Bilde av Mørck, Endre
Photo: HSL FAK UiT v/Torje Jenssen
Bilde av Mørck, Endre
Department of Language and Culture endre.morck@uit.no +4777644238

Endre Mørck • Endre Mørck :
  Presens partisipp i mellomnorske diplom
  Maal og Minne 2023 ARKIV / DOI
 • Endre Mørck :
  Mittelnorwegisch
  Novus Forlag 2021 ARKIV
 • Endre Mørck :
  The Reformation and the linguistic situation in Norway
  Nordlit 2019 ARKIV / DOI
 • Endre Mørck :
  Infinitivsmerkets status i mellomnorske kontrollkonstruksjoner
  Maal og Minne 2019 ARKIV
 • Endre Mørck :
  Seinmellomalderen (1350–1536)
  Novus Forlag 2018
 • Endre Mørck :
  Syntaks
  Novus Forlag 2016
 • Endre Mørck :
  Forma på det mediopassive suffikset i mellomnorske diplom
  Maal og Minne 2016 ARKIV
 • Endre Mørck :
  Ord- og leddstilling i akkusativ med infinitiv i mellommnorsk
  Maal og Minne 2016 ARKIV
 • Endre Mørck :
  Hovedtrekk ved akkusativ med infinitiv i mellomnorsk
  Maal og Minne 2015 ARKIV
 • Endre Mørck :
  Mellomnorsk språk
  Fagbokforlaget 2013
 • Endre Mørck :
  Noen hovedtrekk ved eldre nynorsk syntaks
  Novus Forlag 2011
 • Endre Mørck :
  Plasseringa av subjektet i mellomnorske heilsetninger
  Maal og Minne 2009 ARKIV
 • Endre Mørck, Margareta Dancus :
  Sammenlikningskonstruksjoner med 'enn som' eller bare 'som' etter komparativ og 'annen' i norske dialekter
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2008
 • Adriana Margareta Dancus, Endre Mørck :
  “Sammenlikningskonstruksjoner med enn som eller bare som etter komparativ og annen i norske dialekter”
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2008
 • Endre Mørck :
  Mittelnorwegisch
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2007
 • Endre Mørck :
  Connective/narrative inversion in Middle Norwegian declarative clauses
  Peter Lang Publishing Group 2005
 • Endre Mørck :
  Morphological developments from Old Nordic to Early Modern Nordic: Inflexion and word formation
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2005
 • Endre Mørck :
  Brudd på V2-regelen i mellomnorske heilsetninger
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005
 • Endre Mørck :
  Mellomnorsk språk
  Fagbokforlaget 2004
 • Endre Mørck :
  Mannsnavn fra Vestfold og Hedmark på 1400-tallet
  UiT Norges arktiske universitet 2002
 • Endre Mørck :
  Sociolinguistic studies on the basis of Norwegian medieval charters
  De Gruyter Mouton 1999
 • Endre Mørck :
  Midtfeltet i mellomnorske heilsetninger
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1999
 • Endre Mørck :
  The development of direct object and indirect object as distict functional categories from Old Norse to Modern Norwegian
  Peter Lang Publishing Group 1998
 • Endre Mørck :
  Til og nok som foranstilt og etterstilt attributt i hypotagmer – et dialektgeografisk oversyn
  Nordica Bergensia 1996
 • Endre Mørck :
  Subjektets egenskaper i eldre nynorsk
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1995
 • Endre Mørck :
  The distribution of subject properties and the acquisition of subjecthood in the West Scandinavian languages
  De Gruyter Mouton 1994
 • Endre Mørck :
  Utelatelse av subjektet i imperativsetninger i norrønt, mellomnorsk og eldre nynorsk
  Novus Forlag 1993
 • Endre Mørck :
  Bruken av verbale s-former i mellomnorske diplom
  Nordlyd 1993
 • Endre Mørck :
  Subjektets kasus i norrønt og mellomnorsk
  Arkiv för nordisk filologi 1992
 • Endre Mørck :
  Ellipsis of the subject of main clauses in Middle Norwegian
  Novus Forlag 1990
 • Endre Mørck :
  Ekstraponering av relativsetninger i heilsetninger i mellomnorsk
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1988
 • Endre Mørck :
  Leddstillinga i mellomnorske heilsetninger. Funksjons- og feltanalyse og materialpresentasjon
  Novus Forlag 2011
 • Endre Mørck :
  Unormaliserte middelaldertekster. Tekstprøver, tekstkommentarer og bakgrunnsstoff
  Fagbokforlaget 2006
 • Gulbrand Alhaug, Endre Mørck, Aud-Kirsti Pedersen :
  Mot rikare mål å trå. Festskrift til Tove Bull
  Novus Forlag 2005
 • Tove Bull, Endre Mørck, Toril Swan :
  Venneskrift til Gulbrand Alhaug
  UiT Norges arktiske universitet 2002
 • Toril Swan, Endre Mørck, Olaf Jansen Westvik :
  Language change and language structure
  De Gruyter Mouton 1994
 • Endre Mørck :
  [Anmeldelse av] Ivar Berg: Språket som vart norsk. Språkhistorie frå urnordisk til 1800-talet
  Maal og Minne 2020 ARKIV
 • Endre Mørck :
  Biblioteket på Stavnes i Nordland – et ungdomslagsbibliotek i etterkrigstida
  Bob : Bok og bibliotek 2019
 • Endre Mørck :
  The Reformation and the linguistic situation in Norway
  2017
 • Endre Mørck :
  Noen hovedtrekk ved eldre nynorsk syntaks
  2010
 • Endre Mørck :
  Leddstillinga i mellomnorske heilsetninger med særskilt vekt på verb og nominal
  2009
 • Endre Mørck :
  Disposisjon til kapitler om "Syntaks" og "Seinmellomalder/mellomnorsk" i ny norsk språkhistorie
  2009
 • Odd Egil Johnsen, Martin Krämer, Endre Mørck :
  Konstrainter og analogier i det norske trykksystemet
  UiT Norges arktiske universitet 2008
 • Endre Mørck, Lars Ivar Hansen :
  [Oversettelse av] Biskop Eysteins lokalstatutt for Øvre Telemark (11.11.1395; DN IX, nr. 186)
  "Sjå deg attyvi". Årsskrift for Fyresdal Sogelag 2007 2007
 • Endre Mørck, Tuomas Magga :
  Samiska i ett nytt årtusende. ANP 2002:717
  2002
 • Endre Mørck :
  [Anmeldelse av] Elena Aronova Gurevitsj & Inna Geral'dovna Matjusjina. Poezija skal'dov [Skaldedikting]
  Maal og Minne 2002 ARKIV
 • Endre Mørck :
  [Omtale av] Arne Torp: Nordiske språk i nordisk og germansk perspektiv
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1999
 • Endre Mørck :
  [Anmeldelse av] Jan Engh: Verb i passiv fulgt av perfektum partisipp. Bruk og historie
  Maal og Minne 1998
 • Endre Mørck :
  [Anmeldelse av] Dag Gundersen (hovedred.), Jan Engh & Ruth Vatvedt Fjeld: Håndbok i norsk. Skriveregler, grammatikk og språklige råd fra A til Å
  Språknytt 1995
 • Endre Mørck :
  [Anmeldelse av] Jan Ragnar Hagland, Jan Terje Faarlund & Jarle Rønhovd (red.): Festskrift til Alfred Jakobsen og Bjørn Eithun, Eyvind Fjeld Halvor¬sen, Magnus Rindal & Erik Simensen (red.): Festskrift til Finn Hødnebø 29. desember 1989
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1990

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →