Personkort bilde
Photo: Torje Jenssen
Professor

Hilde Bjørnå

Professor, Political Science Department of Social Sciences
Norwegian flag icon Sami flag icon

Social media and democracy, municipality reforms, democratic theories, local leadership, the relationship between politics and administration, branding 

POLITICAL SCIENCE; Lectures in local politics, democratic theory and democratic innovations, democracy and social media, political representation, the relationship between administration and politics, local government reforms, EU

 • Bjørnå, Hilde. Reputational assets for local political leadership. Heliyon 2021; Volum 7 (8). ISSN 2405-8440.s 1 - 7.s doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e07800.

 • Bjørnå, Hilde. Forholdet mellom politikk og administrasjon – Hva kan vi lære fra en norsk småkommune?. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2021; Volum 98 (1). ISSN 0029-1285.s doi: 10.7577/nat.4132.

 • Bjørnå, Hilde; Weigård, Jarle. From Public to Private Accountability in Norwegian Local Government. Sage Open 2020; Volum 10 (3). ISSN 2158-2440.s doi: 10.1177/2158244020957042.

 • Lockert, Åshild Skjegstad; Bjørnå, Hilde; Haugen, Kristian H.; Heidi Houlberg, Salomonsen. Reputation reform strategies in local government: investigating Denmark and Norway. Local Government Studies 2019; Volum 45 (4). ISSN 0300-3930.s 504 - 525.s doi: 10.1080/03003930.2018.1560270.

 • Lockert, Åshild Skjegstad; Bjørnå, Hilde; Krane, Martin Sollund. Policy transfer of branding and reputation management: Motivations, challenges, and opportunities for a small rural municipality. Public Performance and Management Review 2019; Volum 23 (2). ISSN 1530-9576.s 461 - 482.s doi: 10.1080/15309576.2019.1694545.

 • Stein, Jonas; Buck, Marcus; Bjørnå, Hilde. The centre–periphery dimension and trust in politicians: the case of Norway. (https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1624191) Territory, Politics, Governance 2019; Volum 9 (1). ISSN 2162-2671.s 37 - 55.s doi: 10.1080/21622671.2019.1624191.

 • Bjørnå, Hilde; Morskogen, Tor Arne; Uvsbakk, Nora. Formannskapsmodell i redesign – legitimitetsforståelsen i Tromsøs nye styringsform. Tidsskrift for samfunnsforskning 2018; Volum 2018 (2). ISSN 0040-716X.s 180 - 200.s doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2018-02-03.

 • Svalestuen, Sigbjørn; Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils. Ti tusen tommeltotter? Kommunestyrerepresentantenes opplevelse av sin innflytelse. Nordisk Administrativt Tidsskrift 2018; Volum 95 (1). ISSN 0029-1285.s 37 - 50.

 • Bjørnå, Hilde. Organising services for children at risk – Joined-up government in a Norwegian municipality. 2017 ISBN 978-3-7089-1374-2.s 167 - 187.

 • Polzer, Tobias; Bjørnå, Hilde; Leixnering, Stephan. Introduction: Understanding Joined-up Government in the European local government sector. 2017 ISBN 978-3-7089-1374-2.s 21 - 48.

 • Polzer, Tobias; Bjørnå, Hilde; Leixnering, Stephan. Conclusion: Joined-up Government in the European local government sector. Variations on a theme.. 2017 ISBN 978-3-7089-1374-2.s 213 - 230.

 • Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde. Skjønnskomponenten i utøvelse av kommunal ledelse. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6.s 156 - 176.

 • Bjørnå, Hilde; Mikalsen, Knut H. Working for development in the High North: Mayoral strategies and leadership styles. (Fulltekst: Barents_Studies_vol3_issue1_full_text.pdf(16.56Mt) Barents Studies 2016; Volum 3 (1). ISSN 2324-0652.

 • Mussari, Riccardo; Tranfaglia, Alfredo Ettore; Reichard, Christoph; Bjørnå, Hilde; Nakrosis, Vitalis; Bankauskaité-Grigaliuniene, Sabina. Design, Trajectories of Reform, and Implementation of performance Budgeting in Local Governments: A comparative study of Germany, Italy, Lithuania, and Norway. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 9781137525475.s 101 - 121.s doi: 10.1057/978-1-137-52548-2.

 • Bjørnå, Hilde. Norwegian Municipalities and Reputation Building. Scandinavian Journal of Public Administration 2016; Volum 20 (2). ISSN 2001-7405.s 39 - 58.

 • Bjørnå, Hilde; Salomonsen, Heidi Houlberg. Reputation and Brand Management in Scandinavian Municipalities. (Fulltekst: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/sjpa/issue/view/433 Scandinavian Journal of Public Administration 2016; Volum 20 (2). ISSN 2001-7405.s 2 - 5.

 • Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde. "Enstemmig vedtatt" - et kritisk blikk på hva som ligger bak kommunenes enighet.. Fagbladet samfunn og økonomi 2016 (1). ISSN 1893-3009.s 30 - 43.

 • Wæraas, Arild; Bjørnå, Hilde; Moldenæs, Turid. Place, Organization, Democracy: Three Strategies For Municipal Branding. Public Management Review 2015; Volum 17 (9). ISSN 1471-9037.s 1282 - 1304.s doi: 10.1080/14719037.2014.906965.

 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. Den norske ordføreren: Begrenset myndighet, mye makt?. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205489394.s 169 - 195.

 • Bjørnå, Hilde; Mikalsen, Knut H. Facilitative Leadership Revisited - The Case of Norway. Lex Localis 2015; Volum 13 (4). ISSN 1581-5374.s 953 - 972.s doi: 10.4335/13.3.953-972(2015).

 • Bjørnå, Hilde. Dealing with Stakeholders in Local Government: Three Norwegian Cases of Municipal Reputation management. Routledge 2015 ISBN 9780415729772.s 185 - 202.

 • Bjørnå, Hilde. Omdømmebygging i kommunene. Hva gjør de og hva vil de?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2014 (4). ISSN 0801-1745.s 256 - 276.

 • Bjørnå, Hilde. Når kommunestørrelsen blir en utfordring. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 185 - 196.

 • Torsteinsen, Harald; Bjørnå, Hilde. Agencies and transparency in Norwegian local government. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration 2012; Volum 16 (1). ISSN 2000-8058.s 5 - 25.

 • Bjørnå, Hilde. Women in Charge: Politics in a Women Majority Local Council in Australia. Commonwealth Journal of Local Governance 2012; Volum 10. ISSN 1836-0394.s 51 - 69.s doi: 10.5130/cjlg.v0i10.2689.

 • Bjørnå, Hilde. Gender Balance and Institutions in Local Government - Examples from Rural Norway. Lex Localis 2012; Volum 10 (2). ISSN 1581-5374.s 129 - 152.s doi: 10.4335/10.2.129-152(2012).

 • Aarsæther, Nils; Nyseth, Torill; Bjørnå, Hilde. Two networks, one city: Democracy and governance networks in urban transformation. European Urban and Regional Studies 2011; Volum 18 (3). ISSN 0969-7764.s 306 - 320.s doi: 10.1177/0969776411403988.

 • Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde. Lokaldemokratiet: Lederskap i småkommuners utviklingspolitikk. 2011 ISBN 978-91-633-9802-5.s 318 - 321.

 • Wæraas, Arild; Bjørnå, Hilde. Kommunegrå eller unik? Omdømmehåndtering i kommunesektoren. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-1501602-3.s 230 - 244.

 • Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils. Networking for development in the North: power, trust, and local democracy. Environment and Planning. C, Government and Policy 2010; Volum 28 (2). ISSN 0263-774X.s 304 - 317.s doi: 10.1068/c0942.

 • Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils. Local government strategies and entrepreneurship. International Journal of Innovation and Regional Development 2010; Volum 2 (1/2). ISSN 1753-0660.s 50 - 65.

 • Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde. Fra budsjettkamp til valgutfall: Lokalvalget i Kåfjord og Lyngen kommuner. Abstrakt forlag 2009 ISBN 978-82-7935-276-1.s 47 - 67.

 • Bjørnå, Hilde. On the Practice of “Fiscal Decentralization” in a Welfare State: Policies and Strategies in North-Norwegian Local Governments. Current Politics and Economics of Europe 2009; Volum 20 (1). ISSN 1057-2309.s 115 - 132.

 • Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils. Combating Depopulation in the Northern Periphery: Local Leadership Strategies in two Norwegian Municipalities. Local Government Studies 2009; Volum 35 (2). ISSN 0300-3930.s 213 - 233.s doi: 10.1080/03003930902742997.

 • Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde; Fotel, Trine; Sørensen, Eva. Evaluating the Democratic Accountability of Governance Networks: Analysing Two Nordic Megaprojects. Local Government Studies 2009; Volum 35 (5). ISSN 0300-3930.s 577 - 594.s doi: 10.1080/03003930903227394.

 • Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde. Powerful leaders - reluctant followers. Budgets and elections in the rural north. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 978-1-60456-803-5.

 • Bjørnå, Hilde. Vilkår for samarbeid på tvers i samfunnsvitenskapen. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 35 - 45.

 • Nyseth, Torill; Bjørnå, Hilde. Kampen om byrommet - Kulturminner som politikkfelt. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2007; Volum 23 (4). ISSN 0801-1745.s 396 - 415.

 • Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve. Prefectoral Systems and Central–Local Government Relations in Scandinavia. Scandinavian Political Studies 2006; Volum 29 (4). ISSN 0080-6757.s 308 - 332.

 • Bjørnå, Hilde. Demokrativerdien i det lokale selvstyret. Kommunal ekonomi och politik 2005; Volum 9 (4). ISSN 1402-8700.

 • Bjørnå, Hilde. Styring eller samspill? - Et innblikk i dansk arealforvaltning. Kommunal ekonomi och politik 2004; Volum 8 (2). ISSN 1402-8700.

 • Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve. Fylkesmannens rolle i arealplankonflikter. - Dommer, forhandlingsleder eller konsensussøker?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2001; Volum 17. ISSN 0801-1745.s 291 - 321.

 • Bjørnå, Hilde; Leixnering, Stephan; Polzer, Tobias. Joined up local governments? Restructuring and reorganising internal management. 2017 ISBN 978-3-7089-1374-2.s 213 - 230.

 • Bjørnå, Hilde. Forholdet mellom politikk og administrasjon i kommuner. Samhandling mellom politikk og administrasjon i kommuner 2021-05-19 - 2021-05-19 2021.

 • Bjørnå, Hilde. Governance of public health care- changes, challenges and opportunities. Seminar Norsk senter for e-helseforskning 2021-09-10 - 2021-09-10 2021.

 • Bjørnå, Hilde. Mener høyt utdanningsnivå kan gi en egen «politikerkaste». 2021.

 • Bjørnå, Hilde. Territorielle reformer, mobilisering og tillit til politikere. Melbu dagene, Stein Rokkan foredragsserie 2021-07-07 - 2021-07-07 2021.

 • Bjørnå, Hilde. Digital Democracy - Dangerous E-voting vs. Powerful Innovation to collaborate. Insomnia festival 2020-10-26 - 2020-10-26 2020.

 • Bjørnå, Hilde. Competitive advantages in the political game. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2020-01-06 - 2020-01-08 2020.

 • Bjørnå, Hilde. Territorial Identities and Local Government Developmental Policies. Norkom 2019-11-29 - 2019-12-01 2019.

 • Bjørnå, Hilde. Brexit. Quiz, faglig foredrag 2019-10-18 - 2019-10-18 2019.

 • Bjørnå, Hilde. Politisk innovasjon som løsning på demokratiske utfordringer. Fagdag statsvitenskap 2019-10-01 - 2019-10-01 2019.

 • Bjørnå, Hilde. Trademarks in LG. Kommunikasjon i offentlig sektor /arrangør 2019-08-13 - 2019-08-14 2019.

 • Bjørnå, Hilde. parlamentarisme i Tromsø- en snarvisitt. Foredrag på Litteraturhuset i Trondheim 2019-06-03 - 2019-06-03 2019.

