Gulbrand-Alhaug.jpg
Photo: HSL FAK UiT v/Torje Jenssen
Gulbrand-Alhaug.jpg
Department of Language and Culture gulbrand.alhaug@uit.no

Gulbrand Alhaug • Alhaug, Gulbrand. Gardsnamn i Stange-bygda brukt som etternamn. Gammalt frå Stange og Romedal 2020. ISSN 0333-0907.s 129 - 155.
 • Alhaug, Gulbrand. Axel i Sverige - Axel/Aksel i Noreg. Om bruken av <x> og <ks> i svensk og norsk. Uppsala universitet 2018 ISBN 978-91-506-2674-2.s 61 - 67.
 • Alhaug, Gulbrand. Etternamnssystemet i bygd og by på slutten av 1800-talet - ei samanlikning av Hamar, Stange og Romedal. (fulltekst) Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2017 (34). ISSN 0800-4684.s 7 - 34.
 • Alhaug, Gulbrand; Saarelma, Minna. Naming of children in Finnish and Finnish-Norwegian families in Norway. John Benjamins Publishing Company 2017 ISBN 9789027256805.s 70 - 91.s doi: 10.1075/pbns.275.04alh.
 • Alhaug, Gulbrand. Aase eller Åse - i kva grad har rettskrivingsendringa aa > å i norsk verka inn på bruken av aa og å i personnamn?. Studia Anthroponymica Scandinavica 2017; Volum 34. ISSN 0280-8633.s 25 - 60.
 • Alhaug, Gulbrand. NORNAs personnamnterminologiprosjekt: Databasen og den datatekniske tilrettelegginga. Norna 2015 (1) ISBN 978-91-7276-090-5. ISSN 0346-6728.s 263 - 270.
 • Alhaug, Gulbrand. Utanlandsk påverknad på fornamna i Noreg frå 1700-talet til 2007.. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-775-6.s 297 - 320.
 • Alhaug, Gulbrand; Saarelma, Minna. Møte mellom to ulike namnesystem.. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-775-6.s 187 - 215.
 • Alhaug, Gulbrand. Espolin - eit spesielt norsk mellomnamn med opphav i eit islandsk gardsnamn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2014 (31). ISSN 0800-4684.s 7 - 17.
 • Alhaug, Gulbrand. En-d-re, Hen-d-ry og Is-t-rael - om epentetisk d og t i namn. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9.s 155 - 173.
 • Alhaug, Gulbrand. Åse og Sæbjørn - unngår dagens foreldre å gi barna namn med <æ>, <ø> og <å>?. Føroya Fródskaparfelag 2013 (58) ISBN 978-99918-65-61-4. ISSN 0365-6772.s 40 - 54.
 • Alhaug, Gulbrand. Kjeldebruken i 10 001 navn. Studia Anthroponymica Scandinavica 2013. ISSN 0280-8633.
 • Alhaug, Gulbrand. August fødd i august, Julie i juli eller jula - om fornamn relatert til tidspunktet for fødselen. Studia Anthroponymica Scandinavica 2012; Volum 30. ISSN 0280-8633.s 25 - 47.
 • Alhaug, Gulbrand. Namnet BOTOLV frå 600-talet til i dag. Novus Forlag 2010 ISBN 978-82-7099-569-1.s 1 - 11.
 • Alhaug, Gulbrand; Saarelma, Minna. Namn på barn i Noreg (fødd 1990-2006) med finske eller finsk-norske foreldre. 2009 (85) ISBN 978-952-5446-42-5. ISSN 0346-6728.s 85 - 110.
 • Alhaug, Gulbrand; Saarelma, Minna. Eeva Törmänen eller Eva Dørmænen? Møte mellom finsk og norsk navnesystem i Noreg - med vekt på Nord-Noreg. Norna-rapporter 2008 (84). ISSN 0346-6728.s 21 - 38.
 • Alhaug, Gulbrand. Dagny og Hjørdis i Trondheim etter oppføringa av Hærmendene paa Helgeland. 2007 ISBN 0000000000000.s 14 - 16.
 • Alhaug, Gulbrand. A comparison of first names in Norway and Sweden during the 20th century. 2007 ISBN 978-91-7229-041-9.s 15 - 33.
 • Alhaug, Gulbrand. Norwegian Section (First Names). 2006 ISBN 1-904746-19-5.
 • Alhaug, Gulbrand. Tog, Gudergod og Hværsaagod - om praktiseringa av den nye personnamnloven. Nytt om namn 2004 (39). ISSN 0800-4676.s 28 - 32.
 • Alhaug, Gulbrand. Teaching of anthroponymy: a Norwegian contribution. Onoma 2004; Volum 39. ISSN 0078-463X.s 175 - 196.
 • Alhaug, Gulbrand. HANNE, ELISE, CAROLINE � om framveksten av fleirnamnsskikken i Noreg på 1700-talet. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2004 (20�21). ISSN 0800-4684.s 63 - 94.
 • Alhaug, Gulbrand. Avhandling med vidt perspektiv på svensk namngiving på 1800-talet. Studia Anthroponymica Scandinavica 2003 (21). ISSN 0280-8633.s 63 - 82.
 • Alhaug, Gulbrand. Den nye norske personnamnloven � for liberal?. Studia Anthroponymica Scandinavica 2003 (21). ISSN 0280-8633.s 93 - 97.
 • Alhaug, Gulbrand. Dobbeltnamn og nokre andre termproblem i det terminologiske feltet til dobbeltnamn. Uppsala universitet 2002 ISBN 91-506-1544-0.s 7 - 22.
 • Alhaug, Gulbrand. ATLANTA og NORDSTJERNA � namn på barn fødd på havet. 2002 ISBN 99918-41-32-6.s 43 - 54.
 • Alhaug, Gulbrand. Norvegia. I prenomi piu frequenti. Rivista Italiana di Onomastica 2002; Volum VIII (2).s 662 - 664.
 • Alhaug, Gulbrand. Personal names in Northern Norway. Onoma 2002 (37). ISSN 0078-463X.s 301 - 322.
 • Alhaug, Gulbrand; Eskeland, Tuula. Kva for stadnamn bruker russarane på Svalbard?. Nytt om namn 2001 (34). ISSN 0800-4676.s 36 - 40.
 • Alhaug, Gulbrand. Framlegg til ny personnamnlov. Nytt om namn 2001 (33). ISSN 0800-4676.s 8 - 12.
 • Alhaug, Gulbrand. Automatisk namneattkjennar. Nytt om namn 2001 (33). ISSN 0800-4676.s 28 - 29.
 • Alhaug, Gulbrand; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter. Personnamn og likestilling. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 1999; Volum 16. ISSN 0800-4684.s 41 - 60.
 • Alhaug, Gulbrand. Skal genitivs -s markeras i mellomnamn � Egilsønn eller Egilssønn?. Nytt om namn 1999 (30). ISSN 0800-4676.s 22 - 24.
 • Alhaug, Gulbrand. Norsk namnebibliografi 1998. Nytt om namn 1999 (30). ISSN 0800-4676.s 45 - 52.
 • Alhaug, Gulbrand; Kristoffersen Egilsdatter, Agnete. Personnamn og likestilling. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 1999 (16). ISSN 0800-4684.s 41 - 60.
 • Alhaug, Gulbrand. «Eg er døypt Per Jørn, men dei fleste kallar meg berre Per» � om bruken av tiltalenamn i dobbeltnamn. Studia Anthroponymica Scandinavica 1999 (17). ISSN 0280-8633.s 67 - 92.
 • Akselberg, Gunnstein; Alhaug, Gulbrand. Nordisk namnforskning 1997. Litteraturkrönika. 2.5 Noreg. Namn och bygd 1998 (86). ISSN 0077-2704.s 134 - 144.
 • Alhaug, Gulbrand. Norsk namnebibliografi 1997. Nytt om namn 1998 (28). ISSN 0800-4676.s 45 - 52.
 • Akselberg, Gunnstein; Alhaug, Gulbrand. Nordisk namnforskning 1996. Litteraturkrönika. 2.5 Noreg. Namn och bygd 1997 (85). ISSN 0077-2704.s 110 - 117.
 • Alhaug, Gulbrand. Norsk namnebibliografi 1996. Nytt om namn 1997 (26). ISSN 0800-4676.s 43 - 52.
 • Alhaug, Gulbrand; Nes, Oddvar. Nordisk namnforskning 1995. Litteraturkrönika. 2.5 Noreg. Namn och bygd 1996 (84). ISSN 0077-2704.s 113 - 120.
 • Alhaug, Gulbrand. Norsk namnebibliografi 1995. Nytt om namn 1996 (24). ISSN 0800-4676.s 45 - 52.
 • Alhaug, Gulbrand; Nes, Oddvar. Nordisk namnforskning 1994. Litteraturkrönika. Namn och bygd 1995 (83). ISSN 0077-2704.s 160 - 166.
 • Alhaug, Gulbrand. Ivar Aasen og forenklingsregelen � TJUKKNA eller TJUKNA. 1994 ISBN 82-90500-18-1.s 17 - 26.
 • Alhaug, Gulbrand. Personnamn og jus. Nytt om namn 1994 (20). ISSN 0800-4676.s 12 - 14.
 • Alhaug, Gulbrand. Lemmatisering av namnevariantar � ein nivåmodell basert på norsk materiale. Studia Anthroponymica Scandinavica 1992 (10). ISSN 0280-8633.s 115 - 150.
 • Konstantinov, Yulian; Alhaug, Gulbrand; Igla, Birgit. Names of the Bulgarian Pomaks. Nordlyd 1991 (17). ISSN 0332-7531.s 4 - 117.
 • Alhaug, Gulbrand. Personnamngransking som middel til å oppspore slektsrøter. 1991 ISBN 82-7099-180-5.s 173 - 191.
 • Alhaug, Gulbrand; Konstantinov, Yulian. Compromise names among Pomaks of Bulgaria. 1991 ISBN 82-7099-188-0.s 21 - 35.
 • Alhaug, Gulbrand. Russiske personnamn i Nord-Noreg. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 1991 (8). ISSN 0800-4684.s 93 - 114.
 • Igla, Birgit; Alhaug, Gulbrand; Konstantinov, Yulian. Some Preliminary Comments on the Language and Names of the Gypsies of Zlataritsa in Bulgaria. Nordlyd 1991 (17). ISSN 0332-7531.s 118 - 134.
 • Alhaug, Gulbrand. Personnamn i Nord-Noreg � forskingsstatus og perspektiv framover. Nordlyd 1989 (15). ISSN 0332-7531.s 87 - 113.
 • Alhaug, Gulbrand; Vestbøstad, Per. Innleiing � med brukarrettleiing. 1989 ISBN 82-419-0024-4.s VII - XVI.
 • Alhaug, Gulbrand. Måling av samsvar mellom dialekt og nynorsk/bokmål. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1987 (1). ISSN 0800-3076.s 59 - 70.
 • Alhaug, Gulbrand. Noko om tvikjønna fornamn i Noreg. 1987 (35) ISBN 91-7276-033-8. ISSN 0346-6728.s 186 - 205.
 • Alhaug, Gulbrand. Namneleddsoppkalling i Nord-Noreg på 1900-talet. Nordlyd 1986; Volum 11. ISSN 0332-7531.s 118 - 135.
 • Alhaug, Gulbrand. Noen trekk ved fornamna i Nord-Noreg. Studia Anthroponymica Scandinavica 1985 (3). ISSN 0280-8633.s 73 - 102.
 • Alhaug, Gulbrand. Noen skilnader i namnemønsteret mellom Nord-Noreg og Indre Austlandet. 1985 (29) ISBN 91-7276-028-1. ISSN 0346-6728.s 42 - 56.
 • Alhaug, Gulbrand. Prinsipp for samankopling av bokmålsord og nynorskord i Norsk ordregistrant. Universitetsforlaget 1985 ISBN 82-00-07484-6.s 9 - 17.
 • Alhaug, Gulbrand; Pedersen, Aud-Kirsti. Namn i det fleirspråklege Noreg. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-775-6.s 217 - 238.
 • Alhaug, Gulbrand; Bull, Tove; Pedersen, Aud-Kirsti. Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9.s 17 - 36.
 • Alhaug, Gulbrand. 10 001 navn. Norsk fornavnleksikon. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 978-82-02-24184-1.
 • Harsson, Margit; Larsen, Terje; Alhaug, Gulbrand. Schmidt, Smith, Smidt, Smit og Smitt – og annan ortografisk variasjon i personnamn. 2008 ISBN 978-82-92596-16-6.
 • Alhaug, Gulbrand; Mørck, Endre; Pedersen, Aud-Kirsti. Mot rikare mål å trå. Festskrift til Tove Bull. Novus Forlag 2005 ISBN 82-7099-422-7.s 68 - 79.
 • Alhaug, Gulbrand. Fornamn i Noreg frå 1900 til 1975 - med vekt på endringar i namnemønsteret. Novus Forlag 2004 (23) ISBN 82-7099-396-4. ISSN 0333-2543.
 • Konstantinov, Yulian; Alhaug, Gulbrand. Names, Ethnicity, and Politics. Islamic Names in Bulgaria 1912�1992. 1995 (15). ISSN 0333-2543.
 • Alhaug, Gulbrand; Kruken, Kristoffer; Salvesen, Helge. Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991. 1991 ISBN 82-7099-188-0.s 472 - 486.
 • Alhaug, Gulbrand. En datamaskinell undersøkelse av suffiksvekslingen -ing/-ning i moderne norsk. 1973 (4).
 • Alhaug, Gulbrand. Botolv - 80 år. Nytt om namn 2020. ISSN 0800-4676.s 48 - 50.
 • Alhaug, Gulbrand. Dobbeltnamn blant ungdom i Hordaland. Melding av Marianne Senneseth: Bruk av dobbeltnavn bland hordalandsungdom mellom 16 og 19 år. Mastergradsoppgave i nordisk. NOLISP350. Universitetet i Bergen, våren 2018.. Nytt om namn 2020 (69-70). ISSN 0800-4676.s 84 - 85.
 • Alhaug, Gulbrand. Når namn byggjer nasjon. Norsk Tidend 2019 (3). ISSN 0801-8774.s 14 - 17.
 • Alhaug, Gulbrand. Personarbeid av P.A. Munch. Ved Kristoffer Kruken (2016). Namn och bygd 2017 (105). ISSN 0077-2704.s 186 - 189.
 • Alhaug, Gulbrand; Bråthen, Torgeir (avisa Nordlys). Men Corner Jenssen klager ikke på navnet. 2015.
 • Pedersen, Aud-Kirsti; Alhaug, Gulbrand. Forord. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-775-6.s 7 - 9.
 • Alhaug, Gulbrand; Sjunnesson, Jan. Norrmän överger norska namn. 2014.
 • Alhaug, Gulbrand. Sigurd gjør Sigurd populært. 2014.
 • Alhaug, Gulbrand; Ramberg, Ida. Hva skal barnet hete?. 2014.
 • Alhaug, Gulbrand; Bråthen, Torgeir (avisa Nordlys). Men Corner Jenssen klager ikke på navnet. 2014.
 • Alhaug, Gulbrand; Lunås, Annje Dorte. Nina Christine x 3 - ikke et populært navn lenger. 2014.
 • Alhaug, Gulbrand; Bråthen, Torgeir (avisa Nordlys). Men Corner Jenssen klager ikke på navnet. 2014.
 • Alhaug, Gulbrand; Flølo, Susanne. æ, ø, å og Tom-Ole er ut. 2014.
 • Alhaug, Gulbrand; Flølo, Susanne. æ, ø, å og Tom-Ole er ut. 2014.
 • Alhaug, Gulbrand; Flølo, Susanne. æ, ø, å og Tom-Ole på veg ut. 2014.
 • Alhaug, Gulbrand; Sandelson, Michael. Parents drop Nordic-specific names. 2014.
 • Alhaug, Gulbrand; Johansen, Trond K.. Myre-navn i egen app. 2014.
 • Alhaug, Gulbrand; Stranden, Anne Lise. Mange velger navn etter fødselsmåned. 2014.
 • Alhaug, Gulbrand. Kjeldebruken i 10 001 navn : genmäle. Studia Anthroponymica Scandinavica 2013; Volum 31. ISSN 0280-8633.s 119 - 123.
 • Alhaug, Gulbrand. Populære Ingrid. 2013.
 • Alhaug, Gulbrand; Pedersen, Tord Oleander. Fornavnet ditt røper deg. 2013.
 • Alhaug, Gulbrand. Sigurd gjør Sigurd populært. 2013.
 • Alhaug, Gulbrand; Watz, Mina Th.. Navnet kan avsløre hvor du kommer fra. 2013.
 • Alhaug, Gulbrand; Nysether, Martine Haug. Hva skal kjendisbarnet hete?. 2013.
 • Alhaug, Gulbrand; Ramberg, Ida. Hva skal barnet hete. 2013.
 • Alhaug, Gulbrand; Jones, Ann. Yrkesetternavn sjeldne i Norge, Smed mot engelsk Smith o.fl. 2013.
 • Alhaug, Gulbrand. NORNAs personnamnterminologiprosjekt: Databasen og den datatekniske tilretteleigginga. Den femtende nordiske navneforskerkongres, Askov Højskole 2012-06-06 - 2012-06-09 2012.
 • Lohne, Lone; Alhaug, Gulbrand. Over 5000 Oslo-folk har byttet navn i år. 2012.
 • Aagedal Schinstad, Ingunn; Alhaug, Gulbrand. Mange navn å velge mellom. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand. Namneskikkar i Nord-Noreg. Senioruniversitetet 2012-04-18 - 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Møllersen, Brynhild Marit Berger. Hva skal barnet hete?. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Kvamme, Kjetil. God dag, mitt navn er Harvard. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Viseth, Ellen S.. Hva skal barnet hete? Norske foreldre diskuterer i månedsvis. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Eriksen, Heidi Østhus. Pappa er passiv i navnevalget. Foreldrenes utdanning betyr mye. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Eriksen, Stine. Jentene får blomsternavn - guttene oppkalles etter rovdyr. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Bjordal, Nina. Her er doktor Batman. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Pedersen, Hege Kristin Fosser. 50 000 fornavn å velge mellom. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Færø, Marthe Kaasa. Disse navnene velger de rike og velstående. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Færø, Marthe Kaasa. Nå skal alle navn slutte på.... 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Færø, Marthe Kaasa. Navnene på disse forbokstavene er mest populære. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Andreassen, Katrine. Velger navn fra tv-serier. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Færø, Marthe Kaasa. Foreldre skyr navn med med bokstavene æ, ø og å. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Færø, Marthe Kaasa. Estelle kan bli nytt trendnavn i Norge. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Vebenstad, Marit Aaby. Er det greit med samme forbokstav på søsken?. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Vebenstad, Marit Aaby. Dette er de rareste navnene. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand. Kallenavn. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Andreassen, Katrine. Hvem velger barnets navn?. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Andreassen, Katrine. Navnet du gir barnet, viser hva du stemmer. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Færø, Marthe Kaasa. Navnene skal begynne på M. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Korsbrekke, Marte. De mest populære blomsternavnene. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Korsbrekke, Marte. Det finnes ett navn som ennå ikke er tatt i bruk. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Andreassen, Katrine. Her er navnene som funker i utlandet. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Bakker, Synne. Her er Lykke og Ekstase. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Færø, Marthe Kaasa. Kjendiser gjør navn populære. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Færø, Marthe Kaasa. Disse navnene velger de rike og velstående. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Færø, Marthe Kaasa. De mest populære forbokstavene. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Andreassen, Katrine. Her er navnene som funker i utlandet. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Vebenstad, Marit Aaby. Er det greit med samme forbokstav på søsken?. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Jones, Ann. Smed og Smith – "yrkesetternavn" i Norge. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand; Jones, Ann. Forskjeller mellom fornavn i Norge og Sverige. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand. Bakvending av navn – Nielsen til Neslein og Ekenstam til Matsneke. 2012.
