Personkort bilde
Associate Professor

Asgeir Svestad

Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology
Norwegian flag icon Sami flag icon

Research History/Disciplinary History of Archaeology, Archaeological Theory, Old Norse and Sámi Archaeology, Interethnic Relations, Sámi Burial Custom, Repatriation and Reburial.

Commissions of Trust:

The National Committee for Research Ethics on Human Remains, 2019-

Archaeology Program Advisory Board, 2018-

National Board of Archaeology and Conservation, 2015-2017

Head of Department of Archaeology and Anthropology, 2015-2016

Department Board of Archaeology and Social Anthropology, 2012-2015

Leader of Archaeology Program Advisory Board, 2010-2012

Archaeological Basics/Scientific Methods, Old Norse and Sámi Iron Age, Archaeological Theory, Researh History/Disciplinary History of Archaeology

Associate Professor

 • Svestad, Asgeir. Caring for the dead? An alternative perspective on Sámi reburial. Acta Borealia 2019; Volum 36 (1). ISSN 0800-3831.s 23 - 52.s doi: 10.1080/08003831.2019.1607065.

 • Fjellström, Markus; Eriksson, Gunilla; Lidén, Kerstin Birgitta; Svestad, Asgeir. Food and Cultural Traits in Coastal Northern Finnmark in the 14th?19th Centuries. Norwegian Archaeological Review 2019; Volum 52 (1). ISSN 0029-3652.s 20 - 40.s doi: 10.1080/00293652.2019.1621366.

 • Svestad, Asgeir. Entering other realms: Sámi burials in natural rock cavities and caves in northern Fenno-Scandinavia between 900 BC and AD 1700. Oxbow Books 2018 ISBN 978-1-78570-832-9.s 13 - 31.s doi: 10.2307/j.ctvh1dnwt.6.

 • Svestad, Asgeir. Svøpt i myra - Synspunkter på Skjoldehamnfunnets etniske og kulturelle tilknytning. Viking 2017; Volum LXXX. ISSN 0332-608X.s 129 - 156.s doi: 10.5617/viking.5476.

 • Svestad, Asgeir. Sámi Burials and Sacred Landscape: Aspects of the Impact of Materiality on Sámi Religious Conceptions and Practices. Brepols 2013 (11) ISBN 9782503541006.s 111 - 140.s doi: 10.1484/m.sem.1.101567.

 • Svestad, Asgeir. What Happened in Neiden? On the Question of Reburial Ethics. Norwegian Archaeological Review 2013; Volum 46 (2). ISSN 0029-3652.s 194 - 222.s doi: 10.1080/00293652.2013.839575.

 • Svestad, Asgeir. The Impact of Materiality on Sámi Burial Customs and Religious Concepts. Fennoscandia Archaeologica 2011; Volum XXVIII. ISSN 0781-7126.s 39 - 56.

 • Svestad, Asgeir. "Folk er vanligvis ikke særlig villige til å snakke om de døde" - Synspunkter på materialitet og samisk gravskikk. Arkeologi i Norr 2007; Volum 10. ISSN 0284-558X.s 41 - 76.

 • Svestad, Asgeir. Til helvete med Thomsen. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift 2005 (4). ISSN 0348-7903.s 14 - 17.

 • Svestad, Asgeir. Hvorfor oldsakene må komme først. Svar til Jes Wienberg. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift 2004 (3). ISSN 0348-7903.s 38 - 47.

 • Svestad, Asgeir. Pettvik - eit muligheitenes hus frå mellomalderens Loftoen. Tromura. Kulturhistorie 2002 (35). ISSN 0333-2802.s 41 - 48.

 • Olsen, Bjørnar; Svestad, Asgeir. Creating prehistory: archaeology museums and the discourse of modernism. Nordisk Museologi 1994 (1). ISSN 1103-8152.s 3 - 20.

 • Svestad, Asgeir; Brattli, Terje. Forskingshistoria og den arkeologiske praksisen. Viking 1991; Volum LLIV. ISSN 0332-608X.s 105 - 112.

 • Svestad, Asgeir. Oldsakenes orden. Om tilkomsten av arkeologi. Universitetsforlaget 1995 ISBN 82-00-22450-3.

 • Svestad, Asgeir. Gjenbegraving av samiske skjeletter. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Svestad, Asgeir. Tiina Äikäs and Anna-Kaisa Salmi (eds.) 2019: The Sound of Silence: Indigenous Perspectives on the Historical Archaeology of Colonialism. Berghahn Books, New York and Oxford. 236 p. ISBN: 978-1-78920-329-5/ISBN 978-1-78920-330-1.. Primitive tider 2020. ISSN 1501-0430.

 • Svestad, Asgeir. Gjenbegraving av samiske skjeletter. Sagat 2020.

 • Svestad, Asgeir. Gjenbegraving av samiske skjeletter. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Svestad, Asgeir. Samisk og nordisk gravskikk i vikingtid og tidlig mellomalder. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014-11-05 2014.

 • Lorentzen, Erling; Svestad, Asgeir. Kampen om knoklane. (http://religioner.no/archives/8703) 2013.

 • Rødsmoen, Trond; Svestad, Asgeir. Greit å forske på knokler?. 2013.

 • Svestad, Asgeir. Reply to Comments from Kjell-Åke Aronsson, Lynne Goldstein, Håkan Karlsson, Duncan Sayer and Larry J. Zimmerman. Norwegian Archaeological Review 2013; Volum 46 (2). ISSN 0029-3652.s 236 - 242.s doi: 10.1080/00293652.2013.839582.

 • Svestad, Asgeir. On the Ethics of Reburials: A Case Study from Sápmi – The Land of the Sámi. Talk/seminar 2012-05-04 - 2012-05-04 2012.

 • Svestad, Asgeir. Árran-undersøkelser i indre Dividal (LARM). Forskningsseminar, arkeologi 2011-05-13 - 2011-05-13 2011.

 • Thunold, Astri; Svestad, Asgeir. Førsteretten. (http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/803847/) 2011.

 • Svestad, Asgeir. De døde skjuler mange ting - Arkeologiske undersøkelser på Gullholmen kirkegård. 2010 ISBN 978-82-997724-3-3.s 77 - 91.

 • Svestad, Asgeir. Gjenbegraving av samiske skjeletter. Sagat 2010.

 • Svestad, Asgeir. Et forsøk til árran-typologi. Registreringer i indre Dividal (LARM). Forskningsseminar i arkeologi 2010-03-26 - 2010-03-26 2010.

 • Svestad, Asgeir. We are not allowed to rebury our forefathers without doing research - that’s the least we owe them. The Neiden Case. Sámi Archeology and Contemporary Society 2010-05-31 - 2010-06-01 2010.

 • Svestad, Asgeir. Transition to Sámi Christian Burial Custom. On the work of materiality. Networks, Interaction and Emerging Idenities in Fennoscandia and Beyond 2009-10-13 - 2009-10-16 2009.

 • Svestad, Asgeir. Overgangen til kristen gravskikk. Samisk tro og mytologi 2008-05-22 - 2008-05-23 2008.

 • Svestad, Asgeir. Museum. 2008.

 • Svestad, Asgeir. Samiske etterkommere åpner for forskning på skjelettene fra Universitetet i Oslo. 2008.

 • Svestad, Asgeir. Gravplassen i Neiden. Forskningsseminar 2008-03-14 - 2008.

 • Svestad, Asgeir. Sámi graves and sacred landscape during Christianization. Sacralisation of Landscape 2007-09-19 - 2007-09-20 2007.

 • Svestad, Asgeir. Tilbakeføring av skjeletter til Neiden. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Svestad, Asgeir. Tilbakeføring av skjeletter til Neiden. Ságat - Samisk avis 2007.

 • Svestad, Asgeir. Tilbakeføring av skjeletter til Neiden. Sør-Varanger Avis 2007.

 • Svestad, Asgeir. The Sámi Conversion to Christianity: On the Constructive Work of Sámi Mortuary Practices, AD 1600-1950. Seminar 2006-05-10 - 2006-05-10 2006.

 • Svestad, Asgeir. Arkeologisk utgraving på kirkegården ved Gullholmen, Tana. Åpent informasjonsmøte om forskningsprosjekt og planlagt utgraving 2005-11-15 - 2005-11-15 2005.

 • Tombre, Ingunn; Andersen, Oddgeir; Barlindhaug, Stine; Bjerke, Jarle W.; Erikstad, Lars; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar; Sloreid, Svein Erik; Strann, Karl Birger; Svestad, Asgeir; Tømmervik, Hans. Snefjord Vindpark. Vurdering av konsekvenser for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring. 2005 (23) ISBN 82-426-1540-3. ISSN 1504-3312.

 • Svestad, Asgeir. Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600 - foreløpige resultater. Forskningsseminar ved UiTø 2005-11-25 - 2005-11-25 2005.

 • Svestad, Asgeir. "Samiske graver på Kirkegårdsøya åpnes". 2005.

 • Svestad, Asgeir. "Arkeologisk utgraving på kirkegården ved Gullholmen". 2005.

 • Svestad, Asgeir. "Arkeologer ønsker å åpne gamle samiske graver i Tana". 2005.

 • Svestad, Asgeir. "Arkeologisk utgraving på kirkegården ved Gullholmen". 2005.

 • Svestad, Asgeir. "Arkeologer vil åpne gamle samiske graver i Tana". 2005.

 • Svestad, Asgeir; Barlindhaug, Stine. Samiske kirkegårder. Registreringer av automatisk freda samiske kirkegårder i Nord-Troms og Finnmark. 2003 (4) ISBN 82-8101-013-4. ISSN 1503-4895.

 • Svestad, Asgeir. Review. Brian Leigh Molyneaux (ed.), The Cultural Life of Images. Visual Representation in Archaeology. Routledge, London, 1997. 262 pp., 100 illustrations, 1 table. ISBN 0-415-10675-3. Norwegian Archaeological Review 1999; Volum 32 (2). ISSN 0029-3652.s 117 - 120.

 • Svestad, Asgeir. In the Footprints of Hunters and Fishermen. Fotefar mot nord 1995.

 • Svestad, Asgeir. I fangstfolk og fiskeres fotefar. Fotefar mot nord 1995.

 • Svestad, Asgeir. Gjenbegraving av samiske skjeletter. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Svestad, Asgeir. Tiina Äikäs and Anna-Kaisa Salmi (eds.) 2019: The Sound of Silence: Indigenous Perspectives on the Historical Archaeology of Colonialism. Berghahn Books, New York and Oxford. 236 p. ISBN: 978-1-78920-329-5/ISBN 978-1-78920-330-1.. Primitive tider 2020. ISSN 1501-0430.

 • Svestad, Asgeir. Gjenbegraving av samiske skjeletter. Sagat 2020.

 • Svestad, Asgeir. Gjenbegraving av samiske skjeletter. nordnorskdebatt.no 2020.

 • Svestad, Asgeir. Samisk og nordisk gravskikk i vikingtid og tidlig mellomalder. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014-11-05 2014.

 • Lorentzen, Erling; Svestad, Asgeir. Kampen om knoklane. (http://religioner.no/archives/8703) 2013.

 • Rødsmoen, Trond; Svestad, Asgeir. Greit å forske på knokler?. 2013.

 • Svestad, Asgeir. Reply to Comments from Kjell-Åke Aronsson, Lynne Goldstein, Håkan Karlsson, Duncan Sayer and Larry J. Zimmerman. Norwegian Archaeological Review 2013; Volum 46 (2). ISSN 0029-3652.s 236 - 242.s doi: 10.1080/00293652.2013.839582.

 • Svestad, Asgeir. On the Ethics of Reburials: A Case Study from Sápmi – The Land of the Sámi. Talk/seminar 2012-05-04 - 2012-05-04 2012.

 • Svestad, Asgeir. Árran-undersøkelser i indre Dividal (LARM). Forskningsseminar, arkeologi 2011-05-13 - 2011-05-13 2011.

 • Thunold, Astri; Svestad, Asgeir. Førsteretten. (http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/803847/) 2011.

 • Svestad, Asgeir. De døde skjuler mange ting - Arkeologiske undersøkelser på Gullholmen kirkegård. 2010 ISBN 978-82-997724-3-3.s 77 - 91.

 • Svestad, Asgeir. Gjenbegraving av samiske skjeletter. Sagat 2010.

 • Svestad, Asgeir. Et forsøk til árran-typologi. Registreringer i indre Dividal (LARM). Forskningsseminar i arkeologi 2010-03-26 - 2010-03-26 2010.

 • Svestad, Asgeir. We are not allowed to rebury our forefathers without doing research - that’s the least we owe them. The Neiden Case. Sámi Archeology and Contemporary Society 2010-05-31 - 2010-06-01 2010.

 • Svestad, Asgeir. Transition to Sámi Christian Burial Custom. On the work of materiality. Networks, Interaction and Emerging Idenities in Fennoscandia and Beyond 2009-10-13 - 2009-10-16 2009.

 • Svestad, Asgeir. Overgangen til kristen gravskikk. Samisk tro og mytologi 2008-05-22 - 2008-05-23 2008.

 • Svestad, Asgeir. Museum. 2008.

 • Svestad, Asgeir. Samiske etterkommere åpner for forskning på skjelettene fra Universitetet i Oslo. 2008.

 • Svestad, Asgeir. Gravplassen i Neiden. Forskningsseminar 2008-03-14 - 2008.

 • Svestad, Asgeir. Sámi graves and sacred landscape during Christianization. Sacralisation of Landscape 2007-09-19 - 2007-09-20 2007.

 • Svestad, Asgeir. Tilbakeføring av skjeletter til Neiden. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Svestad, Asgeir. Tilbakeføring av skjeletter til Neiden. Ságat - Samisk avis 2007.

 • Svestad, Asgeir. Tilbakeføring av skjeletter til Neiden. Sør-Varanger Avis 2007.

 • Svestad, Asgeir. The Sámi Conversion to Christianity: On the Constructive Work of Sámi Mortuary Practices, AD 1600-1950. Seminar 2006-05-10 - 2006-05-10 2006.

 • Svestad, Asgeir. Arkeologisk utgraving på kirkegården ved Gullholmen, Tana. Åpent informasjonsmøte om forskningsprosjekt og planlagt utgraving 2005-11-15 - 2005-11-15 2005.

 • Tombre, Ingunn; Andersen, Oddgeir; Barlindhaug, Stine; Bjerke, Jarle W.; Erikstad, Lars; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar; Sloreid, Svein Erik; Strann, Karl Birger; Svestad, Asgeir; Tømmervik, Hans. Snefjord Vindpark. Vurdering av konsekvenser for landskap, flora, fauna, friluftsliv, kulturminner og reindriftsnæring. 2005 (23) ISBN 82-426-1540-3. ISSN 1504-3312.

 • Svestad, Asgeir. Overgangen til kristen samisk gravskikk etter 1600 - foreløpige resultater. Forskningsseminar ved UiTø 2005-11-25 - 2005-11-25 2005.

 • Svestad, Asgeir. "Samiske graver på Kirkegårdsøya åpnes". 2005.

 • Svestad, Asgeir. "Arkeologisk utgraving på kirkegården ved Gullholmen". 2005.

 • Svestad, Asgeir. "Arkeologer ønsker å åpne gamle samiske graver i Tana". 2005.

 • Svestad, Asgeir. "Arkeologisk utgraving på kirkegården ved Gullholmen". 2005.

 • Svestad, Asgeir. "Arkeologer vil åpne gamle samiske graver i Tana". 2005.

 • Svestad, Asgeir; Barlindhaug, Stine. Samiske kirkegårder. Registreringer av automatisk freda samiske kirkegårder i Nord-Troms og Finnmark. 2003 (4) ISBN 82-8101-013-4. ISSN 1503-4895.

