; Mehta, Angeli. Women twice as likely to be hired for academic posts as men. (http://www.rsc.org/chemistryworld/2015/04/women-twice-likely-be-hired-men-academic-posts) 2015.

 • Rice, Curt; Fredriksen, Kristin. Tanker for et universitet. (http://www.dagsavisen.no/2.743/tanker-for-et-universitet-1.350976) 2015.

 • Rice, Curt; Tønnesen, Eva; Lie, Tove. Rice vil ikke ha regjeringens talentstillinger for forskning. (http://khrono.no/2015/04/185-stillinger-unge-forskere-fordelt) 2015.

 • Rice, Curt; Walsh, Paul. Minnesota native chosen president of Norway's largest university. (http://m.startribune.com/minnesota-native-chosen-president-of-norway-s-largest-university/297927591/) 2015.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege; Tønnesen, Eva; Lie, Tove. Rice ber kvinner søke lederjobber ved HiOA. (http://khrono.no/campus/2015/03/sokere-pa-toppjobber-pa-hioa) 2015.

 • Rice, Curt; Muller, Elin Rekdal; Vidnes, Aksel Kjær. Spennende med ansatt rektor. (http://www.forskerforum.no/spennende-med-ansatt-rektor/) 2015.

 • Rice, Curt. Intervju med Curt Rice. (https://soundcloud.com/studentnyhetene/intervju-curt-rice-1) 2015.

 • Rice, Curt; Krumsvik, Arne H.; Lie, Tove. Krumsvik om rektorprosess: Vi skulle ha ansatt alle tre. (http://khrono.no/2015/03/rektorprosess) 2015.

 • Rice, Curt; Gjerde, Anne Skalleberg. Fikk gladmelding etter 17 timer som rektor. (http://www.dn.no/talent/2015/03/25/1249/Utdannelse/fikk-gladmelding-etter-17-timer-som-rektor) 2015.

 • Rice, Curt; Absjørnsen, Elise Hazel. Nyhetslunsj. (https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB44005915/25-03-2015#t=13m19s) 2015.

 • Rice, Curt; Midbøe, Oda Marie; Bulai, Eva Marie. 14 universiteter og høyskoler blir til fem. (https://www.nrk.no/norge/14-universiteter-og-hoyskoler-blir-til-fem-1.12279153) 2015.

 • Aronsen, Ingrid; Lysnes, Guro; Rice, Curt. Tromsøprofessor blir rektor ved HiOA. (http://www.itromso.no/nyheter/article10787321.ece) 2015.

 • Sørgjerd, Christian; Rice, Curt. Amerikaner skal styre Høgskolen i Oslo og Akershus. (http://www.aftenposten.no/osloby/Amerikaner-skal-styre-Hogskolen-i-Oslo-og-Akershus-46755b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.

 • Rice, Curt. Curt Rice er fornøyd – så langt. (Fulltekst: http://khrono.no/campus/2015/05/fornoyd-rice-sa-langt 2015.

 • Rice, Curt. Claiming credit. (Fulltekst: http://www.thebroadexperience.com/listen/2015/5/3/episode-62-claiming-credit.html 2015.

 • Rice, Curt. Q&A with Curt Rice. (Fulltekst: http://www.timeshighereducation.co.uk/news/people/qa-with-curt-rice/2019893.article 2015.

 • Rice, Curt. Vil ha meir kunnskap om mangfald i akademia. (Fulltekst: http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=91165 2015.

 • Rice, Curt. Krever digital storm. (Fulltekst: http://universitas.no/nyheter/60534/krever-digital-storm 2015.

 • Rice, Curt. First non-Norwegian to head nation’s largest university college. (Fulltekst: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150416035117818 2015.

 • Rice, Curt. Women twice as likely to be hired for academic posts as men. (Fulltekst: http://www.rsc.org/chemistryworld/2015/04/women-twice-likely-be-hired-men-academic-posts 2015.

 • Rice, Curt. Liv og lære. (Fulltekst: https://www.dn.no/talent/2015/04/16/2152/Liv-og-lre/liv-og-lre 2015.

 • Rice, Curt. Tanker for et universitet — Navn i nyhetene. (Fulltekst: http://www.dagsavisen.no/2.743/tanker-for-et-universitet-1.350976 2015.

 • Rice, Curt. Rice vil ikke ha de nye forskerstillingene. (Fulltekst: http://khrono.no/2015/04/185-stillinger-unge-forskere-fordelt 2015.

 • Rice, Curt. Minnesota native chosen president of Norway’s largest university college. (Fulltekst: http://m.startribune.com/local/minneapolis/297927591.html 2015.

 • Rice, Curt. Rice ber kvinner søke lederjobber ved HiOA. (Fulltekst: http://khrono.no/campus/2015/03/sokere-pa-toppjobber-pa-hioa 2015.

 • Rice, Curt. Ny rektor ved høgskolen. (Fulltekst: https://soundcloud.com/studentnyhetene/intervju-curt-rice-1 2015.

 • Rice, Curt. Går for opprykk. (Fulltekst: http://morgenbladet.no/ideer/2015/gar_for_opprykk#.VRmYV14nSrA 2015.

 • Rice, Curt. Et emosjonelt farvel. (Fulltekst: http://www.itromso.no/pluss/article10797315.ece 2015.

 • Rice, Curt. Oslo kan få tre universiteter. (Fulltekst: https://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/03/25/2155/Hyere-utdanning/oslo-kan-f-tre-universiteter 2015.

 • Rice, Curt. Krumsvik om rektorprosess: Vi skulle ha ansatt alle tre. (Fulltekst: http://khrono.no/2015/03/rektorprosess 2015.

 • Rice, Curt. Fikk gladmelding etter 17 timer som rektor. (Fulltekst: http://www.dn.no/talent/2015/03/25/1249/Utdannelse/fikk-gladmelding-etter-17-timer-som-rektor 2015.

 • Rice, Curt. Nyhetslunsj. (Fulltekst: http://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB44005915/25-03-2015#t=13m19s 2015.

 • Rice, Curt. 14 universiteter og høyskoler blir til fem. (Fulltekst: http://www.nrk.no/norge/14-universiteter-og-hoyskoler-blir-til-fem-1.12279153 2015.

 • Rice, Curt. TV 2 Nyhetskanalen. 2015.

 • Rice, Curt. Curt Rice blir Høgskolens nye rektor. (Fulltekst: http://universitas.no/nett/60418/curt-rice-blir-hogskolens-nye-rektor 2015.

 • Rice, Curt. Curt Rice blir ny rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Fulltekst: http://forskerforum.no/wip4/curt-rice-blir-ny-rektor-ved-hoegskolen-i-oslo-og/d.epl?id=2397531 2015.

 • Rice, Curt. Tromsøprofessor blir rektor ved HiOA. (Fulltekst: http://www.itromso.no/nyheter/article10787321.ece 2015.

 • Rice, Curt. Amerikaner skal styre Høgskolen i Oslo og Akershus. (Fulltekst: http://www.osloby.no/nyheter/Amerikaner-skal-styre-Hogskolen-i-Oslo-og-Akershus-7957361.html 2015.

 • Rice, Curt. Østlandssendingen. 2015.

 • Rice, Curt. Curt Rice ny rektor ved HiOA. (Fulltekst: http://khrono.no/campus/2015/03/rice-ny-rektor 2015.

 • Rice, Curt. Amerikaner blir toppleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Fulltekst: http://www.dn.no/talent/2015/03/24/1451/Utdannelse/amerikaner-blir-toppleder-ved-hgskolen-i-oslo-og-akershus 2015.

 • Rice, Curt. «Tastende apekater». (Fulltekst: http://morgenbladet.no/samfunn/2015/tastende_apekatter#.VQwSql5lGrA 2015.

 • Rice, Curt. På vei ut av det lukkede universet. (Fulltekst: https://www.etikkom.no/Aktuelt/Fagbladet-Forskningsetikk/arkiv/2015/2015-1/pa-vei-ut-av-det-lukkede-universet/ 2015.

 • Rice, Curt. Glassknuseren: Intervju med Curt Rice. 2015.

 • Rice, Curt. Kjønnsperspektiver gir et fortrinn i EU saker. (Fulltekst: http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=90686 2015.

 • Rice, Curt. Eve and evidence: what research tells us about gender equality. (Fulltekst: http://www.huffingtonpost.co.uk/curt-rice/gender-equality_b_6827650.html The Huffington Post 2015.

 • Rice, Curt. Stereotyper styr hur kvinnor och män forskar. (Fulltekst: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/sterotyper-styr-hur-kvinnor-och-man-forskar/ 2015.

 • Rice, Curt. Kvinner og kunnskap. (Fulltekst: http://khrono.no/debatt/kvinner-og-kunnskap Khrono.no 2015.

 • Rice, Curt. Kjønnsbalanse blant professorene er mulig. (Fulltekst: http://www.forskerforum.no/wip4/-kjoennsbalanse-blant-professorene-er-mulig/d.epl?id=2343970 2015.

 • Rice, Curt. Female scientists face same obstacles everywhere. (Fulltekst: http://www.scidev.net/global/gender/feature/female-scientists-face-obstacles-gender-women.html 2015.

 • Rice, Curt. Visste du at du betaler tre ganger for forskning som gjøres på norske universiteter?. (Fulltekst: http://debatt.nordlys.no/article/visste-du-betaler-tre-ganger 2015.

 • Rice, Curt. Ny rektor? Vil ha stolte ansatte og studenter. (Fulltekst: http://khrono.no/campus-samfunn/2015/02/curt-rice 2015.

 • Rice, Curt. Kvinner taper på innsteg. (Fulltekst: http://www.forskerforum.no/wip4/kvinner-taper-paa-innsteg/d.epl?id=2321308 2015.

 • Rice, Curt. Don’t be fooled by the closing gender gap in science PhDs. (Fulltekst: http://www.theguardian.com/higher-education-network/2015/feb/19/dont-be-fooled-by-the-closing-gender-gap-in-science-phds The Guardian 2015. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. U.S. women progress to PhD at same rate as men. (Fulltekst: http://www.nature.com/news/us-women-progress-to-phd-at-same-rate-as-men-1.16939 2015.

 • Rice, Curt. Fredsprisvinner på viktig Tromsø-besøk. (Fulltekst: http://www.itromso.no/nyheter/article10649897.ece 2015.

 • Rice, Curt. Ønsker debatt om russisk samarbeid. (Fulltekst: http://www.forskerforum.no/wip4/oensker-debatt-om-russisk-samarbeid/d.epl?id=2254474 2015.

 • Rice, Curt. New system can lead to corruption. (Fulltekst: http://universitas.no/news/60136/new-system-can-lead-to-corruption 2015.

 • Rice, Curt. Even Nordics need more women at the top. (Fulltekst: http://www.researchresearch.com/index.php?option=com_news&template=rr_2col&view=article&articleId=1349401 2015.

 • Rice, Curt. Frykter forfatterkorrupson. (Fulltekst: http://universitas.no/nyhet/60111/frykter-forfatterkorrupsjon 2015.

 • Rice, Curt. Forskningsresultater som teller. (Fulltekst: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Hvordan-skal-forskere-stimuleres-til-mer-forskning-I-alle-fall-ikke-slik-en-ekspertgruppe-foreslar-til-kunnskapsministeren-7863874.html Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.

 • Rice, Curt. Kandidater til HiOA rektor: Her er de det snakkes om. (Fulltekst: http://khrono.no/campus/2015/01/rektornavn 2015.

 • Rice, Curt. A bibliometric theater of the absurd. (Fulltekst: http://www.science20.com/curt_rice/a_bibliometric_theater_of_the_absurd-152375 Science 2.0 2015.

 • Rice, Curt. Mangfold gir bedre resultater. (Fulltekst: http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=90050 2015.

 • Rice, Curt. 5 grep for å heve undervisnings status. (Fulltekst: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Fem-grep-for-a-heve-undervisningens-status-7608893.html Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.

 • Rice, Curt. Spennende med ansatt rektor. (Fulltekst: http://www.forskerforum.no/wip4/-spennende-med-ansatt-rektor/d.epl?id=2406573 2014.

 • Rice, Curt. Disse vil bli HiOA-rektor. (Fulltekst: http://universitas.no/nett/60242/disse-vil-bli-hioa-rektor 2014.

 • Rice, Curt. The year the Nobel Prize forgot to ignore women. (Fulltekst: http://www.huffingtonpost.co.uk/curt-rice/the-year-the-nobel-prize-_b_6300160.html The Huffington Post 2014.

 • Rice, Curt. Overcoming unconscious gender bias in science evaluation. 2014.

 • Rice, Curt. Kvindelige toppchefer et særsyn i Norge. (Fulltekst: http://www.business.dk/ledelse/kvindelige-topchefer-et-saersyn-i-norge 2014.

 • Rice, Curt. Encouraging women in science. (Fulltekst: http://www.kera.org/2014/11/24/emboldening-women-in-science/ 2014.

 • Rice, Curt. Tre grunner til at kvinner ikke når toppen. Æsculap – Magasinet for norske legestudenter 2014.

 • Rice, Curt. “I’m a feminist …”. (Fulltekst: http://attachmentfeminism.com/?p=2503 2014.

 • Rice, Curt. Kutter likestillingspris. (Fulltekst: http://www.forskerforum.no/wip4/kutter-likestillingspris/d.epl?id=2188305 2014.

 • Rice, Curt. Over og ut for likestillingsprisen. (Fulltekst: http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=89280 2014.

 • Rice, Curt. En sjelden nobelvinner. (Fulltekst: http://www.vl.no/mobile/samfunn/en-sjelden-nobelvinner-1.274070 2014.

 • Rice, Curt. The pace of progress. (Fulltekst: http://www.thebroadexperience.com/listen/2014/10/4/episode-49-the-pace-of-progress.html 2014.

 • Rice, Curt. Ambitie, ik? 3 clichés over vrouw & carrière ontkracht. (Fulltekst: http://issuu.com/lofmedia/docs/volledige_howo_special_enkele_pdf_s/10?e=3980782/9096148 2014.

 • Rice, Curt. New initiatives offer child-care solutions to traveling scientists. 2014.

 • Rice, Curt. Men earn £2,000 more than women six months after graduating. (Fulltekst: https://theconversation.com/men-earn-2-000-more-than-women-six-months-after-graduating-29723 2014.

 • Rice, Curt. Elite labs hire more men than women. (Fulltekst: http://www.nature.com/news/elite-labs-hire-more-men-than-women-1.15483 2014.

 • Rice, Curt. Watch out boys, women are getting smarter, faster. (Fulltekst: http://www.theguardian.com/women-in-leadership/2014/sep/18/women-getting-smarter-science-professors The Guardian 2014. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. Ny leder av Kif. (Fulltekst: http://www.universitetsavisa.no/notiser/article19352.ece 2014.

 • Rice, Curt. Ny leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning. (Fulltekst: http://www.forskerforum.no/wip4/ny-leder-av-komit-for-kjoennsbalanse-i-forskning/d.epl?id=2162496 2014.

 • Rice, Curt. UiT-professor på The Guardians toppliste. (Fulltekst: http://www.itromso.no/nyheter/article8951345.ece 2014.

 • Rice, Curt. Glasstaket er et faktum. (Fulltekst: http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=86834 2014.

 • Rice, Curt. Commission must take action to improve gender balance. 2014.

 • Rice, Curt. Skjult forbedring?. (Fulltekst: http://morgenbladet.no/debatt/2014/skjult_forbedring#.UvdbUnmaTbo Morgenbladet 2014. ISSN 0805-3847.

 • Rice, Curt. Meer vrouwelijke profs? Dat doe je zo. 2014.

 • Rice, Curt. Kickoff for BALANSE. (Fulltekst: http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Kickoff_for_BALANSE/1253992693045?lang=no 2014.

 • Rice, Curt. Ikke fjern de flinkeste. (Fulltekst: https://www.dropbox.com/sm/create/Public/Ikke%20fjern%20de%20flinkeste%20-%20Dagens%20Næringsliv%20-%20Nyhetsklipp%2008.02.2014%20-%20Retriever.pdf Dagensnæringsliv 2014.

 • Rice, Curt. More action needed to retain women in science. (Fulltekst: http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/articles/2014_02_11/caredit.a1400036 2014.

 • Rice, Curt. The communications guy bet the gender equality policy and lost. (Fulltekst: http://www.huffingtonpost.co.uk/curt-rice/the-communications-guy-be_b_4788196.html Huffington Post 2014.

 • Rice, Curt. “The glass ceiling is real.”. (Fulltekst: http://eng.kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=87269 2014.

 • Rice, Curt. -Møter ubevisste fordommer. (Fulltekst: http://morgenbladet.no/samfunn/2014/moter_ubevisste_fordommer#.Uwcjgnmofbo 2014.

 • Rice, Curt. Why are women so uncooperative?. (Fulltekst: http://www.science20.com/curt_rice/why_are_women_so_uncooperative-131154 Science 2.0 2014.

 • Rice, Curt. Open Access: Progress, Possibilities, and the Changing Scholarly Communications Ecosystem. (Fulltekst: http://www.infotoday.com/OnlineSearcher/Articles/InDepth-Reports/Open-Access-Progress-Possibilities-and-the-Changing-Scholarly-Communications-Ecosystem-95162.shtml 2014.

 • Rice, Curt. Where women don’t belong. (Fulltekst: http://www.science20.com/curt_rice/where_women_dont_belong_2_strategies_you_and_i_both_use_keep_women_out_science-131875 Science 2.0 2014.

 • Rice, Curt. Ny komité med kjønn+. (Fulltekst: http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=87635 2014.

 • Rice, Curt. “Hvis jeg var rektor på KU, ville jeg oppfatte det som en krise.”. (Fulltekst: http://universitetsavisen.dk/videnskab/hvis-jeg-var-rektor-pa-ku-ville-jeg-opfatte-det-som-en-krise 2014.

 • Rice, Curt. Små bemerkninger med store konsekvenser. (Fulltekst: http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=87936 2014.

 • Rice, Curt. 17,493 ways to hold universities accountable. (Fulltekst: http://www.science20.com/curt_rice/blog/17493_ways_to_hold_universities_accountable-134197 Science 2.0 2014.

 • Rice, Curt. Danske universiteter er Nordens dårligste til ligestilling. (Fulltekst: http://universitetsavisen.dk/politik/danske-universiteter-er-nordens-darligste-til-ligestilling 2014.

 • Rice, Curt. How McKinsey’s story became Sheryl Sandberg’s statistic — and why it didn’t deserve to. (Fulltekst: http://www.huffingtonpost.co.uk/curt-rice/how-mckinseys-story-became-sheryl-sandbergs-statistic---and-why-it-didnt-deserve-to_b_5198744.html Huffington Post 2014.

 • Rice, Curt. Discrimination starts even before grad school, study finds. (Fulltekst: http://blogs.nature.com/news/2014/04/discrimination-starts-even-before-grad-school-study-finds.html 2014.

 • Rice, Curt. One way to fix the gender gap in academia – only hire women. (Fulltekst: https://theconversation.com/one-way-to-fix-the-gender-gap-in-academia-only-hire-women-25845 The Conversation 2014. ISSN 2201-5639.

 • Rice, Curt. En liten seier for komitéen. (Fulltekst: http://kifinfo.no/c42441/nyhet/vis.html?tid=88228 2014.

 • Rice, Curt. Innstegsstillinger gagner ikke kvinner. (Fulltekst: http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=88310 2014.

 • Rice, Curt. We’re all sexist, Rice says. (Fulltekst: http://www.ceu.hu/article/2014-05-27/were-all-sexist-rice-says 2014.

 • Rice, Curt. Gender quotas best way to combat implicit bias. (Fulltekst: http://spp.ceu.hu/article/2014-05-30/gender-quotas-best-way-combat-implicit-gender-bias 2014.

 • Rice, Curt. Női vezetőkkel hatékonyabb a munka – interjú az esélyegyenlőségről. (Fulltekst: http://curt-rice.com/op-eds-interviews/Női%20vezetőkkel%20hatékonyabb%20a%20munka%20–%20interjú%20az%20esélyegyenlőségről 2014.

 • Rice, Curt. Research funders worldwide commit to open access push. (Fulltekst: http://www.researchresearch.com/index.php?option=com_news&template=rr_2col&view=article&articleId=1344297 2014.

 • Rice, Curt. Kvotering og meritokrati. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 (2). ISSN 0800-336X.

 • Rice, Curt. Cloning does not explain the lack of women at the top. (Fulltekst: http://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2014/jun/09/cloning-not-explain-lack-of-women-leadership-higher-education The Guardian 2014. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. Amelie Mauresmo and Andy Murray smash the sports coaching glass wall. (Fulltekst: https://theconversation.com/amelie-mauresmo-and-andy-murray-smash-the-sports-coaching-glass-wall-27748 The Conversation 2014. ISSN 2201-5639.

 • Rice, Curt. Sex is making research better. (Fulltekst: http://discov-her.com/en/article/sex-is-making-research-better Discov-her 2014.

 • Rice, Curt. Parité hommes/femmes et approche sexuée: des atouts pour la recherche. (Fulltekst: http://www.huffingtonpost.fr/curt-rice/parite-approche-sexuee-recherche_b_5483344.html Huffington Post 2014.

 • Rice, Curt. ERC backtracks on open-access embargo period. (Fulltekst: http://www.researchresearch.com/index.php?option=com_news&template=rr_2col&view=article&articleId=1339745 Research Europe 2013. ISSN 2632-9220.

 • Rice, Curt. Åpner kunnskapsbankene. (Fulltekst: http://dusken.no/artikkel/23145/apner-kunnskapsbankene-1/ 2013.

 • Rice, Curt. CASTL og forskningsledelse. (Fulltekst: http://www.forskningsradet.no/prognett-bladetforskning/Nyheter/CASTL_og_forskningsledelse/1253983832766 Bladet forskning 2013.

 • Rice, Curt. Noen er mer likestilte enn andre. (Fulltekst: http://blogg.bt.no/preik/2013/01/30/noen-er-mer-likestilte-enn-andre/#.U6ylZhbnJBV Bergens Tidende 2013. ISSN 0804-8983.

 • Rice, Curt. Trenger vi flere tiltak nå?. (Fulltekst: http://www.forskerforum.no/wip4/trenger-vi-flere-tiltak-naa/d.epl?id=2115209 2013.

 • Rice, Curt. Hvem vant kjønnskampen?. (Fulltekst: http://uit.no/ressurs/uit/mediebok/Labyrint0113/index.html#/12/ 2013.

 • Rice, Curt. Forskere spekulerer i systemet. (Fulltekst: http://www.nordlys.no/nyheter/uit/article6685113.ece 2013.

 • Rice, Curt. The importance of research. (Fulltekst: http://uit.no/ressurs/uit/mediebok/english/2013/index.html#/2/ Labyrint 2013. ISSN 1890-565X.

 • Rice, Curt. Gender balance can make universities better. (Fulltekst: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130207093453797 University World News 2013.

 • Rice, Curt. Arctic Frontiers. (Fulltekst: http://www.thearcticinstitute.org/2013/01/arctic-frontiers-interview-with-curt.html 2013.

 • Rice, Curt. Striking the gender balance. (Fulltekst: https://dl.dropbox.com/u/2879695/CyberSensation.pdf International Innovation 2013. ISSN 2054-6254.

 • Rice, Curt. How not to be a university president. (Fulltekst: http://www.huffingtonpost.co.uk/curt-rice/how-not-to-be-a-university-president_b_2496679.html The Huffington Post 2013.

 • Rice, Curt. It’s your thing! How the European Commission is trying to attract more women to science. (Fulltekst: http://www.insidehighered.com/blogs/university-venus/its-your-thing-how-european-commission-trying-attract-more-women-science Inside Higher Ed 2013.

 • Rice, Curt. Leadership in higher education: 14 pieces of food for thought. (Fulltekst: http://www.guardian.co.uk/higher-education-network/2013/feb/05/tips-academic-leadership-career-progression 2013.

 • Rice, Curt. Inequality quantified: mind the gender gap. (Fulltekst: http://www.nature.com/news/inequality-quantified-mind-the-gender-gap-1.12550 2013.

 • Rice, Curt. Science research: three problems that point to a communications crisis. (Fulltekst: http://www.guardian.co.uk/higher-education-network/blog/2013/feb/11/science-research-crisis-retraction-replicability The Guardian 2013. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. Five suggestions about women professors. (Fulltekst: http://uv-net.uio.no/wpmu/hedda/2013/04/03/guest-blogger-five-suggestions-about-women-professors/ Hedda: Higher Education Development Association 2013.

 • Rice, Curt. Open access: four ways it could enhance academic freedom. (Fulltekst: http://www.guardian.co.uk/higher-education-network/blog/2013/apr/22/open-access-academic-freedom-publishing The Guardian 2013. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. Global research council debates open access. 2013.

 • Rice, Curt. Open access publishing hoax: what Science magazine got wrong. (Fulltekst: http://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2013/oct/04/science-hoax-peer-review-open-access The Guardian 2013. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. Despite flaws, open access is worth the price. (Fulltekst: http://www.dailytexanonline.com/opinion/2013/10/11/despite-flaws-open-access-is-worth-the-price The Daily Texan 2013.

 • Rice, Curt. Nobel Peace Prize fails to pacify. (Fulltekst: https://globalvoicesonline.org/2013/10/12/nobel-peace-prize-fails-to-pacify/ Global voices 2013.

 • Rice, Curt. How blind auditions help orchestras to eliminate gender bias. (Fulltekst: http://www.theguardian.com/women-in-leadership/2013/oct/14/blind-auditions-orchestras-gender-bias The Guardian 2013. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. The great citation hoax. (Fulltekst: http://www.insidehighered.com/blogs/university-venus/great-citation-hoax Inside Higher Ed 2013.

 • Rice, Curt. Flere kvinner til topps: Erfaringer fra Universitetet i Tromsøs opprykksprosjekt. Nettverksmøte likestilling 2012 2012-02-09 - 2012-02-10 2012.

 • Westergaard, Marit; Svenonius, Peter; Rice, Curt. Språk er noko å tenkje med. 2012.

 • Rice, Curt. Noen ganger trengs det en kvinne. (Fulltekst: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Noen-ganger-trengs-det-en-kvinne-6779525.html Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.

 • Rice, Curt. Getting the balance right. (Fulltekst: http://amagazine.akzonobel.com/show/get-the-balance-right/ A Magazine 2012 (13).s 28 - 31.

 • Rice, Curt. Scientists take note: women are key to the best results. (Fulltekst: http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/9709912/Scientists-take-note-women-are-key-to-the-best-results.html The Telegraph 2012.

 • Rice, Curt. What is the impact of centers of excellence?. (Fulltekst: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2012102315185357&query=curt+rice University World News 2012 (245).

 • Rice, Curt. Taking a gendered approach to research. (Fulltekst: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20121128232730713&query=curt+rice University World News 2012 (250).

 • Rice, Curt. Does science publishing rely too much on subjective decisions and personal networks?. (Fulltekst: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20120410123704286&query=curt+rice University World News 2012 (217).

 • Rice, Curt. Why universities need more women at the top. (Fulltekst: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2012021412482887&query=curt+rice University World News 2012 (209).

 • Rice, Curt. Is the Nobel Peace Prize exploding?. (Fulltekst: http://www.huffingtonpost.co.uk/curt-rice/nobel-peace-prize-is-it-exploding_b_2264503.html?utm_hp_ref=uk Huffington Post 2012.

 • Rice, Curt. The royal glass ceiling: why can't women be kings?. (Fulltekst: http://www.huffingtonpost.co.uk/curt-rice/the-royal-glass-ceiling-w_b_2237429.html?utm_hp_ref=royal-baby Huffington Post 2012.

 • Westergaard, Marit; Rice, Curt; Svenonius, Peter. Fremragende forskning ved UiT. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Rice, Curt. Merkelig om likestilling. (Fulltekst: http://curt-rice.com/2012/04/23/norwegian-business-school-president-claims-gender-equality-has-been-achieved/ Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.

 • Rice, Curt. Why women leave academia and why universities should be worried. (Fulltekst: http://www.guardian.co.uk/higher-education-network/blog/2012/may/24/why-women-leave-academia The Guardian 2012. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. Is it ethical to publish unethical research?. (Fulltekst: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20120530095707667 University World News 2012 (224).

 • Rice, Curt. The truth about affirmative action. (Fulltekst: http://blog.mysciencework.com/en/2012/06/12/the-truth-about-affirmative-action.html mysciencework.com 2012.

 • Rice, Curt. Lessons from a strike. (Fulltekst: http://www.insidehighered.com/views/2012/06/28/essay-incongruities-being-faculty-member-strike Inside Higher Ed 2012.

 • Rice, Curt. Lærdom fra en streik: Hvorfor professorer ikke kan streike -- og hvorfor de bør. (Fulltekst: http://www.forskerforum.no/wip4/laerdom-fra-en-streik/d.epl?id=1317802 Forskerforum 2012. ISSN 0800-1715.

 • Rice, Curt. Science: It's a girl thing! A viral fiasco. (Fulltekst: http://www.guardian.co.uk/science/blog/2012/jun/29/science-girl-thing-viral-fiasco The Guardian 2012. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. How journals manipulate the importance of research and one way to fix it. Impact of Social Sciences 2012.

 • Rice, Curt. A slow thaw for women. University World News 2012 (230).

 • Rice, Curt. How universities can close the gender gap. University World News 2012 (236).

 • Buitendijk, Simone; Corda, Daniela; Flodström, Anders; Holdcroft, Anita; Hunter, Jackie; Pollitzer, Elizabeth; Rees, Teresa; Rice, Curt; Schiebinger, Londa; Schraudner, Martina; Sjørup, Karen; Tarrach, Rolf. Women in science and medicine. The Lancet 2011; Volum 377 (9768). ISSN 0140-6736.s 811 - 811.

 • Rice, Curt. Equality targets as a leadership tool. European Gender Summit 2011-11-08 - 2011-11-09 2011.

 • Rice, Curt. Publishing in the adjacent possible. 6th Munin Conference 2011-11-22 - 2011-11-23 2011.

 • Rice, Curt. Hvis kvinner i ledelsen er viktig. Morgenbladet 2011. ISSN 0805-3847.

 • Rice, Curt. Negative Results are Important. Research Europe 2011. ISSN 2632-9220.

 • Rice, Curt. Nobelkomiteens kvinneproblem. Dagbladet 2011. ISSN 0805-3766.

 • Rice, Curt. Status of Women: Three reasons women aren't in leadership positions. (Fulltekst: http://blog.fedcan.ca/2011/11/22/status-of-women-three-reasons-women-aren’t-in-leadership-positions/ FEDCAN blog 2011.

 • Rice, Curt. Et nytt steg i karrieren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009. ISSN 0804-3116.

 • Rice, Curt. Hvordan i all verden? Snikksnakk. 2009.

 • Rice, Curt; Dahl, Tove Irene. Hvordan vet du det?. (Fulltekst: http://uit.no/www/startsida/nyheter/rektorblogg/blogg?p_document_id=141832 2009.

 • Rice, Curt; Blaho, Sylvia. Nothing has serious consequences. Generative Linguistics in the Old World (GLOW) 32 2009-04-15 - 2009-04-17 2009.

 • Blaho, Sylvia; Rice, Curt. Variation (and some change) we can believe in: modularity in phonological theory. 6th Old World Conference in Phonology 2009-01-22 - 2009-01-24 2009.

 • Rice, Curt. Ledelse og maktstrukturer. ILOS seminar om arbeidsmiljø 2009-05-20 - 2009-05-20 2009.

 • Rice, Curt. Latent Leadership. Changing research landscapes to make the most of human potential - 10 years of EU activities in ‘Women and Science’ and Beyond 2009-05-14 - 2009-05-15 2009.

 • Rice, Curt. Forskningsledelse - A Sense of Urgency. Internseminar 2009-05-11 - 2009-05-11 2009.

 • Rice, Curt. The Tribal Scientist: Om å lede nedenfra. Forskningsseminar 2009-04-30 - 2009-04-30 2009.

 • Rice, Curt. Bidrar forskningsmeldingen til tverrvitenskapelig forskning av høy kvalitet?. Innfrir forskningsmeldingen regjeringens løfter om kunnskapssatsing i nord? 2009-04-27 - 2009-04-27 2009.

 • Rice, Curt. The Tribal Scientist: Leading from Below. Forskningskonferansen 2009-03-25 - 2009-03-25 2009.

 • Rice, Curt. Latent Leadership: Recruiting women in research groups. Kvalitet2009 / (E)Quality2009 2009-03-23 - 2009-03-24 2009.

 • Rice, Curt. Attracting the best and the brightest. SIU Profileringsseminar 2009-03-18 - 2009-03-19 2009.

 • Rice, Curt. Forutsetninger for å lykkes som SFF. SFF-Forum 2008-01-16 - 2008-01-17 2008.

 • Rice, Curt. Når lederen ikke kan lede. Morgenbladet 2008. ISSN 0805-3847.

 • Rice, Curt; Westergaard, Marit. Barn påvirker språket. Labyrint 2008 (1). ISSN 1890-565X.s 47 - 47.

 • Blaho, Sylvia; Morén-Duolljá, Bruce Timothy; Rice, Curt. The syntax of phonolgy. A radically substance-free approach. 2008.

 • Rice, Curt. Slottet i ødemarket, MARG. 2008.

 • Blaho, Sylvia; Rice, Curt. Variation (and some change) we can believe in: modularity and extreme acquisitionism in phonological theory. Workshop on variation and change 2008-06-12 - 2008-06-16 2008.

 • Rice, Curt. Latent Leadership: Recruiting Women to Research Groups. Gender Equality in Higher Education and Research 2008-10-22 - 2008-10-22 2008.

 • Rice, Curt; Baal, Berit Anne Bals; Odden, David. A Good Old-Fashioned Analysis of the Phonology of North Saami Gradation, With Special Attention to Representations. 5th North American Phonology Conference 2008-05-09 - 2008-05-11 2008.

 • Blaho, Sylvia; Rice, Curt. Contrastive prosodification and underlying floating segments: False epenthesis in Hungarian. 16th Manchester Phonology Meeting 2008-05-22 - 2008-05-24 2008.

 • Rice, Curt. Good old-fashioned constituents. Fifth North American Phonology Conference 2008-05-09 - 2008-05-11 2008.

 • Rice, Curt; Trosterud, Trond. Må datamaskinen kunne grammatikk for å forstå norsk?. Norges tekniske vitenskapsakademi 2008-04-02 - 2008-04-02 2008.

 • Rice, Curt. A Momentary Lapse of Reason. 5th Old World Conference in Phonology 2008-01-23 - 2008-01-26 2008.

 • Rice, Curt. Language Death, Language Birth: On the lifecycle of human languages. Academy of Lifelong Learning 2008-03-11 - 2008-03-11 2008.

 • Rice, Curt. Forskningsbaserte studieprogram: fakta, fiksjon og/eller floskel?. Forskning i utdanning 2008-04-03 - 2008-04-03 2008.

 • Rice, Curt. How did you do that? Om å bygge et SFF. Kollegieforum (KOF) 2008-04-04 - 2008-04-05 2008.

 • Rice, Curt. Hvordan vite om en postdoktor har blitt professor?. Forskerforum 2007; Volum 39 (4). ISSN 0800-1715.s 33 - 33.

 • Rice, Curt. Ny type institusjon i Tromsø. Morgenbladet 2007. ISSN 0805-3847.

 • Rice, Curt. Eliteuniversitet gjennom intern organisering. Morgenbladet 2007; Volum 118 (9). ISSN 0805-3847.s 19 - 19.

 • Rice, Curt. Når forskere lykkes. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2007. ISSN 0804-3116.

 • Rice, Curt; Vangsnes, Øystein A. Dialekten din er viktig!. (Fulltekst: http://uit.no/labyrint/2007_01/5092 Kunnskapsmagasinet Labyrint 2007; Volum 1 (1).s 46 - 46.

 • Rice, Curt. Periferi i verdsklasse, Stat & Styring, 2007, no 2. 2007.

 • Rice, Curt. NordNytt. 2007.

 • Rice, Curt; Steinmetz, Donald. Nouns with the prefix Ge-: A cross-linguistic study in gender assignment. 51st Annual International Linguistics Conference 2007-03-31 - 2007-04-02 2007.

 • Rice, Curt; Odden, David; Bals, Berit Anne. Coda licensing and the mora in North Saami gradation. 15th Manchester Phonology Meeting 2007-05-24 - 2007-05-26 2007.

 • Rice, Curt; Starke, Michal. Beyond Open Access. Drivkrefter i Vitenskaplig Publisering 2007-11-14 - 2007-11-14 2007.

 • Rice, Curt. Metrical Anatomy. Sound Circle 2007-02-07 - 2007-02-07 2007.

 • Rice, Curt. As proud the head with heavy feet: Restrictions on structure are in Gen. Fourth Old World Conference in Phonology (OCP4) 2007-01-18 - 2007-01-21 2007.

 • Rice, Curt. Hvordan skape god forskerutdanning. PhD seminar 2007-05-22 - 2007-05-22 2007.

 • Rice, Curt. Experiences with networks. NordForsk Network Seminar 2007-05-09 - 2007-05-09 2007.

 • Rice, Curt. Experiences from networking. Nordic Network Kick Off 2007-10-10 - 2007-10-11 2007.

 • Rice, Curt. Kvalitet på norsk forskning i et internasjonalt perspektiv. Universitets- og høgskolerådets Representantskapsmøte og 50-årsjubileum 2007-11-13 - 2007-11-13 2007.

 • Enger, Hans-Olav; Nesset, Tore; Rice, Curt. Editorial Introduction: The Grammar of Gender. Lingua 2006; Volum 116 (9). ISSN 0024-3841.s 1343 - 1345.

 • Enger, Hans-Olav; Nesset, Tore; Rice, Curt. Editorial introduction to the grammar of gender. Lingua 2006; Volum 116 (9). ISSN 0024-3841.s 1343 - 1345.

 • Rice, Curt. Dixon, R.M.W. & Aikhenvald, Alexandra Y. (eds.): Word: A cross-linguistic typology. Language 2006; Volum 82 (4). ISSN 0097-8507.s 941 - 942.

 • Rice, Curt. The Syllable in Optimality Theory.Edited by Caroline Féry and Ruben van de Vijver. Language 2006; Volum 82 (4). ISSN 0097-8507.s 943 - 944.

 • Rice, Curt; Bals, Berit Anne; Odden, David. Prosody and laryngeal features. Saami Linguistics Symposium 2006-11-23 - 2006-11-24 2006.

 • Rice, Curt; Steinmetz, Donald. The evolution of gender in English: Convergence of the unmarked. Amsterdam gender colloquium 2006-09-15 - 2006-09-16 2006.

 • Rice, Curt. (Universal) grammar and ternary stress. Departmental colloquium 2006-03-01 - 2006-03-01 2006.

 • Rice, Curt. Modeling ungrammaticality. Variation and stability in grammar 2006-04-26 - 2006-04-26 2006.

 • Rice, Curt. What is and what should never be: Ungrammaticality in G and UG. Fourth North American Phonology Conference 2006-05-12 - 2006-05-14 2006.

 • Rice, Curt. Språkstriden i skolen. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Rice, Curt. (3+2)+3 er ikke lik 3+(2+3): Jakten på forskerutdanning i verdensklasse. Forskerforum 2005; Volum 37 (8). ISSN 0800-1715.s 30 - 31.

 • Rice, Curtis Calvin. Fikkert and Jacobs (eds): Development in prosodic systems. Language 2005; Volum 81. ISSN 0097-8507.

 • Rice, Curt. Same problem, different solutions: Gaps and repairs and the morphology-phonology interface. North Eastern Linguistics Society (NELS) 36 2005-10-28 - 2005-10-30 2005.

 • Rice, Curt. Freedom does not imply anarchy. Workshop on Freedom of Analysis 2005-09-01 - 2005-09-02 2005.

 • Rice, Curt. Nothing is a phonological fact. Manchester Phonology Meeting 13 2005-05-26 - 2005-05-28 2005.

 • Rice, Curt. Mitt språk. Åpning av utstilling 2005-11-14 - 2005-11-14 2005.

 • Rice, Curt. Veien til SFF. Telemedisin workshop on external financing 2005-05-22 - 2005.

 • Rice, Curt. Endangered and dying languages. Ordkalotten 2004-09-07 - 2004-09-09 2004.

 • Rice, Curt. Optimizing Russian gender. Formal approaches to Slavic linguistics 13 2004-02-27 - 2004-02-29 2004.

 • Rice, Curt. The phonology of paradigms. The phonology of paradigms 2004-04-14 - 2004-04-16 2004.

 • Rice, Curt; Steinmetz, Donald. Remarks on the distinction between natural and grammatical gender. Tromsø gender workshop 2004-05-14 - 2004-05-14 2004.

 • Rice, Curt. Phonology at CASTL -- the leading ideas. CASTL - Reykjavik Workshop 2004-06-04 - 2004-06-04 2004.

 • Rice, Curt. The role of loanwords in the analysis of Norwegian stress and quantity. Manchester phonology meeting 2004-05-20 - 2004-05-22 2004.

 • Rice, Curt. Introduction to optimality theory. Eastern European Summer School in Generative Grammar 2004-07-26 - 2004-07-30 2004.

 • Rice, Curt. Issues in the phonology of paradigms. Eastern European Summer School in Generative Grammar 2004-08-02 - 2004-08-06 2004.

 • Rice, Curt. Patterns in language. Northern Norwegian Academy of Sciences 2004-05-13 - 2004-05-13 2004.

 • Rice, Curt. Building a CASTL under the Arctic sky. Norsk faglitterær forfatter- og oversetter forening 2003-11-22 - 2003-11-22 2003.

 • Rice, Curt. Når vi mister språket. Nordlys 2003. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Rice, Curt. CASTL, language and languages. Seminar on French-Norwegian Scientific Cooperation 2003-10-27 - 2003-10-28 2003.

 • Rice, Curt. A decade with OT. Phonologie et phonétique du français: données et théories 2003-12-11 - 2003-12-13 2003.

 • Rice, Curt. Passiv språklæring. Dag og Tid 2002. ISSN 0803-334X.

 • Rice, Curt. Forskning og formidling. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Bye, Patrik; Rice, Curt. Virtual Phonology: Rule Sandwiching and Multiple Opacity in North Saami. 2001.

 • Bye, Patrik; Rice, Curt. Correspondence in the Prosodic Hierarchy and the Grid. 1996.

 • Rice, Curt; Kristoffersen, Steinar; Skretting, Kathrine; Larsen, Hege. Glede i Molde, men ennå ingen oppmykning i Oslo. (Fulltekst: https://app.retriever-info.com/go-article/00806220210118326069104/797067/monitor/search?type=jwt 2021.

 • Mohn, Klaus; Whittaker, Sunniva; Rice, Curt; Stølen, Svein; Krumsvik, Arne H.; Skagen, Else Berit; Thøgersen, Øystein; Hagen, Margareth; Baardsen, Sjur; Tornquist, Peter; Vars, Laila Susanne; Henjesand, Inge Jan; Kristoffersen, Steinar; Aasen, Petter; Mæland, Bård; Borg, Anne; Yttri, Gunnar; Sødal, Sigbjørn; Hystad, Joar. 18 rektorer om hjemmekontor etter pandemien. (Fulltekst: https://khrono.no/18-rektorer-om-hjemmekontor-etter-pandemien/566703 2021.

 • Olsen, Dag Rune; Stølen, Svein; Kjeldstad, Berit Johanne; Langøy, Gerd Marit; Skår, Frode; Woie, Lise Sofie; Rice, Curt; Engen, Tore Petter; Karde, Hanne; Vars, Laila Susanne; Thorkildsen, Camilla Sønstabø; Holm, Lars Atle; Skarpenes, Nina; Roppen, Johann; Aasen, Petter; Førde, Andreas; Vartdal, Ragnhild; Svendsen, Njord V.. No får dei første 16.000 studentane kome tilbake. (Fulltekst: https://khrono.no/no-far-dei-forste-16000-studentane-kome-tilbake/481909 2020.

 • Roppen, Johann; Lind, Guro Elisabeth; Stølen, Svein; Støle, Elisabeth Maråk; Asheim, Henrik; Skarpenes, Nina; Urdal, Henrik; Falkum, Ingrid Lossius; Baardsen, Sjur; Husebekk, Anne; Haanes, Vidar Leif; Fahlvik, Anne-Kjersti; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Rokne, Berit; Sødal, Sigbjørn; Rice, Curt; Borg, Anne; Thøgersen, Øystein; Horrigmo, Aase Marthe; Ronglan, Lars Tore; Sollien, Kari; Kristoffersen, Steinar; Skretting, Kathrine; Mæland, Bård; Vinje, Kristin; Trohjell, Andreas; Whittaker, Sunniva; Lie, Tove. «2021 er året da vi vet å verd­sette det 2020 ikke ga oss» : toppene i kunnskapsnorge hilser det nye året med ønske om hedonistiske kjempefester, liv og energi på campus og en porsjon optimisme - etter hvert. (Fulltekst: https://khrono.no/2021-er-aret-da-vi-vet-a-verdsette-det-2020-ikke-ga-oss/540669 2020.

 • Borg, Anne; Roppen, Johann; Skretting, Kathrine; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Rokne, Berit; Hansen, Hanne Elenora Solheim; Rice, Curt; Vars, Laila Susanne; Whittaker, Sunniva; Mohn, Klaus; Husebekk, Anne; Sødal, Sigbjørn; Aasen, Petter. Norge trenger flere grunnskolelærere som er faglig sterke. Khrono.no 2020. ISSN 1894-8995.

 • Johnston, Jamie; Tallerås, Kim; Dahl, Tor Arne; Evjen, Sunniva; Rice, Curt. Et bibliotek for alle. Khrono.no 2020. ISSN 1894-8995.s doi: https://khrono.no/et-bibliotek-for-alle/497393.

 • Warnert, Esther A.H.; Nayak, Krishna; Menon, Ravi; Rice, Curt; Port, John; Morris, Elizabeth A.; Sodickson, Daniel K.; Sundgren, Pia; Miller, Karla L.; Anazodo, Udunna C.. Resonate: Reflections and recommendations on implicit biases within the ISMRM. Journal of Magnetic Resonance Imaging 2019; Volum 49 (6). ISSN 1053-1807.s 1509 - 1511.s doi: 10.1002/jmri.26593.

 • Egeland, Lars; Rice, Curt. Ikke stopp viktig kildetilgang!. Dagsavisen 2019. ISSN 1503-2892.s 37 - 37.

 • Egeland, Lars; Rice, Curt. ikke bekymre deg, Slettholm. Dagsavisen 2019. ISSN 1503-2892.s 32 - 32.

 • Egeland, Lars; Rice, Curt. Stagnasjon for open access. Khrono.no 2017. ISSN 1894-8995.s doi: https://khrono.no/debatt/stagnasjon-open-access.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. HiOA: Innspurt for universitetssøknad. (http://khrono.no/campus-struktur/2016/01/nijobber-med-universitetssoknad) 2016.

 • Rice, Curt; Ottersen, Ole Petter. Se helheten, statsråd Isaksen!. (http://khrono.no/debatt/samarbeid-med-arbeidslivet-se-helheten-statsrad) Khrono.no 2016. ISSN 1894-8995.

 • Rice, Curt. Say it loud: Pride!. (http://www.khrono.no/debatt/pride) Khrono.no 2016.

 • Rice, Curt; Tønnesen, Eva; Lie, Tove. Rice skuffet over at det ikke ble kvinnelig forskningsdirektør. (http://khrono.no/2016/06/rottingen-ny-direktor-i-forskningsradet) 2016.

 • Rice, Curt. John-Arne Røttingen blir ny direktør i Forskningsrådet. (http://www.aftenposten.no/kultur/John-Arne-Rottingen-blir-ny-direktor-i-Forskningsradet-424538b.html) 2016.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. Rektor ønsker seg mer høytid over studentenes avslutninger. (http://www.khrono.no/campus/2016/06/onsker-seg-mer-hoytidelige-avslutninger) 2016.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. Aksjetabbe på høgskolen. (http://khrono.no/2016/06/aksjetabbe-pa-hogskolen) 2016.

 • Rice, Curt; Eggesvik, Olav. Slik skal St. Hanshaugen ta imot flyktningene. (http://www.aftenposten.no/osloby/Slik-skal-St-Hanshaugen-ta-imot-flyktningene-199121b.html) 2016.

 • Rice, Curt; Harnes, Magnus Peter. Vedtatt: All europeisk forskning skal være åpent tilgjengelig innen 2020. (http://www.dagensperspektiv.no/2016/vedtatt-all-europeisk-forskning-skal-vaere-apent-tilgjengelig-innen-2020) 2016.

 • Rice, Curt. Lessons from a strike. (http://khrono.no/debatt/2012-curt-om-streik) Khrono.no 2016.

 • Rice, Curt. Konkurrer med oss på like betingelser!. (http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Svar-til-universitetsrektorene-Konkurrer-med-oss-pa-like-betingelser--Curt-Rice-197933b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.

 • Rice, Curt. Nei, kjære minister, kvalitet er ikke som porno. (http://khrono.no/debatt/nei-kjaere-minister-kvalitet-er-ikke-som-porno) Khrono.no 2016.

 • Rice, Curt. English curriculum textbooks stuck in the past. (http://theforeigner.no/pages/news/english-curriculum-textbooks-stuck-in-the-past/) 2016.

 • Rice, Curt; Fimland, Øystein. Rice vs. studentene på Twitter. (http://www.khrono.no/samfunn/2016/05/studentokonomi) 2016.

 • Rice, Curt; Smedsrud, Morten; Olssøn, Christopher. Slakter stipendprosess. (http://www.klassekampen.no/article/20160502/ARTICLE/160509998) 2016.

 • Loge, Julia; Rice, Curt. Bare hvite på scenen. (http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2016/04/bare-hvite-pa-scenen.html) 2016.

 • Rice, Curt; Lie, Tove; Larsen, Hege. Flere vurderer guttekvotering. (http://khrono.no/2016/04/kjonnspoeng) 2016.

 • Rice, Curt. Ytring (3. Kjønnsubalansen på Høyere Utdanning - Hva kan gjøres?). (https://radio.nrk.no/serie/ytring/NMAG06001716/24-04-2016) 2016.

 • Rice, Curt; Knudsen, Olivia. Studentene vil ha flere lesesalplasser. (http://www.aftenposten.no/osloby/Studentene-vil-ha-flere-lesesalplasser-53323b.html) 2016.

 • Rice, Curt; Knudsen, Olivia. Savner tydeligere studentpreg på Oslo. (http://www.aftenposten.no/osloby/Savner-tydeligere-studentpreg-pa-Oslo-53730b.html) 2016.

 • Røsja, Bjarne; Rice, Curt. Økende press for å gjennomføre Open Access i Norden. (https://www.nordforsk.org/no/news/okende-press-for-a-gjennomfore-open-access-i-norden) 2016.

 • Rice, Curt; Borchgrevink, Aage; Dreyer, Herman. Tyngden du trenger. (https://morgenbladet.no/aktuelt/2016/04/tyngden-du-trenger) 2016.

 • Rice, Curt; Tønnesen, Eva. Rektorer rystes av holdning til forskning. (http://khrono.no/2016/04/reagerer_misbruk_av_forskning) 2016.

 • Rice, Curt; Gjengedal, KJerstin. Forskerforum legg om til engelsk. (http://www.forskerforum.no/forskerforum-legg-om-til-engelsk/) 2016.

 • Rice, Curt; Lie, Tove. Gyldig nedlegging av fakultetsstyrer på HiOA. (http://www.khrono.no/campus/2016/03/fakultetsrad-vs-fakultetsstyre) 2016.

 • Rice, Curt; Torsøe, Mathilde. – Glad for at valkamp i Norge ikkje er som i USA. (https://www.nrk.no/troms/_--valkampen-i-usa-byr-pa-mest-show-1.12847807) 2016.

 • Rice, Curt; Flatø, Emil; Indregard, Sigve. Studentene rømmer fra mediefag. (https://morgenbladet.no/aktuelt/2016/03/studentene-rommer-fra-mediefag) 2016.

 • Rice, Curt; Davidsen, Torstein. Høyskolen åpner for Lillestrøm. (https://web.retriever-info.com/go/?p=443020&a=44741&sa=2021137&x=e51ba28069f47a2b3e018109fafc608e&d=055031201603108bb424cde6ac78432fdf5a5b68a2ea58&s=55031) 2016.

 • Larsen, Hege; Rice, Curt. Rice sender inn en foreløpig søknad om å bli universitet. (http://khrono.no/campus/2016/03/sender-inn-foorelopig-universitetssoknad) 2016.

 • Oftedal Schwencke, Morten; Rice, Curt. Høyskolen milevis foran universitetet. (http://universitas.no/nyheter/61278/hoyskolen-milevis-foran-universitetet) 2016.

 • Gibney, Elizabeth; Rice, Curt. Women under-represented in world’s science academies. (http://www.nature.com/news/women-under-represented-in-world-s-science-academies-1.19465) 2016.

 • Rice, Curt; Sandum, Ellen. Er det på tide med manns­kvotering i helsefag?. (http://kifinfo.no/nb/2016/05/er-det-pa-tide-med-mannskvotering-i-helsefag?tid=92789) 2016.

 • Rice, Curt; Rønne, Knut Petter. Ulike syn på Rattsø i forskningssektoren. (http://www.dagensperspektiv.no/2016/ulike-syn-pa-rattso-i-forskningssektoren) 2016.

 • Rice, Curt; Aasen, Marianne; Mørland, Terje; Oksholen, Tore. Akademisk skille står for fall. (http://www.universitetsavisa.no/politikk/2016/02/19/Akademisk-skille-st%C3%A5r-for-fall-55452.ece) 2016.

 • Søreng, Brita; Rice, Curt. Vil ha kjønnsnøytrale studienavn. (http://universitas.no/nyheter/61229/vil-ha-kjonnsnoytrale-studienavn) 2016.

 • Rønne, Knut Petter; Rice, Curt. HiOA-rektor enig med P-kommisjonen: – Prioriterer ikke kvalitet godt nok. (http://www.dagensperspektiv.no/2016/hioa-rektor-om-p-kommisjonen-prioriterer-ikke-kvalitet-godt-nok) 2016.

 • Rice, Curt; Sjøberg, Jeanette. Rektor Curt Rice må holde igjen fleipen. (http://www.aftenposten.no/okonomi/Rektor-Curt-Rice-ma-holde-igjen-fleipen-8718b.html) 2016.

 • Rice, Curt; Lie, Tove; Hansen, Tore; Johnsgaard, Anne Christel. Info-toppene slutter på HiOA. (http://www.khrono.no/campus-samfunn/2016/02/infotopper-slutter) 2016.

 • Harnes, Magnus Peter; Rice, Curt. HiOA: – Vanskelig å skjønne hva kunnskapsministeren tenker. (http://www.dagensperspektiv.no/2016/hioa-vanskelig-a-skjonne-hva-kunnskapsministeren-tenker) 2016.

 • Rice, Curt; Harnes, Magnus Peter. Google-sjefen i strupen på utdanningssektoren. (http://www.dagensperspektiv.no/2016/google-sjefen-i-strupen-pa-utdanningssektoren) 2016.

 • Alsvik, Christoffer; Hole, Mariann; Rice, Curt; Sundquist, Jonas. HiOA: Student-nei til valgvake. (http://khrono.no/2016/02/studentparlamentet-reagerer-pa-valgvake) 2016.

 • Rice, Curt; Lie, Tove. Valgvake på HiOA. (http://khrono.no/campus-samfunn/2016/02/presidentvalgvake-pa-hioa) 2016.

 • Larsen, Hege; Rice, Curt. Uenighet om kriterier for å få godkjent universitetsstatus. (http://khrono.no/campus/2016/02/ber-om-det-blir-brukt-skjonn) 2016.

 • Vidnes, Aksel Kjær; Rice, Curt. Kritiserer høyskole for å ville bli universitet. (http://www.forskerforum.no/kritiserer-h-yskole-for-ville-bli-universitet/) 2016.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. HiOA-rektor Rice bekymret over høy Agder-publisering. (http://khrono.no/campus-samfunn/2016/01/skaper-usikkerhet-om-publiseringstall) 2016.

 • Rice, Curt; Schipani, Vanessa. Gender bias: a ladder made for men. (http://www.euroscientist.com/a-ladder-made-for-men/) 2016.

 • Rice, Curt. Utsetter en formell universitetssøknad. (http://khrono.no/debatt/utsetter-formell-universitetssoknad) Khrono.no 2016.

 • Rice, Curt; Vidnes, Aksel Kjær. HiOA venter med å søke universitetsstatus. (http://www.forskerforum.no/hioa-venter-med-s-ke-universitetsstatus/) 2016.

 • Rice, Curt; Newth, Magnus. Rice vinner kommunikasjonspris. (http://universitas.no/nyheter/61110/rice-vinner-kommunikasjonspris) 2016.

 • Rice, Curt; Lægland Ellingsen, Martin. Pris for klar tale til tromsøværing – igjen. (http://www.itromso.no/nyheter/2016/01/18/Pris-for-klar-tale-til-troms%C3%B8v%C3%A6ring-%E2%80%93-igjen-12041937.ece) 2016.

