Bilde av Alhaug, Gulbrand
Photo: HSL FAK UiT v/Torje Jenssen
Bilde av Alhaug, Gulbrand
Department of Language and Culture gal000@post.uit.no

Gulbrand Alhaug • Gulbrand Alhaug :
  Gardsnamn i Stange-bygda brukt som etternamn
  Gammalt frå Stange og Romedal 2020
 • Gulbrand Alhaug :
  Axel i Sverige - Axel/Aksel i Noreg. Om bruken av og i svensk og norsk
  Uppsala universitet 2018
 • Gulbrand Alhaug, Minna Saarelma :
  Naming of children in Finnish and Finnish-Norwegian families in Norway
  John Benjamins Publishing Company 2017 DOI
 • Gulbrand Alhaug :
  Aase eller Åse - i kva grad har rettskrivingsendringa aa > å i norsk verka inn på bruken av aa og å i personnamn?
  Studia Anthroponymica Scandinavica 2017
 • Gulbrand Alhaug :
  Etternamnssystemet i bygd og by på slutten av 1800-talet - ei samanlikning av Hamar, Stange og Romedal
  Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2017 ARKIV / FULLTEKST
 • Gulbrand Alhaug :
  NORNAs personnamnterminologiprosjekt: Databasen og den datatekniske tilrettelegginga
  Norna 2015
 • Gulbrand Alhaug :
  Utanlandsk påverknad på fornamna i Noreg frå 1700-talet til 2007.
  Novus Forlag 2015
 • Gulbrand Alhaug, Minna Saarelma :
  Møte mellom to ulike namnesystem.
  Novus Forlag 2015
 • Gulbrand Alhaug :
  Espolin - eit spesielt norsk mellomnamn med opphav i eit islandsk gardsnamn
  Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2014
 • Gulbrand Alhaug :
  En-d-re, Hen-d-ry og Is-t-rael - om epentetisk d og t i namn
  Novus Forlag 2014
 • Gulbrand Alhaug :
  Kjeldebruken i 10 001 navn
  Studia Anthroponymica Scandinavica 2013
 • Gulbrand Alhaug :
  Åse og Sæbjørn - unngår dagens foreldre å gi barna namn med <æ>, <ø> og <å>?
  Føroya Fródskaparfelag 2013
 • Gulbrand Alhaug, Aud-Kirsti Pedersen :
  Namn i det fleirspråklege Noreg
  Novus Forlag 2015
 • Gulbrand Alhaug, Tove Bull, Aud-Kirsti Pedersen :
  Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck
  Novus Forlag 2014
 • Gulbrand Alhaug :
  Botolv - 80 år
  Nytt om namn 2020
 • Gulbrand Alhaug :
  Dobbeltnamn blant ungdom i Hordaland. Melding av Marianne Senneseth: Bruk av dobbeltnavn bland hordalandsungdom mellom 16 og 19 år. Mastergradsoppgave i nordisk. NOLISP350. Universitetet i Bergen, våren 2018.
  Nytt om namn 2020
 • Gulbrand Alhaug :
  Når namn byggjer nasjon
  Norsk Tidend 2019
 • Gulbrand Alhaug :
  Personarbeid av P.A. Munch. Ved Kristoffer Kruken (2016)
  Namn och bygd 2017
 • Aud-Kirsti Pedersen, Gulbrand Alhaug :
  Forord
  Novus Forlag 2015
 • Gulbrand Alhaug, Torgeir (avisa Nordlys) Bråthen :
  Men Corner Jenssen klager ikke på navnet
  24. June 2015
 • Gulbrand Alhaug :
  Sigurd gjør Sigurd populært
  20. February 2014
 • Gulbrand Alhaug, Michael Sandelson :
  Parents drop Nordic-specific names
  18. July 2014
 • Gulbrand Alhaug, Anne Lise Stranden :
  Mange velger navn etter fødselsmåned
  18. August 2014
 • Gulbrand Alhaug, Susanne Flølo :
  æ, ø, å og Tom-Ole er ut
  17. July 2014
 • Gulbrand Alhaug, Susanne Flølo :
  æ, ø, å og Tom-Ole på veg ut
  17. July 2014
 • Gulbrand Alhaug, Trond K. Johansen :
  Myre-navn i egen app
  08. August 2014
 • Gulbrand Alhaug, Jan Sjunnesson :
  Norrmän överger norska namn
  28. November 2014
 • Gulbrand Alhaug, Susanne Flølo :
  æ, ø, å og Tom-Ole er ut
  17. July 2014
 • Gulbrand Alhaug, Torgeir (avisa Nordlys) Bråthen :
  Men Corner Jenssen klager ikke på navnet
  24. June 2014
 • Gulbrand Alhaug, Annje Dorte Lunås :
  Nina Christine x 3 - ikke et populært navn lenger
  04. July 2014
 • Gulbrand Alhaug, Ida Ramberg :
  Hva skal barnet hete?
  03. January 2014
 • Gulbrand Alhaug, Torgeir (avisa Nordlys) Bråthen :
  Men Corner Jenssen klager ikke på navnet
  24. June 2014
 • Gulbrand Alhaug, Mina Th. Watz :
  Navnet kan avsløre hvor du kommer fra
  23. February 2013
 • Gulbrand Alhaug, Martine Haug Nysether :
  Hva skal kjendisbarnet hete?
  01. August 2013
 • Gulbrand Alhaug, Ida Ramberg :
  Hva skal barnet hete
  18. December 2013
 • Gulbrand Alhaug, Ann Jones :
  Yrkesetternavn sjeldne i Norge, Smed mot engelsk Smith o.fl
  29. September 2013
 • Gulbrand Alhaug :
  Sigurd gjør Sigurd populært
  20. February 2013
 • Gulbrand Alhaug, Tord Oleander Pedersen :
  Fornavnet ditt røper deg
  20. February 2013
 • Gulbrand Alhaug :
  Populære Ingrid
  24. January 2013
 • Gulbrand Alhaug :
  Kjeldebruken i 10 001 navn : genmäle
  Studia Anthroponymica Scandinavica 2013
 • Gulbrand Alhaug :
  NORNAs personnamnterminologiprosjekt: Databasen og den datatekniske tilretteleigginga
  2012
 • Ingunn Aagedal Schinstad, Gulbrand Alhaug :
  Mange navn å velge mellom
  06. November 2012
 • Lone Lohne, Gulbrand Alhaug :
  Over 5000 Oslo-folk har byttet navn i år
  30. November 2012
 • Gulbrand Alhaug :
  Bakvending av navn – Nielsen til Neslein og Ekenstam til Matsneke
  26. February 2012
 • Gulbrand Alhaug, Katrine Andreassen :
  Her er navnene som funker i utlandet
  01. June 2012
 • Gulbrand Alhaug, Marthe Kaasa Færø :
  Disse navnene velger de rike og velstående
  07. December 2012
 • Gulbrand Alhaug, Marit Aaby Vebenstad :
  Er det greit med samme forbokstav på søsken?
  29. January 2012
 • Gulbrand Alhaug, Ann Jones :
  Forskjeller mellom fornavn i Norge og Sverige
  15. April 2012
 • Gulbrand Alhaug, Ann Jones :
  Smed og Smith – "yrkesetternavn" i Norge
  08. July 2012
 • Gulbrand Alhaug, Marthe Kaasa Færø :
  De mest populære forbokstavene
  30. October 2012

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →