No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Clinical Dentistry lby001@post.uit.no +4791852199 Tromsø

Lars Inge Byrkjeflot  • Stein, Linda Maria; Tillberg, Anders; Byrkjeflot, Lars Inge; Skudutyte-Rysstad, Rasa; Widström, Eeva. Forebyggende tiltak i Den offentlige tannhelsetjenesten: Samsvarer rutinene på klinikken med kunnskapsbasert praksis?. (fulltekst) Den norske tannlegeforenings tidende 2018; Volum 128. ISSN 0029-2303.s 702 - 708.
  • Widström, Eeva; Tillberg, Anders; Byrkjeflot, Lars Inge; Stein, Linda Maria; Skudutyte-Rysstad, Rasa. Community-based preventive activities in the Public Dental Service in Norway. International Journal of Dental Hygiene 2017; Volum 16 (2). ISSN 1601-5029.s e112 - e119.s doi: 10.1111/idh.12326.
  • Widström, Eeva; Tillberg, Anders; Byrkjeflot, Lars Inge; Skudutyte-Rysstad, Rasa. Chair-side preventive interventions in the Public Dental Service in Norway. British Dental Journal 2016; Volum 221 (4). ISSN 0007-0610.s 179 - 185.s doi: 10.1038/sj.bdj.2016.601.
  • Widström, Eeva; Agustsdottir, Helga; Byrkjeflot, Lars Inge; Pälvärinne, Raimo; Christensen, Lisa Bøge. Systems for provision of oral health care in the Nordic countries. (fulltekst) Tandlægebladet 2015; Volum 119 (9). ISSN 0039-9353.s 702 - 711.
  • Eriksen, Harald M; Bergdahl, Maud Annika; Byrkjeflot, Lars Inge; Crossner, Claes-Göran; Widström, Eeva; Tillberg, Anders. Evaluation of a dental outreach teaching programme. European journal of dental education 2011; Volum 15 (1). ISSN 1396-5883.s 3 - 7.s doi: 10.1111/j.1600-0579.2010.00636.x.
  • Eriksen, Harald M; Bergdahl, Maud Annika; Byrkjeflot, Lars Inge; Crossner, Claes-Göran; Tillberg, Anders; Widström, Eeva. Ekstern klinisk trening : erfaringer fra tannlegeutdanningen i Tromsø 2007-2009. Den norske tannlegeforenings tidende 2010; Volum 120 (10). ISSN 0029-2303.s 664 - 667.
  • Eriksen, Harald M; Hensten, Arne; Widstrøm, Eeva; Dingsør, Endre; Marstrander, peter; Byrkjeflot, Lars Inge; Olsen, Tore. Tannlegeutdanningen i Tromsø. Den norske tannlegeforenings tidende 2006; Volum 116. ISSN 0029-2303.s 168 - 171.
  • Look at all works in CRIStin →