 • Alhaug, Gulbrand. Laging av toledda namn 1810-2010. Det 14. møtet om norsk språk i Tromsø (Mons) 2011-11-25 - 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Boklansering. Boklansering 2011-11-10 - 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. 10 001 fornamn i nytt namneleksikon. http://www.soff.uit.no 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Her er de mest populære navnene. TV2.no 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Kanskje barnet skal hete Hølje eller Andris?. Stavanger Aftenblad 2011. ISSN 0804-8991.
 • Alhaug, Gulbrand. Vurdert å kalle poden Analius, Magnhard eller Rudvin. NRK - www.nrk.no 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Bjørnstjerne Bjørnson først med Bjørnstjerne. NRK - www.nrk.no 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Norske navn er upopulære. http://www.nrk.no/nyheter/kultur/medier/3358928.html 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Kjært barn har mange navn. Bladet Tromsø 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Slik lager du et nytt navn. Foreldre og barn 2011. ISSN 0332-513X.
 • Alhaug, Gulbrand. Dobbeltnavn. Foreldre og barn 2011. ISSN 0332-513X.
 • Alhaug, Gulbrand. 20 navn ingen bruker ennå. Dagbladet 2011. ISSN 0805-3766.
 • Alhaug, Gulbrand. Navnene ingen andre har. barnimagen.com 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Slik finner du navn til søsken. barnimagen.com 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Sjekk hva som er Norges vanligste dobbeltnavn. barnimagen.com 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Slik lager du et nytt fornavn. ABCnyheter.no 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Dette sier barnets navn om deg. ABCnyheter.no 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Hvert fjerde barn får to fornavn. ABCnyheter.no 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Hva skal barnet hete?. Trønder-avisa 2011. ISSN 0805-4045.
 • Alhaug, Gulbrand. Professor med navnedilla. Bladet Tromsø 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Heter du Ailén, Signhild, Almar eller Evald er du sannsynligvis fra Troms. Harstad Tidende 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Mange navn å velge mellom. Gudbrandsdølen Dagningen 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Fornamn som er typiske for Finnmark. Finnmarken 2011. ISSN 0805-4681.
 • Alhaug, Gulbrand. En navnefest. Dagbladet 2011. ISSN 0805-3766.
 • Alhaug, Gulbrand. Hei, jeg heter Jan Banan. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.
 • Alhaug, Gulbrand. Radioinnslag. 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Radioinnslag. 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Laging av nye fornamn i Noreg frå 1810 til i dag – Aldor, Audgunn og Krisander. Qvigstad-forelesing 2011-11-03 - 2011-11-03 2011.
 • Aanstad H., Kristine; Alhaug, Gulbrand. Navneforsker etterlyser mer kreative norske navn. 2011.
 • Stoichevski, William; Alhaug, Gulbrand. Researcher bemoans dearth of new names. 2011.
 • Solhaug, Randi M.; Alhaug, Gulbrand. Etterlyser kreative navnevalg. 2011.
 • Gustavsen, John; Alhaug, Gulbrand. Storverk om personnamn. 2011.
 • Solhaug, Randi M.; Alhaug, Gulbrand. Nytt navneleksikon. 2011.
 • Eikeland, Martin; Alhaug, Gulbrand. Lag nye navn. 2011.
 • Dommersnes, Tor Dagfinn; Alhaug, Gulbrand. Hva skal barnet hete, sa du?. 2011.
 • Berg Hansen, Camilla; Alhaug, Gulbrand. Hvem blir først "Oslo Marie"?. 2011.
