No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Lærerut. og pedagogikk campus Alta trond.lekang@uit.no Alta

Lekang, Trond • Trond Lekang, Torill Moen :
  Oppsummering og avslutning
  Universitetsforlaget 2021
 • Trond Lekang :
  Skolelederens betydning for tilpasset opplæring og tidlig innsats
  Universitetsforlaget 2021
 • Torill Moen, Trond Lekang :
  Innledning
  Universitetsforlaget 2021
 • Gunnar Engvik, Trond Lekang :
  Ledelse av lokal kunnskapsutvikling: en case-studie med fire skoleledere i en 1.-10.-trinnsskole
  Fagbokforlaget 2020
 • Trond Lekang :
  Skolens endringsgruppe som kvalitetsforbedrer av digital praksis
  Psykologi i kommunen (PIK) 16. December 2020 FULLTEKST
 • Mirjam Harkestad Olsen, Trond Lekang :
  Teknologi og læringsmiljø
  Universitetsforlaget 2019 ARKIV
 • Trond Lekang, Mirjam Harkestad Olsen :
  Teknologi for å fremme et positivt læringsmiljø
  Universitetsforlaget 2019 ARKIV
 • Maja Henriette Jensvoll, Trond Lekang :
  Kollektiv profesjonsutvikling med fokus på lærerens læring
  Universitetsforlaget 2017
 • Trond Lekang :
  Fra funksjonelle veiledningsgrep til profesjonell veiledningskompetanse
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Trond Lekang, Morten Einar Edvardsen :
  Skoleledelse i en lærende organisasjon
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Maja Henriette Jensvoll, Trond Lekang :
  Strengthening professionalism through cooperative learning
  Professional Development in Education 2017 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Trond Lekang :
  Veiledning og kollektiv tenking i ungdomstrinnssatsingen
  Psykologi i kommunen (PIK) 2015 ARKIV
 • Trond Lekang :
  Innovasjon av lærerutdanningen ved bruk av ny teknologi og nettbasert tilrettelegging
  Akademika forlag 2013
 • Trond Lekang :
  Nettbasert støtte for læring i nye læreres profesjonsutøvelse
  Universitetsforlaget 2012
 • Trond Lekang :
  Nettbasert grunnskolelærerutdanning
  Tapir Akademisk Forlag 2012
 • Gisle Johnsen, Trond Lekang :
  Nettbasert veiledning som tilnærming til skolens tilpassede og inkluderende opplæring i klasser, hvor også utviklingshemmede elever inngår :
  Psykologi i kommunen (PIK) 05. April 2012
 • Trond Lekang :
  Nettbasert veiledning av nyutdannede lærere
  2010
 • Trond Lekang, Torill Moen :
  Tilpasset opplæring og tidlig innsats i ordinær undervisning og i spesialundervisning
  Universitetsforlaget 2021
 • Trond Lekang, Mirjam Harkestad Olsen :
  Teknologi og læringsmiljø
  Universitetsforlaget 2019
 • Lisbeth Flatraaker, Trond Lekang :
  Profesjonsfellesskapet og planlegging for læring
  2020
 • Lisbeth Flatraaker, Trond Lekang :
  Fagfornyelsen – ledelse av utviklingsarbeid
  2019
 • Trond Lekang, Morten Einar Edvardsen :
  Learning Network as Change Agent of School Leadership
  2017
 • Trond Lekang, Morten Einar Edvardsen :
  School Leadership in New Dimentions – Partnership between University and School Leaders developing Sustainability in Learning Networks.
  2017
 • Maja Henriette Jensvoll, Trond Lekang :
  Teachers and cooperative learning –sharing and developing Tacit Knowledge
  2016
 • Trond Lekang :
  Pedagogikk og teknologi fra grunnskolelærerutdanning til yrkesutøvelse
  Gyldendal Akademisk 2015
 • Toril Risberg, Trond Lekang, May Line Tverbakk, Anne Marit Valle :
  Lærerutdanning i endring
  Avisa Nordland 04. February 2013
 • Geir Hareide Hansen, Trond Lekang :
  Developing New Teaching Methods in the Web- and Practice Based Teacher Education Programme
  2012
 • Rune Mathisen, Trond Lekang :
  Innlegg på konferanse. Nettpedagogens og nettstudentens bruk av Fronter i læringsarbeid
  2011
 • Trond Lekang :
  Oppfølging av nyutdannede lærere
  2010
 • Bent-Cato Hustad, Trond Lekang, Øystein Lund :
  Spørreskjemametodikk og bruk av questback
  2009
 • Bent-Cato Hustad, Trond Lekang :
  Hvilke sammenhenger og skillelinjer er det å finne mellom selvattribuerte personlighetstrekk og selvattribuerte påvirkningsfaktorer fra omgivelser og bakgrunn, og motivasjon hos PPU-studenter ved Høgskolen i Bodø 2008/2009?
  2009
 • Trond Lekang :
  Veiledning på nett
  2008
 • Trond Lekang :
  Evalueringer av oppfølgingsarbeid for nyutdannede lærere
  2007
 • Tone Bulien, Trond Lekang :
  ToMat - et samarbeidsprosjekt i kunnskapsløftet
  ? 2006 OMTALE

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →