Mørck-Endre.jpg
Photo: HSL FAK UiT v/Torje Jenssen
Mørck-Endre.jpg
Department of Language and Culture endre.morck@uit.no 77644238 Tromsø

Endre Mørck • Mørck, Endre. Mittelnorwegisch. Novus Forlag 2021 ISBN 9788283900798.s 197 - 258.
 • Mørck, Endre. Infinitivsmerkets status i mellomnorske kontrollkonstruksjoner. Maal og Minne 2019; Volum 2019 (2). ISSN 0024-855X.s 101 - 144.
 • Mørck, Endre. The Reformation and the linguistic situation in Norway. Nordlit 2019; Volum 43. ISSN 0809-1668.s 115 - 126.s doi: 10.7557/13.4903.
 • Mørck, Endre. Seinmellomalderen (1350–1536). Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-850-0.s 293 - 356.
 • Mørck, Endre. Forma på det mediopassive suffikset i mellomnorske diplom. Maal og Minne 2016; Volum 2. ISSN 0024-855X.s 1 - 30.
 • Mørck, Endre. Ord- og leddstilling i akkusativ med infinitiv i mellommnorsk. Maal og Minne 2016 (1). ISSN 0024-855X.s 55 - 100.
 • Mørck, Endre. Syntaks. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-847-0.s 317 - 445.
 • Mørck, Endre. Hovedtrekk ved akkusativ med infinitiv i mellomnorsk. Maal og Minne 2015; Volum 2015 (2). ISSN 0024-855X.s 43 - 85.
 • Mørck, Endre. Mellomnorsk språk. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1109-8.s 640 - 689.
 • Mørck, Endre. Noen hovedtrekk ved eldre nynorsk syntaks. Novus Forlag 2011 ISBN 978-82-7099-655-1.s 156 - 182.
 • Mørck, Endre. Plasseringa av subjektet i mellomnorske heilsetninger. Maal og Minne 2009; Volum 1. ISSN 0024-855X.s 48 - 86.
 • Dancus, Adriana Margareta; Mørck, Endre. “Sammenlikningskonstruksjoner med enn som eller bare som etter komparativ og annen i norske dialekter”. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2008. ISSN 0800-3076.s 13 - 36.
 • Mørck, Endre; Dancus, Margareta. Sammenlikningskonstruksjoner med 'enn som' eller bare 'som' etter komparativ og 'annen' i norske dialekter. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2008; Volum 26 (1). ISSN 0800-3076.s 13 - 36.
 • Mørck, Endre. Mittelnorwegisch. Walter de Gruyter 2007 ISBN 978-3-11-018486-0.s 527 - 580.
 • Mørck, Endre. Brudd på V2-regelen i mellomnorske heilsetninger. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 (nr. 47) ISBN 82-7634-571-9. ISSN 0806-5934.s 231 - 242.
 • Mørck, Endre. Connective/narrative inversion in Middle Norwegian declarative clauses. Peter Lang Publishing Group 2005 ISBN 3-03910-625-2.s 263 - 278.
 • Mørck, Endre. Morphological developments from Old Nordic to Early Modern Nordic: Inflexion and word formation. Walter de Gruyter 2005 ISBN 3-11-017149-X.s 1128 - 1148.
 • Mørck, Endre. Mellomnorsk språk. Fagbokforlaget 2004 ISBN 82-450-0105-8.s 407 - 450.
 • Mørck, Endre. Mannsnavn fra Vestfold og Hedmark på 1400-tallet. 2002.s 133 - 136.
 • Mørck, Endre. Sociolinguistic studies on the basis of Norwegian medieval charters. Mouton de Gruyter 1999; Volum 114 (114) ISBN 3-11-015634-2. ISSN 1861-4302.s 263 - 290.
 • Mørck, Endre. Midtfeltet i mellomnorske heilsetninger. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1999; Volum 17. ISSN 0800-3076.s 183 - 200.
 • Mørck, Endre. The development of direct object and indirect object as distict functional categories from Old Norse to Modern Norwegian. Peter Lang Publishing Group 1998; Volum 21 (21) ISBN 3-631-34454-6. ISSN 0801-0781.s 365 - 385.
 • Mørck, Endre. Til og nok som foranstilt og etterstilt attributt i hypotagmer – et dialektgeografisk oversyn. Nordica Bergensia 1996 (9). ISSN 0804-5372.s 113 - 138.
 • Mørck, Endre. Subjektets egenskaper i eldre nynorsk. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1995 (1). ISSN 0800-3076.s 3 - 21.
 • Mørck, Endre. The distribution of subject properties and the acquisition of subjecthood in the West Scandinavian languages. Mouton de Gruyter 1994.s 159 - 194.
 • Mørck, Endre. Bruken av verbale s-former i mellomnorske diplom. Nordlyd 1993 (19). ISSN 0332-7531.s 18 - 76.
 • Mørck, Endre. Utelatelse av subjektet i imperativsetninger i norrønt, mellomnorsk og eldre nynorsk. Novus Forlag 1993 ISBN 82-7099-201-1.s 414 - 426.
 • Mørck, Endre. Subjektets kasus i norrønt og mellomnorsk. Arkiv för nordisk filologi 1992 (107). ISSN 0066-7668.s 53 - 99.
