Personkort bilde
Photo: Torje Jenssen

Tor Christian Dahl-Eriksen

Department of Social Sciences
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Responsibility to Protect and Rising Asian Powers. Millennial Asia 2021. ISSN 0976-3996.s 1 - 18.s doi: 10.1177/0976399621989464.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. R2P and the UN Security Council: an "unreliable alliance". International Journal on World Peace 2019; Volum xxxvi (1). ISSN 0742-3640.s 33 - 60.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. R2P i Sikkerhetsrådets klype - nødvendig, men problematisk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019; Volum 35 (2). ISSN 0801-1745.s 77 - 91.s doi: 10.18261/issn.1504-2936-2019-02-02.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. International Anarchy, Cooperation , and Joint Action - A discussion on R2P framed by selected theoretical perspectives on international relations. The Fletcher Forum of World Affairs 2017; Volum 41 (2). ISSN 1046-1868.s 45 - 59.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. R2P and the "thin Cosmopolitan" imagination. (Fulltekst: https://static1.squarespace.com/static/579fc2ad725e253a86230610/t/57ec6aba5016e1636a21e292/1475111610778/FletcherForum_Sum16_40-2_123-137_DAHLERIKSEN.pdf The Fletcher Forum of World Affairs 2016; Volum 40 (2). ISSN 1046-1868.s 123 - 137.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. R2P and the 'thin cosmopolitan' imagination. 2015 ISBN 978-961-6447-49-2.s 123 - 142.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Menneskelig sikkerhet og sentrale menneskerettighetsdebatter. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 2008; Volum 26 (1). ISSN 1503-6480.s 64 - 77.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Statssuverenitet og internasjonale menneskerettigheter. Mennesker og Rettigheter 1997 (1). ISSN 0800-0735.s 56 - 69.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. R2P in a multipolar more Asia-dominated world. Asian Dynamics Initiative (ADI) 2019-06-18 - 2019-09-19 2019.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. R2P and the alliance with the UN Security Council. Alternatives to Military Intervention under R2P 2018-09-21 - 2018-09-21 2018.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. R2P - discussed from a cosmopolitan perspective. R2P in theory and praxis 2015-04-23 - 2015-04-24 2015.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. John Kristen Skogan (red.):Hva nå USA og Europa?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2007 (1). ISSN 0040-716X.s 138 - 145.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Global politikk - Krig, diplomati, handel og nyhetsformidling i praksis. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2004; Volum 20 (1). ISSN 0801-1745.s 73 - 78.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Normer og makt - Innføring i internasjonal politikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2002; Volum 18 (1). ISSN 0801-1745.s 78 - 84.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Suverene stater og transnasjonale regioner som aktører på den internasjonale arena. 1997 ISBN 82-7541-138-6.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Suverenitet og menneskerettigheter vurdert i lys av teorier om internasjonal politikk. 1996 ISBN 82-7541-112-2.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Transnasjonale regioner - Nasjonalstat og Demokrati, "En vurdering av det demokratiske potensialet i Barentsregionen og Østersjøregionen". 1995.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. R2P in a multipolar more Asia-dominated world. Asian Dynamics Initiative (ADI) 2019-06-18 - 2019-09-19 2019.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. R2P and the alliance with the UN Security Council. Alternatives to Military Intervention under R2P 2018-09-21 - 2018-09-21 2018.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. R2P - discussed from a cosmopolitan perspective. R2P in theory and praxis 2015-04-23 - 2015-04-24 2015.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. John Kristen Skogan (red.):Hva nå USA og Europa?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2007 (1). ISSN 0040-716X.s 138 - 145.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Global politikk - Krig, diplomati, handel og nyhetsformidling i praksis. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2004; Volum 20 (1). ISSN 0801-1745.s 73 - 78.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Normer og makt - Innføring i internasjonal politikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2002; Volum 18 (1). ISSN 0801-1745.s 78 - 84.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Suverene stater og transnasjonale regioner som aktører på den internasjonale arena. 1997 ISBN 82-7541-138-6.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Suverenitet og menneskerettigheter vurdert i lys av teorier om internasjonal politikk. 1996 ISBN 82-7541-112-2.

 • Dahl-Eriksen, Tor Christian. Transnasjonale regioner - Nasjonalstat og Demokrati, "En vurdering av det demokratiske potensialet i Barentsregionen og Østersjøregionen". 1995.

 • [Loading...]

  Member of research group