Bilde av Lorentsen, Anne-Berit
Bilde av Lorentsen, Anne-Berit
Child Welfare, Campus Harstad anne-berit.lorentsen@uit.no +4777058338 Harstad Campus Harstad

Lorentsen, Anne-Berit


Associate professor


 • Anne Svelstad Evju, Anne-Berit Lorentsen :
  Helsesøsters helsefremmende og forebyggende arbeid med innvandrerbarn og deres familier
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Anne-Berit Lorentsen, Bente lilljan lind Kassah, Kwesi Alexander Kassah :
  Folkehelsearbeidet i kommunen
  Fagbokforlaget 2014
 • Anne-Berit Lorentsen :
  Kjøpesenter som forebyggende arena
  Harstad Tidende 2022
 • Anne-Berit Lorentsen :
  Hverdagslivsperspektiv i barnevernet? En kvalitativ studie av mødres erfarte hverdagsliv
  2021
 • Anne-Berit Lorentsen :
  Å være mamma under harde vilkår
  2020
 • Anne-Berit Lorentsen :
  Hverdagsliv med knappe ressurser
  2019
 • Anne-Berit Lorentsen :
  Folkehelsearbeid med enslige mindreårige
  2016
 • Anne-Berit Lorentsen :
  Folkehelsearbeid i kommunen
  2014

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Teaching

  Public health, health promotion and preventive work, social inequality, everydaylife perspective in child welfare.
  Campus Harstad