 • Hansen, Sigrid Agnethe; Bjørnå, Hilde. Litt klokere. Valglister. 2019.

 • Bjørnå, Hilde. Formannskapsmodellen i Tromsø. Fagdag for kommunestyret i Tromsø 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.

 • Bjørnå, Hilde. The role of extraordinary deeds, performance, symbolic and moral behaviour in great mayor's reputations. NORKOM 2018 2018-11-30 - 2018-12-02 2018.

 • Bjørnå, Hilde. Kommentarer til valgbarometer. 2018.

 • Bjørnå, Hilde. Nordnytt. Intervjuet om/kommentarer til at lokalpolitikere i Tromsø mener debattklimaet til tider blir for tøft. 2018.

 • Polzer, Tobias; Bjørnå, Hilde. Presentation of selected outcomes of the COST action. i. Joined-Up Local Governments. Concluding conference: European Local Government: Challenges, reforms, and Futures 2017-03-09 - 2017-03-10 2017.

 • Bjørnå, Hilde. Kan avfolkning bekjempes?. PLanlegging til Tusen! Fagdag samfunnsplanlegging og kulturforståelse 2017-09-29 - 2017-09-29 2017.

 • Bjørnå, Hilde. Joined-up local government?. Fagdag statsvitenskap 2017-08-01 - 2017-08-01 2017.

 • Lockert, Åshild Skjegstad; Bjørnå, Hilde; Krane, Martin Sollund. The transfer of branding and reputation management policies. Network for reseach in Public sector communication 2017-08-17 - 2017-08-18 2017.

 • Svalestuen, Sigbjørn; Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils. Ti tusen tommeltotter? Representatntenes opplevelse av sin innflytelse. NOPSA 2017-08-08 - 2017-08-11 2017.

 • Bjørnå, Hilde; Polzer, Tobias. Presentation of book project. COST WG II 2017-03-09 - 2017-03-10 2017.

 • Bjørnå, Hilde. Forholdet mellom politick og administrasjon - idealer og virkelighet. Fagdag om overgang fra parlamentarisme til formannskap 2016-02-23 - 2016-02-23 2016.

 • Bjørnå, Hilde. Organizing services for children at risk – Joined-up government in a Norwegian municipality. Norkom- nordisk kommuneforkserkonferanse 2016-11-24 - 2016-11-26 2016.

 • Bjørnå, Hilde; Røiseland, Asbjørn. Demokrati og politisk deltakelse. Funn fra forskningen 2011-2015. Norges forskningsråd 2016.

 • Lockert, Åshild Skjegstad; Krane, Martin Sollund; Bjørnå, Hilde. The Transfer of Branding and Reputation Management Policies to Local Government. Nordic Ruralities 2016-05-22 - 2016-05-24 2016.

 • Bjørnå, Hilde. Presentasjon av egne bidrag i Demosreg-prosjektet om omdømmebygging i kommunene. avslutningskonferanse 2015-11-20 - 2015.

 • Bjørnå, Hilde. Rådmannsmodellen- roller, ansvar og samarbeid i kommunen. Plankonferansen 2015-12-09 - 2015-12-10 2015.

 • Bjørnå, Hilde. Working for development in the North - Mayors strategies in Northern Norway. Foreningen for kommunalvetenskap (Finsk kommunekonferanse jubileum) 2015-10-01 - 2015-10-02 2015.

 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. Oppslutning til besvær?. Finnmark Dagblad 2015.

 • Bjørnå, Hilde. Økonomi og kontroll - noen av kommunelovutvalgets forslag og diskusjoner. Økonomifourm Troms 2015-09-07 - 2015-09-08 2015.

 • Bjørnå, Hilde; Robbins, Geraldine. Restructuring and reorganizing internal management. 2015 EGPA Annual conference 2015-08-24 - 2015-08-29 2015.

 • Bjørnå, Hilde. Tjenesteyting, styring og demokrati - Mulige løsninger for Finnmark?. Kommuneproposisjonen og kommunereformen i Finnmark 2015-05-19 - 2015.

 • Bjørnå, Hilde; Hajnal, Gyrgy; Casale, Donatella; Polzer, Tobias; Meyer, renate; Robbins, Geraldine; Leixnering, Stephan; Schwab, Christian. Joined up local governments - Restructuring and reorganizing internal management. COST Locref 2015-05-05 - 2015-05-07 2015.

 • Bjørnå, Hilde; Moldenæs, Turid; Wæraas, Arild. Fylkeskommunens omdømme - trussel mot dens eksistens. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Willumsen, Tord; Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde; Buck, Marcus. Rådmannsundersøkelsen 2013. 2014 ISBN 978-82-8244-124-7.

 • Bjørnå, Hilde. Local Government reforms the past 25 years– The case of Norway. 2014.

 • Bjørnå, Hilde. Changes in Norwegian local governments: from input to output legitimacy?. NOPSA 2014-08-12 - 2014-08-15 2014.

 • Bjørnå, Hilde; Mussari, Riccardo; Tranfaglia, Alfredo E.; Reichard, Christoph; Nakrosis, Vitalis; Bankauskaite, Sabina. Performance Budgeting and Measurement in Local Governments. EGPA 2014-09-10 - 2014-09-12 2014.

 • Bjørnå, Hilde. Kommunenes omdømmebygging - hva gjør de og hva vil de?. Statsviterkonferansen 2014-01-06 - 2014-01-08 2014.

 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. 'Tenured' mayors in Norway - facilitative leadership revisited. Konferanse 2014-04-09 - 2014-04-11 2014.

 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. Mayoral leadership as a 'life-long' career. Nordiska Kommunalforskarkonferensen 2013-11-21 - 2013-11-23 2013.

 • Bjørnå, Hilde. Branding in response to pressure. EGPA 2013-04-10 - 2013-04-12 2013.

 • Bjørnå, Hilde; Wæraas, Arild; Moldenæs, Turid; Byrkjeflot, Haldor; Salomonsen, Heidi Houlberg; Angell, Svein Ivar; Krane, Martin Sollund. Omdømmebygging i kommunene. Demosreg årsmøte 2013-03-11 - 2013-03-12 2013.

 • Bjørnå, Hilde. Omdømmebygging i kommunene. Spor endringer, Nasjonal erfaringskonferanse 2013 2013-06-18 - 2013-06-18 2013.

 • Bjørnå, Hilde. Women in Charge - does it make a difference. Examples from local Australia. Stemmerettsjubileet 2013-08-28 - 2013-08-30 2013.

 • Bjørnå, Hilde; Weigård, Jarle. From public to private accountability in Norwegian Local Government. Demokratiprogrammet #rd International Conference on Democracy as Idea and Practice 2012-01-12 - 2012-01-13 2012.

 • Wæraas, Arild; Bjørnå, Hilde; Moldenæs, Turid. Three strategies for municipal branding. Nordisk kommuneforskerkonferanse (Norkom) 2012-11-22 - 2012-11-24 2012.

 • Bjørnå, Hilde. Local Parties and Women Representation. Kjønnsforskning NÅ 2009-10-26 - 2009-10-27 2009.

 • Bjørnå, Hilde. Report Redlands: When women decide in local Australia. Formidling av empiriske funn 2009-11-12 - 2009-11-12 2009.

 • Bjørnå, Hilde. Local Government Strategies and Entrepreneurship. School of Social Science Seminar Series 2008-09-19 - 2008.

 • Bjørnå, Hilde. The Scandinavian local governance system“Big” Local governments in “small” countries. TASC Public Forum (http://www.tascnet.ie/showPage.php) 2008-01-14 - 2008-01-14 2008.

 • Bjørnå, Hilde. Det å stemme - er det egentlig så viktig?. Bladet Tromsø 2007.s 36 - .

 • Ringholm, Toril; Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve; Nyseth, Torill; Røyseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene; Aarsæther, Nils. Taking stock of national research on democracy in network governance. The case of Norway. 2007 ISBN 8792063314.

 • Bjørnå, Hilde. Kampen mot avfolkning - utfordringer og strategier i to nordnorske komuner. Onsdagsakademiet, http://www.nordland-akademi.no/modules.php?op=modload&name=News&file=index 2007-05-23 - 2007-05-24 2007.

 • Bjørnå, Hilde. The role of local democracy in creating solutions for social development in the high North. Barentsdagene, Crossing borders - creating new knowledge in the Barents Region 2006-11-10 - 2006-11-10 2006.

 • Bjørnå, Hilde. Klondyke i Hammerfest!. Stat og styring 2006 (2). ISSN 0803-0103.s 33 - 35.

 • Bjørnå, Hilde. Nord-Norge på kartet. Stat og styring 2006 (2). ISSN 0803-0103.s 26 - 26.

 • Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils. De rødgrønne ekstrabevilgningene - Hva skjedde i nordnorske småkommuner?. Stat og styring 2006 (2). ISSN 0803-0103.s 36 - 39.

 • Bjørnå, Hilde. Mellom nasjonal styring og kommunalt selvstyre. Fylkesmannens rolle i arealplanmekinger. 2004.

 • Bjørnå, Hilde. Forholdet mellom politikk og administrasjon i kommuner. Samhandling mellom politikk og administrasjon i kommuner 2021-05-19 - 2021-05-19 2021.

 • Bjørnå, Hilde. Governance of public health care- changes, challenges and opportunities. Seminar Norsk senter for e-helseforskning 2021-09-10 - 2021-09-10 2021.

 • Bjørnå, Hilde. Mener høyt utdanningsnivå kan gi en egen «politikerkaste». 2021.

 • Bjørnå, Hilde. Territorielle reformer, mobilisering og tillit til politikere. Melbu dagene, Stein Rokkan foredragsserie 2021-07-07 - 2021-07-07 2021.

 • Bjørnå, Hilde. Digital Democracy - Dangerous E-voting vs. Powerful Innovation to collaborate. Insomnia festival 2020-10-26 - 2020-10-26 2020.

 • Bjørnå, Hilde. Competitive advantages in the political game. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2020-01-06 - 2020-01-08 2020.

 • Bjørnå, Hilde. Territorial Identities and Local Government Developmental Policies. Norkom 2019-11-29 - 2019-12-01 2019.

 • Bjørnå, Hilde. Brexit. Quiz, faglig foredrag 2019-10-18 - 2019-10-18 2019.

 • Bjørnå, Hilde. Politisk innovasjon som løsning på demokratiske utfordringer. Fagdag statsvitenskap 2019-10-01 - 2019-10-01 2019.

 • Bjørnå, Hilde. Trademarks in LG. Kommunikasjon i offentlig sektor /arrangør 2019-08-13 - 2019-08-14 2019.

 • Bjørnå, Hilde. parlamentarisme i Tromsø- en snarvisitt. Foredrag på Litteraturhuset i Trondheim 2019-06-03 - 2019-06-03 2019.

 • Hansen, Sigrid Agnethe; Bjørnå, Hilde. Litt klokere. Valglister. 2019.

 • Bjørnå, Hilde. Formannskapsmodellen i Tromsø. Fagdag for kommunestyret i Tromsø 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.

 • Bjørnå, Hilde. The role of extraordinary deeds, performance, symbolic and moral behaviour in great mayor's reputations. NORKOM 2018 2018-11-30 - 2018-12-02 2018.

 • Bjørnå, Hilde. Kommentarer til valgbarometer. 2018.

 • Bjørnå, Hilde. Nordnytt. Intervjuet om/kommentarer til at lokalpolitikere i Tromsø mener debattklimaet til tider blir for tøft. 2018.

 • Polzer, Tobias; Bjørnå, Hilde. Presentation of selected outcomes of the COST action. i. Joined-Up Local Governments. Concluding conference: European Local Government: Challenges, reforms, and Futures 2017-03-09 - 2017-03-10 2017.

 • Bjørnå, Hilde. Kan avfolkning bekjempes?. PLanlegging til Tusen! Fagdag samfunnsplanlegging og kulturforståelse 2017-09-29 - 2017-09-29 2017.