 • Opedal, Hallgeir; Alhaug, Gulbrand. Navnet skjemmer ingen?. 2011.
 • Kluge, Lars; Alhaug, Gulbrand. Navnet skjemmer ingen. 2011.
 • Sandøy, Morten; Alhaug, Gulbrand. Nytt namneleksikon. 2011.
 • Torp, Ole; Alhaug, Gulbrand. Hvilke fornavn velger dagens foreldre?. 2011.
 • Berg, Eirik; Alhaug, Gulbrand. Nordiske fornavn er upopulære blant dagens foreldre. 2011.
 • Alhaug, Gulbrand; Staude, Vår. Har "kriminelle" spesielle fornavn (Ronny, Tommy etc.)?. 2011.
 • Løvaas, Kårstein; Alhaug, Gulbrand. Det nye navneleksikonet "10 001 navn". 2011.
 • Sveen, Knut; Alhaug, Gulbrand. Fornamn som er typiske for Hedmark og Oppland. 2011.
 • Vang, Bjørn; Alhaug, Gulbrand. Navneserie. 2011.
 • Alhaug, Gulbrand. Namn og kulturelle kontaktar. NORNA-symposium i Hapsal (Estland) 22.–25. mai 2008. Nytt om namn 2008 (47). ISSN 0800-4676.s 21 - 23.
 • Alhaug, Gulbrand; Saarelma, Minna. Namn på barn i Noreg (fødd 1990–2006) med finske eller finsk-norske foreldre. NORNAs 37. symposium 2008-05-22 - 2008-05-25 2008.
 • Alhaug, Gulbrand. Namnemotar i Noreg frå 1700-talet til i dag. Språknytt 2008 (2). ISSN 0333-3825.s 10 - 13.
 • Alhaug, Gulbrand. Personnamn i eit språkkontaktområde. [Omtale av masteroppgåve av Torill Letto, 2007: Navneskikker i Lyngen på 1800-tallet – en undersøkelse av navngiving i et språkkontaktområde i et etnisk og religiøst perspektiv.]. Nytt om namn 2008 (47). ISSN 0800-4676.s 58 - 60.
 • Alhaug, Gulbrand. Skilnad i namnemønsteret i to nordnorske område. [Omtale av hovudoppgåve av Dag Rørbakk, 2005: Ei samanlikning av kvinnenamn i Lofoten (Buksnes) og Indre Troms (Målselv og Bardu) på 1800-talet.]. Nytt om namn 2008 (47). ISSN 0800-4676.s 51 - 52.
 • Alhaug, Gulbrand. [Melding av] Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.–12. september 2004. Red. av. Gudlaug Nedrelid og Tom Schmidt. (Skriftserien nr. 116.), Høgskolen i Agder, Kristiansand 2005. Studia Anthroponymica Scandinavica 2007 (25). ISSN 0280-8633.s 150 - 154.
 • Alhaug, Gulbrand. Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10-12 september 2004. Namn och bygd 2007; Volum 95. ISSN 0077-2704.s 138 - 140.
 • Alhaug, Gulbrand; Sandberg, Per-Øivind. Dobbeltnamn - eit statussymbol på 1700-talet. Gammalt frå Stange og Romedal 2006. ISSN 0333-0907.s 175 - 191.
 • Alhaug, Gulbrand. Lemik - eit typisk romedalsnamn på 1800-talet. Gammalt frå Stange og Romedal 2006. ISSN 0333-0907.s 192 - 197.
 • Alhaug, Gulbrand. [Melding av] Vera Lif: Ingermanländares namnskick under 1900-talet. Kontinuitet och förändring. Namn och bygd 2005 (93). ISSN 0077-2704.s 150 - 151.
 • Alhaug, Gulbrand. Toril – a name that spelled freedom in 1945. Peter Lang Publishing Group 2005 ISBN 3-03910-625-2.s 19 - 29.
 • Alhaug, Gulbrand. Støtte frå Noregs forskingsråd til standardisering av namn i folketeljingane. Nytt om namn 2005 (41). ISSN 0800-4676.s 47 - 49.
 • Alhaug, Gulbrand. Norsk-svensk framtidssymposium i Valdres. Nytt om namn 2005 (41). ISSN 0800-4676.s 8 - 14.
 • Alhaug, Gulbrand. Fornamn i 1905. Språknytt 2005 (1-2). ISSN 0333-3825.s 1 - 6.
 • Alhaug, Gulbrand. Nettbasert mellomfagsemne i namnegransking. Nytt om namn 2002 (36). ISSN 0800-4676.s 35 - 38.
 • Alhaug, Gulbrand. A comparison of first names in Norway and Sweden in the 20th century. The XXIst International Congress of Onomastic Sciences 2002 2002-08-19 - 2002-08-24 2002.
 • Alhaug, Gulbrand. [Melding av] Olav Veka: Norsk etternamnleksikon. Norske slektsnamn � utbreiing, tyding og opphav. Norsklæreren 2001 (2). ISSN 0332-7264.s 54 - 56.
 • Alhaug, Gulbrand. [Melding av] Michael Wolffsohn & Thomas Brechenmacher: Die Deutschen und ihre Vornamen. 200 Jahre Politik und öffentliche Meinung. Studia Anthroponymica Scandinavica 2000 (18). ISSN 0280-8633.s 162 - 165.
 • Alhaug, Gulbrand. Endringar i fornamnsmønsteret i Noreg på 1900-talet (1900�1975). Den 9. nasjonale konferansen i namnegransking 2000-05-11 - 2000-05-12 2000.
 • Alhaug, Gulbrand. Russisk avhandling om bøying av norske eigennamn. Nytt om namn 2000 (31). ISSN 0800-4676.s 45 - 46.
 • Alhaug, Gulbrand. A comparison of the name stock of different periods: a method for capturing the idiosyncrasis of each period. XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas 1999-09-20 - 1999-09-25 1999.
 • Alhaug, Gulbrand. [Melding av] Gudrun Utterström: Dopnamn i Stockholm. Studia Anthroponymica Scandinavica 1996 (14). ISSN 0280-8633.s 156 - 160.
 • Alhaug, Gulbrand. Name, status and gender. On the use of initial letter instead of full first name in Norway in the 19th century. XIXth International Congress of Onomastic Sciences 1996-08-04 - 1996-08-11 1996.
 • Alhaug, Gulbrand. [Melding av] Kristoffer Kruken (red.): Slektsnamn i Norden. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1996 (2). ISSN 0800-3076.s 241 - 246.
 • Alhaug, Gulbrand. [Melding av] Eugeniusz Rajnik: Tautonyme Personenbezeichnungen im Dänischen und Polnischen. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1994 (2). ISSN 0800-3076.s 232 - 234.
 • Alhaug, Gulbrand; Thorvaldsen, Gunnar. The problem of name variants � how the historian can help the anthroponymist. XVIIIth International Congress of Onomastic Sciences 1993-04-12 - 1993-04-17 1993.
 • Alhaug, Gulbrand. Namnevariantar � eit sentralt problem i personnamngranskinga. Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking 1990-11-23 - 1990-11-23 1990.
 • Alhaug, Gulbrand. Women´s names in -ine � a great name fashion in Norway in the 19th century. The XVIIth International Congress of Onomastic Sciences 1990-08-13 - 1990-08-18 1990.
 • Alhaug, Gulbrand. Frå DAGNY og JENNY til BJØRGNY og PERLY. Nye kvinnenamn på -Y etter mønster av namn med liknande struktur i norrønt og engelsk. 10. nordiske namneforskarkongress 1989-05-20 - 1989-05-24 1989.
 • Alhaug, Gulbrand. Landsdelsuniversiteta sine oppgåver ved ei desentralisert konsulentteneste for stadnamn. Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking 1988-11-18 - 1988-11-18 1988.
 • Alhaug, Gulbrand. EDB-støttet oversettelse av lærebøker fra bokmål til nynorsk. 1981 (10).
 • Look at all works in CRIStin →