Ansatte--Eira-Soderholm
Ansatte--Eira-Soderholm
Department of Language and Culture eira.soderholm@uit.no +358405193056 / +4791110395 Tromsø

Eira Söderholm • Söderholm, Eira. Bruken av navneparene kvener – Kvenland og finner – Finland i tekster fra middelalderen. En kildekritisk gjennomgang.. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking 2021; Volum 38. ISSN 0800-4684.s 83 - 159.
 • Söderholm, Eira. Lantalaisia Suomesta ja suomalaisia Lannasta – vai kuinka se entiseen aikaan menikään? Kirjalliset lähteet kertovat. 2018 (16) ISBN 978-952-62-2111-3. ISSN 0355-3205.s 471 - 526.
 • Söderholm, Eira. Pohjois-Norjan Kven-alkuiset nimet. Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society 2014 (270) ISBN 9789525667639. ISSN 0355-0230.s 373 - 387.
 • Söderholm, Eira. Kvænangen og Kvenvik i Alta – forklaringer og bortforklaringer av forleddet Kven~Kvæn. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9.s 339 - 356.
 • Söderholm, Eira. The planning of the new standard languages. Finnish Literature Society 2010 (15) ISBN 978-952-222-227-5. ISSN 1235-1938.s 27 - 53.
 • Söderholm, Eira. Planlegging av kvensk språk - utvikling av ordforråd. 2007 (9) ISBN 82-92201-10-6. ISSN 1503-1241.s 43 - 50.
 • Söderholm, Eira. Kainun kielen suunnittelusta: periaatteita. Sananjalka 2006 (48). ISSN 0558-4639.s 135 - 145.
 • Söderholm, Eira. Kainun kielen systematiseeraaminen. 2006 (2) ISBN 951-42-8155-1. ISSN 0355-3205.s 34 - 48.
 • Söderholm, Eira. Suomi ja niiden likikielet – erilaisia kielipoliittisia valintoja ja niiden taustoja. 2001 ISBN 9985-9285-7-1.s 251 - 260.
 • Söderholm, Eira. Itämerensuomen pohjoiset tyttäret ja tyttärentyttäret – murteita, kieliä, varieteetteja?. 2000 ISBN 951-98272-3-4.s 122 - 146.
 • Söderholm, Eira. Kieli, murre, varieteetti vai oma kieli? – Pohjoiskalotin kielet ja kielimuodot. Virittäjä: Kotikielen Seuran aikakauslehti 1998; Volum 4. ISSN 0042-6806.s 571 - 592.
 • Söderholm, Eira. Sadat sotaisat tšuudit. Uusi selitys saamen čuđđi-sanalle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1996 (656) ISBN 951-717-946-4. ISSN 0355-1768.s 105 - 119.
 • Söderholm, Eira. Lainastrategioita ja sanasemanttisia suhteita. Lapin vaikutus suomen pohjoismurteiden topografisiin appellatiiveihin. 1992 (10) ISBN 951-650-135-4. ISSN 0358-1985.s 99 - 134.
 • Söderholm, Eira. Skandinaviske lånord i finsk med samisk som formidler. 1991 ISBN 82-7099-188-0.s 472 - 486.
 • Söderholm, Eira. The finnish word korva and the saami word goarvi. An etymological and semantic problem. 1990 ISBN 963-471-669-5.s 360 - 365.
 • Söderholm, Eira. Patterns in a system of multilingual place names. Novus Forlag 1990; Volum 11 (1) ISBN 82-7099-169-4. ISSN 0333-2543.s 389 - 404.
 • Söderholm, Eira. The position of finnish and saami place names in Norway. 1990 ISBN 951-9475-77-X.s 361 - 368.
 • Söderholm, Eira. Notvarpnavn – sekundære eller genuine navn?. 1988 (37) ISBN 91-7276-035-4. ISSN 0346-6728.s 95 - 99.
 • Söderholm, Eira. Samspill mellom finske og samiske stedsnavn i Kvænangen. 1985 ISBN 82-90423-06-3.s 237 - 261.
 • Söderholm, Eira. Alattion murteen vesistöappellatiivit. Sananjalka 1983 (25). ISSN 0558-4639.s 43 - 62.