 • Bjørnå, Hilde. Joined-up local government?. Fagdag statsvitenskap 2017-08-01 - 2017-08-01 2017.

 • Lockert, Åshild Skjegstad; Bjørnå, Hilde; Krane, Martin Sollund. The transfer of branding and reputation management policies. Network for reseach in Public sector communication 2017-08-17 - 2017-08-18 2017.

 • Svalestuen, Sigbjørn; Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils. Ti tusen tommeltotter? Representatntenes opplevelse av sin innflytelse. NOPSA 2017-08-08 - 2017-08-11 2017.

 • Bjørnå, Hilde; Polzer, Tobias. Presentation of book project. COST WG II 2017-03-09 - 2017-03-10 2017.

 • Bjørnå, Hilde. Forholdet mellom politick og administrasjon - idealer og virkelighet. Fagdag om overgang fra parlamentarisme til formannskap 2016-02-23 - 2016-02-23 2016.

 • Bjørnå, Hilde. Organizing services for children at risk – Joined-up government in a Norwegian municipality. Norkom- nordisk kommuneforkserkonferanse 2016-11-24 - 2016-11-26 2016.

 • Bjørnå, Hilde; Røiseland, Asbjørn. Demokrati og politisk deltakelse. Funn fra forskningen 2011-2015. Norges forskningsråd 2016.

 • Lockert, Åshild Skjegstad; Krane, Martin Sollund; Bjørnå, Hilde. The Transfer of Branding and Reputation Management Policies to Local Government. Nordic Ruralities 2016-05-22 - 2016-05-24 2016.

 • Bjørnå, Hilde. Presentasjon av egne bidrag i Demosreg-prosjektet om omdømmebygging i kommunene. avslutningskonferanse 2015-11-20 - 2015.

 • Bjørnå, Hilde. Rådmannsmodellen- roller, ansvar og samarbeid i kommunen. Plankonferansen 2015-12-09 - 2015-12-10 2015.

 • Bjørnå, Hilde. Working for development in the North - Mayors strategies in Northern Norway. Foreningen for kommunalvetenskap (Finsk kommunekonferanse jubileum) 2015-10-01 - 2015-10-02 2015.

 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. Oppslutning til besvær?. Finnmark Dagblad 2015.

 • Bjørnå, Hilde. Økonomi og kontroll - noen av kommunelovutvalgets forslag og diskusjoner. Økonomifourm Troms 2015-09-07 - 2015-09-08 2015.

 • Bjørnå, Hilde; Robbins, Geraldine. Restructuring and reorganizing internal management. 2015 EGPA Annual conference 2015-08-24 - 2015-08-29 2015.

 • Bjørnå, Hilde. Tjenesteyting, styring og demokrati - Mulige løsninger for Finnmark?. Kommuneproposisjonen og kommunereformen i Finnmark 2015-05-19 - 2015.

 • Bjørnå, Hilde; Hajnal, Gyrgy; Casale, Donatella; Polzer, Tobias; Meyer, renate; Robbins, Geraldine; Leixnering, Stephan; Schwab, Christian. Joined up local governments - Restructuring and reorganizing internal management. COST Locref 2015-05-05 - 2015-05-07 2015.

 • Bjørnå, Hilde; Moldenæs, Turid; Wæraas, Arild. Fylkeskommunens omdømme - trussel mot dens eksistens. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Willumsen, Tord; Aarsæther, Nils; Bjørnå, Hilde; Buck, Marcus. Rådmannsundersøkelsen 2013. 2014 ISBN 978-82-8244-124-7.

 • Bjørnå, Hilde. Local Government reforms the past 25 years– The case of Norway. 2014.

 • Bjørnå, Hilde. Changes in Norwegian local governments: from input to output legitimacy?. NOPSA 2014-08-12 - 2014-08-15 2014.

 • Bjørnå, Hilde; Mussari, Riccardo; Tranfaglia, Alfredo E.; Reichard, Christoph; Nakrosis, Vitalis; Bankauskaite, Sabina. Performance Budgeting and Measurement in Local Governments. EGPA 2014-09-10 - 2014-09-12 2014.

 • Bjørnå, Hilde. Kommunenes omdømmebygging - hva gjør de og hva vil de?. Statsviterkonferansen 2014-01-06 - 2014-01-08 2014.

 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. 'Tenured' mayors in Norway - facilitative leadership revisited. Konferanse 2014-04-09 - 2014-04-11 2014.

 • Mikalsen, Knut h; Bjørnå, Hilde. Mayoral leadership as a 'life-long' career. Nordiska Kommunalforskarkonferensen 2013-11-21 - 2013-11-23 2013.

 • Bjørnå, Hilde. Branding in response to pressure. EGPA 2013-04-10 - 2013-04-12 2013.

 • Bjørnå, Hilde; Wæraas, Arild; Moldenæs, Turid; Byrkjeflot, Haldor; Salomonsen, Heidi Houlberg; Angell, Svein Ivar; Krane, Martin Sollund. Omdømmebygging i kommunene. Demosreg årsmøte 2013-03-11 - 2013-03-12 2013.

 • Bjørnå, Hilde. Omdømmebygging i kommunene. Spor endringer, Nasjonal erfaringskonferanse 2013 2013-06-18 - 2013-06-18 2013.

 • Bjørnå, Hilde. Women in Charge - does it make a difference. Examples from local Australia. Stemmerettsjubileet 2013-08-28 - 2013-08-30 2013.

 • Bjørnå, Hilde; Weigård, Jarle. From public to private accountability in Norwegian Local Government. Demokratiprogrammet #rd International Conference on Democracy as Idea and Practice 2012-01-12 - 2012-01-13 2012.

 • Wæraas, Arild; Bjørnå, Hilde; Moldenæs, Turid. Three strategies for municipal branding. Nordisk kommuneforskerkonferanse (Norkom) 2012-11-22 - 2012-11-24 2012.

 • Bjørnå, Hilde. Local Parties and Women Representation. Kjønnsforskning NÅ 2009-10-26 - 2009-10-27 2009.

 • Bjørnå, Hilde. Report Redlands: When women decide in local Australia. Formidling av empiriske funn 2009-11-12 - 2009-11-12 2009.

 • Bjørnå, Hilde. Local Government Strategies and Entrepreneurship. School of Social Science Seminar Series 2008-09-19 - 2008.

 • Bjørnå, Hilde. The Scandinavian local governance system“Big” Local governments in “small” countries. TASC Public Forum (http://www.tascnet.ie/showPage.php) 2008-01-14 - 2008-01-14 2008.

 • Bjørnå, Hilde. Det å stemme - er det egentlig så viktig?. Bladet Tromsø 2007.s 36 - .

 • Ringholm, Toril; Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve; Nyseth, Torill; Røyseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene; Aarsæther, Nils. Taking stock of national research on democracy in network governance. The case of Norway. 2007 ISBN 8792063314.

 • Bjørnå, Hilde. Kampen mot avfolkning - utfordringer og strategier i to nordnorske komuner. Onsdagsakademiet, http://www.nordland-akademi.no/modules.php?op=modload&name=News&file=index 2007-05-23 - 2007-05-24 2007.

 • Bjørnå, Hilde. The role of local democracy in creating solutions for social development in the high North. Barentsdagene, Crossing borders - creating new knowledge in the Barents Region 2006-11-10 - 2006-11-10 2006.

 • Bjørnå, Hilde. Klondyke i Hammerfest!. Stat og styring 2006 (2). ISSN 0803-0103.s 33 - 35.

 • Bjørnå, Hilde. Nord-Norge på kartet. Stat og styring 2006 (2). ISSN 0803-0103.s 26 - 26.

 • Bjørnå, Hilde; Aarsæther, Nils. De rødgrønne ekstrabevilgningene - Hva skjedde i nordnorske småkommuner?. Stat og styring 2006 (2). ISSN 0803-0103.s 36 - 39.

 • Bjørnå, Hilde. Mellom nasjonal styring og kommunalt selvstyre. Fylkesmannens rolle i arealplanmekinger. 2004.

 • [Loading...]

  Member of research group