 • Mørck, Endre. Ellipsis of the subject of main clauses in Middle Norwegian. Novus Forlag 1990; Volum 11 (1) ISBN 82-7099-169-4. ISSN 0333-2543.s 356 - 368.
 • Mørck, Endre. Ekstraponering av relativsetninger i heilsetninger i mellomnorsk. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1988 (1/2). ISSN 0800-3076.s 195 - 209.
 • Mørck, Endre. Vokalene æ og e og retroflekse konsonanter i Bø-målet. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1984 (2). ISSN 0800-3076.s 109 - 131.
 • Mørck, Endre. Identitetsmarkerende relativsetninger. Norskrift 1982 (37). ISSN 0800-7764.s 1 - 46.
 • Mørck, Endre. Leddstillinga i mellomnorske heilsetninger. Funksjons- og feltanalyse og materialpresentasjon. Novus Forlag 2011 ISBN 978-82-7099-661-2.
 • Mørck, Endre. Unormaliserte middelaldertekster. Tekstprøver, tekstkommentarer og bakgrunnsstoff. Fagbokforlaget 2006 ISBN 978-82-450-0168-6.
 • Alhaug, Gulbrand; Mørck, Endre; Pedersen, Aud-Kirsti. Mot rikare mål å trå. Festskrift til Tove Bull. Novus Forlag 2005 ISBN 82-7099-422-7.s 68 - 79.
 • Bull, Tove; Mørck, Endre; Swan, Toril. Venneskrift til Gulbrand Alhaug. 2002.s 25 - 28.
 • Mørck, Endre; Magga, Tuomas. Samiska i ett nytt årtusende. ANP 2002:717. 2002 ISBN 92-893-0747-1.s 103 - 116.
 • Swan, Toril; Mørck, Endre; Westvik, Olaf Jansen. Language change and language structure. Mouton de Gruyter 1994.s 233 - 271.
 • Mørck, Endre. [Anmeldelse av] Ivar Berg: Språket som vart norsk. Språkhistorie frå urnordisk til 1800-talet. Maal og Minne 2020 (1). ISSN 0024-855X.s 134 - 141.
 • Mørck, Endre. Biblioteket på Stavnes i Nordland – et ungdomslagsbibliotek i etterkrigstida. Bob : Bok og bibliotek 2019 (5). ISSN 0006-5811.s 66 - 71.
 • Mørck, Endre. The Reformation and the linguistic situation in Norway. Internasjonal konferanse "Northern Reformations" 2017-09-20 - 2017-09-22 2017.
 • Mørck, Endre. Noen hovedtrekk ved eldre nynorsk syntaks. Eldre nynorsk (ca. 1525–1814) 2010-10-22 - 2010-10-23 2010.
 • Mørck, Endre. Leddstillinga i mellomnorske heilsetninger med særskilt vekt på verb og nominal. Forskingsseminar 2009-10-01 - 2009-10-01 2009.
 • Mørck, Endre. Disposisjon til kapitler om "Syntaks" og "Seinmellomalder/mellomnorsk" i ny norsk språkhistorie. MONS 13 2009-11-27 - 2009-11-27 2009.
 • Johnsen, Odd Egil; Krämer, Martin; Mørck, Endre. Konstrainter og analogier i det norske trykksystemet. 2008.
 • Mørck, Endre; Hansen, Lars Ivar. [Oversettelse av] Biskop Eysteins lokalstatutt for Øvre Telemark (11.11.1395; DN IX, nr. 186). "Sjå deg attyvi". Årsskrift for Fyresdal Sogelag 2007 2007. ISSN 0803-2645.s 12 - 17.
 • Mørck, Endre. [Anmeldelse av] Elena Aronova Gurevitsj & Inna Geral'dovna Matjusjina. Poezija skal'dov [Skaldedikting]. Maal og Minne 2002. ISSN 0024-855X.s 201 - 205.
 • Mørck, Endre. [Omtale av] Arne Torp: Nordiske språk i nordisk og germansk perspektiv. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1999; Volum 17. ISSN 0800-3076.s 323 - 324.
 • Mørck, Endre. [Anmeldelse av] Jan Engh: Verb i passiv fulgt av perfektum partisipp. Bruk og historie. Maal og Minne 1998. ISSN 0024-855X.s 89 - 95.
 • Mørck, Endre. [Anmeldelse av] Dag Gundersen (hovedred.), Jan Engh & Ruth Vatvedt Fjeld: Håndbok i norsk. Skriveregler, grammatikk og språklige råd fra A til Å. Språknytt 1995 (4). ISSN 0333-3825.s 19 - 21.
 • Mørck, Endre. [Anmeldelse av] Jan Ragnar Hagland, Jan Terje Faarlund & Jarle Rønhovd (red.): Festskrift til Alfred Jakobsen og Bjørn Eithun, Eyvind Fjeld Halvor¬sen, Magnus Rindal & Erik Simensen (red.): Festskrift til Finn Hødnebø 29. desember 1989. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1990 (2). ISSN 0800-3076.s 193 - 210.
 • Mørck, Endre. Sammenlikningssetninger og sammenlikningsledd. 1983.
 • Mørck, Endre. Passiv i mellomnorske diplom. 1980.
 • Look at all works in CRIStin →