 • Svestad, Asgeir. Review. Brian Leigh Molyneaux (ed.), The Cultural Life of Images. Visual Representation in Archaeology. Routledge, London, 1997. 262 pp., 100 illustrations, 1 table. ISBN 0-415-10675-3. Norwegian Archaeological Review 1999; Volum 32 (2). ISSN 0029-3652.s 117 - 120.

 • Svestad, Asgeir. In the Footprints of Hunters and Fishermen. Fotefar mot nord 1995.

 • Svestad, Asgeir. I fangstfolk og fiskeres fotefar. Fotefar mot nord 1995.

 • Selected publications

  2013
  Svestad, A. 2013. Reply to Comments from Kjell-Åke Aronsson, Lynne Goldstein, Håkan Karlsson, Ducan Sayer and Larry J. Zimmerman. Norwegian Archaeological Reveiw, 46(2): 37-49.

  Svestad, A. 2013. What Happened in Neiden? On the Question of Reburial Ethics. Norwegian Archaeological Reveiw, 46(2): 1-25.

  Svestad, A. 2013. Sámi Burials and Sacred Landscape: Aspects of the Impact of Materiality on Sámi Religious Conceptions and Practices. In: Nordeide, S.W. & Brink, S. (eds.), Sacred Sites and Holy Places. Exploring the Sacralization of Landscape through Space and Time. Turnhout: Brepols Publishers, pp. 111-140.

  2011
  Svestad, A. 2011. The Impact of Materiality on Sámi Burial Customs and Religious Concepts. Fennoscandia Archaeologica XXVIII: 39-56.

  2010
  Svestad, A. 2010. De døde skjuler mange ting - Arkeologiske undersøkelser på Gullholmen kirkegård. Tana-årboka - Deanu jahkegirji, 77-91.

  2007
  Svestad, A. 2007. "Folk er vanligvis ikke så villige til å prate om de døde" - Synspunkter på materialitet og samiske gravskikk. Arkeologi i Norr 10: 41-76.

  2005
  Svestad, A. 2005. "Til helvete med Thomsen" - En siste replikk. META - medeltidsarkeologisk tidskrift (4): 14-17.

  2004
  Svestad, A. 2004. Hvorfor oldsakene må komme først? META - medeltidsarkeologiske tidskrift (3): 38-47.

  2003
  Svestad, A. 2003. Finn din egen filosof. Konfrontasjoner og kontradiksjoner i den arkeologiske teoridebatten. Dr. Art. Thesis, University of Tromsø. http://www.ub.uit.no/munin/handle/10037/285

  Svestad, A. & S. Barlindhaug. 2003. Samiske kirkegårder. Registreringer av automatisk freda samiske kirkegårder i Nord-Troms og Finnmark. NIKU report 4. Oslo.

  2002
  Svestad, A. 2002. Pettvik - eit muligheitenes hus frå mellomalderens Lofoten. In: Simonsen, P. (ed.), Tromura 35, Kulturhistorie, Tromsø Museum.

  1999
  Svestad, A. 1999. Review of Brian Leigh Molyneaux (ed. 1997): The Cultural Life of Images. Visual Representation in Archaeology. Norwegian Archaeological Review, 32(2): 117-19

  1995
  Svestad, A. 1995. Mefjordvær. In the footprints of hunters and fishermen. Footprints to the North -A Guide to the History of North Norway and Nord-Trøndelag. County Council of Troms, Tromsø.

  Svestad, A. 1995. Mefjordvær - I fangstfolks og fiskeres fotefar. Fotefar mot nord - En veiviser til historien i Nord-Norge og Namdalen. Troms fylkeskommune, Tromsø.

  Svestad, A. 1995. Oldsakenes orden. Om tilkomsten av arkeologi. Norwegian University Press, Oslo.

  1994
  Olsen, B. & A. Svestad. 1994. Creating Prehistory: Archaeology and the Discourse of Modernism. Nordisk museologi, 1: 3-20.

  1991
  Brattli, T. & A. Svestad. 1991. Forskningshistoria og den arkeologiske praksisen. Viking, LLIV: 105-112.

  registrert i Bibsys

  [Loading...]