 • Rice, Curt; Myklebust, Jan Petter. Improving teaching quality moves to top of agenda. (http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20160114130907822) 2016.

 • Rice, Curt. Høyskole ansetter topp-konsulent. (http://www.dagensperspektiv.no/2016/hoyskole-ansetter-topp-konsulent) 2016.

 • Rice, Curt; Lie, Tove. Sandahl ny direktør på HiOA. (http://khrono.no/2016/01/sandahl-ny-direktor-pa-hioa) 2016.

 • Rice, Curt; Toft, Martin. UHR krev evaluering av forskingsdatabasen Cristin. (http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2016/01/uhr-krev-evaluering-av-cristin.html) 2016.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. Rice trosser råd fra NOKUT. (http://khrono.no/samfunn-struktur/2016/01/trenger-ikke-sende-universitetssoknad-til-hosten) 2016.

 • Rice, Curt. Referee Report For: The culture of scientific research [v1; ref status: approved 1, http://f1000r.es/53j ]. F1000 Research 2015; Volum 4 (66). ISSN 2046-1402.s doi: 10.5256/f1000research.6607.r7955.

 • Rice, Curt. Nytt styre i språkrådet. (http://www.dn.no/etterBors/2015/12/18/2130/Kultur/nytt-styre-i-sprkrdet) 2015.

 • Rice, Curt. The lessons of a million tweets. (http://www.khrono.no/debatt/lessons-million-tweets) Khrono.no 2015.

 • Rice, Curt; Aldridge, Øystein; Henriksen, Arve. Vil ha unge teknologer inn i nye Deichman. (http://www.aftenposten.no/kultur/Vil-ha-unge-teknologer-inn-i-nye-Deichman-18020b.html) 2015.

 • Rice, Curt; Lie, Tove. 50 vil bli direktører på HiOA. (http://khrono.no/campus/2015/12/50-vil-bli-direktorer-pa-hioa) 2015.

 • Rice, Curt; Armstrong, Victoria; Wig, Karl. Likestillingsombud om Telenor-kvinnene: – Håper dette får konsekvenser. (http://e24.no/jobb/telenor/likestillingsombud-om-telenor-kvinnene-haaper-dette-faar-konsekvenser/23575694) 2015.

 • Rice, Curt; Normannsen, Sølvi Waterloo. Mannstungt på fusjonstoppen. (http://www.universitetsavisa.no/politikk/2015/12/04/Mannstungt-p%C3%A5-fusjonstoppen-53741.ece) 2015.

 • Rice, Curt; Sandberg, Tor. Dugnad for flyktninger. (http://www.dagsavisen.no/2.743/dugnad-for-flyktninger-1.478780) 2015.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. Vil samarbeide bedre med dekanene sine. (http://www.khrono.no/campus/2015/11/har-gjort-noen-feil-som-rektor) 2015.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. HiOA: Rice gir etter for protester fra dekaner. (http://www.khrono.no/campus/2015/11/helomvending-om-prodekanene) 2015.

 • Aukland, Kristin; Rice, Curt. Protest mot kjønnsubalanse ga resultater. (http://kifinfo.no/nb/2016/05/protest-mot-kjonnsubalanse-ga-resultater?tid=92397) 2015.

 • Rice, Curt; Rønne, Knut Petter. Hanekamp om kvinner i akademia. (http://www.dagensperspektiv.no/2015/hanekamp-om-kvinner-i-akademia) 2015.

 • Rice, Curt. Styrerabalder i UHR. (http://www.forskerforum.no/styrerabalder-i-uhr/) 2015.

 • Rice, Curt; Oksholen, Tore. "Kjipt at HiÅ og HiG skiltes som universitet mens vi utsettes for tung kontroll". (http://www.universitetsavisa.no/forskning/2015/11/18/Kjipt-at-Hi%C3%85-og-HiG-skiltes-som-universitet-mens-vi-utsettes-for-tung-kontroll-53301.ece) 2015.

 • Rønne, Knut Petter; Rice, Curt. Kvinner diskrimineres på toppen i norsk akademia. (http://www.dagensperspektiv.no/2015/kvinner-diskrimineres-pa-toppen-i-norsk-akademia) 2015.

 • Rice, Curt; Vidnes, Aksel Kjær. Skjerpede krav for universitetsstatus. (http://www.forskerforum.no/skjerpede-krav-for-universitetsstatus/) 2015.

 • Rice, Curt; Lie, Tove; Irgens, Morten; Waaler, Nina. HiOA: University på 97 dager. (http://khrono.no/2015/11/100-dager-med-nytt-rektorat) 2015.

 • Rice, Curt. Lover å bli i Skedsmo. (http://www.rb.no/feature/hogskolen/hoyere-utdanning/lover-a-bli-i-skedsmo/f/5-43-168793) 2015.

 • Rice, Curt; Tønnesen, Eva; Larsen, Hege. Curt Rice fatter nytt håp for planer om å bli universitet. (http://khrono.no/samfunn-struktur/2015/11/optimist-status-som-universitet) 2015.

 • Rice, Curt; Brustad, Line. - Derfor bør ikke internasjonale studenter komme til Norge. (http://www.dagbladet.no/2015/10/30/nyheter/innenriks/utdanning/politikk/skole/41740842/) 2015.

 • Rice, Curt; Mortensen, Torgeir. Advarer studenter mot å komme til Norge. (http://universitas.no/nyheter/60991/advarer-studenter-mot-a-komme-til-norge) 2015.

 • Rice, Curt. Why International Students Should Not Come to Norway. (http://www.huffingtonpost.co.uk/curt-rice/international-students_b_8392942.html) The Huffington Post 2015.

 • Rice, Curt. Status på veien til universitet. (http://khrono.no/debatt/status-pa-veien-til-universitet) Khrono.no 2015.

 • Rice, Curt; Lie, Tove; Tønnesen, Eva; Larsen, Hege. HiOA: Får to nye kvinner i ledelsen. (http://khrono.no/2015/10/jamtvedt-og-bay-er-ansatt-som-nye-ledere) 2015.

 • Rice, Curt; Berg, Joakim. Visjoner for Norges neste universitet. (https://www.minervanett.no/visjoner-for-norges-neste-universitet/) 2015.

 • Rice, Curt; Grønnli, Kristin. Naturvitere fremstår halvparten så produktive som humanoira-professorer. (http://www.tu.no/artikler/naturvitere-fremstar-halvparten-sa-produktive-som-humanoira-professorer/275902) 2015.

 • Rice, Curt; Tønnesen, Eva. Rektorene fornøyd med det nye byrådets kunnskapssatsing. (http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2015/10/rektorene-fornoyd-med-det-nye-byradets-kunnskapssa.html) 2015.

 • Rice, Curt; Tønnesen, Eva; Larsen, Hege. Isaksen: Fortsatt frys for å opprette nye universiteter. (http://khrono.no/campus/2015/10/kjepper-i-hjulet-universitetsplaner) 2015.

 • Rice, Curt; Time, Jon Kåre. Rekordløft til forskning, men …. (https://morgenbladet.no/aktuelt/2015/10/rekordloft-til-forskning-men) 2015.

 • Rice, Curt; Aukland, Kristin. Kif-komiteen møter kunnskapsministeren. (http://kifinfo.no/nb/2016/05/kif-komiteen-moter-kunnskapsministeren?tid=92192) 2015.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. Allianse med de tre store i Oslo-regionen. (http://khrono.no/2015/10/ny-trippelallianse) 2015.

 • Rice, Curt; Tønnesen, Eva; Larsen, Hege. Landets uh-rektorer venter seg gode finansløft fra Isaksen. (http://khrono.no/samfunn/2015/10/statsbudsjettet-forventninger) 2015.

 • Rice, Curt; Fredø, Tobias Linnerud. - Vi er allerede et universitet etter internasjonal målestokk. (http://www.radionova.no/artikkel/-vi-er-allerede-et-universitet-etter-internasjonal-mlestokk) 2015.

 • Espeland, Tordis Marie; Isaksen, Runo; Rice, Curt. – Internasjonalisering er nødvendig. (http://siu.no/For-media/Nyheter-fra-SIU/Internasjonalisering-er-noedvendig) 2015.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. Mener HiOA er et universitet. (http://khrono.no/samfunn-struktur/2015/09/mener-hioa-allerede-er-universitet) 2015.

 • Rice, Curt. Søsken bør ha like muligheter. (http://universitas.no/debatt/60811/sosken-bor-ha-like-muligheter) universitas.no 2015.

 • Rice, Curt; Rønne, Knut Petter. Med tydelige mål i siktet. (https://dl.dropboxusercontent.com/u/2879695/intervjuUkeavisen%20ledelse.pdf) 2015.

 • Rice, Curt. Congrats, you have an all male panel!. (http://khrono.no/debatt/congrats-you-have-all-male-panel) Khrono.no 2015.

 • Rice, Curt; Jelstad, Jørgen. Oslo etablerer utdanningsbarnehager. (https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2015/september/oslo-etablerer-utdanningsbarnehager/) 2015.

 • Rice, Curt; Karstensen, Astrid. Amerikanske tilstander. (http://universitas.no/magasin/60770/amerikanske-tilstander) 2015.

 • Rice, Curt; vedvik, kari oliv. Rice: Alle som jobber med utdanning er med på å redde verden. (https://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/rice-alle-som-jobber-med-utdanning-er-med-pa-a-redde-verden/) 2015.

 • Rice, Curt; Yoo, Julia. Gender Summit 6 – Asia Pacific 2015 Opens at The Plaza in Seoul: Create a Balanced STEM Ecosystem. (http://www.koreaittimes.com/story/53316/gender-summit-6-%E2%80%93-asia-pacific-2015-opens-plaza-seoul-create-balanced-stem-ecosystem) 2015.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege. Foreslår å doble styrehonorar. (http://khrono.no/2015/08/styrehonorar-til-alle) 2015.

 • Rice, Curt; Amundsen, Bård. Women and men still study completely different university subjects. (http://sciencenordic.com/women-and-men-still-study-completely-different-universtity-subjects) 2015.

 • Rice, Curt; Birkelund, Helge Rønning. Forskning? Nei takk!. (http://www.lofotposten.no/naringsliv/innenriks/nyheter/forskning-nei-takk/s/5-47-26587) 2015.

 • Rice, Curt; Lie, Tove; Larsen, Hege; Tønnesen, Eva. Både læring og latter for UH-toppene under Arendalsuka. (http://khrono.no/samfunn/2015/08/arendal-i-bilder) 2015.

 • Rice, Curt; Amundsen, Bård. Kvinner og menn studerer fortsatt helt ulike fag. (http://forskning.no/kjonn-og-samfunn/2015/08/kjonn-bestemmer-studier-studenter) 2015.

 • Rice, Curt. Rektors Tale. (http://www.aftenposten.no/amagasinet/Curt-Rice-Fedre-som-er-hjemme-med-sykt-barn-far-applaus-Det-far-ikke-modre-60951b.html) 2015.

 • Rice, Curt; Lie, Tove. Førstereis Rice er på plass. (http://khrono.no/2015/08/rice-dag-1) 2015.

 • Rice, Curt; Lange, Steve. 10 (or so) questions with...Curt Rice. (http://rochestermagazine.com/10/or/so/questions/withcurt/rice/story-1127.html) 2015.

 • Rice, Curt; Britzius, Anya. Making His Mark. (https://www.sofn.com/blog/2015/08/15/45/making_his_mark) 2015.

 • Rice, Curt; Kelly, Éanna. Gender equality in research: reason to be cautiously optimistic. (http://www.sciencebusiness.net/news/77142/Gender-equality-in-research-reason-to-be-cautiously-optimistic) 2015.

 • Rice, Curt; Syvertsen, Trine; Jor, Eira Lie; Lie, Tove. Her er HiOAs nye styreleder. (http://khrono.no/samfunn/2015/06/trine-syvertsen-blir-ny-styreleder-pa-hioa) 2015.

 • Rice, Curt; Bergstrøm, Ida Irene. ‒ For mye fokus på kjønnsforskjeller. (http://kjonnsforskning.no/nb/2015/06/mye-fokus-pa-kjonnsforskjeller?tid=91634) 2015.

 • Rice, Curt; Lie, Tove. Styre-sommel irriterar Rice. (http://khrono.no/campus/2015/06/manglande-styrefolk) 2015.

 • Rice, Curt. Your grant application is about to die: Research teams that recognise gender dimension offer a competitive advantage. (http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/06/16/your-grant-application-is-about-to-die/) London School of Economics 2015.

 • Rice, Curt; Marcus, Jon. Where Free College Isn't a Cure-All. (http://www.theatlantic.com/education/archive/2015/06/free-college-tuition-not-a-cure/395504/) 2015.

 • Rice, Curt; Miller, David. Most people think ‘man’ when they think ‘scientist’ – how can we kill the stereotype?. (https://theconversation.com/most-people-think-man-when-they-think-scientist-how-can-we-kill-the-stereotype-42393) 2015.

 • Rice, Curt; Lie, Tove. Rice om «pinseopprøret »: Dette er storm i et vannglass. (http://khrono.no/samfunn-struktur/2015/05/storm-i-et-vannglass) 2015.

 • Rice, Curt; Pinto, Teguayco. Holanda, Noruega y Suiza, entre los países con más ideas machistas sobre las científicas. (http://www.eldiario.es/sociedad/Holanda-Noruega-Suecia-machistas-cientificas_0_391261145.html) 2015.

 • Rice, Curt; Lie, Tove. Curt Rice er fornøyd - så langt. (http://khrono.no/campus/2015/05/fornoyd-rice-sa-langt) 2015.

 • Milne-Tyte, Ashley; Rice, Curt. Claiming credit. (http://www.thebroadexperience.com/listen/2015/5/3/episode-62-claiming-credit.html) (Sammendrag: Curt Rice from 11:15) 2015.

 • Rice, Curt; Elmes, John. Q&A with Curt Rice. (https://www.timeshighereducation.com/news/people/qa-with-curt-rice/2019893.article) 2015.

 • Rice, Curt; Gjengedal, Kjerstin; Aukland, Kristin. Vil ha meir kunnskap om mangfald i akademia. (http://kifinfo.no/nb/2016/05/vil-ha-meir-kunnskap-om-mangfald-i-akademia?tid=91165) 2015.

