Reisæter-Guro.jpg
Photo: HSL FAK UiT v/Torje Jenssen
Reisæter-Guro.jpg
Department of Language and Culture guro.reisater@uit.no Tromsø

Guro Reisæter • Reisæter, Guro. Personnamn og innvandring.. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-775-6.s 271 - 295.
 • Reisæter, Guro. Continuation or adaption. Oslo Studies in Language (OSLa) 2012; Volum 4 (2). ISSN 1890-9639.s doi: 10.5617/osla.320.
 • Reisæter, Guro. Mitt, ditt eller begge namn? Mellomnamn og etternamn i fleirspråklege familiar. Norna-rapporter 2009; Volum 83. ISSN 0346-6728.s 147 - 159.
 • Reisæter, Guro. Mitt, ditt eller begge namn? Mellomnamn og etternamn i fleirspråklige familiar. Norna-rapporter 2009. ISSN 0346-6728.s 147 - 159.
 • Reisæter, Guro. Islendingar fer austover. Norna-rapporter 2008; Volum 84. ISSN 0346-6728.s 359 - 366.
 • Reisæter, Guro. Appreciated at home, but awkward abroad. Personal names of university exchange students. Edizioni ETS 2008 ISBN 978-884672150-1.s 499 - 509.
 • Reisæter, Guro. Name choices in bilingual families in Norway. 2007 ISBN 978-91-7229-041-9.s 281 - 289.
 • Reisæter, Guro. Innvandrarar og namneval i Tromsø – vidareføring eller tilpassing?. Nytt om namn 2007 (46). ISSN 0800-4676.s 41 - 50.
 • Reisæter, Guro. Med babelske namn i bagasjen. Registrering og bruk av uvanlige namn ved innvandring til Noreg. Norna-rapporter 2005 (80). ISSN 0346-6728.s 255 - 268.
 • Reisæter, Guro. Kreative kompromiss på fargerik bakgrunn. Namn i ein tospråklig kontekst. Studia Anthroponymica Scandinavica 2004 (22). ISSN 0280-8633.s 105 - 135.
 • Reisæter, Guro. Mohammed, Maya og Bente Sirin under nordlyset. Motiv bak og erfaring med namn på barn i tospråklige familiar i Tromsø. 2003 ISBN 91-86624-58-X.s 73 - 88.
 • Reisæter, Guro. Namn i ein fleirspråklig kontekst. Kva heiter barna når verken mor eller far eller berre ein av foreldra er norske?. NOA - Norsk som andrespråk 2003 (24). ISSN 0801-3284.s 1 - 21.
 • Reisæter, Guro. Veronika av Kristi ansikt og Electa av Jesus. Klosterliv og namnebruk hos karmelittnonnene i Tromsø. 2002.s 161-167 - .
 • Reisæter, Guro. Eit fleirkulturelt perspektiv på framlegg til ny lov om personnamn. Nytt om namn 2001 (34). ISSN 0800-4676.s 17 - 25.
 • Sokolova, Svetlana; Bjørgve, Elena; Reisæter, Guro. Film “Vår felles seier” (result of the project Vår felles seier – Our Common Victory, funded by The Norwegian Barents Secretariat). (data) 2020.
 • Bjørgve, Elena; Reisæter, Guro; Sokolova, Svetlana. Start-up seminar and brainstorming session for the project Vår felles seier – Our Common Victory. Vår felles seier – Our Common Victory (The Norwegian Barents Secretariat) (data) 2020-02-13 - 2020.
 • Reisæter, Guro. Katarina - kyrkjeleg, keisarleg og kløktig kompromiss. Uppsala universitet 2018 ISBN 978-91-506-2674-2.s 21 - 26.
 • Sokolova, Svetlana; Reisæter, Guro. Student film “Tromsø” (result of project Homo ludens: man lærer som lenge man leker, The Norwegian Barents Secretariat). (data) 2018.
 • Sokolova, Svetlana; Reisæter, Guro. Film “Homo ludens” (result of project Homo ludens: man lærer som lenge man leker, The Norwegian Barents Secretariat). (data) 2018.
 • Reisæter, Guro. A Glimpse of Norwegian Folklore. Litteraturseminar om russisk og norsk folklore for studentar og tilsette på NArFU 2013-11-26 - 2013.
 • Reisæter, Guro. Hva er typisk norsk?. Foredrag 2009-10-03 - 2009-10-03 2009.
 • Reisæter, Guro. Norske navnetradisjoner. Foredrag 2009-06-25 - 2009-06-25 2009.
 • Reisæter, Guro. Vi og dei andre. Studium for pedagogikkstudentar 2008-01-24 - 2008-01-24 2008.
 • Reisæter, Guro. Innvandrarar og namneval i Tromsø – vidareføring eller tilpassing?. Konferansen "Namn og identitet" 2007-11-16 - 2007-11-16 2007.
 • Reisæter, Guro. Omtale av Eva Villarsen Meldgaard: Ordbog over muslimske fornavne i Danmark. Studia Anthroponymica Scandinavica 2007 (25). ISSN 0280-8633.s 137 - 138.
 • Reisæter, Guro. Uttaleundervising for minoritetspråklige elevar i norsk som andrespråk. Metodikk og pedagogikk. Studium for lærarskolestudentar 2007-03-26 - 2007-03-26 2007.
 • Reisæter, Guro. Islendingar fer austover. Den 14. nordiska namnforskarkongressen 2007-08-11 - 2007-08-14 2007.
 • Reisæter, Guro. Mitt, ditt eller begge namn?. NORNAs 36. symposium 2006-11-16 - 2006-11-18 2006.
 • Reisæter, Guro. Namn på barn i fleirspråklige familiar. Seniorforum 2006-12-05 - 2006-12-05 2006.
 • Reisæter, Guro. Appreciated at home, but awkward abroad. ICOS 22 2005-08-28 - 2005-09-04 2005.
 • Reisæter, Guro. Med babelske namn i bagasjen. Den 13. nordiske namnekonferansen 2003-08-15 - 2003-08-18 2003.
 • Reisæter, Guro. Names across borders. How personal names in an international setting reflect compromise. The Peace Forum 2003-02-13 - 2003-02-13 2003.
 • Reisæter, Guro. Namnekval og namneval. Sjätta konferensen om nordiska språk som andraspråk 2003-05-23 - 2003-05-23 2003.
 • Reisæter, Guro. Mitra, Jonas, Bjørk og Mohammed. Namn i tospråklige familiar i Tromsø. Fagrådsmøte 2003-04-03 - 2003-04-03 2003.
 • Reisæter, Guro. Namnet skjemmer ingen – men problem kan det bli likevel ... Registrering og bruk av uvanlige namn ved innvandring til Norge. Kvinneforskarmaraton 2003 2003-11-01 - 2003-11-01 2003.
 • Reisæter, Guro. Name choices in bilingual families in Norway. ICOS 21 2002-08-19 - 2002-08-24 2002.
 • Reisæter, Guro. Namnebruk i tospråklige familiar i Tromsø II. Personalseminar 2002-11-15 - 2002-11-15 2002.
 • Reisæter, Guro. Namnebruk i tospråklige familiar i Tromsø I. Personalseminar 2002-10-29 - 2002-10-29 2002.
 • Reisæter, Guro. Namn i tospråklige familiar i Tromsø. Psykologiseminar 2002-04-19 - 2002-04-19 2002.
 • Reisæter, Guro. Nysgjerrig på namn? Tospråklige familiar og namn i det fleirkulturelle Tromsø. Fagdagar på UiT 2002-04-09 - 2002-04-09 2002.
 • Reisæter, Guro. Mitra, Jonas, Bjørk og Mohammed. Namn i tospråklige familiar i Tromsø. 2001.
 • Look at all works in CRIStin →