 • Söderholm, Eira. Kello-nimet ja kellotarinat. Nimeämisselityksistä nimeämisperusteisiin. 1979 ISBN 951-641-661-6.s 263 - 284.
 • Söderholm, Eira. Kvensk grammatikk. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-56965-5.
 • Söderholm, Eira. Kainun kielen grammatikki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2014 ISBN 978-952-222-607-5.
 • Söderholm, Eira; Koskinen, Arja. Barentsin alueen itämerensuomalaiset vähemmistöt ja kirjakieli. 1998 ISBN 82-90423-47-0.
 • Söderholm, Eira. Etnisitet i endring – Hva heter de egentlig, mon tro?. Ruijan Kaiku 2021. ISSN 1503-6138.
 • Söderholm, Eira. Etnisitet i endring: Hva heter de egentlig, mon tro?. Ruijan Kaiku 2021. ISSN 1503-6138.
 • Söderholm, Eira. Ingermanlandsfinner og deres mange skjebner. Orkana Forlag 2021 ISBN 9788281044555.
 • Söderholm, Eira. Vepserne og det vepsiske språket. Orkana Forlag 2021 ISBN 9788281044555.
 • Söderholm, Eira. Karelerne og deres språk. Orkana Forlag 2021 ISBN 9788281044555.
 • Söderholm, Eira. Østersjøfinske folk og språk – majoriteter og minoriteter. Orkana Forlag 2021 ISBN 9788281044555.
 • Söderholm, Eira. Meiđän joukko – Grunnkurs i kvensk (tekster). 2019.
 • Söderholm, Eira. Ein gramatikk blir til – Kvifor og korleis normering av kvensk. Mål og makt 2019 (172). ISSN 0332-7744.s 28 - 32.
 • Söderholm, Eira. Suomen tyär, Alattion lantalaiset ja heän paikannimet / Jenta fra Finland, altakvenene og deres stedsnavn. 2018 ISBN 978-82-90579-30-7.s 72 - 102.
 • Söderholm, Eira. Kvensk språk i fortid, nåtid og framtid. Åpent møte ved Qvæn Østland 2017-03-25 - 2017-03-25 2017.
 • Söderholm, Eira. Kainu eli kvääni, kainulaiset eli kväänit – vanha ja uusi kieli ja kansa. Kainu eli kvääni, kainulaiset eli kväänit – vanha ja uusi kieli ja kansa 2017-09-20 - 2017-09-20 2017.
 • Söderholm, Eira. Kvenenes språk: Fra talemål til skriftspråk. Naboer i krig og fred. Finland og Norge gjennom historien 2017-12-01 - 2017-12-03 2017.
 • Söderholm, Eira. ”Kvener” – ja! Men hva med eget navn på eget språk? / ”Kvener” – kyllä se passaa. Mutta mikä se oon omala kielelä?. Kvene ut av skapet – nye vindar i kvensk forskning, revitalisering og etnopolitikk 2017-12-04 - 2017-12-05 2017.
 • Söderholm, Eira. The Kvens and planning of a minority language. Gjesteforelesning 2015-05-04 - 2015.
 • Söderholm, Eira. Kvens and the language planning. Vist to the University of Victoria, Indigenous Education 2015-12-02 - 2015-12-02 2015.
 • Söderholm, Eira. Kainun kielen grammatikki – millainen ja miksi?. Autumn Seminar of the Doctoral Programme in Language Studies 2015-10-01 - 2015-10-01 2015.
 • Söderholm, Eira. Et skriftspråk blir til – En kvensk grammatikk etter tre hundre år. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2015; Volum Megalon (1/15). ISSN 0806-5063.s 8 - 12.
 • Kucerova, Hana; Söderholm, Eira. Aikkaa ei ole paljon. Kvensk i Norge - språkskifte eller språkbevaring?. 2010.
 • Söderholm, Eira. Beronka, Johan (1885–1965). Kielentutkija, pappi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010 ISBN 0000000000000.
 • Söderholm, Eira. Aronsen, Terje (1947–). Opettaja, kainun kielen edistäjä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2010 ISBN 0000000000000.
