Helene Eng • Kirsi Peltonen, Marjo Kurki, Charlotte Reedtz, Sabine Kaiser, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Marko Merikukka et al.:
  Psychological tests for expectant parents and young children in the Nordic countries: A review of the evidence
  European Journal of Developmental Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Bjørknes, Roman A Koposov, Helene Eng :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Kjærlighet og Grenser (3. utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2021 FULLTEKST / ARKIV
 • Marte Rye, Helene Eng :
  Kunnskapsoppsumering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security (COS) International – Parenting (COS-P) (2.utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 12. March 2021 ARKIV
 • Marte Rye, Helene Eng, Stein Erik Ulvund :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia – Gruppemodellen (COS-VG) (2. utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020 ARKIV
 • Helene Eng, Marte Rye, Stein Erik Ulvund :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Circle of Security Virginia - Familiemodellen (COS-VF, 2. utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020 ARKIV
 • Merete Aasheim, Joshua Patras, Helene Eng, Henrik Natvig :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (2.utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 12. October 2018 ARKIV / FULLTEKST
 • Solveig Holen, Monica Martinussen, Helene Eng :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Zero (2.utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017 FULLTEKST
 • Helene Eng, Sigrun K. Ertesvåg, Ivar Frønes, John Kjøbli :
  Den krevende foreldrerollen
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Helene Eng :
  Rusforebyggende program vurdert som uvirksomt
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 11. January 2022
 • Helene Eng :
  Foreldreveiledning med dokumentert effekt
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 26. September 2022
 • Helene Eng :
  Støtte til barn som opplever foreldres samlivsbrudd
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 20. June 2022
 • Helene Eng :
  Virksomme tiltak for sped- og småbarn
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 31. March 2022
 • Helene Eng :
  Gode nettresurser om barn og unge
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 07. June 2022
 • Helene Eng :
  Virksomt behandlingstilbud for barn med angst
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 11. February 2022
 • Helene Eng :
  Virksomme innsatser for barn og unge
  2022
 • Monica Martinussen, Marjo Kurki, Kyrre Breivik, Helene Eng, Sabine Kaiser, Piia Karjalainen et al.:
  The First 1000 Days in the Nordic Countries. Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence
  2021 FULLTEKST
 • Helene Eng :
  Skoleprogrammet MOT har lite dokumentasjon på effekt
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 26. October 2021
 • Helene Eng :
  Nedlagt skoleprogram med god dokumentasjon på effekt
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 30. September 2021
 • Helene Eng :
  Blir kvitt tvangslidelse på fire dager
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 07. June 2021
 • Helene Eng :
  Hvordan kan vi få det bedre på skolen?
  Forskersonen.no 23. November 2021
 • Charlotte Reedtz, Kyrre Breivik, Monica Martinussen, Helene Eng :
  Utdanningsdirektoratet gir dårlige råd om mobbing i skolen
  Forskning.no 15. March 2021
 • Helene Eng :
  Kurs for å styrke tilknytning
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 10. September 2020
 • Helene Eng :
  Veileder foreldre for å gjøre barna trygge
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 14. April 2020
 • Helene Eng :
  Traumebehandling med sterk dokumentasjon
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 21. August 2020
 • Helene Eng :
  Ro og mestring i foreldrerollen
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 24. January 2020
 • Helene Eng :
  Virksomt tiltak mot mobbing
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 10. June 2020
 • Helene Eng :
  Teknikk for vanskelige følelser.
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 13. February 2020
 • Helene Eng :
  Foreldreveiledning med sterk dokumentasjon på effekt
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 14. December 2020
 • Helene Eng :
  Virksom behandlingsmetode mot selvskading
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 08. October 2020
 • Monica Martinussen, Helene Eng, Charlotte Reedtz, Kyrre Breivik, Karine Jakobsen :
  Hvilke psykisk helsefremmende tiltak virker for barn og unge?
  Psykologisk.no 30. March 2020 FULLTEKST
 • Helene Eng :
  Et godt læringsmiljø for barn i grunnskolen
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 05. February 2019
 • Helene Eng :
  Gir lærere nye, smarte virkemidler
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 22. October 2019
 • Helene Eng :
  Virksomme tiltak. Ungsinn som kilde til informasjon i arbeid med forebygging av psykiske vansker hos barn og unge
  2019
 • Monica Martinussen, Charlotte Reedtz, Helene Eng, Simon-Peter Neumer, Joshua Patras, Willy-Tore Mørch :
  Kriterier for prosedyrer og vurdering og klassifisering av tiltak (2. utgave, v 2.1)
  2019
 • Helene Eng, Charlotte Reedtz, Monica Martinussen :
  Hjelp til valg av tiltak - Ungsinn
  2019
 • Helene Eng :
  Foreldrestøtte
  2019
 • Helene Eng :
  Løser hverdagsproblemer i skolen
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 09. May 2018
 • Helene Eng :
  Vil snu negativ utvikling i tide
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 16. February 2018
 • Helene Eng :
  Støtte i foreldrerollen
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 14. May 2018
 • Helene Eng, Charlotte Reedtz, Monica Martinussen :
  Translating evidence into practice. The challenge of preparing comprehensive systematic reviews and communicating evidence in a simple and useful way: Experiences from the Norwegian open access journal Ungsinn
  2018
 • Helene Eng, Charlotte Reedtz, Monica Martinussen :
  Effekter av psykososiale intervensjoner for sped- og småbarn
  2018
 • Helene Eng, John Kjøbli :
  Foreldrerollen og samfunnet - Familiestøtte som forebyggende strategi
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Helene Eng :
  Bryter den onde sirkelen
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017
 • Helene Eng, Charlotte Reedtz, Monica Martinussen, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer :
  Ungsinn (Young Mind). An online journal to promote evidence based practice in Norway.
  2017
 • Helene Eng :
  Andre familiestøttende tiltak
  Gyldendal Akademisk 2017
 • John Kjøbli, Helene Eng, Sigrun K. Ertesvåg, Ivar Frønes :
  Introduksjon
  Gyldendal Akademisk 2017
 • John Kjøbli, Helene Eng :
  Andre individrettede intervensjoner
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Helene Eng :
  Utvikling av virksom praksis for barn og unges psykiske helse. Nye kriterier for evidens i tidsskriftet Ungsinn.
  2017
 • Helene Eng :
  Å mestre livet når mamma eller pappa er syk
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017
 • Helene Eng :
  Lærer å reagere annerledes
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  MH2 L.09.363

  Click for bigger map