 • Alsvik, Christoffer; Rice, Curt; Elnan, Thea Storøy; Magnussen, Birte Nystad. Krever digital storm. (http://universitas.no/nyheter/60534/krever-digital-storm) 2015.

 • Rice, Curt; Myklebust, Jan Petter. First non-Norwegian to head nation’s largest university college. (http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150416035117818) 2015.

 • Rice, Curt; Mehta, Angeli. Women twice as likely to be hired for academic posts as men. (http://www.rsc.org/chemistryworld/2015/04/women-twice-likely-be-hired-men-academic-posts) 2015.

 • Rice, Curt; Fredriksen, Kristin. Tanker for et universitet. (http://www.dagsavisen.no/2.743/tanker-for-et-universitet-1.350976) 2015.

 • Rice, Curt; Tønnesen, Eva; Lie, Tove. Rice vil ikke ha regjeringens talentstillinger for forskning. (http://khrono.no/2015/04/185-stillinger-unge-forskere-fordelt) 2015.

 • Rice, Curt; Walsh, Paul. Minnesota native chosen president of Norway's largest university. (http://m.startribune.com/minnesota-native-chosen-president-of-norway-s-largest-university/297927591/) 2015.

 • Rice, Curt; Larsen, Hege; Tønnesen, Eva; Lie, Tove. Rice ber kvinner søke lederjobber ved HiOA. (http://khrono.no/campus/2015/03/sokere-pa-toppjobber-pa-hioa) 2015.

 • Rice, Curt; Muller, Elin Rekdal; Vidnes, Aksel Kjær. Spennende med ansatt rektor. (http://www.forskerforum.no/spennende-med-ansatt-rektor/) 2015.

 • Rice, Curt. Intervju med Curt Rice. (https://soundcloud.com/studentnyhetene/intervju-curt-rice-1) 2015.

 • Rice, Curt; Krumsvik, Arne H.; Lie, Tove. Krumsvik om rektorprosess: Vi skulle ha ansatt alle tre. (http://khrono.no/2015/03/rektorprosess) 2015.

 • Rice, Curt; Gjerde, Anne Skalleberg. Fikk gladmelding etter 17 timer som rektor. (http://www.dn.no/talent/2015/03/25/1249/Utdannelse/fikk-gladmelding-etter-17-timer-som-rektor) 2015.

 • Rice, Curt; Absjørnsen, Elise Hazel. Nyhetslunsj. (https://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB44005915/25-03-2015#t=13m19s) 2015.

 • Rice, Curt; Midbøe, Oda Marie; Bulai, Eva Marie. 14 universiteter og høyskoler blir til fem. (https://www.nrk.no/norge/14-universiteter-og-hoyskoler-blir-til-fem-1.12279153) 2015.

 • Aronsen, Ingrid; Lysnes, Guro; Rice, Curt. Tromsøprofessor blir rektor ved HiOA. (http://www.itromso.no/nyheter/article10787321.ece) 2015.

 • Sørgjerd, Christian; Rice, Curt. Amerikaner skal styre Høgskolen i Oslo og Akershus. (http://www.aftenposten.no/osloby/Amerikaner-skal-styre-Hogskolen-i-Oslo-og-Akershus-46755b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.

 • Rice, Curt. Curt Rice er fornøyd – så langt. (Fulltekst: http://khrono.no/campus/2015/05/fornoyd-rice-sa-langt 2015.

 • Rice, Curt. Claiming credit. (Fulltekst: http://www.thebroadexperience.com/listen/2015/5/3/episode-62-claiming-credit.html 2015.

 • Rice, Curt. Q&A with Curt Rice. (Fulltekst: http://www.timeshighereducation.co.uk/news/people/qa-with-curt-rice/2019893.article 2015.

 • Rice, Curt. Vil ha meir kunnskap om mangfald i akademia. (Fulltekst: http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=91165 2015.

 • Rice, Curt. Krever digital storm. (Fulltekst: http://universitas.no/nyheter/60534/krever-digital-storm 2015.

 • Rice, Curt. First non-Norwegian to head nation’s largest university college. (Fulltekst: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150416035117818 2015.

 • Rice, Curt. Women twice as likely to be hired for academic posts as men. (Fulltekst: http://www.rsc.org/chemistryworld/2015/04/women-twice-likely-be-hired-men-academic-posts 2015.

 • Rice, Curt. Liv og lære. (Fulltekst: https://www.dn.no/talent/2015/04/16/2152/Liv-og-lre/liv-og-lre 2015.

 • Rice, Curt. Tanker for et universitet — Navn i nyhetene. (Fulltekst: http://www.dagsavisen.no/2.743/tanker-for-et-universitet-1.350976 2015.

 • Rice, Curt. Rice vil ikke ha de nye forskerstillingene. (Fulltekst: http://khrono.no/2015/04/185-stillinger-unge-forskere-fordelt 2015.

 • Rice, Curt. Minnesota native chosen president of Norway’s largest university college. (Fulltekst: http://m.startribune.com/local/minneapolis/297927591.html 2015.

 • Rice, Curt. Rice ber kvinner søke lederjobber ved HiOA. (Fulltekst: http://khrono.no/campus/2015/03/sokere-pa-toppjobber-pa-hioa 2015.

 • Rice, Curt. Ny rektor ved høgskolen. (Fulltekst: https://soundcloud.com/studentnyhetene/intervju-curt-rice-1 2015.

 • Rice, Curt. Går for opprykk. (Fulltekst: http://morgenbladet.no/ideer/2015/gar_for_opprykk#.VRmYV14nSrA 2015.

 • Rice, Curt. Et emosjonelt farvel. (Fulltekst: http://www.itromso.no/pluss/article10797315.ece 2015.

 • Rice, Curt. Oslo kan få tre universiteter. (Fulltekst: https://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/03/25/2155/Hyere-utdanning/oslo-kan-f-tre-universiteter 2015.

 • Rice, Curt. Krumsvik om rektorprosess: Vi skulle ha ansatt alle tre. (Fulltekst: http://khrono.no/2015/03/rektorprosess 2015.

 • Rice, Curt. Fikk gladmelding etter 17 timer som rektor. (Fulltekst: http://www.dn.no/talent/2015/03/25/1249/Utdannelse/fikk-gladmelding-etter-17-timer-som-rektor 2015.

 • Rice, Curt. Nyhetslunsj. (Fulltekst: http://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj/NPUB44005915/25-03-2015#t=13m19s 2015.

 • Rice, Curt. 14 universiteter og høyskoler blir til fem. (Fulltekst: http://www.nrk.no/norge/14-universiteter-og-hoyskoler-blir-til-fem-1.12279153 2015.

 • Rice, Curt. TV 2 Nyhetskanalen. 2015.

 • Rice, Curt. Curt Rice blir Høgskolens nye rektor. (Fulltekst: http://universitas.no/nett/60418/curt-rice-blir-hogskolens-nye-rektor 2015.

 • Rice, Curt. Curt Rice blir ny rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Fulltekst: http://forskerforum.no/wip4/curt-rice-blir-ny-rektor-ved-hoegskolen-i-oslo-og/d.epl?id=2397531 2015.

 • Rice, Curt. Tromsøprofessor blir rektor ved HiOA. (Fulltekst: http://www.itromso.no/nyheter/article10787321.ece 2015.

 • Rice, Curt. Amerikaner skal styre Høgskolen i Oslo og Akershus. (Fulltekst: http://www.osloby.no/nyheter/Amerikaner-skal-styre-Hogskolen-i-Oslo-og-Akershus-7957361.html 2015.

 • Rice, Curt. Østlandssendingen. 2015.

 • Rice, Curt. Curt Rice ny rektor ved HiOA. (Fulltekst: http://khrono.no/campus/2015/03/rice-ny-rektor 2015.

 • Rice, Curt. Amerikaner blir toppleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Fulltekst: http://www.dn.no/talent/2015/03/24/1451/Utdannelse/amerikaner-blir-toppleder-ved-hgskolen-i-oslo-og-akershus 2015.

 • Rice, Curt. «Tastende apekater». (Fulltekst: http://morgenbladet.no/samfunn/2015/tastende_apekatter#.VQwSql5lGrA 2015.

 • Rice, Curt. På vei ut av det lukkede universet. (Fulltekst: https://www.etikkom.no/Aktuelt/Fagbladet-Forskningsetikk/arkiv/2015/2015-1/pa-vei-ut-av-det-lukkede-universet/ 2015.

 • Rice, Curt. Glassknuseren: Intervju med Curt Rice. 2015.

 • Rice, Curt. Kjønnsperspektiver gir et fortrinn i EU saker. (Fulltekst: http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=90686 2015.

 • Rice, Curt. Eve and evidence: what research tells us about gender equality. (Fulltekst: http://www.huffingtonpost.co.uk/curt-rice/gender-equality_b_6827650.html The Huffington Post 2015.

 • Rice, Curt. Stereotyper styr hur kvinnor och män forskar. (Fulltekst: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/sterotyper-styr-hur-kvinnor-och-man-forskar/ 2015.

 • Rice, Curt. Kvinner og kunnskap. (Fulltekst: http://khrono.no/debatt/kvinner-og-kunnskap Khrono.no 2015.

 • Rice, Curt. Kjønnsbalanse blant professorene er mulig. (Fulltekst: http://www.forskerforum.no/wip4/-kjoennsbalanse-blant-professorene-er-mulig/d.epl?id=2343970 2015.

 • Rice, Curt. Female scientists face same obstacles everywhere. (Fulltekst: http://www.scidev.net/global/gender/feature/female-scientists-face-obstacles-gender-women.html 2015.

 • Rice, Curt. Visste du at du betaler tre ganger for forskning som gjøres på norske universiteter?. (Fulltekst: http://debatt.nordlys.no/article/visste-du-betaler-tre-ganger 2015.

 • Rice, Curt. Ny rektor? Vil ha stolte ansatte og studenter. (Fulltekst: http://khrono.no/campus-samfunn/2015/02/curt-rice 2015.

 • Rice, Curt. Kvinner taper på innsteg. (Fulltekst: http://www.forskerforum.no/wip4/kvinner-taper-paa-innsteg/d.epl?id=2321308 2015.

 • Rice, Curt. Don’t be fooled by the closing gender gap in science PhDs. (Fulltekst: http://www.theguardian.com/higher-education-network/2015/feb/19/dont-be-fooled-by-the-closing-gender-gap-in-science-phds The Guardian 2015. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. U.S. women progress to PhD at same rate as men. (Fulltekst: http://www.nature.com/news/us-women-progress-to-phd-at-same-rate-as-men-1.16939 2015.

 • Rice, Curt. Fredsprisvinner på viktig Tromsø-besøk. (Fulltekst: http://www.itromso.no/nyheter/article10649897.ece 2015.

 • Rice, Curt. Ønsker debatt om russisk samarbeid. (Fulltekst: http://www.forskerforum.no/wip4/oensker-debatt-om-russisk-samarbeid/d.epl?id=2254474 2015.

 • Rice, Curt. New system can lead to corruption. (Fulltekst: http://universitas.no/news/60136/new-system-can-lead-to-corruption 2015.

 • Rice, Curt. Even Nordics need more women at the top. (Fulltekst: http://www.researchresearch.com/index.php?option=com_news&template=rr_2col&view=article&articleId=1349401 2015.

 • Rice, Curt. Frykter forfatterkorrupson. (Fulltekst: http://universitas.no/nyhet/60111/frykter-forfatterkorrupsjon 2015.

 • Rice, Curt. Forskningsresultater som teller. (Fulltekst: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Hvordan-skal-forskere-stimuleres-til-mer-forskning-I-alle-fall-ikke-slik-en-ekspertgruppe-foreslar-til-kunnskapsministeren-7863874.html Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2015. ISSN 0804-3116.

 • Rice, Curt. Kandidater til HiOA rektor: Her er de det snakkes om. (Fulltekst: http://khrono.no/campus/2015/01/rektornavn 2015.

 • Rice, Curt. A bibliometric theater of the absurd. (Fulltekst: http://www.science20.com/curt_rice/a_bibliometric_theater_of_the_absurd-152375 Science 2.0 2015.

 • Rice, Curt. Mangfold gir bedre resultater. (Fulltekst: http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=90050 2015.

 • Rice, Curt. 5 grep for å heve undervisnings status. (Fulltekst: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Fem-grep-for-a-heve-undervisningens-status-7608893.html Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.

 • Rice, Curt. Spennende med ansatt rektor. (Fulltekst: http://www.forskerforum.no/wip4/-spennende-med-ansatt-rektor/d.epl?id=2406573 2014.

 • Rice, Curt. Disse vil bli HiOA-rektor. (Fulltekst: http://universitas.no/nett/60242/disse-vil-bli-hioa-rektor 2014.

 • Rice, Curt. The year the Nobel Prize forgot to ignore women. (Fulltekst: http://www.huffingtonpost.co.uk/curt-rice/the-year-the-nobel-prize-_b_6300160.html The Huffington Post 2014.

 • Rice, Curt. Overcoming unconscious gender bias in science evaluation. 2014.

 • Rice, Curt. Kvindelige toppchefer et særsyn i Norge. (Fulltekst: http://www.business.dk/ledelse/kvindelige-topchefer-et-saersyn-i-norge 2014.

 • Rice, Curt. Encouraging women in science. (Fulltekst: http://www.kera.org/2014/11/24/emboldening-women-in-science/ 2014.

 • Rice, Curt. Tre grunner til at kvinner ikke når toppen. Æsculap – Magasinet for norske legestudenter 2014.

 • Rice, Curt. “I’m a feminist …”. (Fulltekst: http://attachmentfeminism.com/?p=2503 2014.

 • Rice, Curt. Kutter likestillingspris. (Fulltekst: http://www.forskerforum.no/wip4/kutter-likestillingspris/d.epl?id=2188305 2014.

 • Rice, Curt. Over og ut for likestillingsprisen. (Fulltekst: http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=89280 2014.

 • Rice, Curt. En sjelden nobelvinner. (Fulltekst: http://www.vl.no/mobile/samfunn/en-sjelden-nobelvinner-1.274070 2014.

 • Rice, Curt. The pace of progress. (Fulltekst: http://www.thebroadexperience.com/listen/2014/10/4/episode-49-the-pace-of-progress.html 2014.

 • Rice, Curt. Ambitie, ik? 3 clichés over vrouw & carrière ontkracht. (Fulltekst: http://issuu.com/lofmedia/docs/volledige_howo_special_enkele_pdf_s/10?e=3980782/9096148 2014.

 • Rice, Curt. New initiatives offer child-care solutions to traveling scientists. 2014.