 • Söderholm, Eira. Hva mener vi med kvensk språk? Kvensk, kvenske dialekter og østersjøfinske nærspråk. Konferanse om revitalisering av kvensk språk i Norge 2010-06-07 - 2010-06-08 2010.
 • Söderholm, Eira. Spuren des Quänischen im norwegischen Dialekt des Dorfs Sappen in der Gemeinde Nordreisa (Hilde Sollid: Språkdannalse og -stabilisering i møtet mellom kvensk og norsk). Finnisch-Ugrische Forschungen 2010; Volum 60. ISSN 0355-1253.s 278 - 291.
 • Söderholm, Eira. Pohjoiskalotin kielihajaannus ja oma kirjakieli. Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajien opinto- ja neuvottelupäivät Torniossa 10.–12.8.2009 2009-08-10 - 2009.
 • Söderholm, Eira. Kvænsk kontra finsk språk. Kipparin festivaali 2009-07-24 - 2009-07-26 2009.
 • Söderholm, Eira. Som perler i et kjede. Språksplittelse på Nordkalotten og eget skriftspråk for kvener. Ottar 2008 (1). ISSN 0030-6703.s 20 - 27.
 • Söderholm, Eira. Presentasjon av kvenske studier og Aikamatka. Seminar for lærere som underviser i finsk som andrespråk 2008-01-30 - 2008-01-31 2008.
 • Söderholm, Eira. Pohjoiskalotin kielihajaannus ja oma kirjakieli. Hur använder vi vår historia? 2008-06-10 - 2008-06-11 2008.
 • Söderholm, Eira. Kainun kieli – miksi, kenelle ja miten?. Suomalais-ugrilaisen seuran kokous 2008-05-16 - 2008-05-16 2008.
 • Söderholm, Eira. Kainun kielele oma kirjakieli. Tornedalens årsbok / Tornionlaakson vuosikirja 2007. ISSN 0787-197X.s 192 - 199.
 • Söderholm, Eira. Veien videre for det kvenske språket. Startkonferanse for et kvensk språkorgan 2007-04-13 - 2007-04-14 2007.
 • Söderholm, Eira. Planlegging av kvensk grammatikk. Kvensk skriftspråk – hva er det? 2007-10-25 - 2007.
 • Söderholm, Eira. Kainun kielen suunnittelu – yksinkertaisuus vai variaatio, kun kieli on kuolemassa. Kielioppi ja konteksti – uusia näkökulmia uralilaisten kielten tutkimiseen II 2007-08-27 - 2007-08-29 2007.
 • Söderholm, Eira. Kvensk – en finsk dialekt og et utbyggingsspråk. Seminar om nordnorske språkforhold 2007-05-22 - 2007.
 • Söderholm, Eira. Planlegging av kvensk grammatikk – regelmessighet eller variasjon når et språk holder på å dø ut. Kvener i fortid og nåtid – språk, identitetsforvaltning og strategier 2007-11-22 - 2007-11-23 2007.
 • Söderholm, Eira. Planlegging av kvensk grammatikk – enkelhet, kompleksitet og valg av språkbrukergruppen. Nya perspektiv för meänkieli. En konferens om språkplanering och språklig standardisering i historia och nytid 2007-10-19 - 2007-10-20 2007.
 • Söderholm, Eira. Von der Depression zur Revitalisierung. Finnisch-Ugrische Forschungen 2002; Volum 1-3 (57). ISSN 0355-1253.s 376 - 381.
 • Söderholm, Eira. The Karelians – an ancient Nordic tribe. Barentswatch 1999. ISSN 0806-5403.s 33 - 34.
 • Söderholm, Eira. Johdanto. Nordlyd 1998 (26). ISSN 0332-7531.s 7 - 10.
 • Söderholm, Eira. Kveenit – suomalaisia siirtolaisia vai Norjan kansallinen vähemmistö?. Sukutieto 1997; Volum 2. ISSN 0788-1673.s 6 - 8.
 • Söderholm, Eira. Kveenien etnisiteetin ongelma. Sananjalka 1996; Volum 38. ISSN 0558-4639.s 230 - 236.
 • Söderholm, Eira. Alattion suomalaiset tilusnimet. Kotiseutu 1988; Volum 3. ISSN 0047-3677.s 102 - 107.
 • Look at all works in CRIStin →