 • Rice, Curt. Men earn £2,000 more than women six months after graduating. (Fulltekst: https://theconversation.com/men-earn-2-000-more-than-women-six-months-after-graduating-29723 2014.

 • Rice, Curt. Elite labs hire more men than women. (Fulltekst: http://www.nature.com/news/elite-labs-hire-more-men-than-women-1.15483 2014.

 • Rice, Curt. Watch out boys, women are getting smarter, faster. (Fulltekst: http://www.theguardian.com/women-in-leadership/2014/sep/18/women-getting-smarter-science-professors The Guardian 2014. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. Ny leder av Kif. (Fulltekst: http://www.universitetsavisa.no/notiser/article19352.ece 2014.

 • Rice, Curt. Ny leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning. (Fulltekst: http://www.forskerforum.no/wip4/ny-leder-av-komit-for-kjoennsbalanse-i-forskning/d.epl?id=2162496 2014.

 • Rice, Curt. UiT-professor på The Guardians toppliste. (Fulltekst: http://www.itromso.no/nyheter/article8951345.ece 2014.

 • Rice, Curt. Glasstaket er et faktum. (Fulltekst: http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=86834 2014.

 • Rice, Curt. Commission must take action to improve gender balance. 2014.

 • Rice, Curt. Skjult forbedring?. (Fulltekst: http://morgenbladet.no/debatt/2014/skjult_forbedring#.UvdbUnmaTbo Morgenbladet 2014. ISSN 0805-3847.

 • Rice, Curt. Meer vrouwelijke profs? Dat doe je zo. 2014.

 • Rice, Curt. Kickoff for BALANSE. (Fulltekst: http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Kickoff_for_BALANSE/1253992693045?lang=no 2014.

 • Rice, Curt. Ikke fjern de flinkeste. (Fulltekst: https://www.dropbox.com/sm/create/Public/Ikke%20fjern%20de%20flinkeste%20-%20Dagens%20Næringsliv%20-%20Nyhetsklipp%2008.02.2014%20-%20Retriever.pdf Dagensnæringsliv 2014.

 • Rice, Curt. More action needed to retain women in science. (Fulltekst: http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/articles/2014_02_11/caredit.a1400036 2014.

 • Rice, Curt. The communications guy bet the gender equality policy and lost. (Fulltekst: http://www.huffingtonpost.co.uk/curt-rice/the-communications-guy-be_b_4788196.html Huffington Post 2014.

 • Rice, Curt. “The glass ceiling is real.”. (Fulltekst: http://eng.kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=87269 2014.

 • Rice, Curt. -Møter ubevisste fordommer. (Fulltekst: http://morgenbladet.no/samfunn/2014/moter_ubevisste_fordommer#.Uwcjgnmofbo 2014.

 • Rice, Curt. Why are women so uncooperative?. (Fulltekst: http://www.science20.com/curt_rice/why_are_women_so_uncooperative-131154 Science 2.0 2014.

 • Rice, Curt. Open Access: Progress, Possibilities, and the Changing Scholarly Communications Ecosystem. (Fulltekst: http://www.infotoday.com/OnlineSearcher/Articles/InDepth-Reports/Open-Access-Progress-Possibilities-and-the-Changing-Scholarly-Communications-Ecosystem-95162.shtml 2014.

 • Rice, Curt. Where women don’t belong. (Fulltekst: http://www.science20.com/curt_rice/where_women_dont_belong_2_strategies_you_and_i_both_use_keep_women_out_science-131875 Science 2.0 2014.

 • Rice, Curt. Ny komité med kjønn+. (Fulltekst: http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=87635 2014.

 • Rice, Curt. “Hvis jeg var rektor på KU, ville jeg oppfatte det som en krise.”. (Fulltekst: http://universitetsavisen.dk/videnskab/hvis-jeg-var-rektor-pa-ku-ville-jeg-opfatte-det-som-en-krise 2014.

 • Rice, Curt. Små bemerkninger med store konsekvenser. (Fulltekst: http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=87936 2014.

 • Rice, Curt. 17,493 ways to hold universities accountable. (Fulltekst: http://www.science20.com/curt_rice/blog/17493_ways_to_hold_universities_accountable-134197 Science 2.0 2014.

 • Rice, Curt. Danske universiteter er Nordens dårligste til ligestilling. (Fulltekst: http://universitetsavisen.dk/politik/danske-universiteter-er-nordens-darligste-til-ligestilling 2014.

 • Rice, Curt. How McKinsey’s story became Sheryl Sandberg’s statistic — and why it didn’t deserve to. (Fulltekst: http://www.huffingtonpost.co.uk/curt-rice/how-mckinseys-story-became-sheryl-sandbergs-statistic---and-why-it-didnt-deserve-to_b_5198744.html Huffington Post 2014.

 • Rice, Curt. Discrimination starts even before grad school, study finds. (Fulltekst: http://blogs.nature.com/news/2014/04/discrimination-starts-even-before-grad-school-study-finds.html 2014.

 • Rice, Curt. One way to fix the gender gap in academia – only hire women. (Fulltekst: https://theconversation.com/one-way-to-fix-the-gender-gap-in-academia-only-hire-women-25845 The Conversation 2014. ISSN 2201-5639.

 • Rice, Curt. En liten seier for komitéen. (Fulltekst: http://kifinfo.no/c42441/nyhet/vis.html?tid=88228 2014.

 • Rice, Curt. Innstegsstillinger gagner ikke kvinner. (Fulltekst: http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=88310 2014.

 • Rice, Curt. We’re all sexist, Rice says. (Fulltekst: http://www.ceu.hu/article/2014-05-27/were-all-sexist-rice-says 2014.

 • Rice, Curt. Gender quotas best way to combat implicit bias. (Fulltekst: http://spp.ceu.hu/article/2014-05-30/gender-quotas-best-way-combat-implicit-gender-bias 2014.

 • Rice, Curt. Női vezetőkkel hatékonyabb a munka – interjú az esélyegyenlőségről. (Fulltekst: http://curt-rice.com/op-eds-interviews/Női%20vezetőkkel%20hatékonyabb%20a%20munka%20–%20interjú%20az%20esélyegyenlőségről 2014.

 • Rice, Curt. Research funders worldwide commit to open access push. (Fulltekst: http://www.researchresearch.com/index.php?option=com_news&template=rr_2col&view=article&articleId=1344297 2014.

 • Rice, Curt. Kvotering og meritokrati. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 (2). ISSN 0800-336X.

 • Rice, Curt. Cloning does not explain the lack of women at the top. (Fulltekst: http://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2014/jun/09/cloning-not-explain-lack-of-women-leadership-higher-education The Guardian 2014. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. Amelie Mauresmo and Andy Murray smash the sports coaching glass wall. (Fulltekst: https://theconversation.com/amelie-mauresmo-and-andy-murray-smash-the-sports-coaching-glass-wall-27748 The Conversation 2014. ISSN 2201-5639.

 • Rice, Curt. Sex is making research better. (Fulltekst: http://discov-her.com/en/article/sex-is-making-research-better Discov-her 2014.

 • Rice, Curt. Parité hommes/femmes et approche sexuée: des atouts pour la recherche. (Fulltekst: http://www.huffingtonpost.fr/curt-rice/parite-approche-sexuee-recherche_b_5483344.html Huffington Post 2014.

 • Rice, Curt. ERC backtracks on open-access embargo period. (Fulltekst: http://www.researchresearch.com/index.php?option=com_news&template=rr_2col&view=article&articleId=1339745 Research Europe 2013. ISSN 2632-9220.

 • Rice, Curt. Åpner kunnskapsbankene. (Fulltekst: http://dusken.no/artikkel/23145/apner-kunnskapsbankene-1/ 2013.

 • Rice, Curt. CASTL og forskningsledelse. (Fulltekst: http://www.forskningsradet.no/prognett-bladetforskning/Nyheter/CASTL_og_forskningsledelse/1253983832766 Bladet forskning 2013.

 • Rice, Curt. Noen er mer likestilte enn andre. (Fulltekst: http://blogg.bt.no/preik/2013/01/30/noen-er-mer-likestilte-enn-andre/#.U6ylZhbnJBV Bergens Tidende 2013. ISSN 0804-8983.

 • Rice, Curt. Trenger vi flere tiltak nå?. (Fulltekst: http://www.forskerforum.no/wip4/trenger-vi-flere-tiltak-naa/d.epl?id=2115209 2013.

 • Rice, Curt. Hvem vant kjønnskampen?. (Fulltekst: http://uit.no/ressurs/uit/mediebok/Labyrint0113/index.html#/12/ 2013.

 • Rice, Curt. Forskere spekulerer i systemet. (Fulltekst: http://www.nordlys.no/nyheter/uit/article6685113.ece 2013.

 • Rice, Curt. The importance of research. (Fulltekst: http://uit.no/ressurs/uit/mediebok/english/2013/index.html#/2/ Labyrint 2013. ISSN 1890-565X.

 • Rice, Curt. Gender balance can make universities better. (Fulltekst: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20130207093453797 University World News 2013.

 • Rice, Curt. Arctic Frontiers. (Fulltekst: http://www.thearcticinstitute.org/2013/01/arctic-frontiers-interview-with-curt.html 2013.

 • Rice, Curt. Striking the gender balance. (Fulltekst: https://dl.dropbox.com/u/2879695/CyberSensation.pdf International Innovation 2013. ISSN 2054-6254.

 • Rice, Curt. How not to be a university president. (Fulltekst: http://www.huffingtonpost.co.uk/curt-rice/how-not-to-be-a-university-president_b_2496679.html The Huffington Post 2013.

 • Rice, Curt. It’s your thing! How the European Commission is trying to attract more women to science. (Fulltekst: http://www.insidehighered.com/blogs/university-venus/its-your-thing-how-european-commission-trying-attract-more-women-science Inside Higher Ed 2013.

 • Rice, Curt. Leadership in higher education: 14 pieces of food for thought. (Fulltekst: http://www.guardian.co.uk/higher-education-network/2013/feb/05/tips-academic-leadership-career-progression 2013.

 • Rice, Curt. Inequality quantified: mind the gender gap. (Fulltekst: http://www.nature.com/news/inequality-quantified-mind-the-gender-gap-1.12550 2013.

 • Rice, Curt. Science research: three problems that point to a communications crisis. (Fulltekst: http://www.guardian.co.uk/higher-education-network/blog/2013/feb/11/science-research-crisis-retraction-replicability The Guardian 2013. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. Five suggestions about women professors. (Fulltekst: http://uv-net.uio.no/wpmu/hedda/2013/04/03/guest-blogger-five-suggestions-about-women-professors/ Hedda: Higher Education Development Association 2013.

 • Rice, Curt. Open access: four ways it could enhance academic freedom. (Fulltekst: http://www.guardian.co.uk/higher-education-network/blog/2013/apr/22/open-access-academic-freedom-publishing The Guardian 2013. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. Global research council debates open access. 2013.

 • Rice, Curt. Open access publishing hoax: what Science magazine got wrong. (Fulltekst: http://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2013/oct/04/science-hoax-peer-review-open-access The Guardian 2013. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. Despite flaws, open access is worth the price. (Fulltekst: http://www.dailytexanonline.com/opinion/2013/10/11/despite-flaws-open-access-is-worth-the-price The Daily Texan 2013.

 • Rice, Curt. Nobel Peace Prize fails to pacify. (Fulltekst: https://globalvoicesonline.org/2013/10/12/nobel-peace-prize-fails-to-pacify/ Global voices 2013.

 • Rice, Curt. How blind auditions help orchestras to eliminate gender bias. (Fulltekst: http://www.theguardian.com/women-in-leadership/2013/oct/14/blind-auditions-orchestras-gender-bias The Guardian 2013. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. The great citation hoax. (Fulltekst: http://www.insidehighered.com/blogs/university-venus/great-citation-hoax Inside Higher Ed 2013.

 • Rice, Curt. Flere kvinner til topps: Erfaringer fra Universitetet i Tromsøs opprykksprosjekt. Nettverksmøte likestilling 2012 2012-02-09 - 2012-02-10 2012.

 • Westergaard, Marit; Svenonius, Peter; Rice, Curt. Språk er noko å tenkje med. 2012.

 • Rice, Curt. Noen ganger trengs det en kvinne. (Fulltekst: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Noen-ganger-trengs-det-en-kvinne-6779525.html Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.

 • Rice, Curt. Getting the balance right. (Fulltekst: http://amagazine.akzonobel.com/show/get-the-balance-right/ A Magazine 2012 (13).s 28 - 31.

 • Rice, Curt. Scientists take note: women are key to the best results. (Fulltekst: http://www.telegraph.co.uk/women/womens-life/9709912/Scientists-take-note-women-are-key-to-the-best-results.html The Telegraph 2012.

 • Rice, Curt. What is the impact of centers of excellence?. (Fulltekst: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2012102315185357&query=curt+rice University World News 2012 (245).

 • Rice, Curt. Taking a gendered approach to research. (Fulltekst: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20121128232730713&query=curt+rice University World News 2012 (250).

 • Rice, Curt. Does science publishing rely too much on subjective decisions and personal networks?. (Fulltekst: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20120410123704286&query=curt+rice University World News 2012 (217).

 • Rice, Curt. Why universities need more women at the top. (Fulltekst: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2012021412482887&query=curt+rice University World News 2012 (209).

 • Rice, Curt. Is the Nobel Peace Prize exploding?. (Fulltekst: http://www.huffingtonpost.co.uk/curt-rice/nobel-peace-prize-is-it-exploding_b_2264503.html?utm_hp_ref=uk Huffington Post 2012.

 • Rice, Curt. The royal glass ceiling: why can't women be kings?. (Fulltekst: http://www.huffingtonpost.co.uk/curt-rice/the-royal-glass-ceiling-w_b_2237429.html?utm_hp_ref=royal-baby Huffington Post 2012.

 • Westergaard, Marit; Rice, Curt; Svenonius, Peter. Fremragende forskning ved UiT. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Rice, Curt. Merkelig om likestilling. (Fulltekst: http://curt-rice.com/2012/04/23/norwegian-business-school-president-claims-gender-equality-has-been-achieved/ Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.

 • Rice, Curt. Why women leave academia and why universities should be worried. (Fulltekst: http://www.guardian.co.uk/higher-education-network/blog/2012/may/24/why-women-leave-academia The Guardian 2012. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. Is it ethical to publish unethical research?. (Fulltekst: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20120530095707667 University World News 2012 (224).

 • Rice, Curt. The truth about affirmative action. (Fulltekst: http://blog.mysciencework.com/en/2012/06/12/the-truth-about-affirmative-action.html mysciencework.com 2012.

 • Rice, Curt. Lessons from a strike. (Fulltekst: http://www.insidehighered.com/views/2012/06/28/essay-incongruities-being-faculty-member-strike Inside Higher Ed 2012.

 • Rice, Curt. Lærdom fra en streik: Hvorfor professorer ikke kan streike -- og hvorfor de bør. (Fulltekst: http://www.forskerforum.no/wip4/laerdom-fra-en-streik/d.epl?id=1317802 Forskerforum 2012. ISSN 0800-1715.

 • Rice, Curt. Science: It's a girl thing! A viral fiasco. (Fulltekst: http://www.guardian.co.uk/science/blog/2012/jun/29/science-girl-thing-viral-fiasco The Guardian 2012. ISSN 0261-3077.

 • Rice, Curt. How journals manipulate the importance of research and one way to fix it. Impact of Social Sciences 2012.

 • Rice, Curt. A slow thaw for women. University World News 2012 (230).

 • Rice, Curt. How universities can close the gender gap. University World News 2012 (236).

 • Buitendijk, Simone; Corda, Daniela; Flodström, Anders; Holdcroft, Anita; Hunter, Jackie; Pollitzer, Elizabeth; Rees, Teresa; Rice, Curt; Schiebinger, Londa; Schraudner, Martina; Sjørup, Karen; Tarrach, Rolf. Women in science and medicine. The Lancet 2011; Volum 377 (9768). ISSN 0140-6736.s 811 - 811.

 • Rice, Curt. Equality targets as a leadership tool. European Gender Summit 2011-11-08 - 2011-11-09 2011.

 • Rice, Curt. Publishing in the adjacent possible. 6th Munin Conference 2011-11-22 - 2011-11-23 2011.

 • Rice, Curt. Hvis kvinner i ledelsen er viktig. Morgenbladet 2011. ISSN 0805-3847.

 • Rice, Curt. Negative Results are Important. Research Europe 2011. ISSN 2632-9220.

 • Rice, Curt. Nobelkomiteens kvinneproblem. Dagbladet 2011. ISSN 0805-3766.

 • Rice, Curt. Status of Women: Three reasons women aren't in leadership positions. (Fulltekst: http://blog.fedcan.ca/2011/11/22/status-of-women-three-reasons-women-aren’t-in-leadership-positions/ FEDCAN blog 2011.

 • Rice, Curt. Et nytt steg i karrieren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009. ISSN 0804-3116.

 • Rice, Curt. Hvordan i all verden? Snikksnakk. 2009.

 • Rice, Curt; Dahl, Tove Irene. Hvordan vet du det?. (Fulltekst: http://uit.no/www/startsida/nyheter/rektorblogg/blogg?p_document_id=141832 2009.

 • Rice, Curt; Blaho, Sylvia. Nothing has serious consequences. Generative Linguistics in the Old World (GLOW) 32 2009-04-15 - 2009-04-17 2009.

 • Blaho, Sylvia; Rice, Curt. Variation (and some change) we can believe in: modularity in phonological theory. 6th Old World Conference in Phonology 2009-01-22 - 2009-01-24 2009.

 • Rice, Curt. Ledelse og maktstrukturer. ILOS seminar om arbeidsmiljø 2009-05-20 - 2009-05-20 2009.

 • Rice, Curt. Latent Leadership. Changing research landscapes to make the most of human potential - 10 years of EU activities in ‘Women and Science’ and Beyond 2009-05-14 - 2009-05-15 2009.

 • Rice, Curt. Forskningsledelse - A Sense of Urgency. Internseminar 2009-05-11 - 2009-05-11 2009.

 • Rice, Curt. The Tribal Scientist: Om å lede nedenfra. Forskningsseminar 2009-04-30 - 2009-04-30 2009.

 • Rice, Curt. Bidrar forskningsmeldingen til tverrvitenskapelig forskning av høy kvalitet?. Innfrir forskningsmeldingen regjeringens løfter om kunnskapssatsing i nord? 2009-04-27 - 2009-04-27 2009.

 • Rice, Curt. The Tribal Scientist: Leading from Below. Forskningskonferansen 2009-03-25 - 2009-03-25 2009.

 • Rice, Curt. Latent Leadership: Recruiting women in research groups. Kvalitet2009 / (E)Quality2009 2009-03-23 - 2009-03-24 2009.

 • Rice, Curt. Attracting the best and the brightest. SIU Profileringsseminar 2009-03-18 - 2009-03-19 2009.

 • Rice, Curt. Forutsetninger for å lykkes som SFF. SFF-Forum 2008-01-16 - 2008-01-17 2008.

 • Rice, Curt. Når lederen ikke kan lede. Morgenbladet 2008. ISSN 0805-3847.

 • Rice, Curt; Westergaard, Marit. Barn påvirker språket. Labyrint 2008 (1). ISSN 1890-565X.s 47 - 47.

 • Blaho, Sylvia; Morén-Duolljá, Bruce Timothy; Rice, Curt. The syntax of phonolgy. A radically substance-free approach. 2008.

 • Rice, Curt. Slottet i ødemarket, MARG. 2008.

 • Blaho, Sylvia; Rice, Curt. Variation (and some change) we can believe in: modularity and extreme acquisitionism in phonological theory. Workshop on variation and change 2008-06-12 - 2008-06-16 2008.

 • Rice, Curt. Latent Leadership: Recruiting Women to Research Groups. Gender Equality in Higher Education and Research 2008-10-22 - 2008-10-22 2008.

 • Rice, Curt; Baal, Berit Anne Bals; Odden, David. A Good Old-Fashioned Analysis of the Phonology of North Saami Gradation, With Special Attention to Representations. 5th North American Phonology Conference 2008-05-09 - 2008-05-11 2008.

 • Blaho, Sylvia; Rice, Curt. Contrastive prosodification and underlying floating segments: False epenthesis in Hungarian. 16th Manchester Phonology Meeting 2008-05-22 - 2008-05-24 2008.

 • Rice, Curt. Good old-fashioned constituents. Fifth North American Phonology Conference 2008-05-09 - 2008-05-11 2008.

 • Rice, Curt; Trosterud, Trond. Må datamaskinen kunne grammatikk for å forstå norsk?. Norges tekniske vitenskapsakademi 2008-04-02 - 2008-04-02 2008.

 • Rice, Curt. A Momentary Lapse of Reason. 5th Old World Conference in Phonology 2008-01-23 - 2008-01-26 2008.

 • Rice, Curt. Language Death, Language Birth: On the lifecycle of human languages. Academy of Lifelong Learning 2008-03-11 - 2008-03-11 2008.

 • Rice, Curt. Forskningsbaserte studieprogram: fakta, fiksjon og/eller floskel?. Forskning i utdanning 2008-04-03 - 2008-04-03 2008.

 • Rice, Curt. How did you do that? Om å bygge et SFF. Kollegieforum (KOF) 2008-04-04 - 2008-04-05 2008.

 • Rice, Curt. Hvordan vite om en postdoktor har blitt professor?. Forskerforum 2007; Volum 39 (4). ISSN 0800-1715.s 33 - 33.

 • Rice, Curt. Ny type institusjon i Tromsø. Morgenbladet 2007. ISSN 0805-3847.

 • Rice, Curt. Eliteuniversitet gjennom intern organisering. Morgenbladet 2007; Volum 118 (9). ISSN 0805-3847.s 19 - 19.

 • Rice, Curt. Når forskere lykkes. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2007. ISSN 0804-3116.

 • Rice, Curt; Vangsnes, Øystein A. Dialekten din er viktig!. (Fulltekst: http://uit.no/labyrint/2007_01/5092 Kunnskapsmagasinet Labyrint 2007; Volum 1 (1).s 46 - 46.

 • Rice, Curt. Periferi i verdsklasse, Stat & Styring, 2007, no 2. 2007.

 • Rice, Curt. NordNytt. 2007.

 • Rice, Curt; Steinmetz, Donald. Nouns with the prefix Ge-: A cross-linguistic study in gender assignment. 51st Annual International Linguistics Conference 2007-03-31 - 2007-04-02 2007.

 • Rice, Curt; Odden, David; Bals, Berit Anne. Coda licensing and the mora in North Saami gradation. 15th Manchester Phonology Meeting 2007-05-24 - 2007-05-26 2007.

 • Rice, Curt; Starke, Michal. Beyond Open Access. Drivkrefter i Vitenskaplig Publisering 2007-11-14 - 2007-11-14 2007.

 • Rice, Curt. Metrical Anatomy. Sound Circle 2007-02-07 - 2007-02-07 2007.

 • Rice, Curt. As proud the head with heavy feet: Restrictions on structure are in Gen. Fourth Old World Conference in Phonology (OCP4) 2007-01-18 - 2007-01-21 2007.

 • Rice, Curt. Hvordan skape god forskerutdanning. PhD seminar 2007-05-22 - 2007-05-22 2007.

 • Rice, Curt. Experiences with networks. NordForsk Network Seminar 2007-05-09 - 2007-05-09 2007.

 • Rice, Curt. Experiences from networking. Nordic Network Kick Off 2007-10-10 - 2007-10-11 2007.

 • Rice, Curt. Kvalitet på norsk forskning i et internasjonalt perspektiv. Universitets- og høgskolerådets Representantskapsmøte og 50-årsjubileum 2007-11-13 - 2007-11-13 2007.

 • Enger, Hans-Olav; Nesset, Tore; Rice, Curt. Editorial Introduction: The Grammar of Gender. Lingua 2006; Volum 116 (9). ISSN 0024-3841.s 1343 - 1345.

 • Enger, Hans-Olav; Nesset, Tore; Rice, Curt. Editorial introduction to the grammar of gender. Lingua 2006; Volum 116 (9). ISSN 0024-3841.s 1343 - 1345.

 • Rice, Curt. Dixon, R.M.W. & Aikhenvald, Alexandra Y. (eds.): Word: A cross-linguistic typology. Language 2006; Volum 82 (4). ISSN 0097-8507.s 941 - 942.

 • Rice, Curt. The Syllable in Optimality Theory.Edited by Caroline Féry and Ruben van de Vijver. Language 2006; Volum 82 (4). ISSN 0097-8507.s 943 - 944.

 • Rice, Curt; Bals, Berit Anne; Odden, David. Prosody and laryngeal features. Saami Linguistics Symposium 2006-11-23 - 2006-11-24 2006.

 • Rice, Curt; Steinmetz, Donald. The evolution of gender in English: Convergence of the unmarked. Amsterdam gender colloquium 2006-09-15 - 2006-09-16 2006.

 • Rice, Curt. (Universal) grammar and ternary stress. Departmental colloquium 2006-03-01 - 2006-03-01 2006.

 • Rice, Curt. Modeling ungrammaticality. Variation and stability in grammar 2006-04-26 - 2006-04-26 2006.

 • Rice, Curt. What is and what should never be: Ungrammaticality in G and UG. Fourth North American Phonology Conference 2006-05-12 - 2006-05-14 2006.

 • Rice, Curt. Språkstriden i skolen. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Rice, Curt. (3+2)+3 er ikke lik 3+(2+3): Jakten på forskerutdanning i verdensklasse. Forskerforum 2005; Volum 37 (8). ISSN 0800-1715.s 30 - 31.

 • Rice, Curtis Calvin. Fikkert and Jacobs (eds): Development in prosodic systems. Language 2005; Volum 81. ISSN 0097-8507.

 • Rice, Curt. Same problem, different solutions: Gaps and repairs and the morphology-phonology interface. North Eastern Linguistics Society (NELS) 36 2005-10-28 - 2005-10-30 2005.

 • Rice, Curt. Freedom does not imply anarchy. Workshop on Freedom of Analysis 2005-09-01 - 2005-09-02 2005.

 • Rice, Curt. Nothing is a phonological fact. Manchester Phonology Meeting 13 2005-05-26 - 2005-05-28 2005.

 • Rice, Curt. Mitt språk. Åpning av utstilling 2005-11-14 - 2005-11-14 2005.

 • Rice, Curt. Veien til SFF. Telemedisin workshop on external financing 2005-05-22 - 2005.

 • Rice, Curt. Endangered and dying languages. Ordkalotten 2004-09-07 - 2004-09-09 2004.

 • Rice, Curt. Optimizing Russian gender. Formal approaches to Slavic linguistics 13 2004-02-27 - 2004-02-29 2004.

 • Rice, Curt. The phonology of paradigms. The phonology of paradigms 2004-04-14 - 2004-04-16 2004.

 • Rice, Curt; Steinmetz, Donald. Remarks on the distinction between natural and grammatical gender. Tromsø gender workshop 2004-05-14 - 2004-05-14 2004.

 • Rice, Curt. Phonology at CASTL -- the leading ideas. CASTL - Reykjavik Workshop 2004-06-04 - 2004-06-04 2004.

 • Rice, Curt. The role of loanwords in the analysis of Norwegian stress and quantity. Manchester phonology meeting 2004-05-20 - 2004-05-22 2004.

 • Rice, Curt. Introduction to optimality theory. Eastern European Summer School in Generative Grammar 2004-07-26 - 2004-07-30 2004.

 • Rice, Curt. Issues in the phonology of paradigms. Eastern European Summer School in Generative Grammar 2004-08-02 - 2004-08-06 2004.

 • Rice, Curt. Patterns in language. Northern Norwegian Academy of Sciences 2004-05-13 - 2004-05-13 2004.

 • Rice, Curt. Building a CASTL under the Arctic sky. Norsk faglitterær forfatter- og oversetter forening 2003-11-22 - 2003-11-22 2003.

 • Rice, Curt. Når vi mister språket. Nordlys 2003. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Rice, Curt. CASTL, language and languages. Seminar on French-Norwegian Scientific Cooperation 2003-10-27 - 2003-10-28 2003.

 • Rice, Curt. A decade with OT. Phonologie et phonétique du français: données et théories 2003-12-11 - 2003-12-13 2003.

 • Rice, Curt. Passiv språklæring. Dag og Tid 2002. ISSN 0803-334X.

 • Rice, Curt. Forskning og formidling. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Bye, Patrik; Rice, Curt. Virtual Phonology: Rule Sandwiching and Multiple Opacity in North Saami. 2001.

 • Bye, Patrik; Rice, Curt. Correspondence in the Prosodic Hierarchy and the Grid. 1996.

 • [Loading...]